Khoá luận tốt nghiệp xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh cam ở trẻ em

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh cam trẻ em

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh cam ở trẻ em
... thành phàn hệ chuyên gia, số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia xây dựng kỹ thuật suy luận hệ chuyên gia cách thức phát triển hệ chuyên gia 34 CHƯƠNG 3: XÂY DựNG HỆ CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN BỆNH CAM 3.1 ... chữa bệnh nhanh chóng, xác, đáp ứng tốt nhu càu khám chữa bệnh ngày Vì đề tài tập trung xây dựng hệ chuyên gia Y khoa: “X ây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh cam trẻ em ”, bước đầu xây dựng hệ ... Vì xây dựng hệ chuyên gia dự đoán tảng hệ sở tri thức, xác sở tri thức dựa vào luật Với cách có kết hợp nỗ lực chuyên gia, kĩ sư tri thức lập trình viên Họ làm việc kết xây dựng hệ chuyên gia...
 • 63
 • 341
 • 0

Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh cam trẻ em

Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh cam ở trẻ em
... phần hệ chuyên gia, số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia đƣợc xây dựng kỹ thuật suy luận hệ chuyên gia cách thức phát triển hệ chuyên gia 34 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN BỆNH CAM 3.1 ... chữa bệnh nhanh chóng, xác, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh ngày Vì đề tài tập trung xây dựng hệ chuyên gia Y khoa: Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh cam trẻ em , bƣớc đầu xây dựng hệ hỗ ... xây dựng hệ hỗ trợ chẩn đoán đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho trẻ em Mục đích nghiên cứu Đề tài đƣợc thực nhằm mục đích xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán bệnh cam trẻ em chứa đựng số lƣợng...
 • 64
 • 239
 • 0

xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán chứng cam của trẻ em

xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán chứng cam của trẻ em
... phần hệ chuyên gia, số mô hình kiến trúc hệ chuyên gia đƣợc xây dựng kỹ thuật suy luận hệ chuyên gia Cách thức phát triển hệ chuyên gia Chƣơng Xây dựng hệ chuyên gia cho chẩn đoán chứng cam 3.1 Chứng ... Thiết kế hệ chuyên gia chẩn đoán chứng cam 64 3.6.1 Đầu vào toán chẩn đoán chứng cam 64 3.6.1.1 Biểu diễn tri thức chứng cam 65 3.6.2 Xây dựng động suy diễn cho chứng cam ... toán toán chẩn đoán chứng cam trẻ em 68 3.6.2.2 Hàm xử lý toán 70 3.6.2.3 Hàm chẩn đoán chứng cam 71 3.6.2.3 Cây chẩn đoán triệu chứng Ăn ít” – Chủ trị Tỳ cam Can cam 73 3.6.2.2...
 • 86
 • 512
 • 3

khóa luận tốt nghiệp xây dựng hệ thống siêu thị bán lẻ hiện đại việt nam

khóa luận tốt nghiệp xây dựng hệ thống siêu thị bán lẻ hiện đại ở việt nam
... vai trò hệ thống siêu thị 2.1 Vị trí hệ thống siêu thị Trước xem xét siêu thị có vị t í hệ thống phàn phối bán r lé, ta phải phân loại hệ thống nhà bán lẻ hay cửa hàng bán lẻ Hệ thống bán lẻ phân ... bán lẻ đại hoàn toàn phù hợp với xu mới, thời đại Đề tài chứn là: "Xây dựng hệ thống siêu thị bán lẻ đại Việt Nam" Tại siêu thị bán lẻ m siêu thị nói chung? Tôi thiết nghĩ, với hoàn cảnh Việt Nam ... nước này, hệ thống bán lẻ đại chiếm 30% Tuy nhiên hệ thõng bán lẻ đại Thái Lan có tốc độ tăng trướng nhanh tốc độ tăng trưởng hệ thống bán lẻ truyền thống Thị phần hệ thống bán lẻ đại năm 2002...
 • 98
 • 494
 • 2

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống IDS - Snort trên hệ điều hành Linux ppt

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống IDS - Snort trên hệ điều hành Linux ppt
... (2) MSSV: khóa: (3) MSSV: khóa: Chuyên ngành: Mạng máy tính Khoa: Khoa Học - Công Nghệ Tên đề tài: Xây dựng hệ thống IDS Snort hệ điều hành Linux ... tiêu xây đựng hệ thống Snort IDS hệ điều hành Ubuntu, hệ thống với mục đích phát phòng chống hành động công thâm nhập mạng Do đề tài tập trung nghiên cứu vào phương thức hoạt động vận hành hệ thống ... BSD IRIX 6.2 IRIX 6.3 IRIX64 6.4 Linux 2.2.10 Linux 2.2.1 4-5 .0 Linux 2.2.1 6-3 Linux 2.2.1 9-6 .2.10smp Linux 2.4. 7-1 0 Linux 2.4. 9-3 1SGI 1.0.2smp Linux 2.4 (RedHat 7. 1-7 .3) MacOS (version unknown)...
 • 152
 • 329
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG UBUNTU doc

Khóa luận tốt nghiệp: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG UBUNTU doc
... Nghệ Ngành : Mạng Máy Tính XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG UBUNTU Giảng viên hướng dẫn: Lưu Thanh Trà GIỚI THIỆU Ubuntu hệ điều hành mã nguồn mở xây dựng xung quanh nhân Linux , cộng đồng phát triển Hệ ... 1 XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG UBUNTU Giảng viên hướng dẫn: Lưu Thanh Trà TRÍCH YẾU Đề tài đồ án chuyện ngành : xây dựng hệ thống mạng ubuntu bao gồm LDAP servre, Web ... xây dựng hệ thông email mạng Khoa Khoa Học Công Nghệ Ngành : Mạng Máy Tính XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG UBUNTU Giảng viên hướng dẫn: Lưu Thanh Trà PHẦN LÝ THUYẾT Khoa Khoa Học Công Nghệ Ngành : Mạng Máy...
 • 103
 • 227
 • 0

xây dựng hệ thống bài tập chủ đề “phân số” cho học sinh lớp 4 theo hướng phân dạng bài toán

xây dựng hệ thống bài tập chủ đề “phân số” cho học sinh lớp 4 theo hướng phân dạng bài toán
... dạy học môn toán Tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: Xây dựng hệ thống tập chủ đề "Phân số" cho học sinh lớp theo hướng phân dạng toán Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập chủ đề "Phân số" cho ... cầu việc xây dựng sử dụng hệ thống tập theo hướng phân dạng toán 19 2.2 Xây dựng hệ thống tập chủ đề "Phân số" cho học sinh lớp theo hướng phân dạng toán 23 2.3 Hướng dẫn ... môn toán tiểu học nói chung, chủ đề: "Phân số" lớp nói riêng tìm hiểu hệ thống tập chủ đề "Phân số" sử dụng trình dạy học lớp Đề xuất cách xây dựng hệ thống tập chủ đề "Phân số "cho HS lớp 4, theo...
 • 76
 • 542
 • 2

khóa luận tốt nghiệp xây dựng hệ thống bài tập chương phương trình lượng giác theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và nâng cao năng lực học tập của học sinh thpt

khóa luận tốt nghiệp xây dựng hệ thống bài tập chương phương trình lượng giác theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động và nâng cao năng lực học tập của học sinh thpt
... hệ thống tập q trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động học sinh Đối tượng nghiên cứu Xây dựng kế hoạch sử dụng hệ thống tập dạy học phần phương trình lượng giác theo hướng phát huy tính ... thơng theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG ... Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng hệ thống tập phù hợp với mục tiêu dạy học cho phát huy tính tích cực nâng cao lực học tập học sinh vận dụng hệ thống tập vào dạy học mơn tốn khơng giúp học sinh...
 • 60
 • 606
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin sinh viên qua tin nhắn tự động

Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin sinh viên qua tin nhắn tự động
... Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin sinh viên qua tin nhắn tự động Hệ thống tra cứu thông tin sinh viên qua tin nhắn tự động đƣợc triển khai mang lại số kết nhƣ: cho phép tra cứu thông tin sinh ... động để SVTH: Lê Văn Tư Trang Khóa luận tốt nghiệp xây dựng hệ thống tra cứu thông tin sinh viên Hệ thống cho phép sinh viên tra cứu thông tin điểm thi, thời khóa biểu, lịch học…một cách tự động ... XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TRA CỨU 39 THÔNG TIN SINH VIÊN 39 4.1 Mô hình hệ thống nhắn tin tự động 39 4.2 Chƣơng trình quản lý hệ thống nhắn tin tra cứu thông tin sinh...
 • 52
 • 172
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp xây dựng hệ thống quản lý bảo mật trên android smartphones

Khóa luận tốt nghiệp xây dựng hệ thống quản lý bảo mật trên android smartphones
... mềm quản bảo mật mà Mạnh sử dụng giúp anh yên tâm liệu mình, giúp anh tìm lại thiết bị Dựa vào tình thực tế trên, khóa luận xây dựng để nghiên cứu phát triển hệ thống quản bảo mật nhằm: bảo ... luận thiết kế hệ thống quản bảo mật đề cập đến chương Các phần khảo sát đánh giá số hệ thống phát triển trước sâu tìm hiểu kiến thức cần nắm vững để phát triển hệ thống quản bảo mật tốt ... CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG 33 Chương 3: Thiết kế hệ thống 3.1 Đặc tả yêu cầu 3.1.1 3.1.1.1 Mục đích, phạm vi hệ thống Mục đích xây dựng hệ thống Tác giả đặt tên cho hệ thống quản bảo mật phát triển...
 • 105
 • 420
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng hệ thống bài tập phức chất c

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng hệ thống bài tập phức chất c
... gúp cho khoa hc Húa vụ c nc v c c t chc quc t, ú l: - Tng hp v nghiờn c n cu to ca c c phc cht kim loi chuyn tip bng c c phng phỏp vt lớ v hoỏ lớ - Nghiờn c n c ch ca c c phn ng ca c c phc cht ... thc cn nõng cao: - T tờn gi ca phc cht c th suy c ng thc cu to ca phc cht ng phõn ca phc cht - Vit c c c ng phõn ca phc cht v da vo du hiu nhn bit phc cht ú thuc kiu ng phõn no? - Phc cht c ... C c phc cht trung ho khụng c cu ngoi Phc hn l c c trng hp phc cht gm cation phc v anion phc, vớ d [Co(NH )6 ][Fe(CN)6] Thuc loi cation phc c n c c c phc cht oni, ú úng vai trũ ca cht to phc...
 • 69
 • 344
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp xây dựng hệ thống quản lý thông tin nhân sự cho công ty Trần Anh

Khóa luận tốt nghiệp xây dựng hệ thống quản lý thông tin nhân sự cho công ty Trần Anh
... Huyền- HTTTB K14 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản thông tin Hành nhân công ty Trần Anh hay thua định phần lớn yếu tố quản trị nhân sự, vậy, quản trị nhân hợp giúp doanh nghiệp khắc ... kế hệ thống quản thông tin hành nhân Chương 4: Phát triển hệ thống quản thông tin hành nhân SVTH: Huỳnh Thị Ngọc Huyền- HTTTB K14 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản thông tin ... Thị Ngọc Huyền- HTTTB K14 Khóa luận tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản thông tin Hành nhân công ty Trần Anh CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 3.1 Thiết kế sở liệu...
 • 92
 • 257
 • 0

Tiểu luận môn công nghệ tri thức Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán, phát hiện lỗi, hỏng hóc, sự cố cho máy vi tính

Tiểu luận môn công nghệ tri thức Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán, phát hiện lỗi, hỏng hóc, sự cố cho máy vi tính
... 23 Tiểu luận môn công nghệ tri thức Nhóm – Lớp KHMT K24 QB thực Trang 24 Tiểu luận môn công nghệ tri thức KẾT LUẬN Xây dựng hệ chuyên nói chung hệ chuyên gia chẩn đoán, sửa chữa máy tính công vi c ... thực Trang Tiểu luận môn công nghệ tri thức LỜI MỞ ĐẦU Công nghệ tri thức môn tin học có tính chất công nghệ, đối tượng thông tin xử lí tri thức lĩnh vực chuyên môn trình xử lí máy tính nhằm giải ... Tiểu luận môn công nghệ tri thức PHẦN II BÀI TẬP Bài tập Chẩn đoán, phát lỗi, hỏng hóc, cố cho máy vi tính II.1 Giới thiệu toán Những năm gần đây, ngành công nghiệp máy tính cá nhân có bước phát...
 • 26
 • 472
 • 3

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
... muốn áp dụng kiến thức học từ môn Công nghệ tri thức ứng dụng, em chọn đề tài Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính Do thời gian có hạn, thu hoạch không xây dựng phần mềm ... Tìm hiểu, phân tích thiết kế hệ chuyên gia chuẩn đoán lỗi phần cứng máy tính Tìm hiểu nắm quy trình xây dựng hệ chuyên gia Xây dựng chương trình demo 4.2 Hạn chế • Hệ chuyên gia giải số lỗi ... dụng quy trình từ thu thập tri thức đến xây dựng sở luật thử nghiệm cài đặt hệ chuyên gia thu nhỏ Trang CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG 2014 1.2 Mục tiêu đề tài • Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán...
 • 24
 • 283
 • 4

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA CHẨN ĐOÁN LỖI PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
... chung lỗi hệ điều hành) http://www.ebook.edu.vn Hình 3.1: phân nhóm tri thức Hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính http://www.ebook.edu.vn Hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính ... để xây dựng tập luật, kiện Chuyển các luật kiện thành ngôn ngữ Prolog Sử dụng phần mềm Swi-Prolog để xây dựng hệ chuyên gia http://www.ebook.edu.vn Hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính ... để xây dựng chương trình thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Chính lý trên, cộng với mong muốn áp dụng kiến thức học từ môn Hệ chuyên gia, chọn đề tài Xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán lỗi phần cứng...
 • 15
 • 1,931
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: đề tài ứng dụng lôgic mờ xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống phanh trên xe con pptxtìm hiểu khai phá tri thức và xây dựng hệ chuyên gia chẩn đoán và điều trị bệnh bằng thuốc đông ykhóa luận tốt nghiệp xây dựng firewall asa và ipskhóa luận tốt nghiệp xây dựng chiến lược marketing của công ty cổ phần vật liệu xây dựng sông đáykhóa luận tốt nghiệp xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm gas công nghiệp công ty cổ phần gas petrolimexxây dựng hệ chuyên gia chuẩn đoán tính cách qua khuôn mặthệ chuyên gia chẩn đoán bệnhhệ chuyên gia chẩn đoán bệnh thần kinh tâm thầnứng dụng relational interface cho java khóa luận tốt nghiệp đại học hệ đại họckhoá luận tốt nghiệp nội dung và nghệ thuật thơ phạm hổxây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệpxây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thôngkhóa luận tốt nghiệp tuyển dụng nhân lực vingroupkhóa luận tốt nghiệp ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán trong không giankhoá luận tốt nghiệp đại học hệ chính quyPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây