Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý cho máy trộn bê tông xi măng kiểu cưỡng bức, chu kỳ hai trục ngang do Việt Nam chế tạo

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CHẤT SƠN KHUÔN HỢP CHO CÔNG NGHỆ KHUÔN CHÂN KHÔNG" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... dụng chống chân khơng q trình rót kim loại lỏng vào khn Với mục đích chế tạo chất sơn khn để đúc vật đúc hợp kim nhơm khn chân khơng, Chúng tơi chọn thành phần chất sơn khn để nghiên cứu sau: bột ... kỳ cơng nghệ khn chân khơng Sau chuẩn bị mẫu (màng căng lên thuỷ tinh), dùng thiết bị phun sơn, sơn hỗn hợp chất sơn khn lên màng Theo dõi tốc độ giảm khối lượng tổng mẫu + sơn, xác định thời ... khơ chất sơn khn Để đo độ bám dính chất sơn khn màng, chúng tơi tham khảo sử dụng “Phương pháp cắt xác định độ bám dính màng” theo TCVN 2097-1993 có điều chỉnh để phù hợp với đối tượng nghiên cứu...
 • 5
 • 258
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học xác ĐỊNH các THÔNG số tối ưu CHO TUYẾN THÔNG TIN sợi QUANG WDM sử DỤNG EDFA

Báo cáo nghiên cứu khoa học  xác ĐỊNH các THÔNG số tối ưu CHO TUYẾN THÔNG TIN sợi QUANG WDM sử DỤNG EDFA
... 2dBm theo h s khuch i G ca EDFA Bắt đầu Hỡnh Lu thut toỏn xỏc nh cỏc thụng s ti u ca tuyn truyn dn _Nhập thông số sợi quang: no, , , D1, D2, Aeff, dD/d _Nhập thông số khác: mt, h, c, , 1, 2, ... TX1 Sợi dẫn quang MUX TXn n 1, n 1, n BA DEMUX PA LA RX1 n RXn Hỡnh S tuyn WDM in hỡnh cú EDFA Trong ú: TX1 TXn, RX1 RXn, ln lt l cỏc mỏy phỏt quang v mỏy thu quang MUX, DEMUX l ... quỏ trỡnh phõn cc H s phỏt x t phỏt ca EDFA Bng thụng quang ca b lc quang i trc mi b thu Di cụng sut ngun phỏt quang Di cụng sut ca mỏy thu ti mi kờnh thụng tin Giỏ tr 1550nm, 1551nm 1557nm G =...
 • 8
 • 88
 • 0

Báo cáo khoa học: "Xác định các thông số động lực học Cho đoàn tầu nhẹ" pdf

Báo cáo khoa học:
... sánh chất lợng động lực toa xe với thông số động lực khác DMU toa xe với thông số vừa đợc lựa chọn Những thông số đợc ghi bảng Kết tính tiêu êm dịu vận Bảng Thông số động lực học toa xe dụng ... đờng ứng với dao động thẳng đứng Căn kết thu đợc từ bàì toán dao động tính toán tiêu êm dịu xe hai chốt chuyển hớng nh số thông số khác làm sở khảo sát so sánh iV khảo sát thông số để chọn giá ... Hình Chỉ tiêu êm dịu toa xe với thông số động lực khác Tài liệu tham khảo [1] Baránszky-Job Imre Vasúti Jármu szerkezetek Budapest, 1979 [2] Nguyễn Hữu Dũng Động lực học Đầu máy diésel Hà nội, 2001...
 • 8
 • 347
 • 0

Báo cáo khoa học: "Xác định các thông số nổ mìn để làm chặt đất Trong xây dựng" potx

Báo cáo khoa học:
... nớc khó làm chặt trình kéo dài để cố kết đất Tải tĩnh làm đất chứa sét dễ chặt tải động Ngợc lại tải động làm đất rời dễ chặt Nhiệt độ đất cao làm tăng trình làm chặt đất 3 Lm chặt đất nổ mìn ép ... Trong viết đa nguyên lý phơng pháp tính toán làm chặt đất nổ mìn để đạt độ chặt theo thiết kế Đã đa phơng pháp luận tính toán thông số nổ mìn đồng thời đa tính toán số minh hoạ cho vùng giả định ... cố đất yếu dạng dính dẻo Bản chất phơng pháp là: dùng lợng thuốc nổ để nén ép đất lại làm tăng độ chặt đất Độ chặt đất tăng có xếp lại cấu trúc nằm đất nhờ lợng nổ Phần không gian rỗng khối đất...
 • 5
 • 189
 • 2

Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộnxác định một số thông số kỹ thuật hợp của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo

Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo
... b v s dng 41 trm trn BTNN Vit Nam Bng 2.2- Kh nng cung cp BTNN ca cỏc trm trn 41 Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật chủ yếu trạm BTNN loại trộn c-ỡng chu kỳ Việt Nam thiết kế chế tạo 43 Bn Bng 2.4 Thụng ... ST, NH GI TIN CY CA TRM TRN V CC KHI MY CHNH TRấN TRM TRN BTNN DO VIT NAM CH TO 40 iv 2.1 Tỡnh hỡnh trang b v s dng trm trn BTNN Vit Nam 40 2.1.1 S lng trm trn BTNN c trang b Vit Nam 40 2.1.2 ... trn BTNN Vit Nam ch to 42 2.2 Kho sỏt, ỏnh giỏ tin cy ca trm trn BTNN Vit Nam ch to 46 2.2.1 C s thuyt v cỏc gi thit cho quỏ trỡnh kho sỏt 46 2.2.2 Kho sỏt quỏ trỡnh lm vic v ỏnh giỏ tin...
 • 159
 • 293
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xác định các giá trị nghề nghiệp cần giáo dục cho sinh viên sư phạm tiểu học hiện nay'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' xác định các giá trị nghề nghiệp cần giáo dục cho sinh viên sư phạm tiểu học hiện nay'
... - SỐ 5(28).2008 Xác định GTNN cần giáo dục cho SVSPTH nước ta Xác định giá trị để giáo dục cho học sinh, sinh viên công việc phức tạp, giá trị cần giáo dục vô số, yêu cầu giáo dục lại đòi hỏi ... thống GTNN phù hợp để giáo dục cho sinh viên phạm, trước hết sinh viên phạm tiểu học (SVSPTH) Về khái niệm giá trị nghề nghiệp giáo viên tiểu học Giá trị phạm trù triết học, sử dụng rộng rãi ... Việc giáo dục giá trị cho học sinh, sinh viên trách nhiệm đội ngũ giáo viên nhà trường cấp học, bậc học, ngành học Ở bậc tiểu học, người giáo viên có trách nhiệm to lớn hơn, bậc học này, giáo viên...
 • 9
 • 420
 • 7

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÁC ĐỊNH CÁC GEN SINH ĐỘC TỐ CỦA VI KHUẨN E. COLI PHÂN LẬP TỪ LỢN CON BỊ TIÊU CHẢY" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... mang gen mã hóa hai yếu tố bám dính sản sinh độc tố, vi c xác định vi khuẩn mang hay nhiều nhóm độc tố có ý nghĩa lớn nghiên cứu vi khuẩn học Qua phân tích gen nhận thấy, từ 61 chủng E coli có ... khuẩn E coli mang gen STb 17/61 (27,87%) vi khuẩn E coli mang gen STa 9/61 (14,75%) sau vi khuẩn E coli mang gen sản sinh độc tố dung huyết VT2e 6/61(9,84) Có sai khác theo nhóm gen VT2e qui định ... thấy: từ 61 mẫu bệnh phẩm phân lập 61 chủng vi khuẩn E coli qua phân tích gen kỹ thuật PCR với nhóm gen STa, STb, LT, VT2e thu kết sau: tỷ lệ vi khuẩn E coli mang gen LT cao 25/61 (40,98%), vi khuẩn...
 • 7
 • 258
 • 2

tóm tắt luận án (tiếng việt) nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộnxác định một số thông số kỹ thuật hợp của buồng trộn thuộc trạm trộn btnn do việt nam chế tạo

tóm tắt luận án (tiếng việt) nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn btnn do việt nam chế tạo
... 512 trạm trộn BTNN, Việt Nam chế tạo 413 trạm, chiếm tỷ lệ 80% Chất lƣợng trạm trộn BTNN Việt Nam chế tạo không thua trạm nƣớc 2.2 Khảo sát, đánh giá độ tin cậy trạm trộn BTNN Việt Nam chế tạo ... tổng hợp số liệu thời gian làm việc tới hỏng thời gian phục hồi khối máy trạm trộn BTNN khảo sát Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm số số số số số số số số số số 10 Khối Thông số ... dẫn động buồng trộn độ đồng mẻ trộn thuyết nhƣ mô hình; đề xuất các thông số kỹ thuật hợp dùng thiết kế buồng trộn b/ Mục tiêu phần thuyết: - Khảo sát, đánh giá độ tin cậy trạm trộn BTNN...
 • 24
 • 293
 • 0

sở khoa học xác định các loại tài liệu giá trị của các trường đại học cần nộp vào lưu trữ

Cơ sở khoa học xác định các loại tài liệu có giá trị của các trường đại học cần nộp vào lưu trữ
... sử dụng hiệu khối tài liệu lưu trữ giá trị sản sinh trường đại học Từ chọn đề tài nghiên cứu : “ sở khoa học để xác định loại tài liệu giá trị trường đại học cần nộp vào lưu trữ // ... loại tài liộu giá trị cần nộp vào lưu trữ trường đại học Chương hai trình bày sở để xác định loại tài liệu giá trị cần phải đưa vào lưu trữ Đó sở thực tiễn, sở khoa học lưu trữ học sỏ pháp ... nộp vào lưu trữ, tức xác đinh loại hồ sơ, tài liệu giá trị nộp vào lưu trữ Đê xác định loại hồ sơ, tài liệu giá trị nộp vào lưu trữ, trước tiên ta phải thực xác định giá trị tài liệu, hay...
 • 124
 • 193
 • 0

Báo cáo khoa học : XÁC ĐỊNH MỨC Bổ SUNG URÊ THíCH HỢP TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ THịT SỬ DỤNG BÃ DỨA Ủ CHUA pptx

Báo cáo khoa học : XÁC ĐỊNH MỨC Bổ SUNG URÊ THíCH HỢP TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ THịT Có SỬ DỤNG BÃ DỨA Ủ CHUA pptx
... theo VCK) dứa chua) Lô Lô Khẩu phần sở Khẩu phần sở Khẩu phần sở bổ sung bổ sung bổ sung 2% urê 1% urê 3% urê (tính theo VCK (tính theo VCK (tính theo VCK dứa ủ) dứa ủ) dứa ủ) 5 5 ... Đại học Nông nghiệp I Tạp chí KHKT Nông nghiệp 200 7: Tập V, Số 4: 17-21 XáC ĐịNH MứC Bổ SUNG URÊ THíCH HợP TRONG KHẩU PHầN ĂN CủA THịT Sử DụNG DứA CHUA Determination ... Lô (n=5) Lô (n=5) Khẩu phần sở Khẩu phần sở Khẩu phần sở bổ sung 1% urê bổ sung 2% urê bổ sung 3% urê (tính theo VCK (tính theo VCK (tính theo VCK dứa ủ) dứa ủ) dứa ủ) 2,95 410 c 2,8...
 • 7
 • 267
 • 6

Báo cáo khoa học: "XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG BẢN CỦA DÒNG XE BẰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VI MÔ" doc

Báo cáo khoa học:
... dàng III XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA DÒNG XE BẰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VI MÔ Để thấy ưu điểm hình vi c xác định đặc trưng dòng xe trường hợp áp dụng sau: - Chuyển tự hướng có xe tuyến có ... QUÁT VỀ MÔ HÌNH MÔ PHỎNG VI vi c tả lại trình, hệ thống thực tế thông qua trình hay hệ thống khác, với qui khác, ảo môi trường máy tính Về bản, hình vi mô, tên gọi nó, tả lại ... phổ biến hình CA với tính dễ cài đặt rõ ràng Nội dung hình CA[3] sử dụng giao thông tả hình h khoảng cách=1 khoảng cách=3 Chiều dài ô=7,5m vận tốc khoảng cách=2 Hình hình CA Mỗi...
 • 5
 • 470
 • 0

Nghiên cứu địa mạo phục vụ xác định các điểm định cư của người Việt cổ khu vực huyện Mê Linh - Đông Anh thành phố Hà Nội

Nghiên cứu địa mạo phục vụ xác định các điểm định cư của người Việt cổ khu vực huyện Mê Linh - Đông Anh thành phố Hà Nội
... nhiệm vụ là: - Xác định đặc điểm địa hình điểm định cổ từ rút đặc điểm định người Việt cổ - Nghiên cứu đặc điểm địa mạo khu vực Đông Anh, Linh - Xác định lịch sử phát triển địa hình định ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Quang Anh NGHIÊN CỨU ĐỊA MẠO PHỤC VỤ XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỂM ĐỊNH CƯ CỦA NGƯỜI VIỆT CỔ KHU VỰC HUYỆN MÊ LINH – ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI ... đến ngày khu vực chiến lược việc qui hoạch phát triển thủ đô Nội Do đề tài Nghiên cứu địa mạo phục vụ xác định điểm định người Việt cổ khu vực huyện Linh Đông Anh thành phố Nội không...
 • 102
 • 226
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các kim loại nặng và kim loại quý trong bùn của các sông bị ô nhiễm nặng ppt

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các kim loại nặng và kim loại quý trong bùn của các sông bị ô nhiễm nặng ppt
... Luyện kim 19 BCTK: Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định kim loại nặng kim loại quý 1.4 Các phơng pháp tách làm giàu kim loại nặng kim loại quí Trong thực tế phân tích hàm lợng kim loại nặng kim ... Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện kim 48 BCTK: Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định kim loại nặng kim loại quý 3.2.5 Xây dựng đờng chuẩn xác định hàm lợng kim loại nặng kim loại quý Từ số liệu ... Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện kim 11 BCTK: Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định kim loại nặng kim loại quý Chơng Tổng quan 1.1.Vài nét sơ lợc kim loại nặng kim loại quí 1.1.1 Kim loại Đồng...
 • 84
 • 463
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng điện di trong nghiên cứu vật liệu di truyền xác định các bệnh di truyềnnghiên cứu cơ sở khoa học hoàn thiện chế độ công vụ ở việt namnghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáynghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cho trường tiểu học dân lập quốc tế việt úc thành phố hồ chí minhcơ sở khoa học xác định tổ chức hệ thống khách sạn theo lãnh thổnghiên cứu cơ sở khoa học thành lập bản đồ môi trường đất cấp tỉnh phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường đất lấy hải dương làm địa bàn nghiên cứunghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật gây trồng một số loài cây ngập mặn trên nền cát đá sỏi vụn san hô ngập triều không thường xuyên tại các đảo ven bờ vùng biển phía nam việt namnghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tân sơn tỉnh phú thọ giai đoạn 2011 2020nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý nhà nước về tài nguyên đấtnghiên cứu một số đặc điểm hình thái đặc tính sinh học xác định các biovar của loài vi khuẩn ralstonia solanacearumnghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường cho công ty tnhh may thuận tiếnnghiên cứu cơ sở khoa học để hiệu chỉnh cấp dự báo nguy cơ cháy rừng cho các tỉnh vùng bắc trung bộcơ sở khoa học xác định giá đất gs ts lê kim truyền nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn điều hành cấp nước mùa cạn cho đồng bằng sông hồng 2007cơ sở khoa học xác định lãi xuấtứng dụng cũa enzyme trong công nghiệphệ thống tài khoản kế toán ngân hàng theo quyết định số 29 2006 qđ nhnn ngày 10 7 2006mô hình parasuraman và ứng dụng trong vận tảibất bình đẳng giới giữa nam và nữ trong giáo dục ở việt nam hiện naytìm hiểu công nghệ sản xuất acrylonitril và tính toán cân bằng cho thiết bị phản ứng với dây chuyền công suất 200 000 tấn nămVật liệu xây dựng mới gạch không nung siêu nhẹthiết kế khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng 1 nhịpnhu cầu dinh dưỡng cho trẻ từ 0 đến 1 tuổiCHUYÊN đề BẰNG CHỨNG TIẾN hóaCHUYÊN đề DI TRUYỀN học NGƯỜIsơ lược về tiêu chuẩn OHSAS 18001 2007Thiêt kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càngcông tác xuất khẩu nhóm hàng mây tre đan ở việt nam sang thị trường EU giai đoạn 2009 2012đại cương về quy trình sản xuất nh3 và xác định hàm lượng fe, nh3 trong nh3 thành phẩmChuyên đề QUẦN THỂ SINH vậtđề tài 2 công ty tnhh mtv giày hạ đình chuyên sản xuất các loại giày vải, giầy thể thao và dép các loại sản phẩm của công ty đã có mặt trên khắp các tỉnh thành trên cả nước phục vụ các nhu cầu luyện tập thể thao, leo núiđề tài enzyme chữa bệnhđề tài ứng dụng enzyme trong phân tíchđịa vị pháp lý của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật việt nam hiện nayĐiều khiên động cơ bước 5 pha