Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2016

Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
... ĐẦU Trang ĐỀ TÀI : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH SVTH: TRẦN VĂN ĐƠNG LỚP: 09HXD1 GVHD: Ts TƠ VĂN LẬN TM/MỞ ĐẦU Trang ĐỀ TÀI : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TƠ VĂN LẬN ... TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TƠ VĂN LẬN PHẦN II TÍNH TOÁN KẾT CẤU SVTH: TRẦN VĂN ĐƠNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU Trang ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG ... kiến trúc công trình + Thiết kế sàn tầng điển hình + Thiết kế cầu thang + Thiết kế hồ nước mái + Thiết kế khung công trình + Giới thiệu đòa chất + Thiết kế móng cọc ép + Thiết kế móng băng + So sánh...
 • 201
 • 421
 • 0

Luận văn:Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh potx

Luận văn:Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh potx
... ĐẦU Trang ĐỀ TÀI : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH SVTH: TRẦN VĂN ĐƠNG LỚP: 09HXD1 GVHD: Ts TƠ VĂN LẬN TM/MỞ ĐẦU Trang ĐỀ TÀI : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TƠ VĂN LẬN ... TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH GVHD: Ts TƠ VĂN LẬN PHẦN II TÍNH TOÁN KẾT CẤU SVTH: TRẦN VĂN ĐƠNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU Trang ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG ... phòng kỹ thuật điện; phòng máy phát điện + Tầng : Phòng quản lý,phòng học, kho dụng cụ SVTH: TRẦN VĂN ĐƠNG LỚP: 09HXD1 TM/KIẾN TRÚC Trang ĐỀ TÀI : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH GVHD:...
 • 201
 • 294
 • 0

Đồ án tốt nghiệp -Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp -Thiết kế Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG I : GVHD: Ts TƠ VĂN LẬN TÍNH TOÁN SÀN LẦU SVTH: TRẦN VĂN ĐƠNG LỚP: 09HXD1 TÍNH SÀN LẦU Trang 10 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH GVHD: ... HƯỚNG DẪN GVHD KẾT CẤU: Ts TÔ VĂN LẬN GVHD NỀN MÓNG: Ts TÔ VĂN LẬN ĐỀ TÀI : TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH PHẦN I : GVHD: Ts TƠ VĂN LẬN MỞ ĐẦU A NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  SỐ ... BAN ĐẦU THỰC HIỆN ĐỒ ÁN Đề tài thực hiện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH Giáo viên hướng dẫn: Thầy Tô Văn Lận – Trường Đại Học Kiến Trúc Tp.HCM  NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN - Sau nhận đề...
 • 20
 • 570
 • 0

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh năm 2016

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh năm 2016
... pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, trường nhận 4.200 hồ sơ xét tuyển điểm thi THPT quốc gia, 1.300 hồ sơ xét tuyển học bạ 370 hồ sơ xét tuyển cao đẳng Từ ngày ... nhận định Ông Hoàn cho biết, có nhiều trường hợp sai sót nộp hồ sơ qua đường bưu điện, phần lớn lỗi ghi sai thông tin mã đăng ký xét tuyển Bộ phận tuyển sinh trường liên hệ qua điện thoại đến thí ... ngày 4/8, lượng thí sinh đăng ký trực tuyến trường tăng lên đáng kể "Có thể ngày đầu em tìm hiểu thông tin đến định lựa chọn Đây tín hiệu tốt cho công tác hướng nghiệp tuyển sinh", Phó hiệu trưởng...
 • 2
 • 185
 • 0

Điểm thi môn Vẽ trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2016

Điểm thi môn Vẽ trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2016
... biểu mẫu miễn phí 59 SPKV.0059 Nguyễn Lưu Hồng Ngọc 10/02/98 312366720 8.50 60 SPKV.0060 Đặng Thị Minh Ngọc 09/01/98 331857584 8.00 61 SPKV.0061 Dương Hồng Ngọc 31/12/97 025972178 8.00 62 SPKV.0062 ... Nguyễn Thị Mai Thi 25/05/98 321761405 9.50 85 SPKV.0085 Lê Thị Kim Thoa 30/07/92 024909088 Vắng thi 86 SPKV.0086 Trần Thị Thoáng 10/04/97 192120229 5.50 87 SPKV.0087 Nguyễn Ngọc Minh Thư 09/06/98 ... Hạnh 21/12/98 206138041 9.50 24 SPKV.0024 Hoàng Trung Hào 20/08/98 272782783 5.00 25 SPKV.0025 Phạm Thị Minh Hậu 24/08/98 225599427 5.00 26 SPKV.0026 Nguyễn Thúy Hiền 01/01/98 206332607 8.00 27 SPKV.0027...
 • 6
 • 224
 • 0

Thiết kế phần mềm hỗ trợ tự học vẽ mỹ thuật trang phục cho sinh viên trường đại học công nghiệp tp hồ chí minh

