2912 grammar meets conversation do does are is 2 asking for personal information

Triodos Bank. These are our interest rates for personal accounts. ppt

Triodos Bank. These are our interest rates for personal accounts. ppt
... Interest rates for personal savings accounts Triodos Bank interest rates are ‘gross rates , and ‘Annual Equivalent Rates (AER) The gross rate is the contractual rate before deduction ... shows what the interest rate would be if interest was paid and compounded once each year We can choose to change interest rates at our discretion New rates will be published on our website within ... fixed for the term of your savings bond Interest is paid annually and on maturity, or paid monthly to your chosen interest payment account Freephone: 0800 328 2181 contact @triodos. co.uk www .triodos. co.uk...
 • 8
 • 141
 • 1

TOEFL Grammar rất hay đó

TOEFL Grammar rất hay đó
... Another other đại từ đủ  Nếu danh từ thay số nhiều: Other  Others Không dùng Others + danh từ số nhiều Chỉ dùng hai  Trong số trường hợp người ta dùng đại từ thay one ones đằng sau another other ... Giúp làm _73 động từ đặc biệt 73 Câu phức hợp đại từ quan hệ thay 74 That which làm chủ ngữ câu phụ 75 That which làm tân ngữ câu phụ ... _124 BUSY PREPOSITIONS _125 THE TALE OF MR MORTON _127 Grammar Review Một câu tiếng Anh bao gồm thành phần sau SUBJECT - VERB AS PREDICATE - COMPLEMENT...
 • 129
 • 349
 • 10

Giáo trình đồ họa Studio max 2

Giáo trình đồ họa Studio max 2
... Chơng trình đồ hoạ 3d studio max Soạn bài: Nguyễn giang phone: 0989089680 Trang Chơng trình đồ hoạ 3d studio max extrude (logo) No1: Khởi động chơng trình 3D Studio Max, sau ... Chơng trình đồ hoạ 3d studio max No8: Nếu sau cần hiệu chỉnh lại nội dung dòng Text làm, cần chuyển Modify stack Text hiệu chỉnh đợc lathe (martini) No1: Khởi động chơng trình 3D Studio Max, ... Limit Effect Chn: Upper limit: 100; Lower limit: 20 Soạn bài: Nguyễn giang phone: 0989089680 Trang 22 Chơng trình đồ hoạ 3d studio max * Dng cung qu tỏo: Trang Geometry: Standard...
 • 23
 • 333
 • 2

How to do everything with web 2.0

How to do everything with web 2.0
... file_get_contents($theURL); $doc = new DOMDocument(); $doc->loadXML($xml); $root = $doc->documentElement; 16 252Simpo PDFDo Everything SplitWeb 2.0 MashupsVersion - http://www.simpopdf.com How to Merge and with Unregistered ... 266Simpo PDFDo Everything SplitWeb 2.0 MashupsVersion - http://www.simpopdf.com How to Merge and with Unregistered How to ■ ■ ■ ■ ■ Get Access to the eBay API Use the API Test Tool Use the ... Build a Mashup to Search Flickr and Google at the Same Time 256Simpo PDFDo Everything SplitWeb 2.0 MashupsVersion - http://www.simpopdf.com How to Merge and with Unregistered How to ■ ■ ■ ■...
 • 33
 • 493
 • 0

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 2

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 2
... (2) = 1 .26 + 1 .25 + 0 .24 + 0 .23 + 1 .22 + 1 .21 + 0 .20 - Mã: lượng thông tin biểu diễn hệ đếm theo qui luật định Trong kỹ thuật đo lường số thường sử dụng mã 2, mã 10, mã 2- 1 0 mã Gray b) Máy đo ... C11φ1Ix1cos = Π M 12 = C 12 1Ix2cos( +ψ)= - C 12 1Ix1sinψ Π M21 = C21φ2Ix1cos( - )= C21φ2Ix1sinψ Π M 22 = C 22 2Ix2cos = Như mômen quay tổng mômen thành phần tức tổng M 12 M21 có dấu ngược Cũng nhờ ngược ... loại kết cấu ta gặp loại cấu điện từ có cuộn dây tròn Kiểu cánh tỏa tia (h. 2- 1 2a) kiểu cánh đồng tâm (h. 2- 1 2b) Hình 2. 11 Cơ cấu thị điện từ 24 Hình 2. 12 Cơ cấu thị điện từ có cuộn dây tròn a)...
 • 26
 • 1,288
 • 12

