84 cau truc tieng anh hay gap nhat

84 cau truc tieng anh hay gap nhat

84 cau truc tieng anh hay gap nhat
... ng làm đ c) spo so quic ly that coul n t un rstan him (Anh ta n i nhanh đến mức mà hiểu đ c anh ta) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ e.g It is such a difficult ... company (Anh ta m i làm vi c cho công ty anh ta) 61 To rely on smb ( tin c y dựa dẫm vào ) g ou can r ly on him ( n c thể tin anh ấy) 62 To keep promise ( Gi lời hứa ) g always ps promis s (Anh lu ... at + N/ V-ing: ( gi i v …/ m v … ) g am goo at swimming (T i gi i) g is v ry a at nglish (Anh m v Tiếng anh) 17 by chance = by accident (adv): ( tình c ) e.g I m t h r in aris y chanc last w (T...
 • 6
 • 184
 • 0

84 Cấu Trúc Tiếng Anh Hay Gặp Trong Các Đề Thi

84 Cấu Trúc Tiếng Anh Hay Gặp Trong Các Đề Thi
... e.g I’d rather learn English than learn Biology (Tôi thich học Tiếng anh ́ môn sinh hoc̣ ) e.g She would play games than read books (Cô ấ y thich chơi điên tư ́ ̉ 12 To be/get Used to + V-ing: ... được) He spoke so quickly that I couldn’t understand him (Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu được anh ta) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ e.g It is such a difficult ... Chúc bạn học tập tốt!! ^.^ Đừng quên.Hãy tham gia nhóm Ôn Thi ĐH TOÁN – ANH nhé.Địa dễ nhớ mà => www.facebook.com/groups/onthidhtoananhvan ...
 • 10
 • 376
 • 0

84 cấu trúc tiếng anh hay gặp trong các đề thi dẹthithu net

84 cấu trúc tiếng anh hay gặp trong các đề thi  dẹthithu net
... would play games than read books (Cô ấ y thi ch chơi điện tử đọc sách) e.g I’d rather learn English than learn Biology (Tôi thic ́ h học Tiếng anh môn sinh học) 12 To be/get Used to + ... được) He spoke so quickly that I couldn’t understand him (Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu được anh ta) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ e.g It is such a difficult ... e.g It took him 10 minutes to this exercise yesterday (Anh ấ y mấ t 10 phút để làm tập ngày hôm qua) To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: ( ngăn cản ai/ gì… làm...
 • 8
 • 299
 • 1

84 Cấu trúc Tiếng Anh hay ra thi nhất 2015 +ví dụ

84 Cấu trúc Tiếng Anh hay ra thi nhất 2015 +ví dụ
... phải bảo đảm bạn thi đỗ ) 54 It takes ( smb ) + thời gian + to smt ( Mất ( ) thời gian để làm gì)VD: It took me an hour to this exercise.( Tôi tiếng để làm ) Các cấu trúc câu tiếng anh 55 To spend ... không nên ) - Danh sách trung tâm tiếng anh uy tín 68 Would ( ‘d ) rather smt Thà làm gìnot smt đừng làm gìVD: I’d rather stay at home.I’d rather not say at home 69 Would ( ‘d ) rather smb did ... want/wish + to something: thích làm e.g I would like to go to the cinema with you tonight 27 have + (something) to + Verb: có để làme.g I have many things to this week 28 It + be + something/ someone...
 • 6
 • 147
 • 0

84 cấu trúc tiếng anh thông dụng nhất

84 cấu trúc tiếng anh thông dụng nhất
... được) - He spoke so quickly that I couldn’t understand him (Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu anh ta) 50 S + be + such + (tính từ) + danh từ + that + CN + động từ Ex: It is such a difficult exercise ... English (Chúng thấy học tiếng Anh khó) 53 To make sure of smt: Bảo đảm điều + that + CN + động từ Ex: - I have to make sure of that information (Tôi phải bảo đảm chắn thông tin đó) - You have ... Ex: He offered me a job in his company (Anh ta mời làm việc cho công ty anh ta) 61 To rely on smb: tin cậy, dựa dẫm vào Ex: You can rely on him (Bạn tin anh ấy) 62 To keep promise: Giữ lời hứa...
 • 6
 • 449
 • 5

100 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh hay gặp nhất.

100 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh hay gặp nhất.
... the lottery? – Bạn làm trúng xổ số? Các câu hỏi vấn tiếng anh trình độ học vấn 18 Tell me about your educational background – Hãy cho biết trình độ học vấn bạn 19 What academic courses did you ... ngành học này? Các câu hỏi vấn tiếng anh nghề nghiệp 23 Why you want this job? – Tại bạn lại thích làm công việc này? 24 Why should we hire you? – Tại nên thuê bạn? – Đây dạng câu hỏi khác mức độ ... này? – Nội dung câu hỏi tương tự câu hỏi số 25 28 What are your qualifications for this position? – Bạn có chuyên môn phù hợp với vị trí này? – Câu hỏi liên quan đến trình độ học vấn kinh nghiệm...
 • 4
 • 306
 • 2

84 cấu trúc tiếng anh thông dụng

84 cấu trúc tiếng anh thông dụng
... không làm ) He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu ) 50 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ VD: It is such a difficult exercise ... English ( Chúng thấy học tiếng Anh khó ) 53 To make sure of smt ( Bảo đảm điều ) that + CN + động từ VD: I have to make sure of that information ( Tôi phải bảo đảm chắn thông tin ) You have to ... ( for smb ) + to smt VD: It is difficult for old people to learn English ( Người có tuổi học tiếng Anh khó ) 32 To be interested in + N / V_ing ( Thích / làm ) VD: We are interested in reading...
 • 10
 • 2,654
 • 4

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P6 pptx

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P6 pptx
... good cheer: Đầy hy vọng, dũng cảm • To be of good descent: Thuộc dòng dõi trâm anh • To be of good stock: Dòng dõi trâm anh phiệt • To be of humble birth: Xuất thân từ tầng lớp lê dân • To be of ... sức với ngời • To be mauled by a tiger: Bị cọp xé • To be mindful of one's good name: Giữ gìn danh giá • To be mindful to sth: Nhớ làm việc • To be mindless of danger: Không ý nguy hiểm • To ... đời • To be near one's last: Lúc lâm chung, lúc hấp hối • To be neat with one's hands: Khéo tay, lanh tay • To be neglectful of sth: Bỏ lơ, không ý • To be neglectful to sth: (Văn)Quên không làm...
 • 5
 • 215
 • 1

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P5 pptx

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P5 pptx
... in good spirits: Vui vẻ; khí sắc vui vẻ • To be in good, bad odour: Có tiếng tốt, tiếng xấu • To be in good, bad repute: Có tiếng tốt, xấu • To be in great form: Rất phấn khởi • To be in great ... khắp nơi • To be in bud: Mọc mầm non, nẩy chồi • To be in cahoot(s) with sb: Đồng mu, thông đồng, cấu kết với ngời • To be in cash: Có tiền • To be in chafe: Phát cáu, giận • To be in charge with ... khăn • To be in irons: (Hải)Bị tung buồm • To be in jeopardy: Đang mắc nạn, lâm nguy, gặp hạn;(danh dự)bị thơng tổn;(công việc)suy vi • To be in juxtaposition: kề • To be in keeping with sth:...
 • 7
 • 350
 • 3

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P3 ppt

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P3 ppt
... as a member: Đợc kể số hội viên • To be counted out: Bị đánh ngã, bị đo ván(không dậy sau trọng tài đếm tới mời) • To be cramped for room: Bị ép, bị dồn chật không đủ chỗ chứa • To be crazy (over, ... quốc • To be dismissed from the service: Bị đuổi khỏi sở • To be displaced by : (Chỉ đạo quân)Đợc thay thế(lính) • To be displeased at (with)sth: Không hài lòng gì, bực • To be disrespectful to sb: ... theo đuổi đờng khoa học • To be eager to sth: Khao khát làm việc • To be easily offended: Dễ giận, hay giận • To be eaten up with pride: Bị tính kiêu ngạo dày vò • To be economical with sth: Tiết...
 • 6
 • 337
 • 3

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P4 docx

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P4 docx
... be good at numbers: Giỏi số học • To be good at repartee: Đối đáp lanh lợi • To be good safe catch: (Một lối đánh cầu vợt gỗ Anh) Bắt cầu giỏi • To be goody-goody: Giả đạo đức,(cô gái)làm vẻ đạo ... guarded in one's speech: Thận trọng lời nói • To be guarded in what you say!: Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói! • To be guilty of a crime: Phạm trọng tội • To be guilty of forgery: Phạm tội giả mạo ... • To be hit by a bullet: Bị trúng đạn • To be hitched up: (úc)Đã có vợ • To be hoarse: Bị khan tiếng • To be hooked by a passing car: Bị xe chạy ngang qua quẹt, móc phải • To be hopeful of success:...
 • 5
 • 302
 • 2

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P2 doc

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P2 doc
... and bright: Lúc vui vẻ • To be always on the move: Luôn di động • To be always ready for a row: Hay gây chuyện đánh • To be always to the fore in a fight: Thờng chiến đấu luôn, hoạt động không ... To be an onlooker at a football match: Xem trận đá bóng • To be an umpire at a match: Làm trọng tài cho trận đấu(thể thao) • To be anticipative of sth: Trông vào việc gì, chờ việc • To be anxious ... danger: Sợ nguy hiểm • To be apprised of a fact: Đợc báo trớc việc • To be apt for sth: Giỏi, có tài việc   ...
 • 5
 • 316
 • 3

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P1 pptx

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P1 pptx
... bù               To be as bright as a button: Rất thông minh, nhanh trí khôn • To be as bright as a button: Rất thông minh, nhanh trí khôn • To be as brittle as glass: Giòn nh thủy tinh • To ... form: Đứng đầu lớp học • To be at the wheel: Lái xe • To be at the zenith of glory: Lên đến đỉnh danh vọng • to be at variance with someone: xích mích (mâu thuẫn) với • To be at work: Đang làm việc...
 • 5
 • 323
 • 3

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P14 pdf

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P14 pdf
... hiển vi) • To see the back of: Tống cổ cho khuất • To see the colour of sb's money: Tìm hiểu khả tài ai(có đủ sức trả tiền không) • To see the elephant; to get a look at the elephant: Đi thăm kỳ...
 • 3
 • 239
 • 0

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P13 pdf

Tài liệu Cấu trúc tiếng Anh hay P13 pdf
... one's moustache: Cạo râu mép • To take off the gloves to sb (to handle sb without gloves): Tranh luận(đấu tranh)với ai; đối xử thẳng tay với • To take off the lid: Mở nắp • To take offence (at sth): ... dụ gần đây, không cần phải tìm đâu xa • To take an honour course: Học khóa đặc biệt văn Cử nhân hay Cao học • To take an interest in: Quan tâm đến, thích thú • To take an opportunity: Nắm lấy ... without grace: Ăn nằm với trớc cới • To take down a machine: Tháo máy • To take down a picture: Lấy tranh xuống • To take down sb's name and address: Ghi, biên tên địa ngời • To take down, to fold (up)...
 • 11
 • 281
 • 1

Xem thêm