BÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐÔNG Y CUỐI NĂM 2015

Báo cáo Tổng kêt hoạt động chi đoàn năm 2015

Báo cáo Tổng kêt hoạt động chi đoàn năm 2015
... tạo chế cho hoạt động Đoàn: Trong hoạt động chi đoàn, BCH bám sát chủ tương Đoàn cấp trên, định kỳ có báo cáo Thường xuyên tham mưu với cấp Uỷ - BGH nhà trường hoạt động chi đoàn Duy trì chế ... kịp thời chủ trương công tác Đoàn cấp cấp Uỷ - BGH nhà trường Hàng tháng chi đoàn báo cáo lên cấp Uỷ - BGH thông tin, kết hoạt động chi đoàn tháng đó, kế hoạch hoạt động tháng III Hiệu thực công ... cực hoạt động phong trào • Do hoạt động chuyên môn hoạt động ngoại khóa nhà trường nhiều nên tất bạn Đoàn viên chưa xếp nhiều thời gian để tham gia hết hoạt động Phường đề DUYỆT TM.BCH Chi đoàn...
 • 9
 • 221
 • 0

BÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐÔNG Y

BÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐÔNG Y
... kế hoạch hoạt động YHCT năm 2013 Đông y Thạnh lợi./ * Nơi nhận: - Hội đông y huyện Tháp Mười - Trạm y tế xã - Lưu XÁC NHẬN TRẠM Y TẾ TM CHI HỘI ĐÔNG Y THẠNH LỢI Nguyễn Văn Em HỘI ĐÔNG Y THÁP MƯỜI ... 2014 Chi hội kết hợp với trạm y tế tăng cường điều trị YHCT kết hợp t y hàng tháng - Mỡ rộng tổ đông y cấp thuốc từ thiện, thành lập tổ sư tầm dược liệu Trên báo cáo tổng kết hoạt động YHCT cuối ... CHI HỘI ĐÔNG Y CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số 10./BC – ĐYTL Thạnh lợi ng y 29 tháng 12 năm 2012 BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG ĐÔNG Y THÁNG CUỐI NĂM 2012 A: SƠ KẾT THÁNG...
 • 10
 • 239
 • 0

Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn cả năm

Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn cả năm
... thống, vận động xây dựng trờng học tệ nạn xã hội - Nâng cao chất lợng đoàn viên tổ chức Đoàn sở III- Những hoạt động thực : Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn trờng khoá XXVII Phát động đoàn ... toàn xã hội - Cải tiến hình thức sinh hoạt chi đoàn nhằm nâng cao hiệu giáo dục, tập hợp niên - Xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức học học trị giành cho niên, nghe thời hoạt động văn hoá, TDTT, ... tốt lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2006) 14 Tổ chức lớp cảm tình Đoàn phát thẻ Đoàn viên 15 Phát động 100% đoàn viên, niên tham gia mua xổ...
 • 5
 • 631
 • 1

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2010 2011

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2010 2011
... theo biOu m6u:mdu01 iung cho CiCS,'mdu}2dung cho CDGD c6chuyQn, thi) - 86o c6ochflmnh6tngdy 3115 12011, vAVan phdngCDdD huyQn grii H6n euAn, ho{c qua cdc dia chi Email: hongphuocpgd@gmail.com /...
 • 3
 • 130
 • 0

Bao cao tong ket hoat dong cong doan nam hoc 2010 2011

Bao cao tong ket hoat dong cong doan nam hoc 2010 2011
... dục Đào tạo huyện Quang bình xem xét, xét duyệt Trên nội dung tờ trình việc khen thởng năm học 2010- 2011 CĐ trờng tiểu học Tân Trịnh Nơi nhận: - CĐ GD&ĐT Quang Bình - Lu CĐ trờng T.M BCH CĐ trờng...
 • 2
 • 139
 • 0

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2010 2011

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2010  2011
... hành toán thu – chi năm 2010 tháng đầu năm 2011 theo quy định 13 Đánh giá kết hoạt động năm học 2010 - 2011: CĐ chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với BGH tổ chức cho CB, GV, NV học tập nghị quyết, ... BCH công đoàn; - Ban giám hiệu; -Lưu VT,CĐ TM BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH Ngô Thị Nương CÔNG DOÀN GIÁO DỤC VĂN BÀN CĐ TRƯỜNG TH SỐ TÂN AN DANH SÁCH PHÂN XẾP LOẠI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN Năm học: 2010 - 2011 ... Trường học Số GĐ giáo viên đạt gia đình văn hoá: 14/14 gia đình Tập thể Công đoàn đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh * Hạn chế, tồn tại: - Kh«ng Nơi nhận: - Công đoàn GD;...
 • 5
 • 233
 • 0

Bao cao Tong ket hoat dong cong doan nam hoc 2010 2011

Bao cao Tong ket hoat dong cong doan nam hoc 2010  2011
... nâng cao trình độ chuẩn, chuẩn nghề nghiệp tự học thêm tin học, ngoại ngữ Kết quả: Trong năm học , có: • Trình độ chuẩn (Cử nhân GDTH) : 03 GV tốt nghiệp (tăng 02 người so với năm học 2009 – 2011) ... phong trào Hoc tốt” : có 145 “tiết học tốt” 5.200 “hoa điểm mười” 2/ Chương trình 2: Cơng tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng cho CBGVNV-ĐVCĐ, tạo động lực nâng cao chất lượng ... bóng chuyền với Đồn biên phòng 626 (Dun Hải) nhân ngày Thành lập Qn đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1945 – 22/12 /2010) 3/ Chương trình 3: Cơng tác dân chủ hóa – xã hội hóa – thi đua - Chỉ đạo Ban tra...
 • 23
 • 196
 • 0

Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2010 2011

Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2010 2011
... nhng thnh tớch ó t c nm hc 2010- 2011 Cụng on Trng Tiu hc Triu Sn ngh LL huyn, tnh cụng nhn v khen thng th CễNG ON NH TRNG XUT SC NM HC 2010- 2011 Triu Sn, ngy 20 thỏng nm 2011 TM.BCH CễNG ON CH TCH ... v hon thnh tt nhim v c giao -CV ó thao ging nm hc 2010- 2011 c 45 tit/nm (42 tit t loi Gii 03 tit t loi Khỏ) -Kt qu kim tra h s GV nm hc 2010- 2011 nh sau: 20 b h s t loi Tt: 20 b -Trong hc k ... gúp t thỏng 10 nm 2009 n thỏng nm 2011: 29.130.000 *QU KHUYN HC: (tớnh n ngy 20 thỏng5 nm2011) -Tn qu : 1.758.000 *QU HOT NG CễNG ON : (tớnh n ngy 20 thỏng5 nm2011) -Tn qu: 3.260.000ng e./y mnh...
 • 5
 • 84
 • 0

BÁO cáo họp TỔNG kết HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG đầu năm của BAN CHỈ đạo CÔNG tác AN TOÀN vệ SINH THỰC PHẨM THÀNH PHỐ hà nội, PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM vụ 3 THÁNG CUỐI năm 2013

BÁO cáo họp TỔNG kết HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG đầu năm của BAN CHỈ đạo CÔNG tác AN TOÀN vệ SINH THỰC PHẨM THÀNH PHỐ hà nội, PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM vụ 3 THÁNG CUỐI năm 2013
... kiểm tra cuối năm vào nhiệm vụ tháng cuối năm b Kiến nghị - sở y tế, công thương, nông nghiệp nhanh chóng ban hành danh mục loại thực phẩm an xem trách nhiệm quản lý sở Hiện chưa rõ quan chủ quản ... cáo, tổng hợp lại hoạt động Mô tả rõ công tác VSATTP thành phố nay, tập chung vào tồn tại, khó khăn nêu giải pháp khắc phục Báo cáo công tác tuyên truyền Tổng hợn giải pháp để thực hoạt động ... khó khăn c Chỉ đạo: - Các ban ngành khác bổ xung them hoạt động vào báo cáo - Nêu rõ việc làm được, chưa làm được, lý do, giải pháp phương hướng hoạt động ngành tháng Đồng chí Vân, Sở Công thương:...
 • 10
 • 257
 • 0

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
... trình, kế hoạch hoạt động năm; loại hồ sơ sổ sách, biểu mẫu báo cáo, thời gian báo cáo, hình thức báo cáo; hướng dẫn thực công tác kiểm tra UBKT CĐCS, công tác thi đua, công tác nữ công, công tác tài ... cho hoạt động Công đoàn Kinh phí dành cho hoạt động Công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động Trong công tác phối hợp, giám sát, kiểm tra; xây dựng quy chế; động viên, đôn đốc nhắc nhở đoàn ... nội dung, hình thức hoạt động công đoàn, tăng cường mối quan hệ phối hợp đạo hoạt động công đoàn; tổ chức hoạt động VHVN, TDTT; tham gia giải đấu thể thao, văn nghệ công đoàn cấp tổ chức Quản...
 • 12
 • 276
 • 0

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần tổng công ty may đồng nai

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần tổng công ty may đồng nai
... định Tổng Công ty phát triển cao so với mức bình quân toàn ngành dệt may (18%) Có kết Tổng Công ty nỗ lực nhiều mặt: Tập trung sản xuất kinh doanh FOB đạt 90% tổng giá trị sản xuất kinh doanh; ... thể rõ hiệu sản xuất kinh doanh Tổng Công ty năm qua với tỷ lệ tăng mạnh, mang tính chất đột phá, đưa Tổng Công ty vào nhóm doanh nghiệp có hiệu sản xuất kinh doanh cao Tập đoàn Dệt May Việt Nam ... hiệu sản xuất kinh doanh công ty thành viên chuyên sản xuất ngành công nghiệp phụ trợ đầu tư - Tiến hành cổ phần hóa thành lập công ty TNHH thành viên hạch toán độc lập từ Khu A, B Công ty May...
 • 5
 • 1,339
 • 7

Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ II (2008-2013)

Báo cáo Tổng kết hoạt động Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ II (2008-2013)
... kỹ công tác Hội Trên tổng kết, nhìn nhận, đánh giá hoạt động Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ II vừa qua Ban Chấp hành Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa xin chân thành cảm ơn Sở Khoa học Công nghệ, ... cạnh Quỹ học bổng, đơn vị thành viên Hội tham gia đóng góp học bổng, quà tặng tiếp sức học sinh nghèo… hoạt động hội thảo, hoạt động Câu lạc doanh nghiệp II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI: Hoạt động nâng ... Đại hội lần thứ II đề ra, khẳng định vị trí Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa nghiệp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin địa phương toàn quốc - Công tác đối ngoại thực tốt Hội tin học Khánh Hòa...
 • 8
 • 1,250
 • 3

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch năm 2010
... khoảng tỷ USD ĐHCĐ 2010 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 (F) Bảng Mức độ hoàn thành tiêu kế hoạch Tập đoàn Chỉ tiêu1 Lợi nhuận trước thuế Kế hoạch 2009 Thực 2009 % so kế hoạch % tăng trưởng ... qua báo cáo giao cho Hội đồng quản trị vào tình hình thực tế để tổ chức thực năm 2010 năm Kính trình TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trần Xuân Giá ĐHCĐ 2010 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 ... 10,3 tỷ đồng cho dự án nâng cao lực công nghệ thông tin xây dựng Kế hoạch tổng thể ĐHCĐ 2010 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 (F) CNTT (IT master plan), kho liệu (datawarehouse), hệ thống...
 • 6
 • 352
 • 0

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010
... khoảng tỷ USD ĐHCĐ 2010 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 (F) Bảng Mức độ hoàn thành tiêu kế hoạch Tập đoàn Chỉ tiêu1 Lợi nhuận trước thuế Kế hoạch 2009 Thực 2009 % so kế hoạch % tăng trưởng ... qua báo cáo giao cho Hội đồng quản trị vào tình hình thực tế để tổ chức thực năm 2010 năm Kính trình TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trần Xuân Giá ĐHCĐ 2010 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 ... 10,3 tỷ đồng cho dự án nâng cao lực công nghệ thông tin xây dựng Kế hoạch tổng thể ĐHCĐ 2010 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 (F) CNTT (IT master plan), kho liệu (datawarehouse), hệ thống...
 • 6
 • 363
 • 0

báo cáo tổng kết hoạt động điểm trường

báo cáo tổng kết hoạt động điểm trường
... sinh học tập tốt Ở điểm trường chính, công tác hướng dẫn lao động đồng chí Quyên phụ trách tiến hành lao động vệ sinh trường lớp tuần… Trên toàn báo cáo tổng kết hoạt động điểm trường năm học 2008 ... trường thôn 11 mà vận động điểm trường khác tham gia xây dựng theo tiêu chí trường học thân thiện học sinh tích cực Mỗi điểm trường có Tổ trưởng điểm trường Ban đại diện điểm trường tham gia xây ... sinh nhà trường nên cuối năm kết khả quan Qua kiểm tra cụm Long Hà điểm trường thôn 11 đạt loại tốt (91 điểm) Tại điểm trường thôn 11, tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh điểm trường xây...
 • 3
 • 266
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 2010phçn thø nhêt tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2010 2011mau bien ban bao cao tong ket hoat dong doi va de ra nhiem vu dai hoi chi doibao cao tong ket hoat dong cua chi doanbao cao tong ket hoat dong doan nam 2012báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần tổng công ty may đồng nainguồn báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của nhn­o ­­­­thường tín năm 2004 2005 2006báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của nhno thường tín năm 2004 2005 2006báo cáo tổng kết hoạt độngbáo cáo thương niên báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm các năm 2004 2005 2006 của chi nhánh ngân hàng no amp ptnt thị xã hà tĩnhsở nông nghiệp và phát triển nông thôn bến tre 2011 báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012tổng kết hoạt động hội chữ thập đỏ trường tiểu học quảng phú năm học 2012 – 2013sáng 18 1 2013 tại hà nội tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 của hiệp hội bia rượu ngk việt nam vba ngày 18 1 1013 tại hà nội đã nhận địnhtổng kết hoạt động năm 2009 và những hạn chế cần khắc phụctổng kết hoạt động nhómPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh