215 câu hỏi và đáp án TRẮC NGHIỆN CNKH

215 câu hỏi đáp án TRẮC NGHIỆN CNKH

215 câu hỏi và đáp án TRẮC NGHIỆN CNKH
... Mác sinh ngày tháng năm ? a.14.3.1918 c.5.5.1818 b.5.5.1820 d 22.4.1818 Câu 29 C Mác ngày tháng năm ? a.14.3.1883 c.5.8.1883 b.14.3.1881 d 21.1.1883 Câu 30 Ph Ăngghen sinh ngày tháng năm nào? a ... cộng sản Câu 55 V.I Lênin sinh ngày tháng năm nào? a 5.5.1870 c.18.3.1870 b 22.4.1870 d.28.11.1870 Câu 56 V.I Lênin ngày tháng năm nào? a.22.4.1924 c 21.1.1922 b 21.1.1924 d 28.1.1924 Câu 57 Ai ... để Câu 150 Điền vào trống từ thiếu: “Quyền khơng mức độ cao chế độ … phát triển văn hố xã hội chế độ … định” (Mác: Phê phán Cương lĩnh Gơta) a Chính trị c Kinh tế b Xã hội d Nhà nước Câu 151 Câu...
 • 24
 • 153
 • 0

215 Câu hỏi đáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

215 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học
... Câu 206 Con người hội chủ nghĩa bao gồm người từ hội nào? a Từ hội tư b Trong hội hội chủ nghĩa c Cả hội chủ nghĩa hội hội chủ nghĩa d Từ hội cũ để lại sinh hội ... hội khoa học theo nghĩa rộng chủ nghĩa Mác - Lênin? a Vì chủ nghĩa hội khoa học phác thảo mơ hình chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản b Vì chủ nghĩa hội khoa học luận chứng sứ mệnh lịch ... thiết lập sở hội hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa c Thiết lập sở hội hội hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa d Xác lập địa vị thống trị giai cấp cơng nhân nhân dân lao động Câu 136 Thời...
 • 24
 • 5,077
 • 15

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡng

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡng
... trỡnh can thip dinh dng thỡ nờn u tiờn cho: A Tr b suy dinh dng th gy cũm@ B Tr b suy dinh dng th cũi cc C Tr b suy dinh dng th phi hp cũm-cũi D Tr b suy dinh dng th nh cõn E Tr b suy dinh dng nng ... h sinh thỏi VAC Giỏm sỏt dinh dng nhm mc ớch: A Phỏt trin h sinh thỏi Vn Ao Chung B Xỏc nh t l mc ca cỏc bnh dinh dng C Xỏc nh t l cht ca cỏc bnh dinh dng D ci thin tỡnh trng n ung v dinh dng ... cng tỏc viờn dinh dng Giỏm sỏt dinh dng l: A Mt t nghiờn cu v bnh suy dinh dng B Nhm cung cp nhng dn liu hin cú v tỡnh hỡnh dinh dng ca nhõn dõn@ C Giỳp cỏc c s y t lp k hoch hot ng v dinh dng D...
 • 72
 • 30,232
 • 291

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm về luật kinh tế

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm về luật kinh tế
... BT Câu xác câu sau? a Bộ Luật Dân 2005 đời thay cho Bộ Luật Dân 1995 b Bộ Luật Dân 2005 đời thay cho Bộ Luật Dân 1995 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989 c Luật Thương mại 2005 đời thay cho Luật ... cần đồng ý người đại diện d a, c Đáp án : c Câu 23 : Luật thương mại 1997 quy định có loại thương nhân? a b c d Đáp án : c Câu 24 : Theo Bộ Luật dân 2005 lĩnh vực kinh doanh, hình thức đảm bảo chủ ... thẩm quyền c a,b d a, b sai Đáp án : c Câu 27 : Thời hiệu u cầu tồ án tun bố hợp đồng dân trái pháp luật giả tạo : a năm b năm c Khơng bị hạn chế d a, b, c sai Đáp án : c Câu 28 : Loại hợp đồng mà...
 • 24
 • 1,214
 • 10

150 CÂU HỎI ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC

150 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC
... phán đoán b) Khái niệm, phán đoán, suy lý c) Tri giác, phán đoán, suy lý Câu 68: Chân lý bao gồm tính chất: a) Tính khách quan tính cụ thể b) Tính tuyệt đối tính tương đối c) Cả hai điều Câu 69: ... chứng Hê-ghen Phơ-bách Câu 85 Triết học C.Mác Ph.Ăngghen thực bước ngoặt cách mạng phát triển triết học Biểu vó đại bước ngoặt cách mạng là: a) Việc thay đổi tính chất triết học, thay đổi đối tượng ... quan điểm Triết học Mác-Lênin, vấn đề triết học là: a) Vật chất ý thức b) Mối quan hệ vật chất ý thức c) Mối quan hệ vật chất ý thức khả nhận thức người Câu 87 Theo quan điểm triết học Mác-Lênin,...
 • 18
 • 2,213
 • 11

1000 Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn Chủ nghĩa Mác Lênin

1000 Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Chủ nghĩa Mác Lênin
... luận nhận thức" câu nói tác phẩm nào? Đáp án: V.I Lênin, tác phẩm "Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" Câu 80: Bệnh kinh nghiệm bệnh giáo điều có nguyên từ đâu? Đáp án: - Yếu lý luận ... khoa học khoa học Câu 202: V.I Lênin bổ sung phát triển triết học Mác hoàn cảnh nào? ĐA: Chủ nghĩa tư độc quyền đời Câu 203: Tác phẩm "Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán" tác giả xuất ... chủ Câu 206: Đâu lập trường triết học chủ nghĩa dân tuý? ĐA: Duy tâm chủ quan lịch sử Câu 207: Về triết học quan điểm chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán theo lập trường nào? ĐA: Chủ nghĩa tâm chủ...
 • 148
 • 25,435
 • 143

70 CÂU HỎI ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC

70 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC
... d Học thuyết tế bào Triết học Mác Lênin ? Chọn phán đoán a khoa học khoa học b khoa học nghiên cứu quy luật chung tự nhiên c khoa học nghiên cứu người d hệ thống ... nhiên Triết học có tính giai cấp không? Chọn câu trả lời a.Không có b Chỉ có xã hội tư c Có tính giai cấp trường phái triết học d Chỉ có số hệ thống triết học Vấn đề triết học gì? Chọn câu trả lời ... Vấn đề sinh người d Các phán đoán 10 Chức triết học mácxít gì? Chọn câu trả lời a Chức làm cầu nối cho khoa học b Chức làm sáng tỏ cấu trúc ngôn ngữ c Chức khoa học khoa học d Chức giới quan phương...
 • 13
 • 881
 • 2

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm môn Chứng khoán

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Chứng khoán
... tên (5) , (6) , (8) Trong sơ đồ sau : ( Hình ) Quy trình giao dịch chứng khoán niêm yết Sở - Trung tâm- giao dịch chứng khoán: Toàn bộ quy trình này được tiến hành theo bước: - Bước ... 7.971.900đồng Tính lãi suất trái phiếu (Kd)? * D/s : i = 12% (10.000.000 = 7.971.900* (1 + i)^2 Câu 219: Công ty cổ phần có mức vốn điều lệ tối thiểu là tiền thì được cấp hồ sơ ... lần Giá bán trái phiếu này (Pb) thi trường chứng khoán là bao nhiêu? * Giống bt 206 Câu 220 : Trong quá trình phát hành chứng khoán công chúng, người ta chia từng đợt phát...
 • 29
 • 457
 • 0

Câu hỏi đáp án trắc nghiệm IQ

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm IQ
... Câu 1: Làm để đưa hươu cao cổ vào tủ lạnh? Câu trả lời là: Mở tủ lạnh, đặt hươu cao cổ vào đóng lại Câu hỏi nhằm kiểm tra liệu bạn có xu hướng giải ... phức tạp hay không Câu 2: Làm để đưa voi vào tủ lạnh?     Trả lời sai: Mở tủ lạnh ra, đưa voi vào đóng lại Trả lời đúng: Mở tủ lạnh, lấy hươu cao cổ ra, đưa voi vào đóng lại Câu hỏi nhằm kiểm tra ... bạn Câu 3: Vua Sư tử chủ trì họp vật Tất vật có mặt, vắng Đó nào?   Câu trả lời đúng: Con voi Con voi tủ lạnh, nhớ không Câu hỏi kiểm tra khả ghi nhớ bạn Không Cho dù bạn không trả lời câu hỏi...
 • 11
 • 595
 • 1

868 câu hỏi đáp án trắc nghiệm triết học

868 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm triết học
... tiến sĩ triết học vào lúc tuổi? Đáp án: vào lúc 23 tuổi Câu 18: Hãy nêu đầu đề luận án tiến sĩ triết học C.Mác Đáp án: Sự khác triết học tự nhiên Đê rô crít triết học tự nhiên Êphiquya" Câu 19: ... án: - Triết học C Mác (Theo cách gọi Prudon tác phẩm Sự khốn triết học) Câu 22: Triết học bị xem khốn triết học? - Đáp án: Triết học Prudon (Theo cách gọi C Mác; tác phẩm Sự khốn triết học) Câu ... học tinh thần b Triết học tự nhiên; triết học tinh thần c Triết học tự nhiên; triết học xã hội; triết học tinh thần d Lôgic học; triết học tự nhiên; triết học tinh thần (d) 30 Câu 152: Mâu thuẫn...
 • 114
 • 1,236
 • 3

câu hỏi đáp án trắc nhiệm tin học văn phòng

câu hỏi và đáp án trắc nhiệm tin học văn phòng
... sai 9 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) Câu ... soạn thảo Câu : 055 Cuối năm 1997 Câu : 056 File - Page Setup Câu : 057 Tất Câu : 058 Insert Câu : 059 Cả câu sai Câu : 060 tin hoc van phong Câu : 061 Calculator Câu : 062 200 Câu : 063 ... 071 TIN Câu : 072 Có thể khai báo đánh số trang in không Câu : 073 Tin Hoc Van Phong Câu : 074 Hub Câu : 075 ô Câu : 076 8/17/2008 Câu : 077 Câu : 078 Là nhớ truy xuất ngẫu nhiên Câu...
 • 12
 • 1,339
 • 90

CÂU HỎI ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG potx

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG potx
... Chỉ có cặp Z, T Đáp án A Câu hỏi 14 Cho nguyên tử:X(6p,6n),Y(6p,7n),Z(7p,7n) ,T(6e,8n).Chọn nguyên tử đồng vị A Chỉ có X,Y B Chỉ có Y,Z C X, Y ,và T D Chỉ có X,T Đáp án C Câu hỏi 15 Chọn phát ... A 12 B 14 C 13 D 15 Đáp án C Câu hỏi 47 Nguyên tử X có phân lớp 4s 3d ,và tạo với O hợp chất X2O3 Xác định cấu tạo 4s 3d X A 4s13d2 B 4s23d1 C 4s23d2 D 4s03d3 Đáp án B Câu hỏi 49 Bổ sung phương ... Chỉ có B Chỉ có 1,2 C Chỉ có D 1,2,3 đếu Đáp án C Câu hỏi Tính số e n nguyên tử 99Tc 43 A 99 e, 43 n B 43 e, 99 n C 43e, 56 n D 56 e, 43 e Đáp án C 23 Câu hỏi 10 Tinh số e p nguyên tử 11 Na + A...
 • 8
 • 273
 • 0

câu hỏi đáp án trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng

câu hỏi và đáp án trắc nghiệm thuế giá trị gia tăng
... trị gia tăng xác định (=)? a Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ b Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu c Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ... số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa d Cả trường hợp Đáp án: d) Câu 19 Thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế giá trị gia tăng khai Thuế giá trị gia tăng ... thuế giá trị gia tăng b Bao gồm thuế giá trị gia tăng Đáp án: a) Câu 22 Doanh thu tính thuế TNDN DN nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng là: a Chưa bao gồm thuế giá...
 • 38
 • 372
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt NamBài 7. Sự phát triển lịch sử và nền Văn hoá đa dạng của Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 2. Xã hội nguyên thuỷBài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷBài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 8. Nước MĩBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANOdây truyền sản xuất xi măngHydrazinNHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITEPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ sản xuất sạch hơn