Bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp xác thực

Khoá luận tốt nghiệp bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp xác thực

Khoá luận tốt nghiệp bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp xác thực
... pháp bảo mật WLAN Từ áp dụng để bảo mật mạng WLAN phương pháp xác thực 1.4 Đối tượng phạm vỉ nghiên cứu • Mạng WLAN • Các hình thức bảo mật mạng WLAN 1.5 Ỷ nghĩa thực tiễn đề tài • Nhằm tìm phương ... Trình bày giải pháp bảo mật phổ biến như: Wep, Wlan VPN, 802.Ix, WPA, WPA2, Filtering Chương 4: Bảo mật mạng WLAN phương pháp xác thực Trình bày việc sử dụng phương pháp xác thực RADIUS Sever ... mạng WLAN Trình bày tổng quan mạng WLAN, chuẩn thông dụng, cấu trúc mô hình WLAN thực trạng bảo mật mạng WLAN Việt Nam Chương : Các hình thức công bảo mật mạng WLAN Trình bày hình thức công Wlan...
 • 66
 • 198
 • 0

Bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp xác thực

Bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp xác thực
... mô hình WLAN, thực trạng bảo mật WLAN Việt Nam, hình thức công WLAN, giải pháp bảo mật WLAN T áp dụng để bảo mật mạng WLAN phương pháp xác thực 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Mạng WLAN  Các ... thức bảo mật mạng WLAN 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài  Nhằm tìm phương pháp bảo mật mạng WLAN mạnh cho cách doanh nghiệp, công ty 1.6 Phƣơng pháp nhiên cứu  Phương pháp chuyên gia  Phương pháp ... Trình bày giải pháp bảo mật phổ biến như: Wep, Wlan VPN, 802.1x, WPA, WPA2, Filtering … Chương 4: Bảo mật mạng WLAN phương pháp xác thực Trình bày việc sử dụng phương pháp xác thực RADIUS Sever...
 • 67
 • 197
 • 0

Bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp chứng thực Radius Server và WPA2

Bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp chứng thực Radius Server và WPA2
... phương pháp bảo mật hệ thống mạng không dây - Sử dụng phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp đọc tài liệu; + Phương pháp phân tích mẫu; Bảo mật mạng WLAN phương pháp chứng thực Radius Server WPA2 ... Bảo mật mạng WLAN phương pháp chứng thực Radius Server WPA2 3.1 Bảo mật WLAN phương pháp chứng thực Radius .54 3.1.1 RADIUS gì? 54 3.1.2 Quá trình trao đổi gói tin RADIUS ... đưa vào sử dụng card mạng địa MAC card phải thêm vào lọc, tốn thời gian Hình 2–14: Lọc địa MAC 48 Bảo mật mạng WLAN phương pháp chứng thực Radius Server WPA2 2.1.9 Bảo mật WLAN chứng thực Radius...
 • 68
 • 421
 • 0

BẢO MẬT WLAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC RADIUS SERVER VÀ WPA2

BẢO MẬT WLAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC RADIUS SERVER VÀ WPA2
... Án Bảo mật WLAN RADIUS Server WPA2 CHƯƠNG BẢO MẬT WLAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC RADIUS SERVER WPA2 4.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Hình 4.1 Mô hình xác thực Wireless Clients RADIUS Server  Việc bảo ... chúng bị ngắt SVTH:Trần thị Kim Lý Trang 37 Đồ Án Bảo mật WLAN RADIUS Server WPA2 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP BẢO MẬT WLAN 3.1 TẠI SAO PHẢI BẢO MẬT WLAN? Để kết nối tới mạng LAN hữu tuyến ta cần phải ... BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC RADIUS SERVER WPA2 49 4.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 49 SVTH:Trần thị Kim Lý Trang Đồ Án Bảo mật WLAN RADIUS Server WPA2 4.1.1 Xác thực, cấp phép kiểm...
 • 69
 • 549
 • 0

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT MẠNG WLAN BẰNG CHỨNG THỰC RADIUS SERVER THEO CHUẨN 802.11

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT MẠNG WLAN BẰNG CHỨNG THỰC RADIUS SERVER THEO CHUẨN 802.11
... Tìm hiểu phương pháp bảo mật mạng wlan chứng thực radius server theo chuẩn 802.11 MỤC LỤC Tìm hiểu phương pháp bảo mật mạng wlan chứng thực radius server theo chuẩn 802.11 DANH SÁCH HÌNH VẼ Tìm ... HÌNH VẼ Tìm hiểu phương pháp bảo mật mạng wlan chứng thực radius server theo chuẩn 802.11 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Tìm hiểu phương pháp bảo mật mạng wlan chứng thực radius server theo chuẩn 802.11 DANH ... Tìm hiểu phương pháp bảo mật mạng wlan chứng thực radius server theo chuẩn 802.11 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN NGUYỄN THỊ HÀ TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT MẠNG...
 • 87
 • 508
 • 0

tìm hiểu quy trình bảo quản măng tươi bằng phương pháp muối

tìm hiểu quy trình bảo quản măng tươi bằng phương pháp muối
... măng tẩy trắng chúng làm ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe người Vì mà cần tìm phương pháp bảo quản măng an toàn cho sức khỏe, chi phí thấp mà bảo quản măng lâu dài Qua đề tài này, tìm hiểu đưa phương ... bị thay đổi Phương pháp dựa phương pháp bảo quản truyền thống có bổ sung hàm lượng chất bảo quản cố định hàm lượng muối sử dụng Được ứng dụng thử nghiệm bảo quản măng Mạnh Tông loài măng quen thuộc ... dõi trình bảo quản măng 4.2.1 Màu sắc nước Trong trình bảo quản măng, tiến hành theo dõi thay đổi màu sắc nước bảo quản Kết thể bảng sau: Bảng 4.13 Kết theo dõi màu sắc nước bảo quản Nồng độ muối...
 • 63
 • 876
 • 6

Bảo mật mạng WLAN bằng chứng thực RADIUS

Bảo mật mạng WLAN bằng chứng thực RADIUS
... Switch Router 12 Bảo mật mạng WLAN chứng thực RADIUS Hình Thiết bị Wireless Router  Wireless NICs: Là thiết bị máy khách dùng để kết nối vào AP 13 Bảo mật mạng WLAN chứng thực RADIUS Hình Wireless ... giải pháp bảo mật WLAN trên, người thiết kế mạng bảo mật mạng phải nắm cụ thể hình thức công xảy mô hình mạng thiết kế Từ có giải pháp bảo mật phù hợp với mô hình Đảm bảo tính bảo mật đảm bảo tính ... đòi hỏi bảo mật, quản lý người dùng chặc chẽ tập trung, giải pháp tối ưu đặt sử dụng dịch vụ chứng thực RADIUS kết hợp với WPA2 Với dịch vụ chứng thực này, 33 Bảo mật mạng WLAN chứng thực RADIUS...
 • 74
 • 439
 • 0

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám nhiệt docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám nhiệt docx
... độ xạ vật đen nhiệt độ Điều cho thấy nhiệt độ đo phương pháp viễn thám nhỏ nhiệt độ động lực bề mặt tương đương hệ số ε¼ [10] Nhiệt độ xạ đo cảm biến vệ tinh nhiệt độ xạ gọi nhiệt độ sáng vật đen ... vực khác Xác định nhiệt độ Trong viễn thám hồng ngoại nhiệt, nhiệt độ xạ (TR) định nghĩa nhiệt độ tương đương vật đen truyền lượng xạ thu từ vật thực tế phụ thuộc vào nhiệt độ động lực bề mặt thực ... (1,38x10-23 JK-1); λ - bước sóng trung tâm (μm) Nhiệt độ bề mặt (hay nhiệt độ động bề mặt) nhiệt vật thể đo nhiệt kế Công thức (5) cho thấy nhiệt độ xạ nhiệt độ bề mặt có mối Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang...
 • 14
 • 360
 • 1

Điều khiển robot bằng phương pháp xác định số lượng ngón tay báo cáo nghiên cứu khoa học

Điều khiển robot bằng phương pháp xác định số lượng ngón tay báo cáo nghiên cứu khoa học
... màu Cyan cổ tay) Hình 2.13(a) - Số lượng ngón tay Hình 2.13(b) - Số lượng ngón tay Hình 2.13(c) - Số lượng ngón tay 2.7 Nhận xét 2.7.1 Ưu điểm Phương pháp đếm số lượng ngón tay phương pháp nhận ... đếm số lượng ngón tay Phương pháp nghiên cứu + Tìm hiều phương pháp điều khiển robot nước, đưa ưu nhược điểm phương pháp + Tìm hiều kỹ đặc trưng thông số màu da người + Nghiên cứu phương pháp ... trí ngón tay: (a) Hai ngón tay (b) Ba ngón tay (c) Bốn ngón tay Hình 3: Những vị trí ngón tay khác cho kết Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp đếm số lượng ngón tay, ...
 • 64
 • 533
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Góp phần xác định mức độ quan hệ họ hàng giữa sa mộc trồng Cunninghamia lanceolata và sa mộc dầu Cunninghamia Konishii (họ hoàng đàn Cupressaceae) ở Việt Nam bằng phương pháp xác định trình tự 18s-rDNA " pdf

Tài liệu Báo cáo
... Bang Danh sach cac loai dirac dung de so sanh vai loai Sa mpc trdng Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook, va Sa mpc dau Cunninghamia konishii Hayata co a Viet Nam STT Ten khoa hpc Ten Viet Nam Viet ... Nhdm thii nhit gIm loai Sa mpc, Sa mpc ttong Cunninghamia lanceolata va Sa mdc dau Cunninghamia konishii Chimg cd quan he rat gan giii vdi vdi bootsttap 99% va he sd sai khac nhd d mdt sd nucleotide, ... ring mau Sa mdc ddu C konishii va Sa mdc trdng C lanceolata cd ty le sai khac la thap nhat (0,018), giiia loai Sa mdc ddu C konishii vdi loai khac chi nhung cimg hp Hoang dan cd ty le sai khac...
 • 8
 • 308
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Thử nghiệm dự báo lượng mưa ngày bằng phương pháp dùng mạng thần kinh nhân tạo hiệu chỉnh sản phẩm mô hình số " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... =1 N số ngày chuỗi, fcsti dự báo thứ i, obsi quan trắc thứ i tơng ứng Kết thử nghiệm Sau số kết dự báo lợng ma ngày phơng pháp dùng MTKNT hiệu chỉnh sản phẩm hình HRM Số liệu luyện dự báo bao ... nghiệm hiệu chỉnh cho lợng ma dự báo hình phân giải cao HRM Thử nghiệm hiệu chỉnh lợng ma dự báo hình HRM 3.1 Số liệu sử dụng - Số liệu bao gồm giá trị lợng ma ngày dự báo trớc 24h hình HRM ... kiểm nghiệm Thử nghiệm dự báo lợng ma ngày phơng pháp Bảng 1: Đánh giá sai số tổng quát trình luyện mạng trình kiểm nghiệm BIAS MAE RMSE (mm /ngày) (mm /ngày) (mm /ngày) Trung bình dự báo (mm /ngày) ...
 • 10
 • 305
 • 1

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng tin bằng phương pháp phún xạ phản ứng Magnetron DC docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng tin bằng phương pháp phún xạ phản ứng Magnetron DC docx
... ứng dụng làm màng phản xạ hệ màng đa lớp Vì vậy, công trình nghiên cứu, tìm điều kiện tối ưu để chế tạo màng TiN có chiết suất thấp, hệ số tắt k lớn, nghĩa màng có điện trở suất thấp hay độ phản ... 2.THỰC NGHIỆM Màng TiN chế tạo phương pháp phún xạ phản ứng Magnetron dc đế thủy tinh, hệ chân không làm việc có áp suất tới hạn 10-4 torr với bia làm vật liệu Titanium, độ tinh khiết 99.6%, kích ... dày màng xác định phương pháp Stylus, điện trở mặt màng xác định phương pháp bốn mũi dò[4] Cấu trúc tinh thể kích thước hạt màng xác định dựa vào phổ nhiễu xạ tia X Chiết suất n hệ số tắt k màng...
 • 10
 • 310
 • 2

Các phương thức bảo mật mạng WLAN pot

Các phương thức bảo mật mạng WLAN pot
... công mạng WLAN không bảo mật lúc Bạn cần có phương án triển khai hợp lý - Phải ước lượng nguy bảo mật mức độ bảo mật cần thiết để áp dụng - Đánh giá toàn giao tiếp qua WLAN phương thức bảo mật ... thức xác thực TKIP hay AES làm phương thức mã hoá Được dựa theo chuẩn WPA hay WPA2 802.11i security Bảo mật mạng WLAN tương tự bảo mật cho hệ thống mạng khác Bảo mật hệ thống phải áp dụng cho ... không đảm bảo tính bảo mật sử dụng doanh nghiệp Để bảo mật mạng WLAN, bạn cần thực qua bước sau: - Chỉ có người dùng xác thực có khả truy cập vào mạng thông qua Access Point - Các phương thức mã...
 • 10
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương thức bảo mật mạng wlancác giải pháp bảo mật mạng wlanbảo mật mạng wlanphương pháp xác thực mạngbảo quản rau quả bằng phương pháp mapbảo quản nông sản bằng phương pháp mapbảo quản nông sản bằng phương pháp chiếu xạbảo quản rau quả bằng phương pháp chiếu xạbảo mật mạng wlan với chứng thực radiusđồ án kỹ thuật bảo mật mạng wlanmổ mắt cận thị bằng phương pháp smilebao mat mang wlanbảo quản rau quả bằng phương pháp lạnhmổ mắt cận thị bằng phương pháp phacomổ mắt cận thị bằng phương pháp lasikPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học