Đề thi tin lớp 12 học kỳ 1

ĐỀ THI TIN LỚP 8 HỌC KỲ II 2009/2010 ( CỰC HAY)

ĐỀ THI TIN LỚP 8 HỌC KỲ II 2009/2010 ( CỰC HAY)
... liệu? (3 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TIN HỌC ( Ề SỐ 1) I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm) ĐÁP ÁN Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 A B X C D X X X X X X X X X X X II/ ... II/ Phần tự luận: (7 điểm) Câu 1: Em nêu bước để thực việc định dạng phông chữ ô tính? (2 điểm) Câu 2: Em nêu bước để thi t đặt lề cho trang in? (2 điểm) Câu 3: Thế lọc liệu? ... tự luận: (7 điểm) Câu 1: Nêu bước để thực việc định dạng phông chữ ô tính (2 điểm) Câu 2: Nêu bước để thi t đặt lề cho trang in (2 điểm) Câu 3: Nêu khái niệm lọc liệu Nêu bước lọc liệu (3 điểm) ...
 • 2
 • 291
 • 1

Đề thi Vật lý 12 học kỳ 2 trường THPT Phong Châu

Đề thi Vật lý 12 học kỳ 2 trường THPT Phong Châu
... ngợc chiều nhỏ vật D Vật thật qua thấu kính phân kỳ cho ảnh thật ngợc chiều lớn vật 024 : ảnh vật thật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật C chiều với vật B lớn vật D lớn nhỏ vật 025 : Một thấu kính ... tụ tiêu cự 20 cm Vật thật AB vuông góc với trục cho ảnh cách vật 18 cm.Tìm vị trí vật A cách thấu kính 12 cm B cách thấu kính 10 cm C cách thấu kính 20 cm D cách thấu kính 22 cm 026 : Một thấu ... 600 D 150 023 : Phát biểu sau đúng? A Vật thật qua thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo chiều nhỏ vật B Vật thật qua thấu kính phân kỳ cho ảnh ảo chiều lớn vật C Vật thật qua thấu kính phân kỳ cho ảnh...
 • 3
 • 402
 • 4

De Thi Anh lop 7 hoc ky I

De Thi Anh lop 7 hoc ky I
... r i tr¶ l i c¸c c©u h i My name is Lan I am 13 years old I am a student at Le Loi school My father is a farmer He grows vegetables and raises cattle on our farm in the countryside My mother is ... mother is a teacher She always busy at school I have an elder sister – Mai She is a nurse , and she works in a hospital I love my family very much How old is Lan ? ……………………………………………………………………………………… ... go to the movies tonight - How about How much does this pen cost? - How much is The black car is cheaper than the red car - The red car ……………………………………………… C.Reading(3ms) §äc...
 • 2
 • 241
 • 2

Đề thi Hóa Lớp 11- Học kỳ II

Đề thi Hóa Lớp 11- Học kỳ II
... mu dung dch brom X l cht no sau õy? A CH3 - CH3 B CH2 = CH2 C CH CH D C6H6 25 t chỏy V lớt khớ thi n nhiờn cha 96% CH 4, 2%N2, 2%CO2 v th tớch Ton b sn phm chỏy c dn qua dung dch Ca(OH)2 d thy...
 • 3
 • 313
 • 3

ĐÈ THI VĂN LỚP 9 HỌC KỲ 2

ĐÈ THI VĂN LỚP 9 HỌC KỲ 2
... chung, văn học nói riêng bộc lộ tâm tư, tình cảm người, nhà văn - Diễn đạt trôi chảy B Yêu cầu cụ thể : Bài làm học sinh theo nhiều cách, cần nêu ý sau : Nội dung thơ : (2 điểm) - Niềm xúc động thi ng ... (1 điểm) II LÀM VĂN (6 điểm) A Yêu cầu chung : - Nắm vững phương pháp làm văn nghị luận, có kỹ phân tích nội dung nghệ thuật tác phẩm văn, kỹ gắn kết với kiến thức lý luận văn học (LLVH) - Hiểu ... (0,75 điểm) - Nỗi đau xót ước muốn tha thi t gắn bó với Người (0,5 điểm) Nghệ thuật thơ: (2 điểm) - Thể thơ, nhịp điệu: Câu thơ chữ, có lúc kéo dài 8 ,9 chữ, nhịp điệu dàn trãi, chậm rãi mà có...
 • 3
 • 607
 • 1

Tập hợp đề thi Toán lớp 1 Học kỳ I

Tập hợp đề thi Toán lớp 1 Học kỳ I
... bng 1 Bi 9: Dõn cú mt s bi Dõn cho Bo viờn bi Dõn cũn li viờn bi Hi lỳc u Dõn cú my viờn bi? Bi 10 : Tỡm hai s cho cng chỳng li thỡ c kt qu bng v ly s ln tr i s thỡ c kt qu bng Bi 11 : Hỡnh v di ... trng ( 1im ) + ; + ; 3+4 5 +1 ; + 9-0 Bi 5: Vit cỏc s ; ; 10 ; ; ; (2im ) a.Theo th t t n ln: b Theo th t t ln n bộ: Bi : Vit phộp tớnh thớch hp ( 1im ) Cú : viờn bi Mua thờm : viờn bi Cú ... Số? + 10 - =9 7 +1 8= 10 - > - 7+2 - + 10 = + = 7+3 B i Viết phép tính thích hợp a Có: 10 mơ? b Bà có: mâm Cho i: mơ? Mua thêm: mâm Còn l i : mơ? Có tất : .c i mâm? B i : S + = B i Đúng ghi Đ...
 • 13
 • 281
 • 12

đề thi toán lớp 7 học kỳ II

đề thi toán lớp 7 học kỳ II
... C AG =2 GM B AG = AM D GM = AM Hình 3 II Tự luận (6 điểm) Câu 17 (1,5 điểm) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán học sinh lớp 7A trường THCS sau năm học, người ta lập bảng sau: Điểm số 10 Tần ... tra ? Tìm mốt dấu hiệu ? b) Tính điểm trung bình kiểm tra miệng học sinh lớp 7A c) Nhận xét kết kiểm tra miệng môn Toán bạn lớp 7A Câu 18 (2 điểm) Cho đa thức: f(x) = x3 - 2x2 + 3x + g(x) = x3...
 • 4
 • 235
 • 3

ma trận đề thi vật lý 12 học kỳ 2-2011

ma trận đề thi vật lý 12 học kỳ 2-2011
... 12, 4 4.96 → lấy 1.24 Cấp độ 3, Chương IV Dao động sóng điện từ Chương VIII Từ vi mô đến vĩ mô 4,8 Tổng 1.92 → lấy 0,48 100 40 câu Thang10 KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Vật lí lớp 12 ... Trời Nêu gì, thi n hà (0,43 đ) (0,43 đ) ( 0,86 đ ) 5% 5% 10% 10 (5,2 đ) 10 (4,8 đ) 20 (10đ) 52% 48 % 100 % CẤU TRÚC ĐỀ KTHKII VẬT LÝ 2- CHUẨN- 60 Phút- 40 câu Trắc nghiệm Cấp độ 1,2 chủ đề (3 câu) ... 3,4 chủ đề (3 câu) từ câu đến câu Cấp độ 1,2 chủ đề (4 câu) từ câu đến câu 10 Cấp độ 3,4 chủ đề (7 câu) từ câu 11 đến câu 17 Cấp độ 1,2 chủ đề (4 câu) từ câu 18 đến câu 21 Cấp độ 3,4 chủ đề (4...
 • 8
 • 112
 • 1

10 đề thi toán lớp 1 học kỳ 2

10 đề thi toán lớp 1 học kỳ 2
... im 67 42 18 Bài : Điền dấu > ,< , = ? 15 + 33 65 25 95 - 15 40 + 81 + 17 95 + 32 + 15 93 - 83 - 40 Bài : Số ? 28 + 10 = 13 43 + - 56 = 12 - 21 + 12 = 82 + 32 - 48 = Bài : Bạn Trinh có 24 viên ... + - 30 = 19 c) d) 48 - + 16 = 56 94 - 43 +15 = 48 - 16 - 22 = - 15 + 32 = 72 Bài : > , < , = ? 28 +10 93 - 33 30 +7 43 - 33 20 -10 50 +11 + 31 99 - 59 Bài : Cho chữ số 2, Hãy viết tất số có chữ ... liền trớc số sau : 69, 68, 80, 1, 10 0 Bài : 61 + 37 99 - 24 + 15 31 + < > = 60 + 30 90 + 62 - 12 32 + 11 Bài : Số ? - 20 + 30 -10 + 35 95 Bài : Có 10 que diêm , xếp thành hình...
 • 9
 • 290
 • 3

ĐỀ THI TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ II

ĐỀ THI TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ II
... 19 62 - 25 536 + 24 3 879 - 356 Bài (0,5 điểm) Khoanh vào chữ hình tô màu số ô vuông A B D C Bài 7) Tìm x:(1 điểm) a) x : = b) × x = 12 + ... Bài 8: (1 điĩm) Cho hình tứ giác ABCD hình vẽ: 3cm A B 2cm 4cm D 6cm C a/ Tính chu vi hình tứ giác ABCD B ài giải ………………………………………………………………… ……………………………...
 • 4
 • 1,087
 • 3

ĐỀ THI TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 2

ĐỀ THI TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 2
... Câu 12: Viết số sau theo thứ tự từ lớn đến bé : 807 ; 870 ; 846 ; 864 ; 888 ; 880 ………………………………………………………………………………… B.Phần tự luận: (7 điểm) Câu 1: Đặt tính tính (2 iểm): 46 + 20 43 + 34 85 - 42 98 ... (1 điểm) a) x - 34 = 49 b) x x = 36 Câu 4: Nhà trường chia 50 bàn ghế vào lớp Mỗi lớp chia Hỏi có lớp nhận bàn ghế ? (2 điểm) Câu 5: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài cạnh : AB = 35cm, ... 48 ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ……… Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm) 100 cm =……m 1m =……mm 24 cm – 4cm + 30cm=…… 30cm + 7cm – 37cm =…… Câu 3: Tìm x (1 điểm)...
 • 2
 • 960
 • 1

Xem thêm