do the decimal

do the decimal

do the decimal
... with Decimals Practice your decimal multiplication skills by solving the following problems Remember, the number of place values in the answer is equal to the sum of the place values of the factors ... bought the toaster and the book but paid 85% of the price How much $7.65 did he pay for the items? _ garage sale today Mary bought the lamp, the purse and the clock She paid 20% less than the ... pay for the items? _ $12 $9 $5 $7 $4 $25 $27 $3 $5 $6 Great job! is an Education.com math superstar Answer Sheets Do the Decimal Delicious Decimals #1 Delicious Decimals #2 Delicious Decimals...
 • 34
 • 170
 • 0

Dự báo về cá độ thể thao hợp pháp ở Việt Nam

Dự báo về cá độ thể thao hợp pháp ở Việt Nam
... III Mặt trái độ IV độ bóng đá hợp pháp đời có chấm dứt vấn nạn tồn không? 13 V Có nên cho phép Công ty cược nước đầu tư vào Việt Nam? 15 Dự báo độ hợp pháp Việt Nam : VI - Thời gian ... cược Việt Nam ngày ''nóng'' ngày “sáng” hơn, phải chờ định cuối Chính phủ 19 VI) Dự báo độ hợp pháp Việt Nam : Thời gian thực : Mặc dù chưa thông qua “ Đề án cược, độ bóng đá hợp pháp ... thể thao Điểm vướng cược thể thao hợp pháp nằm Bộ Luật Hình Điều 248 luật hành "cấm đánh bạc hình thức nào" Hiện nay, thị trường cược hoạt động không hợp pháp Theo luật Hình người độ...
 • 26
 • 563
 • 1

Vai trò của phụ nữ trong gia đình nông thôn miền trung việt nam Tiếp cận dưới góc độ thế giới

Vai trò của phụ nữ trong gia đình nông thôn miền trung việt nam Tiếp cận dưới góc độ thế giới
... chân dung c a ngư i ph n gia ñình nông thôn mi n Trung hi n Vai trò c a ngư i ph n gia ñình thôn Chi t Bi H “ m i xã h i, công vi c c a c nam n ñ u nh m trì s t n t i c a h gia ñình c ng ñ ng Tuy ... có vai trò quan tr ng phát tri n kinh t gia ñình nông thôn, nh ng ñ nh ki n truy n th ng v gi i v n ăn sâu ti m th c c a m i ngư i Thói gia trư ng v n nhi u t n t i tư tư ng nam gi i (ñ m nét gia ... gi i phóng, m i ñ i s ng kinh t gia ñình ñư c c i thi n, s tham gia c a phương ti n máy móc hi n ñ i, hay vai trò c a ngư i giúp vi c v.v vai trò chia s c a nam gi i, mà hi n ñi u ñó ñã ñang...
 • 17
 • 712
 • 11

XÂY DỰNG HỆ THỐNG SHOPPING CART PHỤC VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MUA BÁN TRỰC TUYẾN ĐỒ THỂ THAO

XÂY DỰNG HỆ THỐNG SHOPPING CART PHỤC VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MUA BÁN TRỰC TUYẾN ĐỒ THỂ THAO
... đề tài Xây dựng hệ thống quản lý giỏ hàng (Shopping Cart) phục vụ thương mại điện tử mua bán trực tuyến đồ thể thao .I.2 Mục đích ý nghĩa • Xây dựng website bán hàng trực tuyến đồ thể thao cho ... Đặt mua hàng Liên hệ, giúp đỡ Hình User Module IV Đặc tả yêu cầu IV.1 Giới thiệu IV.1.1 Mục đích Tài liệu tài liệu đặc tả yêu cầu cho dự án Xây dựng hệ thống shopping cart phục vụ thương mại điện ... chuẩn bị ghép hệ thống Lượng Sỹ + Long Cả nhóm Cả nhóm Chuẩn bị báo cáo CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU I Mô tả toán Bài toán cần giải có website thương mại điện tử mua bán đồ thể thao thân thiện...
 • 61
 • 394
 • 0

Ôn tập đo thể tích

Ôn tập đo thể tích
... Slide Bài 2: GV chuyển ý vào Bài tập Gọi HS đọc đề Hỏi: + Khi đổi đơn vị đo thể tích lớn dạng thập phân sang đơn vị bé ta làm nào? + Nếu đơn vị đo thể tích số đo gồm tên đơn vị muốn đổi sang đơn ... làm - GV chấm số sau sửa chung Cả lớp tham gia 3/ Củng cố: + Đọc tên đơn vị đo thể tích từ bé đến lớn + Hai đơn vị thể tích liền gấp gấp nha lần? Cho ví dụ? + Trò chơi: Đúng hay Sai?./ Cả lớp tham...
 • 2
 • 351
 • 1

Ôn tập đo thể tích

Ôn tập đo thể tích
... Bài cũ : Ôn tập đo diện tích *Nêu đơn vị đo diện tích mà em học *Khi đo diện tích ruộng đất người ta thường dùng đơn vị đo nào? *Héc- ta viết tắt gì? *1ha = ….m2 Bài cũ : Ôn tập đo diện tích * ... 205dm2 • 3,7m2 = 370dm2 Đ Toán: Ôn tập đo thể tích Hoạt động 1: Ôn tập Toán : Ôn tập đo thể tích 1.a/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: Tên Kí hiệu Quan hệ đơn vị đo liền Mét khối m3 1m3 = 000 dm3 ... dm3 3670 cm3 3,670 dm3 = 5dm377cm3 = 5,077 dm3 Toán : Ôn tập đo thể tích TRÒ CHƠI : 1.Khối nước đề-xi-mét khối ? 000 dm3 Toán : Ôn tập đo thể tích Giá khối nước 1000 đồng Nhà em trung bình tháng...
 • 14
 • 326
 • 0

Ôn tập về đo thể tích

Ôn tập về đo thể tích
... có sử dụng đơn vò đo thể tích Trong sống nêu vật, vật dụng mà em biết có sử dụng đơn vò đo thể tích Trong sống nêu vật, vật dụng mà em biết có sử dụng đơn vò đo thể tích Trong sống nêu vật, vật ... Trong bảng đơn vò đo khối lượng: Đơn vò bé …… đơn vò lớn 10 tiếp liền  Những đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé: km2 hm2 (ha) dam2 m2 dm2 cm2 mm2 Trong bảng đơn vò đo diện tích:  Đơn vò lớn ... số đo sau dạng số thập phân: b) Có đơn vò đo đề-xi-mét khối : dm3 439 cm3 = 8,439 dm3 = 3,670 dm3 3670 cm3 dm 77 cm 3 = 5,077 dm3 Trong sống nêu vật, vật dụng mà em biết có sử dụng đơn vò đo thể...
 • 18
 • 581
 • 0

Met khoidon vi do the tich

Met khoidon vi do the tich
... tit :108 Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích * Luyện tập : BàI 1: Vi t tắt ( theo mẫu ) - mười hai mét khối : 12 m3 06/11/13 Thứ tư ngy23 tháng nm 2005 Môn toán - tit :108 Bi :met khối- Bảng ... đo thể tích * Luyện tập : Bài : Vi t chữ( theo mẫu ) 6,032m3 : sáu mét khối ba mươi hai phần nghìn 06/11/13 Thứ tư ngy23 tháng nm 2005 Môn toán - tit :108 Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích ... Thứ tư ngy23 tháng nm 2005 Môn toán - tit :108 Bi :met khối- Bảng đơn vị đo thể tích m3 1m *m3 thể tích hình lập phương có cạnh dài 1m mét khối vi t tắt là: m3 06/11/13 Thứ tư ngy23 tháng nm 2005...
 • 12
 • 563
 • 1

Tiết 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Tiết 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước
... (3)…………… .vật vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng(4)……… thể tích vật Trường THCS Lê Lợi Thực hành : Đo thể tích vật rắn : a Chuẩn bị : Vật cần đo thể tích (1) ….… ` Bảng 4.1 Dụng cụ đo Thể tích Thể tích ... tràn bình chứa để đo thể tich vật rắn không thấm nước thể tích vật : A .Thể tích bình tràn B Thể tích bình chứa C Thể tích phần nước tràn từ bình tràn sang bình chứa D Thể tích nước lại bình tràn ... chỗ trống c Thể tích vật rắn không thấm nước đo đ cách: tràn a (1)…………… vào chất lỏng đựng bình chia độ Thể tích phần thả chìm chất lỏng (2)…………… … thể thả tích vật b Khi vật rắn không bỏ lọt...
 • 17
 • 1,026
 • 1

Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước
... BÀI ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC Làm để biết xác thể tích đinh ốc đá? BÀI ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM ... 4.3 BÀI ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC Dùng bình tràn: Hình 4.3 BÀI ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC ... ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC  Kết luận: Để đo thể tích vật rắn không thấm nước, dùng bình chia độ, bình tràn BÀI ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM...
 • 16
 • 1,104
 • 5

Bài 4: Đo thể tích chất rắn không thấm nước

Bài 4: Đo thể tích chất rắn không thấm nước
... vật  GV: muốn đo thể tích vật rắn không thấm nước ta dùng dụng cụ ?  Muốn đo thể tích chất lỏng không thấm nước, dùng 4.HĐ : Thực hành đo thể tích vật bình chia độ , bình tràn rắn (15 ph) Trần ... vật vào chất lỏng đựng bình chia độ Thể tích phần chất lỏng (2)……… thể tích vật b) Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ (3)………… vật vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng (4) …………… thể tích vật ... mô tả cách đo thể tích đá phương pháp bình tràn  GV: Hướng dẫn lớp thảo luận hai phương pháp đo thể tích vật rắn  GV : lưu ý hs nên ý cách đọc kết  Đổ nước vào bình đọc thể tích nước V1  Thả...
 • 3
 • 927
 • 0

đo thể tích chất lỏng

đo thể tích chất lỏng
... thể tích chất lỏng xác? thẳng đứng C7: Nhìn hình 3.4, cho biết cách đặt mắt Hình b đặt mắt cho phép đọc thể tích chất lỏng cần đo? ngang với mực chất C8: Nhìn hình 3.5, đọc thể tích chất lỏng đo ... đong, Dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm:…………………………… bình tam giác, ………………… Tìm hiểu cách đo thể tích chất lỏng: C6: Nhìn hình 3.3, cho biết cách đặt bình chia độ Hình b đặt bình cho phép đo thể ... đọc thể tích chất lỏng đo bên bình lỏng chia độ theo vậ trÝ mòi tªn Bình a) tích chất lỏng là: 70 cm3 Bình b) tích chất lỏng là: 50 cm3 Bình c) tích chất lỏng là: 40 cm3 C9: Chọn từ thích...
 • 3
 • 2,002
 • 4

Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Đo thể tích vật rắn không thấm nước
... Bước 1: Đổ nước đầy bình tràn Bước 2: Thả chìm vật cần đo thể tích vào bình tràn cho nước tràn Bước 3: Thể tích nước tràn thả chìm vật thể tích vật Muốn tính thể tích vật ta đo thể tích nước tràn ... trống câu sau: Thể tích vật không thấm nước đo cách: -tràn ) _vật vào chất lỏng đựng bình chia độ Thả -Thả chìm dâng lên thể tích vật hể tích phần chất lỏng -Thả b) Khi vật rắn không bỏ lọt ... không bỏ lọt vào bình chia độ Thả chìmvật -dâng lên vào bình tràn Thể tích phần chất lỏng dâng lên thể tích vủa vật Vậy: Đo thể tích chất rắn không thấm nước dùng bình chia độ, bình tràn Thực...
 • 3
 • 371
 • 1

Ôn tập: Đo thể tích

Ôn tập: Đo thể tích
... Bài 147: ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH Tôi ? * Tôi thể tích hình lập phương có cạnh dài 1m Bạn đo n xem ai? * Tôi là: Mét khối (m3) Tôi ? * Vậy sau anh ... (dm3) xăng-ti-mét khối (cm3) bạn * Bạn thử đo n xem: anh em nhà đơn vị đo thể tích chúng tôi, anh em liền kề hơn, lần? * anh em nhà đơn vị đo thể tích liền kề hơn, 1000 lần Bài 1: Viết số thích ... 1dm39cm3 = …… cm3 Bài 3: Viết số đo sau dạng số thập phân: a)Có đơn vị đo mét khối: 6,272 6m3272dm3 = …… m3 2,105 2105dm3 =………m3 3,082 3m382dm3 =………m3 b)Có đơn vị đo đê-xi mét khối: 8,439 8dm3439cm3...
 • 9
 • 246
 • 1

Xem thêm