Phân tích tài chính, chương trình Full right

Tài liệu phân tích tài chính chương trình giảng dạy kinh tế fulbright

Tài liệu phân tích tài chính chương trình giảng dạy kinh tế fulbright
... vốn 16 Những cạm bẫy hệ thống tài nhà nước chi phối : Trường hợp Trung Quốc Tham gia đóng góp 1/45 Tổng quan phân tích tài TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Phân tích tài (financial analysis) môn ... kế dành riêng cho Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright giảng dạy vào học kỳ Thu hàng năm Môn học thiết kế sở kết hợp môn học: Tài công ty (Corporate Finance), Quản trị tài (Financial Management), ... tích tài chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Biên tập bởi: Ful bright URL: http://voer.edu.vn/c/5ad71c9e Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Module: Tổng quan phân tích...
 • 47
 • 270
 • 0

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích báo cáo tài chính

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích báo cáo tài chính
... so sánh ngành,(c) phân tích tỷ trọng, (d) phân tích % thay đổi nào? Một số hạn chế việc phân tích tỷ số tài gì? VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hoàng – Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-4 8 24 ... Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-6 Năm loại tỷ số tài để phân tích, tỷ số nói lên điều gì? Thanh khoản: Công ty chi trả khoản đến hạn hay không? Quản lý tài sản: Công ty có đủ tài sản cho hoạt động không? ... 1.8% 3.0% 1.1% 1.1% EBT 4.3% -2 .7% 6.0% 5.9% Taxes 1.7% -1 .1% 2.4% 2.4% NI 2.6% -1 .6% 3.6% 3.6% VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hoàng – Hùng Sơn – Thanh Trúc 4-3 2 16 Phân tích tỷ trọng BCTN Công ty...
 • 24
 • 485
 • 1

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 8: Lập dự toán tài chính và dự báo các BCTC

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 8: Lập dự toán tài chính và dự báo các BCTC
... 8-3 Các bước lập dự toán tài Dự báo doanh thu Dự báo tài sản cần thiết để phục vụ cho doanh thu tăng thêm Dự báo nguồn ngân quỹ tạo từ HĐSXKD Dự báo nguồn ngân quỹ cần huy ... : Ts Trần Viết Hoàng – Th.s Trần Hùng Sơn - 12 Dự báo BCTC theo PP % doanh thu Dự báo DT dựa tốc độ tăng DT dự kiến Dự báo khoản mục theo tỷ lệ % DT dự kiến Chi phí Tiền Khoản phải thu VNU HCMC ... Trần Hùng Sơn - 14 Các nguồn tài trợ cần để tài trợ cho TS tăng thêm Từ giả định xác lập, xác định: TS cần phải có DT tăng Xác định nguồn tài trợ AFN là: Tài sản cần phải có trừ nguồn tài trợ tạo...
 • 20
 • 605
 • 0

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP pdf

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP pdf
... xuất kinh doanh Nội dung phân tích bao gồm: - Phân tích khái quát tình hình tài DN - Phân tích tình hình đảm bảo vốn nguồn vốn - Phân tích tình hình công nợ khả toán - Phân tích tình hình luân ... kinh doanh - 17 - TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP I Hoạt động tài chính, nội dung nhiệm vụ phân tích 1) Khái niệm ý nghĩa - Khái niệm: Hoạt động tài ... 3: Phân tích nhu cầu tình hình đảm bảo nhu cầu tài sản cố định, tài sản lưu động doanh nghiệp Câu 4: Phân tích tình hình công nợ khả toán doanh nghiệp? Câu 5: Phân tích hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp? ...
 • 30
 • 177
 • 0

Bài giảng phân tích tài chính chương 11 các vấn đề cơ bản trong hoạch định ngân sách đầu tư

Bài giảng phân tích tài chính  chương 11 các vấn đề cơ bản trong hoạch định ngân sách đầu tư
... Hùng Sơn 11- 16 Giả định tỷ lệ tái đầu „ „ „ „ Phương pháp NPV giả định CFs tái đầu với tỷ suất WACC Phương pháp IRR giả định CFs tái đầu với tỷ suất IRR Giả định CFs tái đầu với chi ... Sơn 11- 12 Phân tích NPV „ Đồ thị phân tích NPVs mức chi phí vốn khác WACC 10 15 20 NPVL $50 33 19 (4) NPVS $40 29 20 12 VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Ts Trần Viết Hoàng – Th.s Trần Hùng Sơn 11- 13 ... chi phí TV xác định cách tính lãi kép CF thu với lãi suất WACC MIRR giả định CF tái đầu với lãi suất WACC VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Ts Trần Viết Hoàng – Th.s Trần Hùng Sơn 11- 18 Calculating...
 • 14
 • 256
 • 0

Bài giảng phân tích tài chính chương 12 ước lượng dòng tiền và thẩm định dự án đầu tư

Bài giảng phân tích tài chính  chương 12 ước lượng dòng tiền và thẩm định dự án đầu tư
... R&D, phí thiết kế Đầu vào thiết bò Đầu nhà xưởng Đầu vào đất Đầu vào vốn lưu động Chi phí thành lập Hoạt động kinh doanh Tái đầu vào tài sản cố đònh Tái đầu vào tài sản lưu động ... phí dự án Như tách ch biệt đònh tài trợ khỏi đònh đầu nhằm hiểu rõ thêm tính chất khả thi tài thân dự án, tức so sánh nh dòng ng tiền phát sinh từ tài sản dự án với chi phí bỏ để có dự án đó, ... toán Mà Mà việ việc đánh nh giá giá dự án phả phải dựa vào dò dòng ng tiề tiền sắ chi dự kiế kiến nhậ nhận đươ ng lai nế dự án đươ thự thực hiệ B.1: Nguyên tắc ùc lượng ng ngân lưu tăng...
 • 14
 • 243
 • 0

Bài giảng phân tích tài chính chương 3 báo cáo tài chính, dòng tiền

Bài giảng phân tích tài chính  chương 3 báo cáo tài chính, dòng tiền
... phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 14, 637 10,2 03 - 13, 005 - 13, 115 -8,466 129, 236 96,625 204,892 - - - 133 ,0 13 100,720 207,925 -3, 778 -4,095 -3, 033 222 437 24,118 VNU HCMC , Gv hướng ... 170,556 31 8,252 30 5,885 7, 030 227, 739 672,848 101,958 258,558 407,646 Phải thu khách hàng 73, 862 176 ,39 4 135 ,074 Trả trước cho người bán 12 ,35 9 3, 916 26,2 43 - - - 14,105 81,159 230 ,725 23, 888 Tiền ... hạn Tài sản dài hạn khác - - - 6,879 10,029 178,1 23 169 ,36 9 212,176 636 ,30 3 - - - 1 ,31 4 3, 511 1,858 VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hồng – Hùng Sơn – Thanh Trúc - 33 Nguồn vốn 833 ,702 1,512,613...
 • 20
 • 229
 • 0

Bài giảng phân tích tài chính chương 16 quản trị vốn lưu động

Bài giảng phân tích tài chính  chương 16 quản trị vốn lưu động
... nhiều vốn lưu động Gvhd: Tran Viet Hoang – Hung Son – Thanh Truc 16- 5 Các sách tài trợ cho vốn lưu động „ „ „ Trung dung – Phù hợp thời gian chuyển thành tiền tài sản với thời hạn trả nguồn tài ... để tài trợ cho tài sản thường xun Cẩn trọng – Sử dụng nguồn vốn thường xun để tài trợ cho tài sản thường xun tài sản tạm thời Gvhd: Tran Viet Hoang – Hung Son – Thanh Truc 16- 6 Chính sách tài ... bình ngành? „ „ „ Chính sách vốn lưu động phản ảnh tỷ số tốn hành, vòng quay tiền mặt, vòng quay hàng tồn kho kỳ thu tiền bình qn Những tỷ số cho thấy SKI có lượng lớn vốn lưu động tương ứng với...
 • 19
 • 209
 • 0

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2007-2008 - Phân tích Tài Chính

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2007-2008 - Phân tích Tài Chính
... trị tài sản hoạt động kinh doanh đến giá trị vốn chủ sở hữu trình bày bảng sau Damodaran 26 Dịch: Quý Tâm HĐính: X.Thành Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Phân tích Tài Damodaran Chương ... đo lường giá trị riêng tài sản hoạt động kinh doanh công ty Damodaran 25 Dịch: Quý Tâm HĐính: X.Thành Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Phân tích Tài Damodaran Chương 3, 4, 5, (đóng góp ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Phân tích Tài Damodaran Chương 3, 4, 5, Cơ cấu ngân lưu chiết khấu Để định giá tài sản, phải dự báo ngân lưu kỳ vọng suốt thời gian hoạt động tài...
 • 30
 • 456
 • 3

Tài liệu Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2006-07 Phân tích Tài chính Bài docx

Tài liệu Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2006-07 Phân tích Tài chính Bài docx
... – g) (4.3) Công thức (4.3) gọi Mô hình định giá cổ tức Gordon Myron J Gordon phát triển từ công trình nghiên cứu người trước John Williams Từ (4.3) xếp lại để có công thức tính lợi suất đòi hỏi ... phải phụ thuộc vào việc ước lượng lợi nhuận kỳ vọng cổ phiếu Thứ hai, làm để chọn tỷ số PE phù hợp liệu nhà đầu tư có tin tưởng vào tỷ số PE bình quân ngành hay không, có sai số tỷ số PE ngành PE ... đầu tư cổ phiếu thường (ke): ke = D1/(P0 + g) (4.11) Việc ứng dụng mô hình chiết khấu cổ tức vừa trình bày để xác định lợi suất cổ phiếu ưu đãi cổ phiếu thông thường có ý nghĩa lớn Nó cho phép...
 • 6
 • 321
 • 1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright : Phân tích tài chính pptx

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright : Phân tích tài chính pptx
... lại cho cổ đông Đòn bẩy tài phóng đại biến thiên EPS ROE Viktoria Dalko Bài giảng Phân tích tài Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Ví d : Đòn bẩy tài chính, EPS ROE Lúc này, bỏ ... βA(1+D/E)(RM – Rf) 17 Viktoria Dalko Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Bài giảng Phân tích tài Rủi ro kinh doanh rủi ro tài RE = Rf + βA(1+D/E)(RM – Rf) CAPM: RE = Rf + βE(RM – Rf) βE ... sánh tỷ số 39 Viktoria Dalko 20 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Bài giảng Phân tích tài Quá trình phá sản – Phần I Thất bại kinh doanh – việc kinh doanh kết thúc với thiệt hại...
 • 22
 • 244
 • 0

Phân tích tài chính bài 10 chương trình giảng dạy kinh tế fulbright

Phân tích tài chính  bài 10 chương trình giảng dạy kinh tế fulbright
... 22,2222,222BBBABABAAABBBABAAAPwrwwwwwwwσσσσσσσσ++=++= (10. 9) wA, wB tỷ trọng tài sản A tài sản B danh mục đầu tư, ĩA, ĩB độ lệch chuẩn tỷ suất lợi nhuận tài sản A tài sản B, ĩA,B đồng phương sai tỷ suất lợi nhuận tài sản A tài sản B Lưu ... là: BBAAPwwσσσ+= (10. 10) Cơng thức (10. 10) cho thấy trường hợp hai tài sản có hệ số tương quan độ lệch chuẩn danh mục đầu tư gồm hai tài sản trung bình có trọng số độ lệch chuẩn tài sản cá biệt ... chuẩn danh mục đầu tư gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro σ+=++=++= Do độ lệch chuẩn danh mục đầu tư là: BBAAPwwσσσ+= (10. 10) Cơng thức (10. 10) cho thấy trường hợp hai tài sản có hệ số tương quan...
 • 11
 • 246
 • 0

Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Xây dựng công trình 507.pdf

Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Xây dựng công trình 507.pdf
... Phân tích TC BP cải thiện tình hình TC Công ty XDCT 507 em chọn thực đề tài tốt nghiệp: Phân tích tài số biện pháp cải thiện tình hình tài Công ty Xây dựng công trình 507” Khóa ... tài doanh nghiệp phân tích tài doanh nghiệp Phần 2: Giới thiệu chung Công ty Xây dựng công trình 507 Phần 3: Phân tích đánh giá thực trạng tài Công ty Xây dựng công trình 507 Phần 4: Một số biện ... pháp cải thiện tình hình tài Công ty Xây dựng công trình 507 Sinh viên: Đặng Thị Phương Linh - Lớp: QT 1002N Phân tích TC BP cải thiện tình hình TC Công ty XDCT 507 PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI...
 • 101
 • 349
 • 7

Phân tích tài chính công tư vấn giám sát và xây dựng công trình

Phân tích tài chính công tư vấn giám sát và xây dựng công trình
... ty t vấn giám sát xây dựng công trình Chơng : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài công ty t vấn giám sát xây dựng công trình Chơng Những vấn đề phân tích tài doanh nghiệp 1.1 ... thiết kế lập dự toán công trình xây dựng Thi công xây dựng công trình xây dựng 2.1.4 Tổ chức máy quản lý công ty t vấn giám sát xây dựng công trình Cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo kiểu cấu ... Công t vấn giám sát xây dựng công trình Ngoài mở đầu v kết luận đồ án gồm chơng: Chơng 1: Một số vấn đề chung phân tích tài doanh nghiệp Chơng 2: Phân tích tình hình tài Công ty t vấn giám sát...
 • 122
 • 207
 • 0

phân tích tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình

phân tích tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình
... ty vấn giám sát xây dựng công trình Chương : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài công ty vấn giám sát xây dựng công trình CHƯƠNG Những vấn đề phân tích tài doanh nghiệp ... thiết kế lập dự toán công trình xây dựng Thi công xây dựng công trình xây dựng 2.1.4 Tổ chức máy quản lý công ty vấn giám sát xây dựng công trình Cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo kiểu cấu trực ... dựng công trình 2.1 Giới thiệu chung công ty vấn giám sát xây dựng công trình 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty vấn giám sát xây dựng công trình - Trong năm 1980 -1995 ban quản...
 • 126
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình phân tích tài chính fulbrightgiáo trình phân tích tài chính doanh nghiệpgiáo trình môn phân tích tài chínhgiáo trình môn phân tích tài chính doanh nghiệptrình tự phân tích tài chínhtrình tự phân tích tài chính doanh nghiệpgiáo trình phân tích tài chính ts nguyễn minh kiềugiáo trình phân tích tài chính ngân hànggiáo trình phân tích tài chính dự ángiáo trình phân tích tài chính nguyễn minh kiềugiáo trình phân tích tài chính và đầu tưgiáo trình phân tích tài chính dự án đầu tưgiáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp học viện tài chínhbai tap chuong phan tich tai chinh co loi giaichương 3 phân tích tài chính tiến sĩ nguyễn thanh liêmBài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 7. Tế bào nhân sơBài 6. Axit nuclêicBài 6. Axit nuclêicBài 3. Các nguyên tố hóa học và nướcan toàn thực phẩmBài 56. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phươngBài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)Bài 53. Tác động của con người đối với môi trườngbo de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lop 9 co dap an so 1BPTC nhà văn hóa 150 chỗ ngồiẢnh hưởng của kết cấu đến tích chất vật liệu composite dạng lớp từ tre và gỗĐào tạo nghề cho lao động phổ thông tỉnh kon tum (tt)Đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng công thương việt nam, chi nhánh kon tum (tt)Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh trưởng và giá trị kinh tế của cây tre điểm trúc nhập nội trồng lấy măng tại quảng trịphổ hấp thụ phân tử trong vùng bức xạ tử ngoại và khả biếnphương pháp phổ hồng ngoạiphương pháp phổ khối