Đồ án nền móng 2

Đồ án nền móng 2
... 10 11 12 13 Ztb fsi li mf fi.mf.li ∑fi.mf.li 2. 5 4.5 6.5 8.05 9.6 11.6 13.6 15.6 17 .2 18.4 20 22 23 .45 0.45 0.55 0.6 0.6 3.135 3 .24 9 3.367 3.4 82 3.567 3.630 7.9 8 .2 8.38 2 1.1 2 2 1 .2 1 .2 2 0.9 ... 41 ,25 +5,61.3,55+9.19.5 ,2= 108,95 KN/m2  fs2 = 38,9+(1 – sin 20 ,08) 108,95.tan 20 ,08 =65,05 KN/m2 • Lớp : σ’v3 = 108,95+9,19.5 ,2+ 9,08 .2, 45=179 KN/m2  fs3 = 56,8+(1-sin 17,48).179.tan 17,48= 96 ,2 KN/m2  σ’vp ... =179+9,08 .2, 45 =20 1 ,2 KN/m2  Vậy thành phần chịu tải ma sát xung quanh cọc Qs = As1.fs1 + As2.fs2 + As3.fs3 = u.l1.fs1 + u.l2.fs2 + u.l3.fs3 = u.( l1.fs1 + l2.fs3 + l3.fs3) =1 ,2. (7,1 .20 ,05 +10,4.65,05...
 • 5
 • 1,773
 • 42

Đo lường nhiệt - Chương 2

Đo lường nhiệt - Chương 2
... - 62 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG 2. 6 .2 Các dụng cụ đo nhiệt độ phơng pháp gián tiếp 2. 6 .2. 1 Hỏa kế quang học a b mA c 1- vật cần đo nhiệt độ 2- thấu kính (kính vật) 3- vòng đ/chỉnh 4- kính mờ 5- ... l2 dx x1 x2 dx2 dx1 1- Hệ số tỏa nhiệt môi chất ống ống đo nhiệt độ 2- Hệ số tỏa nhiệt ống đo nhiệt độ môi chất bên u1, u2 - Là chu vi tiết diện ống đo phần F1, F2 - Diện tích tiết diện ống đo ... 1, - Độ chênh nhiệt độ bề mặt ống đo với môi chất , - Hệ số dẫn nhiệt đo n ống đo - 56 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG x1 = d dx1 x2 = l2 Điều kiện biên: d dx x1 = =0 x2 = l =0 Nếu vách ống đầu đo dẫn...
 • 46
 • 448
 • 11

Đồ án cô đặc 2 nồi koh

Đồ án cô đặc 2 nồi koh
... + i2 − C1 t1 579.5 * 26 43740 + 579.5 * 3 323 .2 * 98. 42 − 1159 * 3 323 .2 * 125 .86 = 28 9.9 kg/h = 0.95 * 21 56000 + 26 43740 − 3 323 .2 * 125 .86 Lượng thứ bốc lên nồi II là: W2=W-W1=579.5 – 28 9.9 = 28 9.6 ... 0.15*1*(378.63)0.33*(6. 72) 0.43*(13784810.1)0.1*(6. 72/ 5 .25 7)0 .25 =13 .28 λ Nu 0.5735 *13 .28 = = 22 4.07 W/m.độ  2= d 0.034  q2= 2. ∆t2 =22 4.07* 52. 09=11671.76 W/m2 Kiểm tra : q1 − q 11697.37 − 11671.76 *100% = * 100% =0 .22 % < 5% s= q1 ... 14783 .24 * 0. 32 =4730.64 Kcal/m2.h =54 92. 79W/m2 + q2 : nhiệt tải phía dung dòch sôi Ta có công thức tính q2: q2= 2. ∆t2 (4) Hệ số cấp nhiệt từ thành thiết bò đến dung dòch 2 tính công thức: 2 =...
 • 37
 • 687
 • 10

