Giáo án môn tự chọn hóa 8

giáo án môn tự chọn hóa 8 (chi tiết)

giáo án môn tự chọn hóa 8 (chi tiết)
... Các hợp chất là: ……………………… 8) Phân tử khối axit sunfuric H2SO4 ……………… đvC a 96 b 98 c 94 d 102 Giáo viên : Nguyễn Quang Tuấn Trang 11 Trường THCS Ngô Gia Tự Giáo án : TỰ CHỌN HOÁ HỌC ... THUYẾT I Công thức hóa học đơn chất Gồm kí hiệu hóa học nguyên tố Công thức chung : An Trong : A : Giáo viên : Nguyễn Quang Tuấn Trang 12 Trường THCS Ngô Gia Tự Giáo án : TỰ CHỌN HOÁ HỌC ... lượng hụt 8) Bài 15.3 trang 18 SBT a) Khi nung nóng cục đá vôi có chất khí cácbon đioxit thoát nên khối lượng giảm Giáo viên : Nguyễn Quang Tuấn Trang 27 Trường THCS Ngô Gia Tự Giáo án : TỰ CHỌN HOÁ...
 • 94
 • 252
 • 0

giao an mon tu chon hoa 8

giao an mon tu chon hoa 8
... pemanganat : Là tượng hoá học ( có chất sinh oxi chất rắn không hoà tan nước) Quá trình hòa tan chất rắn tượng vật lý GV :hướng dẫn hS viết phương trình chữ Kalipemanganat  Kalimanganat + Mangandioxit ... nghiệm mẫu Hoà tan đun nóng Sau hướng dẫn HS (4 tổ) làm theo bước sau : Kalipemanganat (thuốc tím) - Hoà tan Kalipemanganat vào nước, yêu cầu hS - Tiến hành quan sát tượng - Quan sát HS : Dung ... NỘI DUNG Tu n 7: Sự biến đổi chất Tu n 8: Phản ứng hoá học Tu n 9: Thực hành : dấu hiệu tượng phản ứng hoá học Tu n 10: Định luật bảo toàn khối lượng Tu n 11: Phương trình hoá học Trang 13 Giáo...
 • 71
 • 191
 • 0

Giáo án tự chọn hóa 8 cả năm 2010 - 2011 (Cực chuẩn)

Giáo án tự chọn hóa 8 cả năm 2010 - 2011 (Cực chuẩn)
... chất kim loại GIÁO ÁN TỰ CHỌM HÓA HỌC Tuần Ngày soạn : 25/ 08/ 20 08 Ngày dạy : 28/ 08/ 20 08 Tiết 18 LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI A MỤC TIÊU Kiến thức • HS biết tính chất vật lí hóa học kim loại ... Tuần 11 Ngày soạn : 25/ 08/ 20 08 Ngày dạy : 28/ 08/ 20 08 Tiết 22 LUYỆN TẬP GIÁO ÁN TỰ CHỌM HÓA HỌC TÍNH CHẤT CỦA NHÔM – SẮT ( tt ) A MỤC TIÊU Kiến thức • HS biết tính chất vật lí hóa học nhôm sắt • HS ... 3H2O D HƯỚNG DẪN : Xem lại nội dung muối quan hệ hợp chất vô GIÁO ÁN TỰ CHỌM HÓA HỌC Tuần Ngày soạn : 25/ 08/ 20 08 Ngày dạy : 28/ 08/ 20 08 Tiết 14 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ ( tt ) A MỤC TIÊU...
 • 20
 • 649
 • 0

Bài giảng Giao an tu chon hoa 8(1chu de)

Bài giảng Giao an tu chon hoa 8(1chu de)
... công thức phân tử X, biết d X / O2 = 1,3125 22 Khí butan C 4H10 có thành phần khí mỏ dầu Tính thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 2,9 gam butan tính số gam nớc tạo thành sau phản ứng Biết sản ... tích chất khí chứa số phân tử khí Tính tỉ khối : a) Khí amoniac (NH3) so với khí hiđro b) Khí metan (CH4) so với khí oxi c) Hỗn hợp khí 20% O2 80% khí N2 so với khí CO2 d) Hỗn hợp có 25% khí C2H4 ... 17 Có bình giống chứa đầy khí sau điều kiện Bình A : chứa khí etilen C2H4 Bình B : chứa khí metan CH4 Bình C : chứa khí oxi O2 Nêu cách phân biệt bình khí 18 So sánh hàm lợng (% theo khối lợng)...
 • 6
 • 377
 • 4

Bài giảng GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA 8 -2010-2011

Bài giảng GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA 8 -2010-2011
... B BÀI TẬP: 1) Bài trang 79 SGK a mK2CO3 = 39 x + 12 + 16 x = 1 38 (g) b Thành phần phần trăm khối lượng 39 x %K= x 100% = 56.52% 1 38 12 %C = x 100% = 8. 7 % 1 38 16 x3 %O = x 100% = 34. 78% 1 38 ... Tuần HÓA TRỊ I MỤC TIÊU : HS hiệu hóa trò ? Cách xác đònh hóa trò Làm quen với hóa trò số nguyên tố số nhóm nguyên tử thường gặp Biết quy tắc hóa trò biểu thức Áp dụng quy tắc hóa trò để tính hóa ... 22.4 = 28 lit 4) Bài 4: Tính số mol a 4. 48 lit khí H2 (ở đktc) c 28g Fe b 67.2 lit khí CH4 (ở đktc) d 5.4 g Al Giải : V 4. 48 V 67.2 = = 0.2mol = = 3mol a nH = b nCH = 22.4 22.4 22.4 22.4 m 28 m 5.4...
 • 83
 • 383
 • 2

Bài giảng GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA 8- THAM KHẢO

Bài giảng GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA 8- THAM KHẢO
... liên kết với Phơng án : d V nguyên tử O có PTK 160 đvC X + HS: Px O II y x V = y II nguyên tố sau Giáo án: Tự chọn hoá học GV: Nguyễn Thị Thuỷ Trờng THCS Thanh Long Năm học: 20 08-2 009 x II a Ca ... KLNT C phân tử, tìm % C c, +Từ PTK hợp chất tìm đợc NTK X + Tìm X 1.Hoạt động 3: Giáo án: Tự chọn hoá học Năm học: 20 08-2 009 tố + Cột dọc: Phân tử II Luyện tập: * BT 1,2 trang 30-31 HS trả lời * ... Nhóm gồm tợng hoá học là: A 1, 2, B 2, 3, C 3, 4, D 1, 2, Giáo án: Tự chọn hoá học GV: Nguyễn Thị Thuỷ Trờng THCS Thanh Long Năm học: 20 08-2 009 b) Nhóm gồm đơn chất phi kim là: A Cacbon( than),...
 • 6
 • 1,171
 • 21

GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA 8(64 TIẾT)

GIÁO ÁN TỰ CHỌN HÓA 8(64 TIẾT)
... luyện kỹ tính toán tập hóa học có liên quan đến tỉ khối chất khí, củng cố khả tính khối lượng mol… II CHUẨN BỊ : Giáo viên : Giáo án, SGK, sách tập… Nguyễn Đình luyện Giáo án tự chọn Hố học Năm ...  Ngày dạy : Tiết 11+12 HÓA TRỊ I MỤC TIÊU : - HS hiệu hóa trò ? Cách xác đònh hóa trò Nguyễn Đình luyện Giáo án tự chọn Hố học Năm học 2009 - 2010 - Làm quen với hóa trò số nguyên tố số nhóm ... THUYẾT: I Sự Oxi Hóa Sự tác dụng chất với oxi gọi Oxi hóa II Phản ứng hóa hợp Là phản ứng hóa học có chất tạo thành từ hay nhiều chất ban đầu III Ứng dụng oxi Nguyễn Đình luyện Giáo án tự chọn Hố học...
 • 86
 • 479
 • 2

Giáo án tự chọn Hóa 8 (cả năm)

Giáo án tự chọn Hóa 8 (cả năm)
... ý nghóa đểviết xác PTHH liên quan đến kim loại - Củng cố rèn luyện kó giải tập hóa học tính theo PTHH II TÀI LIỆU HỖ TR: - Sách giáo khoa Hóa học - Sách tập Hóa học - Danh mục chủ đề tự chọn ... Danh mục chủ đề tự chọn môn Hóa học 9… III NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: Chủ đề gồm tiết: Tiết 1: Oxit Tính chất hóa học oxit Tiết 2: Axit Tính chất hóa học axit Tiết 3: Luyện tập tính chất hóa học oxit ... Củng cố rèn luyện kó giải tập hóa học II TÀI LIỆU HỖ TR: - Sách giáo khoa Hóa học - Sách tập Hóa học - Danh mục chủ đề tự chọn môn Hóa học 9… III NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: Chủ đề gồm tiết: Tiết 13:...
 • 66
 • 159
 • 0

GIÁO ÁN DẠY TỰ CHON MÔN NGỮ VĂN 7

GIÁO ÁN DẠY TỰ CHON MÔN NGỮ VĂN 7
... Vb lớp 6 -7 NS:20/9/20 07 Tiết :7 -8 I/MĐYC : TẬP TÓM TẮT MỘT VĂN BẢN TỰ SỰ Học sinh rèn luyện khâu tóm tắt ,kể VB tự II/ Tài liệu bổ trợ :SGK III/ Nội dung : HĐ GV HS -Thế tóm tắt VB VB tự ? -Khi ... bò luyện viết đoạn văn tự Lª Träng Thut Trêng THCS BB §«ng Trang 13 Gi¸o ¸n tù chän Ng÷ v¨n Tuần:10 Tiết:19,20 VĂN TỰ SỰ –LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ I /MĐYC: Rèn kỷ viết đoạn văn II/Tài liệu bổ ... cách xây -Xác đònh nội dung dựng đoạn văn -Xắp xếp ý theo thứ tự -Đoạn văn phải có:Mở đoạn,phát triển đoạn kết đoạn II/Thực hành: 1/Đoạn văn mẫu: * Đoạn văn sử dụng từ láy,từ ghép -GVhướng dẫn...
 • 35
 • 1,294
 • 11

kiem tra tu chon hoa 8 - 45'' ki 2 co ma tran va dap an chi tiet

kiem tra tu chon hoa 8 - 45'' ki 2 co ma tran va dap an chi tiet
... 0,5đ 23 .100% 85 = 27 ,1 % 0,5đ 14.100% 85 %N = = 16,5% %O = 100% - (27 ,1% +16,5%) = 56,4 % Câu 2( 4đ) + Ta có: n Fe = + PTHH: 5,6 56 n H2SO4 = =0,1 mol ; 12, 25 98 0,5đ =0, 125 mol Fe + 2HCl FeCl2 ... 0. 125 Theo p: 0.0 625 0. 125 0.0 625 0.0 625 Lập tỉ số 0,5đ 0,5đ H2 > 1đ 0,5đ 0 ,25 đ Do HCl p hết Fe d, tính toán tính theo HCl + Theo p: nH2 = n FeCl2 = nHCl = 0.0 625 mol + Vậy: a, Thể tích khí H2 thoát ... (đktc)là: 0.0 625 x 22 .4 = 1.4 lít b, Khối lợng muối FeCl2 tạo thành sau phản ứng 0.0 625 x 127 = 8g Câu 3(3đ) 10 ,8 = 0,4 27 + Ta có : nAl = Phơng trình phản ứng: mol 0 ,25 đ 0,5đ 0,5đ 1đ o 2Al + 3S 0,4...
 • 3
 • 80
 • 0

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 19

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 19
... Hình : Cây súng - HS lấy giấy bút chì hay bút màu để vẽ vài mà em quan sát - Từng cá nhân dán trước lớp nhóm trưởng tập hợp tranh bạn nhóm dán vào trưng bày trước lớp - HS lên tự giới thiệu tranh ... thêm hoa bên cạnh hoa thật hoa thật - Sau làm xong, nhóm trưng bày sản - Sau làm xong, nhóm trưng bày sản phẩm tự đánh giá có so sánh phẩm tự đánh giá có so sánh với sản phẩm nhóm bạn với sản phẩm ... khổ to, nhóm trưởng tập hợp tranh bạn nhóm dán vào trưng bày trước lớp - GV yêu cầu số HS lên tự giới thiệu tranh - GV HS nhận xét, đánh giá tranh vẽ lớp Hình : Cây Kơ nia (cây có thân to nhất),...
 • 27
 • 5,096
 • 60

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 20

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 20
... Hình : Cây súng - HS lấy giấy bút chì hay bút màu để vẽ vài mà em quan sát - Từng cá nhân dán trước lớp nhóm trưởng tập hợp tranh bạn nhóm dán vào trưng bày trước lớp - HS lên tự giới thiệu tranh ... khổ to, nhóm trưởng tập hợp tranh bạn nhóm dán vào trưng bày trước lớp - GV yêu cầu số HS lên tự giới thiệu tranh - GV HS nhận xét, đánh giá tranh vẽ lớp Hình : Cây Kơ nia (cây có thân to nhất), ... tiêu : - Nêu điểm giống khác cối xung quanh - Nhận đa dạng thực vật tự nhiên  Cách tiếùn hành : Bước 1: Tổ chức hướng dẫn - Các nhóm quan sát cối khu vực - GV chia nhóm, phân khu vực quan sát cho...
 • 4
 • 3,044
 • 29

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 21

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 21
... hấu Bí ngô Kơ-nia Cau Tía tô Hồ tiêu Bàng Rau ngót Dưa chuột Mây Bưởi Cà rốt Rau má Phượng vó Lá lốt Hoa cúc - Nhóm trưởng phát cho nhóm từ 1 -3 phiếu tùy theo số lượng thành viên nhóm - Yêu cầu ... điều khiển chơi Bước 3: Đánh giá Sau nhóm gắn xong phiếu viêt tên vao cột tương ứng, GV yêu cầu lớp chữa theo đáp án đây: Cấu tạo Thân gỗ Thân thảo Cách mọc Đứng Bò Xoài, kơ-nia, cau, Ngô, cà chua, ... THỊ HIỀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN NGUYỄN THỊ HIỀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN Tuần 21 Ngày dạy 2/2/2007 Tiết 42: THÂN CÂY( Tiếp theo) IV MỤC TIÊU: Sau học, HS biết: - Nêu...
 • 6
 • 4,553
 • 49

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 22 (2)

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 22 (2)
... THỊ HIỀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN Tuần 22 Ngày dạy 9/2/2007 Tiết 44: RỄ CÂY (Tiếp theo) MỤC TIÊU: Sau học, HS biết: - Nêu chức rễ - Kể ích lợi số rễ IV ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các hình ... gợi ý sau: - Nói lại việc bạn làmm theo yêu cầu SGK trang 82 - Giải thích rễ, không sống - Theo bạn, rễ có chức gì? Bước 2: Làm việc lớp Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận trước lớp Mỗi nhóm ... NGUYỄN THỊ HIỀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN theo loại ghi rễ rễ chùm, rễ cọc, rễ phụ - Các nhóm giới thiệu sưu tập loại rễ trước lớp nhận xét xem nhóm sưu tầm nhiều,...
 • 4
 • 1,503
 • 13

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 22

Giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tuần 22
... - TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Tiết 44 : RỄ CÂY (tiếp) I MỤC TIÊU: Sau học, HS biết: • Nêu chức rễ • Kể ích lợi số ... theo loại ghi rễ rễ chùm, rễ cọc, rễ phụ - Các nhóm giới thiệu sưu tập loại rễ - Các nhóm giới thiệu sưu tập loại trước lớp nhận xét xem nhóm rễ trước lớp sưu tầm nhiều, trình bày đúng, đẹp nhanh ... Làm việc theo nhóm - HS làm việc theo nhóm tổ Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận theo gợi ý sau: - Nói lại việc bạn làm theo yêu cầu SGK trang 82 - Giải thích rễ, không sống - Theo bạn, rễ có...
 • 5
 • 4,226
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán tự chọn 8giáo án mới tự chọn môn văn 11 nguyễn văn mạnhgiáo án mới tự chọn môn văn 11giao an day tu chon tieng anh lop 8giáo án dạy tự chon môn ngữ văn 7giao an mon dia li lop 8 bai 26 dac diem tu nhien khoang san viet namgiáo án điện tử bài hóa trị lớp 8giáo án điện tử sinh học 8giáo án điện tử công nghệ 8giáo án điện tử vật lý 8giáo án điện tử lịch sử 8giáo án điện tử địa lý 8giáo án điện tử mỹ thuật 8giáo án điện tử tin học 8giáo án điện tử tiếng anh 8111Nghi quyet DHCD 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017thong bao ngay dang ky cuoi cungbien ban dhdcd thuong nien nam 2017Công bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch cdhaMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do giothu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnĐề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA