Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn tin học có đáp án

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 - MÔN HOÁ HỌC pptx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 - MÔN HOÁ HỌC pptx
... 2,3,4,6 - tetra - O - metyl galactozơ (E) 2,3,4-tri-O-metyl glucozơ (G) 1, 3,4, 6- tetra - O - metyl fructozơ (H) Viết công thức cấu trúc (E), (G), (H), (A) Câu IV: 1. a Đun nóng dẫn xuất tetraclo benzen ... (oxi hoá, khử phản ứng khác) ? H2CrO4 CrO3,piridin a) CH3CH2OH CH3CH=O CH3COOH (1) (2) b) CH4 CH3OH H- COOH H-CH=O H2CO3 (2) (3) (4) LiAlH4 c) CH3CH2OH CH3CH3 TiCl4 (1) H+, CH3OH d) - CH=O - CH(OCH3)2+H2O ... - galactozidaza (enzim xúc tác cho phản ứng thuỷ phân  - galactozit) thu galactozơ saccarozơ Metyl hoá hoàn toàn (A) nhờ hỗn hợp CH3i Ag2O, sau thuỷ phân sản phẩm metyl hoá thu 2,3,4,6 - tetra...
 • 6
 • 325
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tin học phần thực hành trường THCS Phúc Đồng năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tin học phần thực hành trường THCS Phúc Đồng năm 2012 - 2013
... ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH TIẾT MÔN TIN HỌC Hãy nhập liệu bảng tính sau (6 đ) Dùng hàm thích hợp để tính điểm trung bình với môn tin học hệ số 2, môn lại hệ số (3đ) Định dạng bảng sau (1 đ) A ... E F G H Bảng điểm lớp 7A Vật lý Sinh Địa học lý Điểm trung bình 9 8,4 STT Họ tên đệm Tên Tin học Nguyễn Văn Kiên 10 Trần Đức Thắng 8 8,2 Nguyễn Lệ Quyên 8 7, 8 Phạm Thị Yến 7, 2 Hoàng Tiến Anh ... Thị Yến 7, 2 Hoàng Tiến Anh 5 5,6 Nguyễn Đức Trung 4 4,4 Trần Thanh Bình 3,6 10 Nguyễn Văn Hưng 4 3,0 11 Trương Mỹ Hoa 2 1, 8 ...
 • 2
 • 269
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tin học trường THCS Nguyễn Văn Linh

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tin học trường THCS Nguyễn Văn Linh
... ==AVERAGE(C6:F6) 3/Tính tổng điểm môn học học sinh ( 2,5 điểm) =SUM(C2:F2) =SUM(C3:F3) ==SUM(C4:F4) ==SUM(C5:F5) ==SUM(C6:F6) 4/Tính điểm cao điểm thấp lớp học ( 0,5điểm) =MAX(H2:H6) =MIN(H2:H6) ... cột trước cột điểm TB ( điểm) Lưu bảng điểm với tên em tên lớp ĐÁP ÁN 1/ Nhập chỉnh sửa trang tính mẫu (4 điểm) 2/ Tính điểm trung bình học sinh ( 2,5 điểm) =AVERAGE(C2:F2) = AVERAGE(C3:F3) =AVERAGE(C4:F4)...
 • 3
 • 265
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2013 - 2014
... minh họa cho khả Câu 8: (1 ) Theo em, thông tin máy tính biểu diễn thành dãy bit? Câu 9: (3đ) Thông tin ? Hãy vẽ mô hình trình xử thông tin Câu 10 : (1 đ) Tại CPU coi não máy tính ... diễn thông tin máy tính ; D Tất phương án II Tự luận: (7đ) Câu 7: (2đ) Những khả to lớn làm cho máy tính trở thành công cụ xử thông tin hữu hiệu? Lấy ví dụ minh họa cho khả Câu 8: (1 ) Theo ... tính C 10 24 KB D nghìn tỷ byte Câu 5: (0,5đ) Các khối chức máy tính hoạt động hướng dẫn của: A thông tin mà chúng có B phần cứng máy tính C chương trình người lập D Bộ não máy tính Câu 6: (0,5đ)...
 • 3
 • 2,691
 • 4

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2014 - 2015
... Chọn phần văn cần xóa nhấn phím Delete Backspace Câu (3đ) • khởi động unikey Vietkey chọn bảng mã TCVN3 kiểu Telex • Khởi động word, nhấn Crtl+A để chọn toàn + chọn font Vntime, đầu Vn Câu (1 ) ... dạng văn thay đổi kiểu dáng, vị trí kí tự, đoạn văn bản, đối tượng khác trang văn • Định dạng văn nhằm mục đích văn dễ đọc, trang văn có bố cục đẹp, người đọc dễ ghi nhớ nội dung cần thiết ... với phông Vntime, VnPresentH, VnCommercial ScriptH, em phải làm nào? Hãy nêu bước để làm Câu (1 ) Thế định dạng văn bản? Định dạng văn nhằm mục đích gì? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM I Trắc nghiệm...
 • 3
 • 391
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tin học phần lý thuyết trường THCS Phúc Đồng năm 2012 - 2013
... ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TIN HỌC I.Trắc nghiệm: (3 đ) a) =Sum(A1,B1,C1)=…25… b) =Max(A1,B1,C1 ,19 )=…20 c) =Average(A1,B1,C1)=…5… d) =(A1+B1)*C1=…. -1 0 0 e) =Min(A1,B1,C1 ,1) =… -1 0 … f) =A1*(B1+C1)+26 =-2 24… ... =A1*(B1+C1)+26 =-2 24… II.Tự Luận (7 đ) Câu 1: (4đ) Tính chung chương trình bảng tính: ( tính 0,5đ) - Lưu giữ xử nhiều dạng liêu - Tính toán sử dụng hàm có sẵn - Sắp xếp lọc liệu - Tạo biểu đồ Lấy ví dụ ... minh họa cho tính 0,5 đ Câu 2: (2đ) Giả sử ô A2 kích hoạt Cách nhanh để chọn D100 nhập D100 vào hộp tên Câu 3: (1 ) Màn hình Excel có công cụ đặc trưng cho chương trình bảng tính công thức, bảng...
 • 2
 • 321
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tin học phần thực hành trường THCS Phúc Đồng năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tin học phần thực hành trường THCS Phúc Đồng năm 2012 - 2013
... ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH TIẾT MÔN TIN HỌC Hãy nhập liệu bảng tính sau (6 đ) Dùng hàm thích hợp để tính điểm trung bình với môn tin học hệ số 2, môn lại hệ số (3đ) Định dạng bảng sau (1 đ) A ... E F G H Bảng điểm lớp 7A Vật lý Sinh Địa học lý Điểm trung bình 9 8,4 STT Họ tên đệm Tên Tin học Nguyễn Văn Kiên 10 Trần Đức Thắng 8 8,2 Nguyễn Lệ Quyên 8 7, 8 Phạm Thị Yến 7, 2 Hoàng Tiến Anh ... Thị Yến 7, 2 Hoàng Tiến Anh 5 5,6 Nguyễn Đức Trung 4 4,4 Trần Thanh Bình 3,6 10 Nguyễn Văn Hưng 4 3,0 11 Trương Mỹ Hoa 2 1, 8 ...
 • 2
 • 240
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 – môn Hóa học pot

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 – môn Hóa học pot
... Đề kiểm tra tiết lớp 11 môn Hóa học thầy : Phạm Xuân Tâm THPT BMT 16 / Đun nóng 27,40 gam 2-Brombutan với KOH dư C2H5OH, sau phản ... phân tử C H tác dụng với dung dịch AgNO /NH dư tạo kết tủa vàng? 3 Đề kiểm tra tiết lớp 11 môn Hóa học a b thầy : Phạm Xuân Tâm THPT BMT c d ... phẩm chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20% Đốt cháy hoàn toàn X thu lít CO (đktc)? a 17 ,92 lít b 8,96 lít c 11 ,20 lít 17 / Chia hỗnhợp anken: C H , C H , C H thành phần nhau: d 4,48 lít - Đốt cháy phần...
 • 3
 • 792
 • 6

KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 MÔN: HOÁ HỌC docx

KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 MÔN: HOÁ HỌC docx
... điểm) 1- (1, 0 điểm) AlCl3  Al3+ + 3Cl 3+   Al + H2O  Al(OH)2+ + H+ K (1) = 1, 2 .10 -5  0 ,10 0 (0 ,10 -x) x x Bđ: Cb: K (1) = x2 = 1, 2 .10 -5 => x2 -1, 2 .10 -6 + 1, 2 .10 -5x (0 ,10  x) Giải x= 1, 08 .10 -3 ... 0 ,12 5 mol Số mol Ba2+ 12 ,5 lít dung dịch C ; 12 ,5 0, 01 = 0 ,12 5 (mol) Ba 2  SO4   BaSO4  mol 0 ,12 5 0 ,12 5 0 ,12 5 Số gam kết tủa BaSO4 = 0 ,12 5 233 = 29 ,12 5 (gam) Lượng kết tủa nhỏ lượng kết tủa ... SINH GIỎI LỚP 12 SỞ GD&ĐT CAO BẰNG - MÔN: HOÁ HỌC Năm học 2007 - 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1: (3,25 điểm) 1- (2,25 điểm) Mỗi phương trình phản ứng cho 0,25 điểm Thực chuyển hoá : H CH2=CH2...
 • 8
 • 240
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Sinh học đề A trường THCS Xuân Tín năm 2010 - 2011

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Sinh học đề A trường THCS Xuân Tín năm 2010 - 2011
... đời sống cạn ? ĐÁP ÁN Câu (1 đ) : 1. 1 d 1. 2 a 1. 3 d 1. 4 d Câu 2: (1 đ) - Những đặc điểm thằn lằn: 1, 2,6 ,7, 9 Câu 3: (1 đ) Lần lượt : Thai sinh, s a mẹ, lông mao, c a- nanh, ngăn, bán cầu não, động ... màng mắt không bị - Mang nhĩ nằm hốc nhỏ đầu âm vào màng nhĩ → Bảo vệ màng nhĩ, hướng dao động - Thân dài, có đuôi dài → Động lực di chuyển - Bàn chân có năm ngón có vuốt → Tham gia di chuyển cạn ... Câu 4: (2 đ) a Sự thụ tinh ếch trường hợp thụ tinh ếch đẻ trứng sau ếch đực tưới tinh dịch lên b ếch đực ôm ngang ếch có tác dụng v a kích thích phóng tinh trùng phóng trứng, v a tạo điêu kiện...
 • 5
 • 297
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Sinh học đề B trường THCS Xuân Tín năm 2010 - 2011

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Sinh học đề B trường THCS Xuân Tín năm 2010 - 2011
... Câu:(4 đ) Trình b y đặc điểm cấu tạo chim thích nghi với đơi sống bay lượn? ĐÁP ÁN Câu 1(< /b> 1 đ) : 1.< /b> 1 c 1.< /b> 2 a 1.< /b> 3 d 1.< /b> 4 a Câu 2: (1 < /b> đ) - Những đặc điểm thằn lằn: 1,< /b> 2,6 ,7,< /b> 9 Câu : (1 < /b> đ) - Lần lượt : ... điểm đời sống Thằn lằn b ng đuôi dài STT Những đặc điểm đời sống Ưa sống b t mồi nơi khô B t mồi vào ban ngày, chủ yếu sâu b thích phơi nắng B t mòi vào lúc chập tối ban đêm Thụ tinh Thụ tinh ... ôm ngang ếch tìm đến b nước để để Hãy cho biết: a.Trong trường hợp thụ tinh ếch thụ tinh hay thụ tinh ngoài? b Hiện tượng ếch đực ôm ếch có tác dụng gì? Câu 5: (1 < /b> đ) Trình b y xu hướng tiến hoá...
 • 4
 • 269
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Sinh học đề số 1 trường THCS Kim Đồng

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Sinh học đề số 1 trường THCS Kim Đồng
... B/ Phần tự luận: (6 điểm) Câu1: (2đ) Hãy giải thích trùng sốt rét gây cho người bệnh sốt cao? Câu 2: (2đ) Để phòng ngừa bệnh giun đũa kí sinh em phải tập thói quen sống nào? Câu3: (2đ):Vẽ và ... điểm 1/ b ; 2/d ; 3/c ; 4/a ; 5/d ; 6/b ; 7/ c ; 8/d B/Tự luận (6 điểm) Câu1(2 điểm):HS nói được: -Trùng sốt rét kí sinh ở máu người, chui vào hồng cầu, chúng ăn hồng cầu và sinh ... sản theo lối liệt sinh( phân nhiều) (1 điểm) làm cho máu mất nhiều hồng cầu dẫn đến thể người bệnh sốt cao (1 iểm) Câu (2 điểm): HS nói được: -Ăn ở hợp vệ sinh, ăn chín uống...
 • 3
 • 1,074
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Sinh học đề số 2 trường THCS Kim Đồng

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Sinh học đề số 2 trường THCS Kim Đồng
... 5/Vô tính 6/ Hữu tính II/Tự luận Câu 1: (1. 5) Mỗi ý cho 0 .25 đ Làm thực phẩm cho người Làm thức ăn cho động vật khác Làm đồ trang sức Làm vật trang trí Làm môi trường nước Có giá trị xuất Câu :a/ ... phát tán rộng (Đủ ý cho 1 ) b/ Ăn uống hợp vệ sinh Ăn chín, uống sôi Không ăn rau sống gỏi cá Định kì xổ giun tháng lần Rửa tay trước ăn, sau vệ sinh (Đủ ý cho 1 ) Câu 3 :2. 5đ Người ta cho ăn vào ... trang trí Làm môi trường nước Có giá trị xuất Câu :a/ Miệng có môi để bám vào ruột non Cơ thể có lớp vỏ cuticun không bị vật chủ tiêu hóa Cơ thể có dọc phát triển thích nghi với động tác chui...
 • 4
 • 267
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chuong điện li có đáp ánđề kiểm tra 1 tiết toán 10 chương lượng giác có đáp ánde kiem tra 1 tiet chuong 3 dai so 11 co dap anđề kiểm tra 1 tiết gdcd k 6 hk i có đáp ánđề kiểm tra 1 tiết vật lý 8 kì 2 có đáp ánđề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương nguyên tử có đáp ánđề kiểm tra 1 tiêt lớp 12đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn toánđề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn tiếng anhđề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn toánđề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn toánđề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn tiếng anhde kiem tra 1 tiet lop 9 mon tieng anhđề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn toánđề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn tiếng anhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học