Đồ án Rơle chương 2

Đồ án Rơle chương 2
... bảo vệ (t=0) Xtd EFtd 134,757 38, 12 N2 N2 X 24 ,4 X9 124 ,359 Hình II. 12 Xtd 14,061 N2 X4 45 ,25 4 UN0 UN0 Hình II.14 Hình II.13 124 ,359.45 ,25 4 = 33,18 124 ,359 + 45 ,25 4 Etd 134,757 X* = X9 // X4 = ... 1,1 ữ 1 ,2 Khi chọn theo điều kiện II.4.1 .2. 2 thực tế điều kiện II.4.1 .2. 1 đợc thoã mãn thờng tính theo điều kiện II.4.1 .2. 2 X9 15,075 X 24 ,4 X0DB-5 89,34 N2 478 A X10 34,985 UN0 X11 N2 98,611 ... X10 34,985 23 8 A 183 A Hình II.9 Hình II.10 X td (1,1) 25 , 823 Xtd I '0 N = I = 908 = 23 8 A N2 X 11 N 98,611 UN0 25 , 823 98,611 X 11 ' I "0 N = I N = 23 8 = 478 A 49,094 X " X 0BB X I N 24 ,4.15,075...
 • 7
 • 255
 • 1

Danh sách đăng kí đồ án học phần 2

Danh sách đăng kí đồ án học phần 2
... Website bán hàng điện máy 21 0 926 3811 Nguyễn Khánh Anh 0 926 024 1 Trần Thế Minh DHTH3TLT Nguyễn Năm Viết ứng dụng game caro mạng Lan 22 0 825 6691 Phan Văn Phong DHTH4A Nguyễn Năm Quản lý xuất nhập 23 ... dựng ứng dụng quản lý nhà sách hệ thống tính 24 10356381 Duy 10 321 091 Lưu Vĩnh Tiền DHTH4BTLT Nguyễn Phúc Hưng Xây dựng website bán laptop 25 10 321 271 Dương Hiển Lãm 1034 629 1 Lê Thanh Tùng DHTH4BTLT ... dựng website bán thiết bị y tế 26 1 126 3911 Trịnh Tuấn Kiên 113 421 91 Đoàn Anh Duy DHTH7ALT Nguyễn Phúc Hưng Tiều hiểu xây dụng chương trình minh họa thuật toán mã hóa huffman 27 09096 021 Võ Hoàng...
 • 6
 • 308
 • 0

Danh sách đăng kí đồ án học phần 2

Danh sách đăng kí đồ án học phần 2
... Xây dựng website bán laptop 19 10 321 271 Dương Hiển Lãm 1034 629 1 Lê Thanh Tùng DHTH4BTLT Nguyễn Phúc Hưng Xây dựng website bán thiết bị y tế 20 103 327 11 Bùi Thanh Dũng 10314 621 Thân Văn Hải DHTH4BTLT ... thống quản lý học tập sv 21 10318 021 Huỳnh Trọng Hiếu 1030 424 1 Nguyễn Phi Hùng DHTH4BTLT Nguyễn Thị Phi Loan Website quản lý bệnh án, bệnh nhân cho bệnh viện thành phố 22 10330 721 Nguyễn Huy ... MASV2 HỌ ĐỆM2 TÊN3 LỚP GV HƯỚNG DẪN Lâm DHTH4A chưa 0 825 6691 Phan Văn Phong DHTH4A chưa 51 10359881 Mai Văn Cẩn 10 324 281 Nguyễn Anh Tuấn DHTH4ATLT chưa CN MẠNG 52 10330061 Trần Văn Đúng 10 321 361...
 • 5
 • 394
 • 2

Danh sách giáo viên phản biện đồ án học phần 2

Danh sách giáo viên phản biện đồ án học phần 2
... Thanh Tâm 1 126 2631 20 0 823 7181 Phan Duy 21 '0 927 2851 Hoàng Thị Liên 22 1 127 7961 Nguyễn Ngọc Long 1 125 8831 Nguyễn Thị Mỹ 23 11314071 Nguyễn Trọng Tú 11314081 24 1 126 1171 Lê Đình Cường 25 1 129 5601 Hà ... Windows Server 20 08 Huỳnh Thái Học IT 22 1 127 225 1 Đỗ Thanh Phương 1 127 6371 Nguyễn Thế Vũ DHTH7BLT Võ Công Minh Ứng dụng NAP VPN Phạm Viết Kha IT 23 11300841 Hoàng Ngọc Minh 1 125 7911 Bùi Thị Thu ... DHTH6CLT Nguyễn Nho Dũng Tìm hiểu ISA 20 06 14 11 322 601 Nguyễn Quang Vinh 1 129 9781 Phan Văn Huân 15 10 324 601 Trần Tuấn Dương 16 1 127 7 921 Tạ Thị Ngọc Ánh 1 124 823 1 Trương Quốc Dũng DHTH7BLT Nguyễn...
 • 5
 • 643
 • 0

Quá trình đô thị hóa quận 2 - thành phố Hồ Chí Minh và những tác động đối với kinh tế xã hội

Quá trình đô thị hóa quận 2 - thành phố Hồ Chí Minh và những tác động đối với kinh tế xã hội
... động đô thị hóa phát triển kinh tế Quận Vì thế, tác giả chọn đề tài: Quá trình đô thị hóa Quận – Tp Hồ Chí Minh tác động kinh tế hội , nghiên cứu góc độ kinh tế hội thời kì đô thị hóa ... chương chính: Chương 1: Cơ sở lí luận đô thị hóa Chương 2: Quá trình đô thị hóa Quận 2, Tp Hồ Chí Minh tác động đến kinh tế hội Chương 3: Định hướng phát triển đô thị, đô thị hóa Quận giải ... triển kinh tế hội Tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng thành phố đẩy mạnh trình đô thị hóa Đặc biệt, trình đô thị hóa vùng ven Tp Hồ Chí Minh diễn sôi động Quận quận vùng ven trình đô thị hóa...
 • 172
 • 608
 • 2

Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui hoạch đến năm 2035

Thiết kế hệ thống quản lí chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM và qui hoạch đến năm 2035
... Trang Thiết kế hệ thống quản chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM qui hoạch đến năm 2035 GVHD: Th.s Vũ Hải Yến Nhóm Trang Thiết kế hệ thống quản chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM qui ... phần chất thải rắn đô thị GVHD: Th.s Vũ Hải Yến Nhóm Trang 13 Thiết kế hệ thống quản chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM qui hoạch đến năm 2035 Bảng 1:Thành phần chất thải rắn đô thị theo ... Thiết kế hệ thống quản chất thải rắn đô thị cho quận 2, TP HCM qui hoạch đến năm 2035 Phần Chương I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN I Định nghĩa chất thải rắn: Theo quan niệm chung chất thải rắn...
 • 68
 • 446
 • 5

Thuyết minh đồ án bê tông 2: Nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp

Thuyết minh đồ án bê tông 2: Nhà công nghiệp một tầng 3 nhịp
... - 13. 5 9.7264 -6.7 236 2 .30 64 23. 3484 -19.1586 -0.8 936 0 0 13. 8 27 -14.8 29 1.5 1.5 13. 5 - 13. 5 105.017 3+ 6 15.0264 141.257 3+ 10 105.017 3+ 7 - 13. 5 736 1 43. 257 3+ 11 119.057 3+ 7 - 13. 5 736 1 43. 257 3+ 7 ... ×105 ×14 933 33, 333 + 21×105 × 22 136 , 73) l0 K dh 1057,5 = 990 133 ,31 55 Kg > N = 155,58 T 1 η= = = 1,186 N 155580 Vậy 1− 1− N th 990 133 ,31 55 h 80 = = × = • eηe + a− 1,186 33 ,152 + 3 76 ,31 83cm 2 Tính ... 0 ,31 38 e0 33 ,152 0.1 + 0.1 + 80 h • Kdh = cặp có momen trái dấu bh 35 × 8 03 = = 14 933 33, 333 cm • Jb = 12 12 h 80 2 = × × = • Jμ = a ( a)− 0.006 35 77 ( × 3) − 22 136 , 73 cm a bh 2 6.4 S 6.4 0 ,31 38...
 • 38
 • 3,553
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: what does this is a web services printer meanphân tích bản đồ piri re’iswhere you are is where i want to belearn english grammar english conversation through tamilwhere you are is where i want to be tumblrwhere you are is where i want to be quoteswhere you are is where i want to be santanawhere you are is where i want to be lyricswhere you are is where i want to be donell joneswhere you are is where i want to be donell jones lyricsask what would the user do you are not the userit is the foundation for your self confidence know who you are will help you grow and influence people more because you know exactly what you stand forwhat they do and what is usedforms part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of recent initiatives to obtain profits in the short term orð how do you know this is the place for youtìm hiểu về hệ thống bôi trơnmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018BC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anE 10KT 1 tiet anh 8 2017-2018Thiết bị media gatewayỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11BỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànnhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim