KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VỀ Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2016

Xây dựng và khai thác sở dữ liệu về y dược học cổ truyền để đảm bảo quyền đối với tri thức truyền thống tại việt nam

Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về y dược học cổ truyền để đảm bảo quyền đối với tri thức truyền thống tại việt nam
... DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN CHƢƠNG 2: THỰC TR NG ĐẢM BẢO QUYỀN ĐỐI VỚI TRI THỨC TRUYỀN THỐNG VỀ Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN T I VIỆT NAM V MỘT SỐ QUỐC GIA KHÁC CHƢƠNG 3: CƠ S DỮ LIỆU VỀ Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN V MỘT ... x y dựng khai thác hiệu sở liệu y dƣợc học cổ truyền Việt Nam 105 3.2.1 Đề xuất - văn hóa liệu y dƣợc học cổ truyền 105 3.2.2 Đề xuất x y dựng thƣ viện liệu điện tử y dƣợc học cổ truyền ... QUYỀN ĐỐI VỚI TRI THỨC TRUYỀN THỐNG VỀ Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN T I VIỆT NAM V MỘT SỐ QUỐC GIA KHÁC 51 2.1 Chính sách, chiến lƣợc đảm bảo quyền phát tri n tri thức truyền thống l nh vực y...
 • 140
 • 98
 • 1

sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện hợp phần vệ sinh thuộc chương tình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 2015

sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện hợp phần vệ sinh thuộc chương tình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 2015
... Hợp phần Vệ sinh khuôn khổ Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước Vệ sinh môi trường Nông thôn giai đoạn 2012- 2015 Mục đích Sổ tay hướng dẫn chi tiết bước lập kế hoạch thực chương trình vệ sinh nông ... khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước Vệ sinh nông thôn giai đoạn 2012- 2015, hợp phần vệ sinh bao gồm vệ sinh hộ gia đình, trường học vệ sinh trạm y tế Tuy nhiên với thách thức việc thúc đẩy vệ ... phần: PHẦN MỘT chương giới thiệu chung, GIẢI THÍCH bối cảnh Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước Vệ sinh Nông thôn giai đoạn 2012- 2015 nguyên tắc cho thiết kế chương trình vệ sinh nông thôn; PHẦN...
 • 80
 • 562
 • 1

kế hoạch thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục

kế hoạch thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng giáo dục
... năm thực đánh giá sơ kết tình hình thực kế hoạch có biện pháp điều chỉnh để thực nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu Trên kế hoạch tổ chức thực Nghị số 03-NQ/HU ngày 17/02/2011 Huyện Ủy nâng cao chất lượng ... tra kiểm tra: Thực theo qui định, làm tốt kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ Biện pháp tổ chức thực hiện: - Tổ chức quán triệt Nghị 03-NQ/HU huyện ủy nâng cao chất lượng giáo dục địa phương ... tham gia vào công tác giáo dục cách toàn diện, ý sâu vào giáo dục đạo đức cho học sinh, nâng cao chất lượng văn hoá, đầu tư sở vật chất nhà trường, khen thưởng động viên cán giáo viên, học sinh...
 • 4
 • 418
 • 1

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ AN BÌNH, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ AN BÌNH, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH
... MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HAI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ AN BÌNH, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH ... từ thực tiến hành thực đề tài: “ Đánh giá trình thực tiêu chí bảo vệ môi trường công tác xây dựng nông thôn An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá việc ... việc thực tiêu chí số 17 môi trường đề án xây dựng NTM quyền người dân địa bàn An Bình Đề suất giải pháp nhằm giải bất cập việc thực tiêu bảo vệ môi trường đề án NTM Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN...
 • 69
 • 323
 • 0