Thiết kế phần mềm hỗ trợ tự học vẽ mỹ thuật trang phục cho sinh viên trường đại học công nghiệp tp hồ chí minh
... dung phần màu sắc phần mềm hỗ trợ tự học VMTTP 55 Hình 3.2 .Minh họa cách trình bày nội dung phần mềm 58 Hình 3.3.Logo phần mềm hỗ trợ tự học VMTTP 59 Hình 3.4.Thanh menu phần mềm ... a sinh viên ch ch aăcóăm tăch ngătrìnhănƠoăđ c thi t k b n, đ yăđ vƠămangătínhăs ăph m cao Vìă v y, đ ă tƠiă Thiết kế phần mềm hỗ trợ tự học VMTTP cho sinh viên tr ờng đại học Công Nghiệp Tp. HCM” ... Trang ph c iv DANH SÁCH CÁC B NG Bảng 2.1 Bảng nội dung môn học VMTTP 36 Bảng 3.1 ớc l ợng chi phí thiết kế phần mềm hỗ trợ tự học VMTTP 49 Bảng 3.2 Kế hoạch thiết kế phần mềm hỗ...
 • 115
 • 90
 • 0

vẽ kỹ thuật cơ khí - Đại học bách khoa Tp Hồ Chí Minh

vẽ kỹ thuật cơ khí - Đại học bách khoa Tp Hồ Chí Minh
... -4 8 -4 0 -6 2 -5 0 -7 7 -6 5 -9 6 e8 -1 4 -2 8 -2 0 -3 8 -2 5 -4 7 -3 2 -5 9 -4 0 -7 3 f7 -6 -1 6 -1 0 -2 2 -1 3 -2 8 -1 6 -3 4 -2 0 -4 1 g6 -2 -8 -1 4 -1 2 -5 -1 4 -6 -1 7 -7 -2 0 h6 -6 -8 -9 -1 1 -1 3 j6 +4 -2 +6 -2 +7 -2 ... +35 -1 20 -1 59 -1 30 -1 69 -1 40 -1 86 -1 50 -1 96 -1 70 -2 24 -1 80 -2 34 -8 0 -1 19 -5 0 -8 9 -2 5 -5 0 -9 -2 5 -1 6 +11 -5 +18 +2 +25 +9 +33 +17 +42 +26 +50 +34 +59 +43 -1 00 -1 46 -6 0 -1 06 -3 0 -6 0 -1 0 -2 9 -1 9 ... 1-3 Lổ sở H7 >1 8-2 4 >2 4-3 0 +10 +12 +15 +18 +0 +21 >3 0-4 0 >4 0-5 0 +25 >5 0-6 5 >6 5-8 0 +30 >8 0-1 00 >10 0-1 2 +35 > 3-6 > 6-1 0 >1 0-1 8 TRỤC c8 -6 0 -7 4 -7 0 -8 8 -8 0 -1 02 -9 5 -1 22 -1 10 -1 43 d8 -2 0 -3 4 -3 0 -4 8...
 • 146
 • 3,035
 • 11

Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống áp dụng thí điểm sinh viên trường đại học nông lâm tp hồ chí minh

Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống áp dụng thí điểm sinh viên trường đại học nông lâm tp hồ chí minh
... ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ SINH VIÊN HOẠCH ĐỊNH CUỘC SỐNG: ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực ĐỖ THẾ DŨNG Giáo viên hướng dẫn Th.S KHƯU MINH ... nghiên cứu: Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định sống: Áp dụng thí điểm sinh viên trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh thực hoàn thành Phòng kỹ thuật – Trung tâm Ứng dụng Hệ thống ... ứng dụng công nghệ GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định sống: Áp dụng thí điểm sinh viên trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Nhằm giúp ban quản lý sinh viên trường hay phận quan quản lý có...
 • 71
 • 359
 • 0

vẽ kỹ thuật cơ khí-ts phan tấn tùng,đại học bách khoa tp hồ chí minh

vẽ kỹ thuật cơ khí-ts phan tấn tùng,đại học bách khoa tp hồ chí minh
... đến mm VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TS PHAN TẤN TÙNG 10 VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TS PHAN TẤN TÙNG Qui ước vẽ cặp bánh trụ ăn khớp • Trên mặt phẳng hình chiếu vng góc với trục bánh răng, hai vòng tròn đỉnh vẽ nét ... nghiêng VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TS PHAN TẤN TÙNG Phân loại theo biên dạng răng: biên dạng thân khai, biên dạng cycloid, biên dạng Novikov Involute tooth profile Base Circle VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TS PHAN TẤN ... thể biên dạng vẽ thay đường thân khai cung tròn Tâm cung tròn nằm vòng sở, bán kính cung tròn R = d / với d đường kính vòng chia VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ TS PHAN TẤN TÙNG VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lựa chọn...
 • 16
 • 853
 • 0

bài tập kỹ thuật số đại học bách khoa tp hồ chí minh

bài tập kỹ thuật số đại học bách khoa tp hồ chí minh
... số BCD a 36+45 b 47+39 c 66-41 d 93-39 e 47-48 f 16-40 http://www.ebook.edu.vn Bài tập Kỹ Thuật Số – Trang 4/22 Đại học Bách Khoa TP. HCM – Khoa Điện-Điện tử Chương 2: Đại số Boole 2-1 Chứng minh ... – Khoa Điện-Điện tử a Viết biểu thức hàm Y0 đến Y7 b Vẽ sơ đồ logic hàm http://www.ebook.edu.vn Bài tập Kỹ Thuật Số – Trang 9/22 Lê Chí Thơng Đại học Bách Khoa TP. HCM – Khoa Điện-Điện tử Lê Chí ... chân trị F1 F2 Cho giản đồ xung sau http://www.ebook.edu.vn Bài tập Kỹ Thuật Số – Trang 5/22 Lê Chí Thơng Đại học Bách Khoa TP. HCM – Khoa Điện-Điện tử Lê Chí Thơng A B C D F1 F2 F3 a Viết biểu...
 • 22
 • 231
 • 0

Một số giải pháp phát triển đội ngũ kỹ thuật viên ở Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Một số giải pháp phát triển đội ngũ kỹ thuật viên ở Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
... tác phát triển đội ngũ KTV Đại học Y Dược TP.HCM 3.2.Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp phát triển đội ngũ KTV Đại học Y Dược TP.HCM GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nêu đề xuất thực đồng giải pháp có sở khoa học, ... Cơ sở lý luận phát triển đội ngũ KTV Đại học Y Dược Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ KTV ĐHYD TP.HCM Chương 3: Một số giải pháp phát triển đội ngũ KTV ĐHYD TP.HCM 6 Chương 1: CƠ SỞ LÝ ... lượng đội ngũ kỹ thuật viên: 12 1.2.3 Giải pháp phát triển đội ngũ kỹ thuật viên 12 1.2.3.1 Giải pháp 12 1.2.3.2 Giải pháp phát triển đội ngũ kỹ thuật viên ...
 • 111
 • 198
 • 0

Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường đại học sư phạm tp hồ chí minh

Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường đại học sư phạm tp hồ chí minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH TÓM TẮT BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ Tên đề tài: XÂY DỰNG CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI ... xuyên II Chuẩn kiến thức kỹ nghiệp vụ phạm trường ĐHSP TPHCM: VỀ KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM: Nhóm tiêu chuẩn tiêu chí kiến thức tâm lý học sinh viên phạm: STT Tiêu chuẩn Tiêu chí Minh chứng ... dục đại (phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy - học) Vì vậy, với đề tài "Xây dựng chuẩn kiến thức kỹ nghiệp vụ phạm trƣờng đại học phạm TPHCM", góp phần vào việc hoàn thiện chuẩn kiến thức kỹ nghiệp...
 • 31
 • 128
 • 0

Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường đại học sư phạm tp hồ chí minh (phụ lục)

Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường đại học sư phạm tp hồ chí minh (phụ lục)
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ Tên đề tài: XÂY DỰNG CHUẨN KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI ... thức kỹ nghiệp vụ phạm trường ĐHSPTP.HCM" PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Để có sở cho việc xây dựng chuẩn kiến thức kỹ nghiệp vụ phạm việc đào tạo giáo viên trường Đại học phạm TPHCM, xin Anh (Chị) ... độ cần thiết kiến thức giáo dục học phục vụ cho nghiệp vụ phạm: STT (1) Vấn đề (2) Mức độ Nội dung kiến thức (3) Rất cần thiết (4) Nhiệm vụ Hình thành tri thức, kỹ học sinh dạy học Phát triển...
 • 105
 • 66
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điểm chuẩn đại học nông lâm tp hồ chí minhđiểm thi đại học nông lâm tp hồ chí minhđiểm thi đại học y dược tp hồ chí minhđiểm thi đại học ngân hàng tp hồ chí minhđiểm chuẩn đại học mỹ thuật công nghiệp tp hcmđiểm chuẩn đại học mỹ thuật công nghiệp tphcm 2013đại học y dược tp hồ chí minh điểm chuẩnđiểm chuẩn đại học mỹ thuật công nghiệp hà nộiđiểm chuẩn đại học mỹ thuật hà nội 2011điểm chuẩn đại học mỹ thuật hà nội 2012điểm chuẩn đại học mỹ thuật hà nộiđiểm chuẩn đại học mỹ thuật hà nội 2013điểm chuẩn đại học mỹ thuật hà nội 2014điểm chuẩn đại học mỹ thuật hà nội 2015điểm chuẩn đại học mỹ thuật công nghiệp tphcm 2012ufcong nghe ky thuat moi truong26433Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007Hỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhậtNhu cầu nguồn nhân lực 1168.signed0e678 thong bao tuyen dung thanhcongroup ninhbinhVSP Announcement VN 201631f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 2015e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 2015[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L7f1f6 2014 2015 HK1 CDCQ4e2de 2014 2015 HK1 DHLT71ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 20142bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaCổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 37 dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay khôngCổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Hỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gìCổ đông và nhà đầu tư 6f924TV T1Cổ đông và nhà đầu tư eb4fcTV T12Cổ đông và nhà đầu tư a7b61TV T10