QUESTIONS PP

QUESTIONS PP

QUESTIONS PP
... There are words in this picture Can you find those words QUESTIONS & ANSWERS ...
 • 9
 • 163
 • 0

Questions to .NET and Programming in C#

Questions to .NET and Programming in C#
... Console.ReadLine() returns the input as a c) Stream of Characters a) String b) Character d) Integer In C# datatypes are divided into two fundamental categories c) Pointers and values a) Value types and ... types in simple terms is nothing but conversion of a value type into a reference type a) Casting c) Unboxing d) Overriding b) Boxing is all about converting a reference type into a value ... Basic input and output operations are performed in C# using the methods of the class in the _namespace a) InputOutput,Class c) Console,System b) InputOutput, System d) System,Console C#...
 • 18
 • 608
 • 8

C Sharp Review Questions

C Sharp Review Questions
... following code is meant to handle exceptions Explain why this code is not correct try { … } catch(Exception){…} catch(IOException){…} Select answer : We can’t use the type of IOException class as catch ... Sorting Caching Bubbling Question 20 : Difference between the C# statements “catch(Exception ex){}” and “catch{}”? A try statement can only have one catch{} statement(general catch clause) general clause; ... [ambiguous call’static MainClass()’ and ‘MainClass()’] Instance Static Instance Static Static instance Question 94 : What is the output of following C# code? class MainClass { static void Main()...
 • 33
 • 402
 • 0

Questions to .NET and Programming in C#

Questions to .NET and Programming in C#
... class summing { public int total=9; public int this[int first,int second] { get { return total; } set { total=first+second; } } public static void Main(){ summing sum1=new summing(); int total=0; ... of the following is the correct syntax for declaring an indexer a) protected int this[int var1] c) public int this(int var1) b) public int classname[int index] d public int this[int ) var1] A ... Main() { IndexerTest IndexMe = new IndexerTest(); IndexMe[1] = 100; IndexMe[2] = 1000; System.Console.WriteLine(IndexMe[1]); System.Console.WriteLine(IndexMe[2]); System.Console.WriteLine(IndexMe[3]);...
 • 36
 • 768
 • 5

sang kien kinh nghiem - Phat trien ngon ngu mach lac danh cho tre 5 - 6 tuoi thong qua pp ke chuyen.doc

sang kien kinh nghiem - Phat trien ngon ngu mach lac danh cho tre 5 - 6 tuoi thong qua pp ke chuyen.doc
... lớp ngày đông 1.2.2 Đặc điểm lớp : Năm học 2008 -2 009 phân công chủ nhiệm nhóm lớp 5- 6 tuổi khu trung tâm trường: Là lớp 5- 6 tuổi với số cháu 34, 15 cháu nữ, 19 cháu nam, với độ tuổi đồng , 100% ... thôn Qua thực tế cho thấy phụ huynh nói tiếng địa phương nhiều, có tới 4 0-4 5% nói ngọng âm l – n ,Tr - ch, s-x Chính trường mầm non muốn đề cập tới việc luyện cho trẻ ngôn ngữ mạch lạc thể qua ... Tên dạy :” Cao hơn- thấp- hơn, câu chuyện “cây khế”.trẻ áp dụng so sánh đặc điểm ngoại hình hai anh em Môn chữ : luyện phát âm qua trò chơitìm chữ l-n-m cho trẻ phát âm 2.2.2 .6 Tổ chức ôn luyện...
 • 21
 • 13,957
 • 105

PP tính giá vốn thành phẩm tại cty DV TM Tràng Thi

PP tính giá vốn thành phẩm tại cty DV TM Tràng Thi
... cho sản phẩm Nợ TK 627 9.700.000 Nợ TK 641 2.000.000 Nợ TK 642 3.000.000 Nợ TK 133 1.470.000 Có TK 111 16.170.000 33 Nhập kho thành phẩm Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Tính giá thành ... 14.583.499,19 177.967.542,8 3.559.350,856 Tập hợp giá thành cho 40 giờng Khoản mục CPDDK CPDDK Phát sinh kỳ Gía thành sản phẩm CPDCK kỳ Giá thành Giá thành ĐV 89.596.363,63 621 89.596.363,63 622 23.895.200 ... 161.873.361,7 10.791.557,45 Tập hợp chi phí cho 50 bàn Khoản mục CPDDK CPDDK Phát CPDCK Gía thành sản phẩm kỳ Giá thành Giá thành ĐV 150.446.363,6 sinh kỳ 621 150.446.363,6 622 12.937.680 12.937.680 627 Tổng...
 • 129
 • 682
 • 0

XD và quản trị HT kênh PP tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng - cty CP Thành Phát

XD và quản trị HT kênh PP tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng - cty CP Thành Phát
... thống kênh phân phối nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng 2.1 Giới thiệu khái quát nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa vàng Công ty cổ phần Thành Phát 2.1.1 Qúa trình hình thành ... hàng hoá Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng đơn vị phận công ty cổ phần Thành Phát , nhà máy đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ,nhà máy đợc thành lập ... thởng nh phạt vi phạm hợp đồng 2.3.2 Quản trị hệ thống kênh phân phối nhà máy Tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Bông Lúa Vàng , công tác quản trị hệ thống kênh phân phối phòng kinh doanh chịu...
 • 58
 • 1,261
 • 1

Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy

Hoàn thiện kênh PP SP phần mềm CN tại cty TNHH Hệ Thống Quy
... phối công ty tnhh hệ thống quy Chuyờn tt nghip Lờ Th Hng Hnh - K34 Tng quan v Cụng ty TNHH H Thng Quy 1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty Cụng ty trỏch nhim hu hn H Thng Quy (Tờn giao ... cỏch liờn h qua cỏc i lý bỏn hoc trc tip qua Cụng ty TNHH H Thng Quy S 2: H thng kờnh phõn phi ca Cụng ty TNHH H Thng Quy Cụng ty TNHH H Thng Quy - Loi kờnh Phõn phi (1): i lý Ngi tiờu dựng õy ... cú quan im u tiờn v hiu qu hot ng ca h + Quy mụ hot ng: Trung gian c ỏnh giỏ qua quy mụ hot ng, t chc v quy mụ bỏn cng ln thỡ doanh thu ca cụng ty cng cao + Kh nng qun lý: ngi qun lý ca trung...
 • 57
 • 988
 • 4

Hoàn thiện HT kênh PP SP tại cty xăng dầu B12

Hoàn thiện HT kênh PP SP tại cty xăng dầu B12
... thuật xd Cảng dầu B12 hành ĐS p tin học Xí nghiệp XN xăng dầu QN XN xăng dầu K13! p p kế toán tài vụ quản lý kỹ thuật đàu t Chi nhánh XN 25 xăng dầu A318 CN xăng dầu HD CN xăng dầu HY p xây dựng ... bền vững kênh phân phối Chơng II Phân tích tình hình hoạt động hệ thống kênh phân phối Công ty xăng dầu B12 I Khái quát Công ty xăng dầu B12 Lịch sử hình thành Công ty tiếp nhận xăng dầu Quảng ... thực tập với đề tài: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas phụ kiện) công ty xăng dầu B12 Chơng I: Vai trò nội dụng kênh phân phối hoạt động kinh doanh...
 • 54
 • 443
 • 2

Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
... quản lý thu thuế địa bàn tỉnh Giang" với mục tiêu sau: Thực trạng quản lý thu thuế địa bàn tỉnh Giang từ năm 1998 đến 2003 Phơng hớng đổi công tác quản lý thu thuế địa bàn Giang Đối tợng ... sách thu tổ chức quản lý thu thuế Đổi tổ chức quản lý thu thuế địa bàn tỉnh Giang nhu cầu tất yếu Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, tiến hành đề tài nghiên cứu: "Đổi công tác quản lý thu ... nghiệp vụ thu thuế theo quy định pháp luật quy định Bộ Tài chính, Tổng cục thu Lập sổ thu , kiểm tra việc tính thu , phát hành thông báo thu , lệnh thu thuế, , đôn đốc tổ chức cá nhân nộp thu thực...
 • 58
 • 563
 • 0

PP trả lương tại cty CMS

PP trả lương tại cty CMS
... thức trả lơng 2.2.2.1 Hình thức trả lơng theo thời gian: Đây hình thức trả lơng tiền lơng đợc xác định phụ thuộc vào mức lơng cấp bậc thời gian làm việc thực tế ngời lao động Hình thức trả lơng ... tiếp lao động trực tiếp kinh doanh Để hợp lý công tác trả lơng, công ty áp dụng hai hình thức trả lơng: trả lơng theo thời gian có thởng trả lơng theo sản phẩm (doanh thu) Trong công tác quản ... thuật mức tối đa, mặt hàng CMS tham gia phân phối đợc khách hàng tin tởng đạt doanh số cao Mặt khác CMS nhà sản xuất lắp rắp máy tính thơng hiệu số Việt Nam - Máy CMS, đồng thời nhà phân phối...
 • 53
 • 850
 • 1

Giá và PP tính giá bán SP tại cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Giá và PP tính giá bán SP tại cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông
... công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông) II Thực trạng giá bán sản phẩm công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông Chính sách giá công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông Trớc đây, thời kì bao cấp, giá tiêu ... khả cạnh tranh Thực trạng giá bán sản phẩm công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông công ty chuyên sản xuất bóng đèn phích nớc Trong giá bán sản phẩm mình, công ... giá bán sản phẩm công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông Các để xác định giá bán sản phẩm công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông 1.1 Tính chất, đặc điểm sản phẩm Bóng đèn phích nớc hai loại sản phẩm...
 • 87
 • 569
 • 1

PP KT khấu hao TSCĐ

PP KT khấu hao TSCĐ
... định TSCĐ tăng (hoặc giảm) tháng tháng sau tính (hoặc thôi) tính khấu hao Đối với TSCĐ khấu hao hết mà đợc sử dụng không đợc trích khấu hao kể từ thời điểm khấu hao hết Đối với TSCĐ cha khấu hao ... TSCĐ DN I.k/n ,đặc điểm ,vai trò ,của TSCĐ II Phân loại TSCĐ III.Xác định giá trị ghi sổ TSCĐ Phần Khấu Hao TSCĐ Doanh nghiệp I .Hao Mòn Khấu Hao II ý nghĩa tính Khấu Hao III.Phơng pháp tính Khấu ... pháp khấu hao nhanh Bên cạnh khấu hao theo thời gian khấu hao theo sản lợng, doanh nghiệp tính khấu hao theo giá trị lại Phơng pháp gọi phơng pháp khấu hao nhanh Sau xem xét hai phơng pháp khấu hao...
 • 28
 • 426
 • 3

Xem thêm