BÀI GIẢNG CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học

Bài giảng chủ nghĩa hội khoa học

Bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học
... - Chủ nghĩa hội - Chủ nghĩa cộng sản - Chủ nghĩa hội khoa học - Chủ nghĩa cộng sản khoa học - Quy luật trị - hội - Quan hệ trị - hội - Hình thái kinh tế - hội cộng sản chủ nghĩa ... theo trình độ phát triển + Tư tưởng hội chủ nghĩa sơ khai + Chủ nghĩa hội không tưởng (chủ nghĩa hội không tưởng phê phán) + Chủ nghĩa hội khoa học - Kết hợp lịch đại với trình độ ... tư sản + Chủ nghĩa hội phong kiến + Chủ nghĩa hội tư sản (bảo thủ) + Chủ nghĩa hội khoa học - biểu lý luận phong trào vô sản Lược khảo lịch sử tư tưởng hội chủ nghĩa trước Mác CNXH...
 • 202
 • 599
 • 2

Tài liệu Bài giảng: chủ nghĩa hội khoa học pptx

Tài liệu Bài giảng: chủ nghĩa xã hội khoa học pptx
... pháp đặc trưng chủ nghĩa hội khoa học Trang Bài giảng: chủ nghĩa hội khoa học - Phương pháp liên ngành: chủ nghĩa hội khoa học môn khoa học hội nói chung khoa học trị - hội nói riêng, ... biến từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa hội, chủ nghĩa cộng sản” Phạm vi khảo sát vận dụng chủ nghĩa hội khoa học Với tư cách khoa học, khoa học khác: lý thuyết chủ nghĩa hội khoa học bắt ... thay hội mới, hội cộng sản chủ nghĩa 1.2 Đặc điểm chủ nghĩa hội khoa học: + Một là, nhận thức thuật ngữ chủ nghĩa hội khoa học ý nghĩa lý luận nằm khái niệm chủ nghĩa hội , “chủ...
 • 104
 • 500
 • 6

bài giảng chủ nghĩa hội khoa học chương 4 cách mạng hội chủ nghĩa

bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học chương 4 cách mạng xã hội chủ nghĩa có
... DUNG TỰ HỌC Quan niệm cách mạng hội chủ nghĩa - Nghĩa hẹp - Nghĩa rộng Nguyên nhân cách mạng XHCN Động lực cách mạng XHCN Sự chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng XHCN ... cải tạo hội cũ - Tổ chức xây dựng hội mặt: Kinh tế, trị, tư tưởng, văn hóa, hội II MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ ĐỘNG LỰC CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Mục tiêu cách mạng hội chủ nghĩa Giải ... dung cách mạng hội chủ nghĩa Cách mạng hội chủ nghĩa tiến hành tất lĩnh vực đời sống hội: KTTT - Hình thái ý thức hội - Chính trị QHSXXHCN = LLSX phát triển cao Ph Ăngghen: “ hội...
 • 30
 • 2,058
 • 1

bài giảng chủ nghĩa hội khoa học chương 6 hội hội chủ nghĩa

bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học chương 6 xã hội xã hội chủ nghĩa có
... HỘI CHỦ NGHĨA VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 1945 1954 -1975 19 86 1991 20 06 CNXH ( thời kỳ độ lên …… ) Quan niệm hội hội chủ nghĩa Việt Nam “ hội hội chủ nghĩa ... chế độ tư chủ nghĩa + hội hội chủ nghĩa xóa bỏ chế độ tư hữu tư chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu (quy luật phủ định phủ định) + hội hội chủ nghĩa tạo ... + hội hội chủ nghĩa chế độ giải phóng người thoat khỏi áp bóc lột, thực công bằng, bình đẳng, tiến hội, tạo điều kiện để người phát triển toàn diện III QUAN NIỆM VỀ XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ...
 • 23
 • 369
 • 0

bài giảng chủ nghĩa hội khoa học chương 10 vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội

bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học chương 10 vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
... GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - - Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo đời sống hội phải gắn liền với trình cải tạo hội cũ, xây dựng hội mới; ... VÂN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CMXHCN-NHÀ NƯỚC -CNXH Thời kỳ độ CÁC TÔN GIÁO VẪN CÒN TỒN TẠI LÂU DÀI TRONG CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Nguyên nhân chủ yếu ? TÔN ... thái ý thức hội CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI :     Trong nguyên tắc tôn giáo có điểm phù hợp với chủ nghĩa hội: Giá trị đạo đức,giá trị văn hóa Khả tự biến đổi tôn giáo chủ nghĩa hội Đấu tranh...
 • 22
 • 1,580
 • 0

bài giảng chủ nghĩa hội khoa học chương 12 nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội

bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học chương 12 nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
... thượng tầng hội hội chủ nghĩa Hồ Chí Minh khẳng định: “ Muốn xây dựng chủ nghĩa hội, trước hết cần có người hội chủ nghĩa a) Vai trò nguồn lực người lĩnh vực kinh tế:  Xem xét người vời ... NỘI DUNG TỰ HỌC Con người nguồn lực người Quan niệm chủ nghĩa MácLênin người người hội chủ nghĩa Phát huy nguồn lực người Việt Nam năm qua CÂU HỎI THẢO LUẬN Để phát huy nguồn lực người Việt ... cống hiến cho hội góp phần to lớn phát triển kinh tế đất nước  Mục tiêu cao chủ nghĩa hội giải phóng hội, giải phóng người; sách hội chủ nghĩa hội phải hướng tới người người Để thực...
 • 25
 • 532
 • 0

bài giảng chủ nghĩa hội khoa học chương 1 vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa hội khoa học

bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học chương 1 vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học
... CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC I VỊ TRÍ CỦA CN XÃ HỘI KHOA HỌC Khái niệm chủ nghĩa hội khoa học XVI CNXHKT 18 48 CNXH KHOA HỌC - Chủ nghĩa hội Chủ nghĩa cộng sản ? - Chủ nghĩa hội khoa học ... nghĩa hội khoa học ? - Chủ nghĩa hội trở thành khoa học vào thời gian khơng gian lịch sử ? - Là ba mơn khoa học thống chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa hội khoa học lên đặc điểm ? Phong ... nghĩa nghiên cứu CNXHKH điều kiện Việt Nam CÂU HỎI ƠN TẬP VÀ THẢO LUẬN 1) Luận giải theo nghĩa rộng chủ nghĩa hội khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin 2) Phân tích việc nghiên cứu chủ nghĩa hội...
 • 28
 • 910
 • 0

bài giảng chủ nghĩa hội khoa học chương 2lược khảo tư tưởng hội chủ nghĩa

bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học chương 2lược khảo tư tưởng xã hội chủ nghĩa
... I KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Khái niệm tưởng hội chủ nghĩa - tưởng; hệ tưởng ? - tưởng hội chủ nghĩa? tưởng hội chủ nghĩa là: hệ thống quan niệm ... động… - Chủ nghĩa hội không ng phê phán trở thành ba nguồn gốc lý luận trực tiếp chủ nghĩa hội khoa học - Cuộc đời nghiệp nhà hội chủ nghĩa không ng, thể hy sinh cao cho lỳ ng ... không ng-CNXHKTphê phán-CNXHKH II LƯỢC KHẢO TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC C MÁC tưởng hội chủ nghĩa thời cổ đại Hoàn cảnh lịch sử Có sử -TC -V Công PSA,...
 • 44
 • 1,365
 • 0

bài giảng chủ nghĩa hội khoa học chương 3 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học chương 3 sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
... dựng hội hội chủ nghĩa NỘI DUNG TỰ HỌC     Quan niệm chủ nghĩa Mác-Lênin khái niệm giai cấp công nhân Những nhân tố chủ quan ( thân giai cấp công nhân ) trình thực sứ mệnh lịch sử giai ... đổi chất lượng giai cấp công nhân hội tư có làm thay đổi sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân không ? Phê phán quan điểm tư sản tìm cách phủ định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân ? Phân tích ... giai cấp công nhân ?  NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN  Giai cấp công nhân thành viên sản xuất trao đổi hội; yếu tố lực lượng sản xuất hội; tính...
 • 39
 • 1,505
 • 0

BÀI GIẢNG CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC

BÀI GIẢNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
... quyền hội chủ nghĩa +thực tốt dân chủ hội chủ nghĩa +tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền dân chủ (thông qua hình thức dân chủ dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp) +thực tốt quy chế dân chủ ... sinh học đóng vai trò tiền đề, mặt hội đóng vai trò biện chứng (con người hội vật) +mác: chất người tổng hòa mối quan hệ hội (con người với người, với tập thể, với hội) thực chức hội ... lực quan trọng, bước phải xây dựng hoàn thiện sách hội phù hợp -hoàn thiện chế quản lý chế độ hội chủ nghĩa -thực cách mạng hội chủ nghĩa lĩnh vực tư tưởng văn hóa Trang 22 b giải pháp...
 • 24
 • 265
 • 0

Xem thêm