2671 house riddles 2 medium

2671 house riddles 2 medium

2671 house riddles 2 medium
... Team Team 2& Team Game Reading Worksheet Team You can relax here There is usually a sofa I’m a room People ... You put books in me You can sit or work in me I have trees and flowers I’m behind or around the house I need electricity I’m hot You use me after washing I take wrinkles out of clothes I’m soft...
 • 3
 • 43
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 7: YOUR HOUSE Lesson 2(A3-4-5) docx

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 7: YOUR HOUSE Lesson 2(A3-4-5) docx
... there/ are there” - Learn by heart Vocab Notes: ins’t = is not - Draw a picture of a house then ask Aren’t = are not and answer the questions about it - Do A1 -6 (p 6 6- 67 - work book) - PrepareB1 ... supermarket ………………………………… 3.b - Is there a bank near your house? - No, there isn’t - Is there a supermarketnear your school? - Yes,there is - Are there any flowers near your house? Yes, there are ………………… ... one of the houses Don’t your partner which house Ask questions to find *Exercise 4/ p.74 which house your partner chooses T: Ask Ss to look at the pictures in A4 and describe them - Example:...
 • 4
 • 2,225
 • 11

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit Seven. YOUR HOUSE C1 - 2 (P78,79) ppsx

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit Seven. YOUR HOUSE C1 - 2 (P78,79) ppsx
... Mr Kim Mrs Hoa Huong III HOMEWORK: - Do C1, 2 (P70,71) - Prepare C3,5 (P80,81) IV TEACHER'S SELF - EVALUATION AND REMARK PERIOD 45 Unit Seven YOUR HOUSE C3 - (P80 - 81) I AIMS By the end the lesson ... S 1: Do you live near a climic ? S 2: yes, Jdo Presentation: * Pre teach T uses pictures on P78, 79 to elicit vocabulary By like: Bằng xe đạp bus: Xe buýt motorbike: Xe máy car: ô tô Plane: Máy ... car: ô tô Plane: Máy bay Train: tàu hoả Checking: What and where Like Car Bus Bus Bus Train *Presentation text: C1, 2 plane Metorbik e P78, 79 - I models (once twice) - S rpeat chorrally and individually...
 • 7
 • 216
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit seven. YOUR HOUSE A1,2 (P72-73) docx

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : Unit seven. YOUR HOUSE A1,2 (P72-73) docx
... reading: Preteach, Using pictures a gardens: Vườn a vegetable: Van a photo: Bức ảnh Checking: Rule out and Rememter T/F Prediction: a) The house is in country b) There's ariver near the house ... descibe their own house and then draw a pictuve of it as a photo My house There's a flower garden in front of the house, there's a vegetable garden be hind the house, to the left of the house, theres ... to the left of the house, theres a lake To the right of the house, there are tall trees Here is a to III HOME WORK - Do A1,2 (P 66, 67) - Prepare A1,3,5 (P72,75) IV TEACHER'S REMARK SELF - EVALUATION...
 • 4
 • 170
 • 0

Unit 7 Your house lesson 2 A3-5

Unit 7 Your house lesson 2 A3-5
... Your house Unit Period 40 LESSON 2: A3,4,5 Minh Hoa Minh: Is there a lake near your house? Hoa: Yes, there is Minh: Are there any flowers near your house?   Hoa: No, there ... Unit Period 40 Your house LESSON 2: A3,4,5 I Presentation 1.Vocabulary (a) Super market Siêu thị (a) post office bưu điện (a) bank ngân hàng 2. Modal sentences Is there + a/an+ N + near your house? ... Are / trees Your house Unit LESSON 2: A3,4,5 Period 40   Is / lake   Are / banks Is / post office  Is / supermarket  Are / trees Unit Period 40 Your house LESSON 2: A3,4,5 I Presentation...
 • 15
 • 224
 • 0

Unit 7 Your house lesson 2 B1

Unit 7 Your house lesson 2 B1
... river, a lake and paddy fields 10 Yes, it is 10 About you: 1, What is your name? 2, Where you live? 3, What’s there near your house ? I Write the correct tense or form of verbs He (live) ………………… ... the correct answers: a, Does Ba live in town? Yes, he does No, he doesn’t b, Does he live in a house? Yes, he does c, Is it noisy? No, he he doesn’t doesn’t No, Yes, it is No, it isn’t d, Does ... post office, a bank, a clinic, a market and a zoo It’s very noisy here My name’s Chi I live in a house in the country There aren’t any stores here There are trees and flowers, a river, a lake and...
 • 15
 • 249
 • 0

2672 house riddles 3 hard

2672 house riddles 3 hard
... or metal I have steps I’m used for cleaning You use me to go up I’m I’m I’m I’m I can be soft or hard I can be thick or thin You put a sheet on me You sleep on me I’m plastic or wood I live in...
 • 3
 • 44
 • 0

Tài liệu Sổ tay P.R in - house Xây dựng một kế hoạch truyền thông ( phần 1 và 2) ppt

Tài liệu Sổ tay P.R in - house Xây dựng một kế hoạch truyền thông ( phần 1 và 2) ppt
... quên đưa vào tờ báo “thương mại” - thường tờ báo hay đưa tin dự án mà bạn xây dựng thông tin liên quan đến công ty bạn Kế hoạch truyền thông thân nên gồm nhiều “công cụ” để bạn đưa thông điệp ... gồm thông cáo báo chí, thư gửi tổng biên tập, xã luận, “internet site”, báo minh hoạ kiện đặc biệt Bạn xem thông tin chi tiết “công cụ” phần cụ thể PR "in- house" khái niệm dùng cho hoạt động P.R ... nâng cao quan hệ giới truyền thông và, vậy, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho công ty bạn Hãy luôn nhớ yêu cầu giới truyền thông địa phương phạm vi toàn quốc khác Một câu chuyện mang nhiều...
 • 6
 • 204
 • 0

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 7: YOUR HOUSE Lesson 1 (A1-2) doc

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 7: YOUR HOUSE Lesson 1 (A1-2) doc
... What you have to now? ( Match) - Learn by heart Vocab - Do A 1, ( P 66 - 67 - Ss matching (one by one) : Tcorrects workbook) -Answers the questions Post – reading - Group work : ask and answer the ... Vocabulary - T asks Ss to use the grid to talk about Hoa’s house - a garden: Vườn - a vegetable: rau ( explanation) II.Activity 2: Reading (A2) - a photo : ảnh ( realia) Pre- reading: Vocab Reading - ... flowers - Ss predict- T collects Ss’s ideas There isn’t awell There aren’t trees While- Listening - Ss listen to the tape then check their predictions - T have Ss check their predictions - After...
 • 4
 • 4,069
 • 25

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 7: YOUR HOUSE - Lesson 4 (B 2-3) pps

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 7: YOUR HOUSE - Lesson 4 (B 2-3) pps
... activities Contents -In order to know more about Ba and Read & write Chi We continue unit 7: B2,3 T (B2 :Transformation writing): - Have students read the text about Ba again Answers: - Ask students ... Chi lives in a house in the country Near her Chi and write sentences about Chi’s house, there aren’t any stores It is very 7’' house quiet - Call students to read the sentences - Listen and correct ... correct B3: Grid: - Give the corrections - Have the students read the table - Listen and check to complete the Listen table Answers: - Listen and correct Name Ci T C Apart - Give the corrections...
 • 5
 • 1,142
 • 7

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 7: YOUR HOUSE - Lesson 5 (C1- 2-3) ppt

Giáo án Tiếng anh lớp 6 - Unit 7: YOUR HOUSE - Lesson 5 (C1- 2-3) ppt
... Yes, I am 2.Check up (5 ) talk about Chi& Ba & answer about you -Do you live in the country? -Is there a lake near your house? New lesson( 35 ) Teacher's activities Contents T -In order to know how ... come + Pre- teach vocabulary: to part C On the move ( C123 ) - by bike: xe đạp - The first we come to vocabulary - by bus: xe buýt - Elicit to teach vocabulary - by motorbike: xe máy - Control ... vocabulary - by car: xe - Check vocabulary ( what and where ) - by train: tàu thuỷ - Fix the pictures on the board and ask - by plane: máy bay Ss: + Presentation Text: How many pictures are there? 5 -...
 • 4
 • 2,023
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đọc truyện full house 2 onlinegiao an tieng anh lop 5 unit 2 my friend housegiao an tieng anh lop 5 unit 2 my friends housechapter 2  the house that makerbot built2 securing rear wheel house spacesof 4 2 hydroxyethyl 1 piperazineethanesulfonic acid hepes bench medium2 direct inflammatory changes in medium and large vesselsthiophene 2 carboxylic acid hydrazide mediumis your house big a1 2 5pb no3 2 pb c2h3o2 2 kno3 or conditioned medium collected from kupffer cells incubated with pb no3 2around the house c 1 2your house period 40 lesson 1 a1 2tuesday september 23rd 2008 unit 3 at home period 12 a1 2 my house2 there s a river near a house 3 there are trees to the left of the house 4 there are two gardensat home lesson 2 a3 4 my houseBài 16. ADN và bản chất của genBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 17. Bài luyện tập 3ngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc Kạnchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Vận động tại quảng trịCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?Môn công nghệ phần mềm nâng caoĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúc10 chiến lược facebook marketing