GIÁO án bồi DƯỠNG và PHỤ đạo TOÁN 7 kì i

GIÁO án bồi DƯỠNG PHỤ đạo TOÁN 7 i

GIÁO án bồi DƯỠNG và PHỤ đạo TOÁN 7 kì i
... thun vi z v tỡm Gi s giỏ tin ca g i ko l x Vỡ s g i ko v giỏ tin t l thun nờn theo h s t l Tớnh giỏ tin g i ko l bao nhiờu, nu t/c ca i lng t l thun ta cú: x 270 00 8. 270 00 bit rng g i ko giỏ 270 00 ... l) 47 Nm hc: 2012 - 2013 Giỏo ỏn: Bi dng & P Toỏn GV: Lờ Trng Ti li khc sõu cho HS rừ tng ý - T s giỏ tr bt kỡ ca i lng ny bng nghch o ca t s hai giỏ tr tng ng ca i lng II Bi tp: II Bi tp: (Bi ... dng cỏc kin thc v ly tha gii cỏc BT c th - Th i : Nghiờm tỳc, tớnh cn thn, linh hot v sỏng to II CHUN B: GV: H thng cõu hi v bi phự hp vi mc tiờu v va sc HS HS: ễn theo HD ca GV III TIN TRèNH...
 • 74
 • 170
 • 0

Giáo án bồi dưỡng phụ đạo Toán 7 ( HK II) cực hay

Giáo án bồi dưỡng và phụ đạo Toán 7 ( HK II) cực hay
... ng ú ln lt l: 70 ; 216; 74 ; 152; 78 ; 80; 43; 45 24 Giỏo ỏn Bi dng & Ph o Toỏn ( hc kỡ II) cc hay Tỡm tn s tng ng ca cỏc giỏ tr 70 + 216 + 74 + 152 + 78 + 80 + 43 + 45 du hiu = 75 8 75 8 Tớnh tớch ... ã ACD = 67, 50 à * ABC, AB=AC B = C (1 ) AC = AD (= AB) ACD cõn ti A ả D = C2 (2 ) à ả ã T (1 ) v (2 ) B + D = C1 + C2 = BCD (3 ) à ã Trong BCD cú: B + D + BCD = 1800 (4 ) ã T (3 ) v (4 ) suy ra: ... Bi dng & Ph o Toỏn ( hc kỡ II) cc hay ả ã C = D1 DE//BC (cú gúc bng AE = CE (gt), ã AED = CEF (i nh), ED = EF(gt) AED = CEF (c.g.c) v trớ so le trong) v BC = FD AD = CF (2 cnh tng ng) 1...
 • 36
 • 3,566
 • 8

Giáo án bồi dưỡng phụ đạo ngữ văn 9

Giáo án bồi dưỡng và phụ đạo ngữ văn 9
... Mĩ ngoại xâm … khiến cho Giáo án dạy thêm Ngữ văn 19 GV: Vũ Thị Kim Nhung Giáo án bồi dưỡng & phụ đạo ngữ văn tài sản lịch sử, văn hóa, … bị thất lạc, bị xun tạc … thật đáng tiếc Mà kẻ xâm lược ... đến tượng + So sánh : Giúp khẳng đònh mức độ ?Kể tên biện pháp nghệ thuật thường vật việc Giáo án dạy thêm Ngữ văn GV: Vũ Thị Kim Nhung Giáo án bồi dưỡng & phụ đạo ngữ văn sử dụng văn thuyết minh ... 14) Giáo án dạy thêm Ngữ văn 13 GV: Vũ Thị Kim Nhung Giáo án bồi dưỡng & phụ đạo ngữ văn Ngơ Gia văn phái A Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Những hiểu biết chung nhóm tác giả thuộc Ngơ Gia Văn Phái...
 • 97
 • 2,276
 • 11

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7
... Trường THCS Kỳ Ninh Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 1 1 + + + + 97 99 a) A = 1 1 + + + + + 1.99 3. 97 5.95 97. 3 99.1 Năm học 2014 – 2015 1 1 + + + + 100 b) B = 99 98 97 + + + + 99 1+ Hướng ... Cẩn thận, sáng tạo II CHUẨN BỊ Gv: Nghiên cứu, soan giáo án, phấn màu, bảng phụ Hs: Dụng cụ học tập Nguyễn Thành Chung 31 Trường THCS Kỳ Ninh Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Năm học 2014 – ... Kỳ Ninh Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Năm học 2014 – 2015 KN: - Học sinh hiểu, vận dung kiến thức để tính tốn biểu thức, chứng minh hệ thức, biến đổi biểu thức TĐ: Cẩn thận, sáng tạo II...
 • 48
 • 1,768
 • 4

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 cực hay

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 cực hay
... giõy Bi : Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đợc cây, Hỏi lớp có học sinh Biết số lớp ... trị x a, b, c chia hết cho 17 17 17 17 HD a) ta cú 17a 34 b M v 3a + 2b M 17a 34b + 3a + 2b M 2(10a 16b)M 10a 16bM vỡ (2, 7) = 10a + 17b 16bM 10a + bM 17 17 17 3 b) Ta cú f(0) = c f(0) ... HD : ( x 7) x +1 ( x 7) ( x 7) ( x 7) x +1 ( x +1) x +11 x +1 ( x 7) x +11 =0 =0 ( x ) 10 = 10 ( x ) = x7 x+1=0 ữ 1( x7)10 =0 x7=0 x =7 x =8 10 ( x7) =1 x =6...
 • 31
 • 372
 • 1

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 năm 2015

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 năm 2015
... sau: 15 278 2 87 v ; b) v ; 37 46 1 57 47 8 97 912 c) v ; d) v 623 213 78 9 804 a) Vy 278 2 87 > 37 46 c) 1 57 1 57 1 57 + 16 141 47 b) 37 37 a) GV: y/c HS ỏp dng lm bi Nm hc: 2014 - 2015 15 + 12 = = 7+ 3 10 278 + 2 87 = 37 + 46 16 Giỏo ỏn: Bi dng HSG Toỏn So sỏnh cỏc phõn s sau: 15 278 2 87 v ;...
 • 44
 • 437
 • 2

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7
... thi học sinh giỏi (Thời gian làm 120 phút) Câu 1: (2đ) Rút gọn A= x x2 x + x 20 Câu (2đ) Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng ... số tận ứng dụng vào toán chứng minh chia hết lớp 6 ,7 37 I phần mở đầu : Tìm chử số tận luỷ thừa toán tơng đối phức tạp học sinh lớp 6 ,7 nhng lại toán lí thú , tạo cho học sinh lòng say mê khám ... Hảy chứng minh a) 129219 97 + 333319 97 M Theo toán ta có 39 129219 97 = M 333319 97 = D3 nh tổng hai số sẻ có tận 129219 97 + 333319 97 M b) Chứng minh 162819 97 + 129219 97 M 10 Ap dụng qui tắc tìm...
 • 80
 • 337
 • 0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7
... an 7 73 10 - Nu b, n > m thỡ b b bn 15 Vy < GV: y/c HS ỏp dng lm bi So sỏnh cỏc phõn s sau: 278 278 278 2 87 b) 15 278 2 87 37 37 37 46 a) v ; b) v ; 37 46 278 2 87 Vy > 1 57 47 8 97 912 37 ... 124 37 63 66 17 124.100 17 12400 124 17 a ) 66 b) Ta cú: 5 575 1 TS 13 10 46 27 25 5 575 1 1 87 27 25 108 27 20 90 575 1 1 87 108 25 25 575 1 1 87 575 1 1 87 ... : 75 13 75 5 = 3 *B= im 1,0 1,0 TS MS 379 79 12 25 379 79 27 12 25 : 18 : : 22 22 0,5 = 379 158 81 6.5 379 77 .5 379 : : =...
 • 49
 • 129
 • 0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 hay
... Giáo viên: Soạn đề kiểm tra - Học sinh: Ôn tập lại nội dung kiến thức III/ Tiến trình tiết dạy : 42 Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 Đề thi học sinh giỏi huyện Môn: Toán Thời gian làm bài: 120 phút ... 6 Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp7 ( x − 7) x +1 ⇔ ( x − 7) b) ⇔ ( x − 7) − ( x − 7) x +1 ( x +1) x +11 =0 1 − ( x − ) 10  =   1 − ( x − ) 10  =     x 7  x +1=0  ÷  ⇔  1−( x 7) 10 ... số luôn tồn 501 số Bài 15: Có 130 học sinh thuộc ba lớp 7A, 7B, 7C trường tham gia trồng Mỗi học sinh 7A, 7B, 7C theo thứ tự trồng cây, cây, Hỏi lớp có học sinh tham gia trồng biết số trồng ba...
 • 51
 • 172
 • 0

Giáo án bồi dưỡng phụ đạo toán 7 ( HK I) cực hay

Giáo án bồi dưỡng phụ đạo toán 7 ( HK I) cực hay
... 2,44 thc sau: a) (- 3,8 )+ [(- 5 ,7) + (+ 3,8)]; a) = [(- 3,8) +(+ 3,8)] +(- 5 ,7) = 0 +(- 5 ,7) =-5 ,7 b) (+ 31,4)+ [(+ 6,4) + (- 18)] b) = [(+ 31,4) +(- 18)] + (+ 6,4) c) [(- 9,6) + (+ 4,5)]+ [(+ 9,6) + (- 1,5)] = 13,4 + ... hay a) ; b) a) 1,66 67 1, 67; Bi 5: (2 ,0 im) b) 5,1439 5,14 Thc hin phộp tớnh bng cỏch hp a) - 3 ,75 ( -7, 2) + 2,8 3 ,75 lớ: = 3 ,75 (7 , 2 + 2,8) = 3 ,75 .10 = 37, 5 ; a) - 3 ,75 ( -7, 2) + 2,8 3 ,75 ... 2, (6 ) 2, 67; (PP dy tng t) c) 4, 1( ) 4, 17 b) 3,1428 57 3,14 ; Thc hin phộp tớnh bng cỏch a) - 3 ,75 (- 6,2) + 3,8 3 ,75 hp lớ: = 3 ,75 (6 ,2+3,8) = 3 ,75 .10 = 37, 5 a) - 3 ,75 (- 6,2) + 3,8 3 ,75 ...
 • 75
 • 2,242
 • 8

BOI DUONG VA PHU DAO HS TOAN 7

BOI DUONG VA PHU DAO HS TOAN 7
... 9, 8, 7, Bit rng a b c d = s HS ớt hn s HS l Do ú: a c 7 0HS Tớnh s HS mi Gi s HS 6, 7, 8, ln lt l a, GV: y/c HS c suy ngh lm bi b, c, d thỡ ta cú th lp c dóy t s GV: Gi ý HS nu gi s HS 6, 7, 8, ... Tớnh: 4,5 : 47, 375 26 18.0, 75 ữ.2, : 0,88 B= 17, 81:1, 37 23 :1 (pp dy tng t) 53 59 65 575 1 1 87 ữ + 27 25 A= 10 10 37 100 + ữ: ữ 1431 236 1 170 575 1 1 87 + 108 25 A= ... 100 259 300 : 21 21 25 213 1 87 213 + 1 87 + 25 = A= 100 100 41 41 400 41 A= = 41 100 379 79 27 12 25 : ữ 22 B= 178 1 71 1 37 11 379 158 81 6.5 379 77 .5 : : ữ 11 11 B=...
 • 75
 • 50
 • 0

Kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo HS lớp 5

Kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo HS lớp 5
... Chúc 8 .5 7 .5 Lê Thuỳ Dung 8 .5 Nguyễn Thùy Dung 5. 5 7 Lê Xuân Tuấn Đạt 8 .5 Lê Thị Hà 9 Lê Thị Huê 10 10 Lê Trọng Hùng 3 .5 5 .5 11 Lê Công Hng 8 .5 12 Lê Văn Hiếu 5. 5 13 Lê Thiêm Lơng 8 .5 Chú ý bồi ... ý bồi dỡng môn Toán Chú ý bồi dỡng môn TV Cần ý phụ đạo môn Toán Cần ý phụ đạo môn Toán TV Cần ý phụ đạo môn Toán TV 14 Nguyễn Thảo Linh 9 .5 15 Nguyễn Tú Linh 8 .5 16 Nghiêm Thị Oanh 8 .5 8 .5 17 ... dạy bồi dỡng phụ đạo HS a Đối với học sinh phụ đạo - Họp phụ huynh học sinh đầu năm nêu rõ thuận lợi khó khăn lớp, thông báo cụ thể kết học tập em để cha mẹ nắm đợc Bàn cách kèm cặp em nhà, nh lớp...
 • 17
 • 3,928
 • 25

Kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo HS

Kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo HS
... Cần ý phụ đạo môn Toán TV Chú ý bồi dỡng môn TV Cần ý phụ đạo môn Toán TV Chú ý bồi dỡng môn TV Chú ý bồi dỡng môn TV Chú ý bồi dỡng môn TV Chú ý bồi dỡng môn TV Chú ý bồi dỡng môn TV Chú ý bồi ... không Phần II .Kế hoạch bồi dỡng từ đầu năm đến học kì I Phân loại đối tợng học sinh a Học sinh yếu cần phụ đạo ST Họ tên học sinh Cần phụ đạo môn T Lê Trọng Hùng Môn Toán a Học sinh cần bồi dỡng STT ... dựng nội dung cho giáo viên dạy bồi dỡng phụ đạo HS a Đối với học sinh phụ đạo - Họp phụ huynh học sinh đầu năm nêu rõ thuận lợi khó khăn lớp, thông báo cụ thể kết học tập em để cha mẹ nắm đợc...
 • 18
 • 1,039
 • 16

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo
... ; b) 8 - ( 18 - 1)( 18 + 1) ; c) 100 - 99 + 98 - + 2 - d) (20 + 18 + +4 +2 ) (19 +17 + +3 +1 ) ; 780 220 e) 125 + 150.125 + 75 Bài : Tính giá trị biểu thức cách hợp lí : Giáo án BDHSG Toán a) ... nh sau : Tìm tích ac Giáo án BDHSG Toán Phân tích ac tích hai thừa số nguyên cách Chọn hai thừa số mà tổng b Trong đa thức 9x2 + 6x -8 a=9, b=6, c = -8 Bớc : Tích ac = (- 8) = -72 Bớc : Phân tích ... 7x2 2x + Giáo án BDHSG Toán Bài tập : Phân tích đa thức B thành tích hai tam thức bậc hai với hệ số nguyên : B = x4 6x3 + 11x2 6x + Tiết 25-26-27- 28 Chuyên đề : phơng pháp giải toán chia hết...
 • 29
 • 1,076
 • 4

Giáo án bồi dưỡng học sinh môn toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh môn toán lớp 7
... N; f) I Bài 6: So sánh số thực: a) 3 ,73 7 373 7 373 … với 3 ,74 7 474 74… b) -0,1845 -0,1841 47 c) 6,8218218… 6,6218 d) -7, 321321321… -7, 325 Bài 7: Tính cách hợp lí: a) A = (- 87, 5)+{(+ 87, 5)+[3,8+(-0,8)]} ... Khi tổng kết cuối năm học người ta thấy số học sinh giỏi trường phân bố khối 6 ,7, 8,9theo tỉ lệ 1,5 : 1,1 : 1,3 : 1,2 Hỏi số học sinh giỏi khối lớp, biết khối nhiều khối học sinh giỏi Ba đội máy ... Khi tổng kết cuối năm học người ta thấy số học sinh giỏi trường phân bố khối 6 ,7, 8,9theo tỉ lệ 1,5 : 1,1 : 1,3 : 1,2 Hỏi số học sinh giỏi khối lớp, biết khối nhiều khối học sinh giỏi Ba đội máy...
 • 62
 • 1,174
 • 62

Xem thêm