ke hoach thuc hien cuoc van dong dd tu hoc va sang tao

ke hoach thuc hien cuoc van dong dd tu hoc va sang tao
... Triể n khai làm va treo băng rôn khẩ u hiêu ta ̣i trường ho ̣c ̣ * Tháng 12/ 2010 - Tiế p tu ̣c triể n khai va thực hiê ̣n các nô ̣i dung cuô ̣c vâ ̣n đô ̣ng - Tiế p tu ̣c đẩ y ma ̣nh ... tháng 04 năm 2008 của Bô ̣ trưởng Bô ̣ Giáo du ̣c va Đào ta ̣o - Tiế p tu ̣c thực cuô ̣c vâ ̣n đô ̣ng “Nói không với tiêu cực thi cử va bê ̣nh thành tích giáo du ̣c”, phong trào thi ... dung thi đua tâ ̣p trung va o các vấ n đề về phẩ m chấ t đa ̣o đức nhà giáo; đổ i mới phương pháp da ̣y ho ̣c; tinh thầ n đoàn kế t tương trơ ̣ lẫn công tác va quan tâm đế n ho...
 • 5
 • 332
 • 0

Bài tiểu luận triết học học thuyết âm dương, ngũ hành và vận dụng trong y, dược học cổ truyền

Bài tiểu luận triết học học thuyết âm dương, ngũ hành và vận dụng trong y, dược học cổ truyền
... LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Học thuyết Âm Dƣơng 1.2 Học thuyết Ngũ Hành CHƢƠNG 2: VẬN DỤNG HỌC THUYẾT ÂM DƢƠNG- NGŨ HÀNH TRONG YDƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN 2.1 Mối quan hệ học thuyết Âm dƣơng học thuyết Ngũ hành ... Chƣơng 2: VẬN DỤNG HỌC THUYẾT ÂM DƢƠNG, HỌC THUYẾT NGÙ HÀNH TRONG Y- DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN Mặc dù học thuyết Âm dương học thuyết Ngũ hành đời cách 30 kỷ, song nay, hai học thuyết không ngừng vận dụng ... vận dụng hai học thuyết vào Y- Dược học cổ truyền Phạm vi nghiên cứu: Học thuyết Âm Dương, Học thuyết Ngũ Hành việc vận dụng Y- Dược học cổ truyền Phƣơng pháp nghiên cứu: 4.1 Cơ sở phƣơng pháp luận...
 • 18
 • 400
 • 2

Tổng quan về các cị thuốc tác dụng giải biểu trong y dược học cổ truyền

Tổng quan về các cị thuốc có tác dụng giải biểu trong y dược học cổ truyền
... ng y thuốc giải biểu với tác dụng dƣợc lý y học đại, tác dụng bất lợi thuốc cổ truyền Các vị thuốc tác dụng giải biểu nhóm thuốc bản, quan trọng bậc YHCT, đối tƣợng nghiên cứu hàng đầu y dƣợc ... quát hóa tác dụng chung vị thuốc nhóm thuốc Chƣơng TỔNG U N VỀ THUỐC CÓ TÁC DỤNG GIẢI IỂU Khái niệm thuốc giải biểu Theo YHCT, thuốc tác dụng giải biểu c ng phát tán biểu tà, giải trừ biểu ... tƣơng đồng y học cổ truyền y học đại tác dụng chúng - Khái quát, bàn luận chung tác dụng chung vị thuốc tác dụng giải biểu, thành phần hóa học vị thuốc giải biểu, tƣơng 10 quan c ng giải biểu nói...
 • 196
 • 319
 • 0

Bài giảng vi kí sinh trùng tiết túc y học học viện y dược học cổ truyền việt nam

Bài giảng vi kí sinh trùng tiết túc y học  học viện y dược học cổ truyền việt nam
... sinh thái tiết túc y học số tiết túc thường gặp Phân tích vai trò truyền bệnh g y bệnh tiết túc y học Phân loại khái quát tiết túc y học Phân tích nguyên tắc, biện pháp phòng chống tiết túc y ... TIẾT TÚC Y HỌC ARTHROPODA Đối tượng: Bác sĩ YHCT - Hệ liên thông Thời gian: tiết Giảng vi n: PGS TS Lê Thị Tuyết HV Y – D­îc häc Cæ truyÒn Vi t Nam TIẾT TÚC Y HỌC Mục tiêu học tập: Trình b y ... sinh thể tiết túc Ví dụ: tôm, cua nước VC trung gian sán phổi HV Y – D­îc häc Cæ truyÒn Vi t Nam 5.2.3 Vector truyền bệnh: - Định nghĩa vector: tiết túc hút máu, đảm bảo truyền sinh học hay học...
 • 102
 • 1,115
 • 2

Hình ảnh giải phẫu bệnh - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

Hình ảnh giải phẫu bệnh - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
... @@@drkhiemnguyen@yahoo.com.vn@@@ Nguyễn Văn Khiêm K4B 0974362995 – Viet Nam Academy of Pharmacy Medicine @@@drkhiemnguyen@yahoo.com.vn@@@ Nguyễn Văn Khiêm K4B 0974362995 – Viet Nam Academy of Pharmacy Medicine ... @@@drkhiemnguyen@yahoo.com.vn@@@ Nguyễn Văn Khiêm K4B 0974362995 – Viet Nam Academy of Pharmacy Medicine @@@drkhiemnguyen@yahoo.com.vn@@@ Nguyễn Văn Khiêm K4B 0974362995 – Viet Nam Academy of Pharmacy Medicine ... @@@drkhiemnguyen@yahoo.com.vn@@@ Nguyễn Văn Khiêm K4B 0974362995 – Viet Nam Academy of Pharmacy Medicine @@@drkhiemnguyen@yahoo.com.vn@@@ Nguyễn Văn Khiêm K4B 0974362995 – Viet Nam Academy of Pharmacy Medicine...
 • 28
 • 1,566
 • 8

THUỐC BỔ ÂM Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

THUỐC BỔ ÂM Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN
... dị ứng ngứa lở loét -Từng vị: -Thận âm hư -Can âm hư -Vị âm hư,Phế âm hư…v 1.4-Phối hợp thuốc: Thanh nhiệt, bổ huyết ,bổ dương (Lượng ít), hành khí 2-CÁC VỊ THUỐC: 9/09 2.1-MẠCH MÔN Radix ophiopogonis ... miệng,ch y máu chân răng.PH -Trị ngứa da huyết táo.Phối hợp Kiêng kị: Ho hàn,Phản lê lô 9/09 BẢNG TÓM TẮT CN THUỐC BỔ ÂM Tên Vị Tính Quy kinh Công 1-Bạch Khổ, Hơi thược toan hàn Can 1- Liễm âm huyết ... tỏi: liliaceae TVKQ: Khổ,hàn.Tâm,Phế CN: Dưỡng âm nhuận phế, Dưỡng tâm an thần, Nhuận tràng CT:-Phế âm hư.Phối hợp -Tâm phiền: -Lo lắng bứt dứt -Hồi hộp ngủ -Suy nhược thần kinh.Phối hợp -Chữa...
 • 10
 • 230
 • 0

Biện pháp quản lý quá trình dạy học hệ đại học tại Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam

Biện pháp quản lý quá trình dạy học hệ đại học tại Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam
... Hoạt động quản trình d y học hệ đại học Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam Giả thuyết khoa học Hiện nay, công tác quản trình d y học hệ đại học Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam dần ... đánh giá việc quản trình d y học đại học học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 5.3 Đề xuất số biện pháp quản để nâng cao chất lượng d y học học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Giới hạn ... Biện pháp quản trình d y học hệ đại học học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam nhằm mục đích nêu lên vấn đề quản trình d y học Học viện 15 đồng thời đƣa số biện pháp quản trình dạy...
 • 115
 • 233
 • 1

ử dụng giáo cụ trực quan để giảng dạy hiệu quả từ vựng chuyên ngành cho sinh viên hệ Cao đẳng Điều dưỡng, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam tt

ử dụng giáo cụ trực quan để giảng dạy hiệu quả từ vựng chuyên ngành cho sinh viên hệ Cao đẳng Điều dưỡng, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam tt
... COLLEGE, VIETNAM ACADEMY OF TRADITIONAL MEDICINE (Sử dụng giáo cụ trực quan để giảng dạy hiệu từ vựng chuyên ngành cho sinh viên hệ Cao đẳng Điều dưỡng, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam) M.A ... 2 VIET NAM NATIONAL UNIVERSITY, HA NOI UNIVERSITY OF LANGUAGE & INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST – ... ……………………………………………………………………… 15 1.4.4 Techniques in practicing new words ………………………………………… 16 1.4.5 Principles for choosing visual aids …………………………………………… 16 1.5 Summary …………………………………………………………………………… 18 CHAPTER...
 • 5
 • 194
 • 0

ử dụng giáo cụ trực quan để giảng dạy hiệu quả từ vựng chuyên ngành cho sinh viên hệ Cao đẳng Điều dưỡng, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam

ử dụng giáo cụ trực quan để giảng dạy hiệu quả từ vựng chuyên ngành cho sinh viên hệ Cao đẳng Điều dưỡng, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
... subject at High School, just for passing the High School Graduation Examination When attending the Academy, their English proficiency is very low or even zero since at high schools in many provinces, ... VATM 30 Vietnam Academy of Traditional Medicine was established five years ago on the base of Tuetinh High School of Traditional Medicine It has three main kinds of training: high school for nurses ... than one choice is accepted Therefore, the result in this table is presented in percentage that the options are chosen Difficulties Number of teachers Percentage 02 100% 02 100% Finding Vietnamese...
 • 57
 • 189
 • 1

Bài giảng vi kí sinh trùng giun ký sinh HV y dược học cổ truyền VN

Bài giảng vi kí sinh trùng giun ký sinh  HV y dược học cổ truyền VN
... kỳ giun: đũa, tóc, móc, kim Trình b y đặc điểm dịch tễ giun: đũa, tóc, móc, kim Lý giải số đặc điểm bệnh học chủ y u bệnh giun: đũa, tóc, móc, kim Đưa phương pháp chẩn đoán xác định bệnh giun giun: ... kể tên thuốc điều trị giun: đũa, tóc, móc, kim 1 Giun đũa - Ascaris lumbricoides Giun tóc - Trichuris trichiura Giun móc/mỏ - Ancylostoma duodenale/ Necator americanus Giun kim - Enterobius ... bệnh Trứng có AT Giống giun đũa Giống giun đũa Giống giun đũa Giống g.đũa Giống g.đũa đẻ trứng nếp nhan hậu môn Giống giun đũa - Qua da: ấu trùng - Tiêu hoá: AT - Tiêu hoá: tay bẩn, đồ dùng - Chui...
 • 10
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch thực hiện các chỉ tiêukế hoạch thực hiện phong trào vệ sinh yêu nướckế hoạch thực hiện theo chỉ thị 03kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa họckế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trường họcnhững khó khăn và thuận lợi đối với công tác quản lý công nợ kế hoạch thực hiện cho phương hướng sản xuất kinh doanh những năm tớichỉ tiêu hv y dược học cổ truyền việt namtạp chí nghiên cứu y dược học cổ truyềnđịa chỉ cục quản lý y dược học cổ truyềny dược học cổ truyền việt nammã trường học viện y dược học cổ truyền việt namtrường y dược học cổ truyền việt namvụ y dược học cổ truyềnhv y dược học cổ truyền vnhv y dược học cổ truyềnbáo cáo thực tập công ty cổ phần dịch vụ ôtô hàng xanhlợi ích sức khỏe của dầu dừatiểu luận thiết bị nhà máy lọc dầuSinh tố dâu chanh vàngKỹ năng tư vấn pháp luật và vai trò của kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luậtThế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.So sánh quy định của BLDS 2015 với Luật nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU THỰC VẬTNghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ hơi hg trên cơ sở biến tính than hoạt tính trà bắc với lưu huỳnhgiáo trình thiết bị ngoại vibaigiang ky thuat dien tu chuong1GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ KINH TẾ DẦU THỰC VẬTTiểu luận sản xuất viên tảo SpirulinaCông nghệ chế biến miến đậu xanhCHÂU PHI và KHU vực mĩ LA TINHBai giang dien tu mon ky thuat dienCHUYÊN đề TIÊU hóa ở ĐỘNG vậtSINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vậtNhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị đặc biệt đối với người nhập cưtiểu luận hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2007Giáo án soạn theo phát triển năng lực lớp 2 mẫu tuan 12