Mi an lien

Công nghệ sản xuất ăn liền

Công nghệ sản xuất mì ăn liền
... âàûc trỉng Mi Mi tỉû nhiãn, khäng mäúc Vë Vë ngt, khäng chua, khäng âàõng Tảp cháút vä cå Khäng cọ sản Sáu mt Khäng cọ Âäü áøm Nh hån hồûc bàòng 13% Âäü mën Khäng âọng củc Hm lỉåüng Gluten ỉåït Låïn...
 • 48
 • 2,136
 • 35

Khảo sát nhu cầu sử dụng ăn liền trong sinh viên

Khảo sát nhu cầu sử dụng mì ăn liền trong sinh viên
... viên cao, ước lượng sinh viên sử dụng ăn liền khoàng 3,2925 lần/tuần Biểu đồ 3.16: Thể tần suất ăn ăn liền sinh viên Đề tài: Khảo sát nhu cầu sủ dụng ăn liền sinh viên 12 [Year] Nhóm ... suất sử dụng ăn liền theo chi tiêu tháng Biểu đồ 3.20: thể tần suất sử dụng ăn liền trung bình Đề tài: Khảo sát nhu cầu sủ dụng ăn liền sinh viên 13 [Year] Nhóm thực hiện: Storm Giáo viên ... trường nay, ăn liền đóng gói dạng từ : đóng gói, ly, Trong dạng gói sử dụng rộng rãi sinh viên Biểu đồ 3.6: Các kiểu đóng gói ăn liền 2.3 Giá ăn liền sinh viên Biểu đồ...
 • 17
 • 5,518
 • 23

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải ăn liền cho nhà máy Gosaco

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải mì ăn liền cho nhà máy Gosaco
... nước thải ngành ăn liền  Điều hồ lưu lượng nồng độ nước thải Xử nước thải phương pháp học  Xử nước thải phương pháp hố học  Xử nước thải phương pháp hố Xử nước thải ... nghiệp cần phải xây dựng hệ thống xử nước thải Với đề tài: Thiết kế hệ thống xử nước thải ăn liền cho nhà máy Gosaco , tơi xin đóng góp phần vào việc bảo vệ mơi trường cho Thành Phố 1.2 MỤC ... PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NGÀNH SẢN XUẤT MÌ LIỀN Các phương pháp xử nước thải ăn liền tương tự phương pháp xử nước thải loại cơng nghiệp khác Các biện pháp tổng qt áp dụng cơng nghệ xử lý...
 • 100
 • 1,268
 • 10

Xây dựng thương hiệu ngành ăn liền Việt Nam

Xây dựng thương hiệu ngành mì ăn liền Việt Nam
... động xây dựng thương hiệu ngành ăn liền Việt Nam 17 Chương : GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NGÀNH MÌ ĂN LIỀN VIỆT NAM 3.1 Quan điểm đònh hướng xây dựng thương hiệu ngành ăn liền Việt Nam ... Cơ sở lý luận thương hiệu xây dựng thương hiệu Chương 2: Hiện trạng xây dựng thương hiệu ngành ăn liền Việt Nam Chương 3: Giải pháp xây dựng thương hiệu ngành ăn liền Việt Nam Chương - CƠ ... tình hình xây dựng thương hiệu ngành ăn liền Việt Nam + Khảo sát hành vi, thái độ người tiêu dùng thương hiệu ăn liền + Đề xuất giải pháp xây dựng thương hiệu ngành ăn liền Việt Nam Phạm...
 • 27
 • 1,098
 • 5

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng ăn liền ở công ty kinh doanh & chế biến lương thực hà việt

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng mì ăn liền ở công ty kinh doanh & chế biến lương thực hà việt
... TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY KINH DOANH & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HÀ VIỆT 2.1 Khái quát công ty Kinh doanh & chế biến lương thực việt 2.1.1 Giới thiệu công ty Tiền thân công ty Kinh Doanh ... phục hạn chế hạn chế sở đẩy mạnh hoạt động xuất công ty thời gian tới CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÔNG TY KINH DOANH & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HÀ VIỆT 3.1 Phương ... với công ty Kinh Doanh & Chế Biến Lương Thực Việt hoật động xuất dược xem quan trọng công ty so sánh hoạt động kinh doanh công ty hoạt động xuất có vị trí quan trọng Bảng 2.9: Doanh thu xuất...
 • 48
 • 154
 • 1

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĂN LIỀN

QUY TRÌNH SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN
... Nguyên liệu để sản xuất ăn liền bột (82 – 84%), phối trộn thêm tinh bột để giảm giá thành sản phẩm tăng độ dai cho sợi 2.2 Trộn bột: Trộn bột khâu quan trọng trình sản xuất Yếu tố chủ ... dây chuyền sản xuất đa phần giai đoạn thực cách tự động hóa, có giai đoạn sản xuất thủ công Hiện máy thiết bị sản xuất ăn liền ngày cải tiến để chuyển từ sản xuất thủ công sang quy mô công ... Đùn bông: a Mục đích trình: - Tạo hình dạng, kích thước đặc trưng cho sợi ăn liền - Tạo để làm tăng giá trị cảm quan vắt b Yêu cầu: - Sợi láng, không bị cưa - Sợi rời, tạo thành gợn...
 • 25
 • 18,684
 • 57

TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT ĂN LIỀN NĂNG SUẤT 10 TẤN SẢN PHẨM/CA

TÌM HIỂU QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN NĂNG SUẤT 10 TẤN SẢN PHẨM/CA
... hçnh Protein 34 vunamnet@yahoo.com, www.vunam.sayhi.to/ a Quy trçnh háúp v tỉåïi nỉåïc lo t mç( W = 38%) Háúp Håi nỉåïc bo ho (to = 100 105 0C, t = 120  150 giáy) (P = 1,0  0,1 kg/cm2) Thäøi ... âêch tảo t mç cọ khäúi lỉåüng, kêch thỉåïc v hçnh dảng nháút âënh cho t mç Quạ trçnh càõt âỉåüc thãø hiãûn sau (hçnh 7): Bàng ti mç (1) âỉa lưng t mç vo trủc dao càõt (2) Tải âáy t mç ... tàõc hoảt âäüng: t mç nàòm khn (1) ca bàng ti khn (2) âi vo mạng cong (2), dỉåïi tạc dủng ca trng lỉûc, t mç s råi xúng mạng cong tiãúp theo (10) cọ chiãưu ngỉåüc lải Tải âáy t mç âỉåüc...
 • 48
 • 1,887
 • 9

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY ĂN LIỀN GOSACO

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY MÌ ĂN LIỀN GOSACO
... - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY MÌ ĂN LIỀN GOSACO SVTH: HUỲNH ANH VY MSSV: 610161B LỚP: 06MT1N Ngày giao nhiệm vụ luận văn: Ngày hồn thành luận văn: TPHCM, ... trình làm luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô khoa Môi Trường Bảo Hộ Lao Động dạy tận tình, trang bò cho em hành trang vào đời Mặc dù nổ lực hết mình, khả năng, kiến thức...
 • 4
 • 559
 • 12

TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT ĂN LIỀN VIỆT NAM VÀ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN VIỆT NAM VÀ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
... Chương TỔNG QUAN NGÀNH SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN VIỆT NAM VÀ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG  GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN Ở VIỆT NAM  HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NGÀNH SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN ... LIỀN  VIỆT NAM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN  VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XỬ LÝ  TỔNG QUAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NGÀNH SẢN XUẤT MÌ LIỀN Chương TỔNG QUAN VỀ ... MÁY MÌ ĂN LIỀN GOSACO  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY  SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Chương CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY GOSACO  MÔI TRƯỜNG NƯỚC  MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ  CHẤT THẢI RẮN  TIẾNG ỒN  HIỆN...
 • 8
 • 2,394
 • 56

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỢI VÀ ĂN LIỀN

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÌ SỢI VÀ MÌ ĂN LIỀN
... ĂN LIỀN 27 Công nghệ sản xuất sợi THIẾT BỊ SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN 28 Công nghệ sản xuất sợi 29 Công nghệ sản xuất sợi II THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 30 Công nghệ sản xuất sợi Chuẩn ... hoa,… Công nghệ sản xuất sợi HÌNH ẢNH MỘT SỐ LOẠI MỲ SI Công nghệ sản xuất sợi PHẦN II NGUYÊN LIỆU Công nghệ sản xuất sợi sợi nói chung sản xuất từ nguồn nguyên liệu bột mì, nước, ăn ... 8-15m3/Kg sản phẩm thời gian phút, làm nguội tự nhiên cần nhiều thời gian 23 Công nghệ sản xuất sợi PHẦN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN I SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỲ ĂN LIỀN 24 Công nghệ sản...
 • 46
 • 751
 • 12

Hành vi chọn mua ăn liền của sinh viên khóa 8 khoa kinh tế ¬QTKD

Hành vi chọn mua mì ăn liền của sinh viên khóa 8 khoa kinh tế ¬QTKD
... Hành vi chọn mua ăn liền sinh vi n khóa Khoa Kinh Tế_ QTKD người tiêu dùng Từ doanh nghiệp có chiến lược phát triển sản phẩm hiệu qua nghiên cứu hành vi chọn mua Tiến Vua sinh vi n khóa ... cho cá nhân thành vi n nhóm Những thành vi n có giá trị chung mong muốn tuân thủ theo hành vi chung nhóm Võ Minh Khoa Trang Hành vi chọn mua ăn liền sinh vi n khóa Khoa Kinh Tế_ QTKD Gia đình: ... thức hành vi chọn mua ăn liền sinh vi n khóa Khoa Kinh Tế- QTKD 3.2.2 Nghiên cứu thức: Nghiên cứu định lượng vi c thu thập liệu thông hình thức vấn trực tiếp 60 sinh vi n khóa Khoa Kinh tế_ QTKD...
 • 11
 • 526
 • 4

Hành vi tiêu dùng sản phẩm ăn liền của sinh viên khóa 08 trường đại học an giang

Hành vi tiêu dùng sản phẩm mì ăn liền của sinh viên khóa 08 trường đại học an giang
... vực học + Tổng thể sinh vi n khóa 08 trường Đại Học An Giang tiêu dùng Ăn Liền + Cỡ mẫu: 150 sinh vi n khóa 08 trường Đại Học An Giang tiêu dùng Ăn Liền, chọn số lượng sinh vi n tiêu dùng ... Dung 37 Hành vi tiêu dùng sản phẩm Ăn Liền sinh vi n khóa 08 trường Đại học An Giang Hành vi chọn tiêu dùng Ăn Liền theo lĩnh vực học Biểu đồ 4.24: Hành vi chọn tiêu dùng Ăn Liền theo ... tiêu dùng sản phẩm Ăn Liền sinh vi n khóa 08 trường Đại học An Giang Hành vi chọn mua sản phẩm Ăn Liền theo chi tiêu hàng tháng Biểu đồ 4.25: Hành vi chọn tiêu dùng Ăn Liền theo chi tiêu...
 • 49
 • 2,670
 • 17

Thái độ của sinh viên ở ký túc xá trường đại học an giang đối với ăn liền tiến vua

Thái độ của sinh viên ở ký túc xá trường đại học an giang đối với mì ăn liền tiến vua
... qua câu hỏi, với cỡ mẫu 60 sinh viên, chia thành nhóm tương ứng với túc Trường Đại Học An Giang Thái độ sinh viên túc Trường đại học An Giang sản phẩm ăn liền Tiến Vua GVHD: Cao ... cứu: Sinh viên túc trường đại học An Giang sử dụng sản phẩm ăn liền Tiến Vua - Thời gian nghiên cứu: từ 3/2010 đến 5/2010 - Về không gian: Sinh viên túc trường đại học An Giang ... sản phẩm ăn liền Tiến Vua Biểu đồ 4.9 Đánh giá sinh viên giá sản sản phẩm ăn liền Tiến Vua Thái độ sinh viên túc Trường đại học An Giang sản phẩm ăn liền Tiến Vua 17 GVHD: Cao Minh...
 • 33
 • 366
 • 0

QUY TRINH SẢN XUẤT ĂN LIỀN - ks.phan quang thoai-phanquangthoai@yahoo

QUY TRINH SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN - ks.phan quang thoai-phanquangthoai@yahoo
... sợi cần thiết, coi trình bỏ qua công nghệ sản xuất ăn liền a Mục đích trình: - Tạo hình dạng, kích thước đặc trưng cho sợi ăn liền - Tạo để làm tăng giá trị cảm quan vắt b Yêu cầu: - ... xu t ph , ăn li n (hình trên) phanquangthoai@yahoo QUY TRINH SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN I Đ c m: Phở ăn liền chế biến từ nguyên liêu gạo Thông qua hàng loạt công đoạn gia công làm thành sản phNm ... XUẤT MÌ ĂN LIỀN phanquangthoai@yahoo QUY TRINH SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN Chiên a Mục đích- Nhằm thuận lợi cho trình bảo quản (do trình chiên tiêu diệt phần lớn vi sinh vật, loại bớt nước) - Thay phần...
 • 11
 • 1,632
 • 13

Xem thêm