giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa 9

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa 9

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa 9
... ®o¹n 199 5 - 2005 (Ьn vÞ: ngh×n tÊn) ChØ tiªu 199 0 199 5 2000 2002 2005 Tỉng s¶n l­ỵng 890 .6 1584.4 2250.5 2647.4 3465 .9 - Khai th¸c 728.5 1 195 .3 1660 .9 1802.6 198 7 .9 - Nu«i trång 162.1 3 89. 1 5 89. 6 ... c©y cao su Ngh×n 500 394 .3 400 300 221.7 200 100 214.8 180.2 57 .9 47 .9 N¨m 198 5 199 0 DiƯn tÝch (ngh×n ha) * NhËn xÐt: 49 199 9 S¶n l­ỵng( ngh×n tÊn) Bµi so¹n Båi d­ìng häc sinh giái líp N¨m häc ... ë n­íc ta qua c¸c n¨m? b NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch? N¨m 198 5 199 0 199 9 DiƯn tÝch (ngh×n ha) 180,2 221,7 394 ,3 S¶n l­ỵng (ngh×n tÊn) 47 ,9 57 ,9 214,8 H­íng dÉn lµm bµi tËp a, VÏ biĨu ®å: - GV y/c...
 • 197
 • 244
 • 0

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 6;7;8 và 9 hay

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 6;7;8 và 9 hay
... kì 198 6- 199 9 Năm 198 6 198 8 199 0 199 2 199 4 199 6 199 8 199 9 Diện tích trồng lúa 5.70 5.71 6.04 6.47 6. 59 7.00 7.36 7.64 (triệu ha) Sản lượng lúa 16.00 17.00 19. 22 21. 59 23.52 26. 39 29. 11 31. 39 (triệu ... bảng số liệu mới: Năm 198 6 198 8 199 0 199 2 199 4 199 6 199 8 199 9 Năng suất 28.1 29. 8 31.8 33.4 35.7 37.7 39. 6 41.1 (tạ/ha) Sản lượng 16.00 17.00 19. 22 21. 59 23.52 26. 39 29. 11 31. 39 (triệu tấn) - Xác ... ta thời kì 198 6 – 199 9 Trả lời: 43 Tính suất lúa vẽ biểu đồ a Năng suất lúa = sản lượng/diện tích Năm 198 6 198 8 199 0 199 2 199 4 199 6 199 8 199 9 Năng suất 28.1 29. 8 31.8 33.4 35.7 37.7 39. 6 41.1 (tạ/ha)...
 • 63
 • 12,275
 • 198

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 12

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 12
... 22/6 23/9 22 /12 Góc c/s Đêm 22/6 21/3,23/9 22 /12 12 24 12 12 13,5 12 10,5 12 12 12 12 10,5 12 13,5 12 24 12 12 a/ Tính góc nhập xạ lúc MT lên cao ( ngày ) vào ngày 21/3, 22/6, 23/9, 22 /12 vĩ độ bảng ... đạo vào 12h trưa – 22/6 22 /12 mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất chí tuyến vào 12h trưa Quá trình chuyển động quỹ đạo : 11 PHẠM THỊ NGỌC MAI CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010 ... CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỊA LÍ 12 09.2010  Ảnh hưởng dạng khối cầu TĐ - Thường xuyên chiếu sáng, bóng tối Nên TĐ quay ngày đêm diễn liên tục → Nhiệt điều hoà - Tia sáng MT chiếu...
 • 18
 • 4,339
 • 15

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 9
... đoạn 199 5 - 2005 (Đơn vị: nghìn tÊn) Chỉ tiêu 199 0 199 5 2000 2002 2005 Tổng sản lượng 890 .6 1584.4 2250.5 2647.4 3465 .9 - Khai thác 728.5 1 195 .3 1660 .9 1802.6 198 7 .9 - Nuôi trồng 162.1 3 89. 1 5 89. 6 ... nơi 34 Bài soạn Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 2012 Địa chất, địa hình Khí hậu, thuỷ văn Đất, sinh vật Năm học 2011 – thấp, hướng vòng cung - Địa hình phần lớn đồi núi thấp với nhiều cánh cung núimở ... quan hệ địa mùa lũ lưu vực sông với yếu tố khí hậu Vì chế độ mưa lưu vực( khu vực ) khác: - Bắc Bộ(Hà Nội): mưa nhiều tháng 5=> tháng 10 (tháng 8: 318mm ) 39 Bài soạn Bồi dưỡng học sinh giỏi...
 • 186
 • 4,723
 • 40

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 8
... tháng 10 -> 12 (mùa đông) + Mưa vào tháng -> (mùa hạ)  Khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải GV :Trần Thị Thương Trường THCS Nguyên Trãi 18 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa Tuần 9, 10 III ĐỊA ... Trãi 32 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa Bài Dựa vào bảng số liệu nhiệt độ lượng mưa địa phương dưói đây: Tháng Yếu tố Nhiệt độ (0C) Lượng mưa (mm) 10 11 12 3,2 4,1 8, 0 13,5 18, 8 23,1 27,1 ... đặc điểm khí hậu Việt nam Tháng 10 11 12 Nhiệt độ (0C) 16,4 17 20,2 23,7 27,3 28, 8 28, 9 28, 27, 24,6 21,4 18, 2 Lượng mưa (mm) 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2 3 18 265,4 130,7 43,4 23,4 Trạm...
 • 34
 • 522
 • 6

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sử 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sử 9
... Đông Âu - Ba Lan( 7- 194 4) , Ru- Ma Ni( 8- 194 4), Hung ga-ri(4- 194 5), Tiệp Khắc(5- 194 5), Nam t(11- 194 5), An ba ni(12- 194 5), Bun ga ri ( 9- 194 6), CHDC Đức( 10- 194 9) * Hoàn thành CMDCND ... thích hợp Tên nớc Thời gian Ba Lan 194 4 Ru-ma ni 8. 194 4 Hung- Ga- ri 4. 194 5 Tiệp Khắc 5. 194 5 Nam T 11. 194 5 An- Ba- ni 12. 194 5 Bun- Ga- ri 9. 194 6 CHDC Đức 10. 194 9 Câu Điền kiện thích hợp vào mốc ... ASEAN * Sự phát triển số lợng nớc thành viên - 198 4, Bru- nây gia nhập A SEAN trở thành viên thứ - 7- 199 5, VN gia nhập - 9- 199 7, Lào Mi- an ma - 4- 199 9, CPC đựoc kết nạp trở thành viên thứ 10 tổ...
 • 11
 • 6,713
 • 13

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 môn vật lý trung học cơ sở

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 môn vật lý trung học cơ sở
... chạy C để đèn sáng bình thờng Nguyễn Văn Tú Trang21 Trờng THCS Thanh Mỹ Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi Vật Trang 22 b Nếu từ vị trí đèn sáng bình thờng, ta đẩy chạy C phía A độ sáng đèn thay ... khác:Đề thi lam sơn ( 199 8- 199 9); đề thi lam sơn (20002001) -bài 4.18; 4. 19( NC9/ ĐHQG) Tài liệu cần có: Sách 121 NC9 Sách tập nâng cao vậtlí nha xuất giáo dục (XBGD) Sách vật lí nâng cao (ĐH quốc ... Thanh Mỹ Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi Vật Trang 14 2.11.Dùng vôn kế có điện trở lớn,một điện trở biết trớc điện trở r,một ắc quy số dây nối Hãy xác định điện trở vật dẫn x (S/121/nc9) 2.12:Xác...
 • 24
 • 1,060
 • 7

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 9 (CHUYÊN đề 1)

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 9 (CHUYÊN đề 1)
... 0,9M? Giải: Vdd = 2,5 l; CM = 0 ,9 M Tính mct = ? nNaCl = 2,5 0 ,9 = 2,25 (mol) mNaCl = 2,25 58,5 = 131,625(g) Vậy, cần 131,625g NaCl để pha chế thành 2,5l dung dịch NaCl 0,9M Ngày soạn: 14/ 09/ 2013 ... định khối lượng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy để hồ tan vào 47g K2O thu dung dịch 21% Đáp số: Khối lượng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy 352 ,94 g Bài 6: Cho 6,9g Na 9, 3g Na2O vào nước, dung dịch A(NaOH ... lượng ngun tử Cacbon ; Khối lượng ngun tử Cacbon = 12 đơn vị cacbon ( đvC )= 1 ,99 26.10- 23 g Một đơn vị cacbon = 1 ,99 26.10- 23 : 12 = 0,166.10 -23 g Ap dụng : 1/ Khi viết Na có ý nghĩa cho ta...
 • 30
 • 529
 • 0

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 9

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 9
... M NaCl M AgCl M kcl =x 143 = x 2,444 58,5 =y 143 = y 1 ,91 9 74,5 => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2)  x + y = 0,325 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Từ (1) (2) => hệ phương trình  Giải hệ phương ... Viết PTHH - Bước 3: Lập phương trình toán học dựa vào ẩn số theo cách đặt - Bước 4: Giải phương trình toán học - Bước 5: Tính toán theo yêu cầu đề A - TOÁN OXIT BAZƠ Bài tập áp dụng: Bài 1: Cho ... tiên xảy trước Cách làm: - Viết PTHH xảy - Đặt ẩn số toán hỗn hợp - Lập phương trình toán học - Giải phương trình toán học, tìm ẩn - Tính toán theo yêu cầu Lưu ý: - Khi gặp dung dịch hỗn hợp axit...
 • 67
 • 372
 • 0

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 9 (CHUYÊN đề 7,8,9,10)

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 9 (CHUYÊN đề 7,8,9,10)
... 5,2 -> MTB < 59, 5 Ta có: MA < 59, 5 < 2MA + 16 -> 21,75 < MA < 59, 5 Vậy A là: Na(23) K( 39) Giải hệ PT toán học tính toán theo yêu cầu đề Đáp số: a/ -Với A Na %Na = 2,67% %Na2O = 97 ,33% - Với A ... (I) (II) ta được: x = 0,046 mol y = 0,0 195 mol mCu = 2 ,94 4 g mZn = 1,267 g Ngày soạn: 15/02/2014 Ngày giảng…………… Buổi 23(3 tiết) - Tiết 67,68, 69 CHUYÊN ĐỀ 8: KIM LOẠI VÀ BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI (Tiếp) ... thức kim loại, tính chất hóa học kim loại tác dụng với chất khác - Biết áp dụng kiến thức học hoàn thành tập nâng cao B NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG MỐC SO SÁNH Bài toán 1: Nhúng kim loại vào dung...
 • 33
 • 1,278
 • 0

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 9 (CHUYÊN đề 11,12,13)

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 9 (CHUYÊN đề 11,12,13)
... g m C H 0,0275 mol hỗn hợp : 0,015.26 = 0,39g Tổng khối lượng = 0,35 + 0, 39 = 0,74 g Tỷ lệ 2 ,96 g : 0,616 lít = 2 ,96 : 0,74 = 4:1 → Số mol C2H4 C2H2 2 ,96 g hỗn hợp là: n C H = 0,0125.4 = 0,05mol ... a(mol) H2O → m m Mà MA = MH O = y = 18 => a.MA = 9. a.y => MA = 9y a a CxHy + (x + Vì 150 < M < 170 nên 16 < y < 19 Ta có: y 16 17 M 145 156 18 16 19 171 Vì M = 156, y = 17 x = 11,5 (loại) Vậy có ... hấp thụ CO2 vàH2O là: 200x 1,2+ 0,7 x 44 + 0,5 x 18 = 2 79, 8 g Vậy % N2CO3 =106 x 0,5 x 100/2 79, 8 = 18 ,94 % % NaHCO3 = 84 x 0,2 x 100/2 79, 8 = 6% 3- Ta có phương trình hỗn hợp D E: V 23,5 + V'...
 • 27
 • 324
 • 0

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 9 (CHUYÊN đề 2,3,4,5,6)

GIÁO án bồi DƯỠNG học SINH GIỎI lớp 9 (CHUYÊN đề 2,3,4,5,6)
... Viết PTHH - Bước 3: Lập phương trình toán học dựa vào ẩn số theo cách đặt - Bước 4: Giải phương trình toán học - Bước 5: Tính toán theo yêu cầu đề A - TOÁN OXIT BAZƠ Bài tập áp dụng: Bài 1: Cho ... M NaCl M AgCl M kcl =x 143 = x 2,444 58,5 =y 143 = y 1 ,91 9 74,5 => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2)  x + y = 0,325 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Từ (1) (2) => hệ phương trình  Giải hệ phương ... c NH3 + Na → NaNH2 + H2 (ĐH Đà Nẵng -99 ) Ngày soạn: 19/ 10/2013 Ngày giảng…………… Buổi 8(3 tiết) - Tiết 22,23,24 CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HOÁ HỌC THÔNG DỤNG A MỤC TIÊU: - Hiểu phương...
 • 67
 • 393
 • 0

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Sử 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Sử 9
... Đông Âu - Ba Lan( 7- 194 4) , Ru- Ma Ni( 8- 194 4), Hung ga-ri(4- 194 5), Tiệp Khắc(5- 194 5), Nam t(11- 194 5), An ba ni(12- 194 5), Bun ga ri ( 9- 194 6), CHDC Đức( 10- 194 9) * Hoàn thành CMDCND ... thích hợp Tên nớc Thời gian Ba Lan 194 4 Ru-ma ni 8. 194 4 Hung- Ga- ri 4. 194 5 Tiệp Khắc 5. 194 5 Nam T 11. 194 5 An- Ba- ni 12. 194 5 Bun- Ga- ri 9. 194 6 CHDC Đức 10. 194 9 Câu Điền kiện thích hợp vào mốc ... ASEAN * Sự phát triển số lợng nớc thành viên - 198 4, Bru- nây gia nhập A SEAN trở thành viên thứ - 7- 199 5, VN gia nhập - 9- 199 7, Lào Mi- an ma - 4- 199 9, CPC đựoc kết nạp trở thành viên thứ 10 tổ...
 • 9
 • 485
 • 2

giao án bồi dưỡng học sinh giỏi sử 9

giao án bồi dưỡng học sinh giỏi sử 9
... 193 6- 193 9 - Hon cnh lch s, nhng ch trng ln v nhng phong tro u tranh tiờu biu thi kỡ 193 6- 193 9 - í ngha lch s v bi hc kinh nghim ca phong tro dõn ch 193 6- 193 9 18 Phong tro gii phúng dõn tc 193 9- 194 5 ... gi ho bỡnh ( 195 4- 196 0) Nguyờn nhõn, din bin, kt qu, ý ngha ca phong tro ng ( 195 9- 196 0) 25 Xõy dng ch ngha xó hi Bc, chin u chng chin lc "Chin tranh c bit" ca quc M Nam ( 196 1- 196 5) - Ni dung ... nguyờn nhõn thng li, bi hc lch s ca Cỏch mng thỏng Tỏm nm 194 5 20 Vit Nam sau Cỏch mng thỏng Tỏm (t sau ngy 2 /9/ 194 5 n trc ngy 19/ 12/ 194 6) - Nhng nột chớnh ca tỡnh hỡnh nc ta sau Cỏch mng thỏng...
 • 2
 • 250
 • 1

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 môn văn

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 môn văn
... (trích Thời thơ ấu) M.Go-rơ-ki học chương trình Ngữ văn b) Thân * Giải thích ý kiến - Văn nghệ (văn học) bắt nguồn từ đời sống thực khách quan, sản phẩm tinh thần sáng tạo qua lăng kính người nghệ ... ĐỀ BÀI Có ý kiến cho rằng: Văn nghệ giúp cho người sống phong phú tự hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình.” Gợi ý: a) Mở bài: - Văn nghệ (tác phẩm văn học) sản phẩm sáng tạo kì diệu người nghệ ... Bến quê đoạn trích SGK Ngữ văn 9, tập hai) để làm sáng tỏ ý kiến Gợi ý a) Mở Dẫn dắt nêu vấn đề nghị luận - Nói đến Nguyễn Minh Châu, người ta nhớ đến bút xuất sắc văn học Việt Nam đại, bút tiên...
 • 14
 • 523
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lý 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8giao an boi duong hoc sinh gioi dia ly lop 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi địa 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lý 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi văn 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sử 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh 9giáo án bồi dương hoc sinh giỏi hóa 9 có lời giai chi tiếtgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 violetđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốckết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)giáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018báo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution coTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nambáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànLuyện tập chung Trang 42lớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan MạchLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN