Tìm hiểu bài toán mô phỏng lửa trong thực tại ảo

Tìm hiểu bài toán phỏng lửa trong thực tại ảo

Tìm hiểu bài toán mô phỏng lửa trong thực tại ảo
... nghiên cứu - Tìm hiểu khái quát Thực ảo toán lửa - Tìm hiểu lửa phương pháp Particle-Based - Xây dựng chương trình lửa Thực ảo Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu toán lửa Thực ảo phương ... tham khảo, khóa luận có nội dung sau: Chương 1: Khái quát Thực ảo toán lửa Chương này, em giới thiệu chung Thực ảo, ứng dụng Thực ảo giới thiệu toán lửa Thực ảo Chương 2: Phương pháp lửa ... Đặc điểm Thực ảo 1.1.4 Các thành phần hệ thống thực ảo 1.1.5 Ứng dụng Thực ảo 11 1.2 Bài toán lửa ý nghĩa 11 1.2.1 Bài toán lửa 11 1.2.2 Ý nghĩa lửa ...
 • 48
 • 212
 • 0

Billboard và giả lập hình 3D trong thực tại ảo

Billboard và giả lập mô hình 3D trong thực tại ảo
... Billboard giả lập hình 3D thực ảo Bố cục luận văn gồm Phần mở đầu, Phần kết luận, Tài liệu tham khảo chương nội dung, cụ thể: Chương 1: Tổng quan Thực ảo đồ họa 3D Trình bày tổng quan thực ... thực ảo, lĩnh vực ứng dụng thực ảo, kỹ thuật biểu diễn bề mặt xây dựng hình đặt nhiệm vụ luận văn nghiên cứu kỹ thuật billboard ứng dụng giả lập hình 3D Chương 2: Các kỹ thuật tạo lập Billboard ... kỹ thuật tạo lập billboard để giả lập đối tượng 3D hình ảnh 2D 7 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ ĐỒ HỌA 3D Công nghệ thông tin xuất lĩnh vực xã hội Tuy nhiên phần lớn hình xây dựng...
 • 65
 • 361
 • 1

Billboard và giả lập hình 3d trong thực tại ảo

Billboard và giả lập mô hình 3d trong thực tại ảo
... Billboard giả lập hình 3D thực ảo Bố cục luận văn gồm Phần mở đầu, Phần kết luận, Tài liệu tham khảo chương nội dung, cụ thể: Chương 1: Tổng quan Thực ảo đồ họa 3D Trình bày tổng quan thực ... thực ảo, lĩnh vực ứng dụng thực ảo, kỹ thuật biểu diễn bề mặt xây dựng hình đặt nhiệm vụ luận văn nghiên cứu kỹ thuật billboard ứng dụng giả lập hình 3D Chương 2: Các kỹ thuật tạo lập Billboard ... bày hai phương pháp tạo lập billboard billboard cầu billboard trụ, ứng với phương pháp kỹ thuật giả billboard kỹ thuật billboard thực Chương 3: Ứng dụng xây dựng hình 3D Xây dựng chương trình...
 • 3
 • 105
 • 0

Bài toán phỏng xử lý tín hiệu số DSP trong hệ định vị vô tuyến radar = DSP Simulations in Radar System.PDF

Bài toán mô phỏng xử lý tín hiệu số DSP trong hệ định vị vô tuyến radar = DSP Simulations in Radar System.PDF
... NGHIÊN c ứ u KH-CN Tén đề tài (hoặc dự án): BÀI TOÁN MÔ PHỎNG XỬLÝ TÍN HIỆU s ố DSP TRONG HỆ ĐỊNH VỊ VÔ TUYỂN (DSP Simulations in Radar System) QT-06-07 Mã số: Cơ quan chủ trì đề tài (hoăc dự án): ... tần tuyến tính LFM sử dụng hệ định vị tuyến radar - Hiệu ứng thời gian trễ độ dịch tần Doppler xử lọc thích hợp phân tích hàm mờ để đo xác thông tin tọa độ vận tốc mục tiêu hệ định vị tuyến ... tần tuyến tính LFM sử dụng hệ định vị tuyến radar - Hiệu úng thời gian trễ độ dịch tần Doppler xử lọc thích hợp phân tích hàm mờ để đo xác thông tin tọa độ yận tốc mục tiêu hệ định vị tuyến...
 • 32
 • 347
 • 0

Tìm hiểu bài toán markowizt trong tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán và xây dựng chương trình hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán

Tìm hiểu bài toán markowizt trong tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán và xây dựng chương trình hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán
... 3: GIẢI BÀI TOÁN MARKOWZIT TỐI ƯU HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ 3.1 Mô hình quản lý danh mục đầu 3.1.1 Giới thiệu danh mục đầu Harry Markowitz mô hình hóa trình lựa chọn danh mục đầu dạng toán quy ... DMĐT tối ưu Ví dụ 1.5: Cho mô hình k nhân tố (, ,…,) Gọi danh mục đầu thứ i(i=1, ,k) Khi đó, danh mục đầu có lại ==…==0 ng tụ cho danh mục đầu khác 1.2.6.1 Xây dựng danh mục đầu ... điểm danh mục đầu tối ưu (hình (3.2)) Như tạo danh mục đầu tối ưu nhà đầu phải tính độ lệch chuẩn, phương sai, covariance, xác định đường cong hiệu danh mục, sau xác định danh mục đầu tư...
 • 79
 • 326
 • 0

nghiên cứu sử dụng hiệu quả chương trình mcnp5 trong bài toán phỏng gama

nghiên cứu sử dụng hiệu quả chương trình mcnp5 trong bài toán mô phỏng gama
... bước thực toán chương trình MCNP5 + Chương 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN, xây dựng modun tính toán để sử dụng hiệu chương trình MCNP5 toán phổ gamma ngôn ngữ lập trình Fortran + Chương ... đi, chạy MCNP5 không xử lý dòng CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN 3.1 TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH AUT -MCNP5 Trong trình phổ gamma chương trình MCNP5, người sử dụng chương trình thường ... toán lặp lại Nhờ chương trình MCNP5 khai thác hiệu hơn, đặc biệt toán phải số lượng lớn phổ gamma Từ phân tích chọn đề tài: Nghiên cứu sử dụng hiệu chương trình MCNP5 toán phổ gamma” làm...
 • 101
 • 256
 • 0

áp dụng phương pháp SVD tính lực xấp xỉ trong bài toán phỏng động lực phân tử

áp dụng phương pháp SVD tính lực xấp xỉ trong bài toán mô phỏng động lực phân tử
... ứng dụng phương pháp SVD toán động lực phân tử Trang 30 Chương 3: Áp dụng phương pháp SVD động lực phân tử Chương ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SVD TRONG MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC PHÂN TỬ 3.1 Phương pháp SVD ... – 2006 Áp dụng phương pháp SVD tính lực xấp xỉ toán động lực phân tử TÓM TẮT KHÓA LUẬN động lực phân tử phương pháp phổ biến để nghiên cứu hệ vật lý hóa học Trong động lực phân tử, thời ... quan toán động lực phân tử Chương TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC PHÂN TỬ 1.1 Bài toán động lực phân tử 1.1.1 Giới thiệu chung Động lực phân tử hoạt động theo thời gian hệ phân tử...
 • 68
 • 403
 • 1

“Tìm hiểu về kĩ thuật phỏng vấn trong thu thập bằng chứng kiểm toán”.

“Tìm hiểu về kĩ thuật phỏng vấn trong thu thập bằng chứng kiểm toán”.
... 11 Lớp: Kiểm toán 47A Đề án môn học Phần II Kỹ thu t vấn thu thập chứng kiểm toán thu t vấn thu tquan trọng trình thu thập chứng kiểm toán,nó mang lại nhiều lợi ích thực dễ dàng kiểm toán ... thu thập chứng kiểm toán tiến hành theo biện pháp kỹ thu t khác nhau, số kỹ thu t vấn Kỹ thu t vấn giúp kiểm toán viên công ty kiểm toán thu thập chứng kiểm toán cần thiết làm rõ vấn đề mà kiểm ... vấn Phỏng vấn trình kiểm toán viên thu thập thông tin văn hay lời nói qua việc vấn người hiểu biết vấn đề mà KTV quan tâm Kỹ thu t vấn kỹ thu t giúp thu thập thông tin phục vụ cho kiểm toán Phỏng...
 • 30
 • 351
 • 0

ứng dụng kỹ thuật tạo l-ới trong bài toán phỏng dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt

ứng dụng kỹ thuật tạo l-ới trong bài toán mô phỏng dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt
... ngời sử dụng Ma tr n k t qu c a bi n y = f(x) b) Chia lới miền tính toán Hình 3-1 Kết phân bố lới dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt sau chạy chơng trình KếT LUậN ứng dụng kỹ thuật tạo lới ... vật lý l ngời sử dụng chơng trình trực tiếp nhập v o Chơng trình ứng dụng b i toán dẫn nhiệt mặt hình học không đều, đối lu tự nhiên hình bao không Ngo i kỹ thuật tạo lới ứng dụng việc chia lới ... chạy chơng trình KếT LUậN ứng dụng kỹ thuật tạo lới cho phép ta giải b i toán dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt buồng đốt công nghiệp cách dễ d ng v xác phơng pháp sai phân hữu hạn...
 • 5
 • 228
 • 0

Tìm hiểu bài toán phát hiện trạng thái mắt của mặt người trong ảnh

Tìm hiểu bài toán phát hiện trạng thái mắt của mặt người trong ảnh
... đọc video đầu vào thực phát trạng thái mắt mặt người ảnh Đầu vào: video trạng thái mắt Đầu ra: video phát trạng thái mắt mặt người ảnh Cụ thể chương trình phát mắt mặt người ảnh viết visual C# Microsoft, ... thể toán phát mắt mặt người ảnh Đề tài tổ chức thành chương: Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÍ ẢNH VÀ PHÁT HIỆN MẮT CỦA MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH Chương 2: PHÁT HIỆN MẮT CỦA MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH Chương 3: ... quát xử lý ảnh toán phát trạng thái mắt mặt người ảnh Hệ thống hoá số kỹ thuật phát mắt mặt người ảnh Cài đặt thử nghiệm thuật toán phát mắt mặt người ảnh  Đầu tiên, việc sử dụng SVM để phát học...
 • 45
 • 405
 • 2

Báo cáo khoa học: Ứng dụng kỹ thuật tạo lưới trong bài toán phỏng dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt potx

Báo cáo khoa học: Ứng dụng kỹ thuật tạo lưới trong bài toán mô phỏng dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt potx
... 6:111-115 Đại học Nông nghiệp I ứng dụng kỹ thuật tạo lới toán dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt An application of grid generation technology to simulate Two-phase Non-isothermal swirling ... ngời sử dụng Ma tr n k t qu c a bi n y = f(x) b) Chia lới miền tính toán Hình 3-1 Kết phân bố lới dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt sau chạy chơng trình KếT LUậN ứng dụng kỹ thuật tạo lới ... xoáy hai pha không đẳng nhiệt phơng pháp n y lại gặp nhiều khó khăn biên dạng dòng phun l đờng cong đối xứng qua trục toạ độ (Hình 3.1a) Xét phơng trình vi phân tổng quát dòng phun rối xoáy hai...
 • 6
 • 308
 • 0

skkn tìm hiểu bài toán cức trị hình học giải tích trong mặt phẳng oxy

skkn tìm hiểu bài toán cức trị hình học giải tích trong mặt phẳng oxy
... pháp giải toán cực trị hình học giải tích Nhiệm vụ nghiên cứu Đề xuất số phương pháp giải toán cực trị hình học giải tích Khách thể đối tượng nghiên cứu Khách thể: Công tác dạy học môn Toán học ... Các phương pháp giải toán cực trị hình học giải tích Giới hạn phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu phương pháp giải toán cực trị hình học giải tích giảng dạy trường THPT Văn Giang 02 năm học 2012-2013; ... dục nói chung Toán học nói riêng gần với sống Với lý với mong muốn nâng cao chất lượng giảng, chất lượng trình giáo dục mạnh dạn Tìm hiểu toán cực trị hình học giải tích mặt phẳng Oxy Mục đích...
 • 34
 • 401
 • 0

Nghiên cứu và sử dụng công cụ general purpose simulation system trong bài toán phỏng hàng đợi

Nghiên cứu và sử dụng công cụ general purpose simulation system trong bài toán mô phỏng hàng đợi
... Chƣơng Một số công cụ toán hàng đợi: Giới thiệu tổng quan số công cụ sử dụng thực tế để giải toán hàng đợi, như: Ngôn ngữ GPSS công cụ GPSS World; Các công cụ sử dụng ngôn ngữ đặc ... Chƣơng 2: HIỆN TRẠNG MỘT SỐ CÔNG CỤ MÔ PHỎNG BÀI TOÁN HÀNG ĐỢI 15 Chương giới thiệu tổng quan số công cụ sử dụng thực tế để giải toán hàng đợi 2.1 Ngôn ngữ GPSS công cụ GPSS World Giới thiệu ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ GENERAL PURPOSE SIMULATION SYSTEM TRONG BÀI TOÁN MÔ PHỎNG HÀNG ĐỢI Chuyên ngành: Mã số: 60 48 01 TS Lê Quang Minh...
 • 77
 • 262
 • 0

Tìm hiểu bài toán khôi phục ảnh, hình quan sát ảnh kỹ thuật lọc wiener và khảo sát ứng dụng

Tìm hiểu bài toán khôi phục ảnh, mô hình quan sát ảnh kỹ thuật lọc wiener và khảo sát ứng dụng
... LỤC Bài toán khôi phục ảnh hình quan sát ảnh 2.1 hình ảnh bị xuống cấp nhiễu cộng ngẫu nhiên 2.1.1 Bộ lọc Wiener 2.2 hình ảnh bị ... quang gây nhiễu lốm đốm hình quan sát ảnh Như nêu trên, trình gây biến dạng ảnh gốc phụ thuộc vào hệ thống quan sát tạo ảnh Do vậy, trước hết ta cần xem ảnh quan sát biểu diễn nào, sở hình ... Hình hình lọc trường hợp nhiễu cộng nhòe 10 Hình Kết khôi phục ảnh bị nhiễu 12 Hình Kết khôi phục ảnh bị nhòe chuyển động 13 Hình Kết khôi phục ảnh nhòe...
 • 15
 • 504
 • 12

Tìm hiểu bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông

Tìm hiểu bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông
... thuật (Cừu non đáng thương, Sói độc ác, đáng ghét) Cùng viết đối tượng giống nhau, từ nêu bật đặc trưng sáng tác nghệ thuật III Tổng kết Bằng cách so sánh hình tượng cừu chó sói thơ ngụ ngôn La Phôngten ... -Buy phông: + Đối tượng : loài cừu loài sói chung + Cách viết: Nêu lên đặc tính cách xác + Mục đích: Làm cho người đọc tháy rõ đặc trưng hai loài cừu sói - La Phôngten + Đối tượng: Một cừu non, sói ... với đặc điểm chuyện ngụ ngôn - nhân hoá cừu non có suy nghĩ, nói năng, hành động giống người, khác với cách viết Buyphông b)hình tượng chó sói Chó sói xuất kiếm cớ gây với cừu non bên dòng suối:...
 • 3
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: để giải bài toán về truyền sóng đất chúng ta cần tìm hiểu bài toán về truyền sóng trong không gian tự do công thức truyền sóng lý tưởngtìm hiểu bài toán làm trơn ảnhtìm hiểu bài toán steinertìm hiểu phần mềm mô phỏng matlab simulinktìm hiểu bài toán nhận dạng biển số xephương pháp giải nhanh các bài toán về phóng xạ trong vật lí hạt nhântim hieu bai toan markowizttim hieu phan mem mo phongcác bước thực hiện bài toán mô phỏngcác công cụ để xây dựng bài toán mô phỏng hoạt động của robotbài toán mô phỏng xây dựng một hệ thống radar thụ động pbrchuyên đề 7 tìm hiểu bài toán so sánh cặp trình tựmô phỏng chất liệu trong thực tại ảo và ứng dụnggiới thiệu bài mới ở tiết trước các em đã tìm hiểu tâm trạng của con hổ trước thực tại hơm nay chúng ta sẽ cùng hướng về kỉ niệm cùng nỗi khát khao của vị chúa tểnghiên cứu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng khói trong thực tại ảoĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh