BÀI GIẢNG địa HÌNH địa mạo

Bài giảng địa hình đáy đại dương

Bài giảng địa hình đáy đại dương
... Nội dung I Tổng quan địa hình đáy đại dương I Tổng quan địa hình đáy đại dương II Các dạng địa hình lớn đáy đại dương II Các dạng địa hình lớn đáy đại dương III Tài nguyên khoáng sản ... Tổng quan địa hình đáy đại dương • Hai đặc điểm địa hình bật đáy dương: - Hệ thống trục sống núi kéo dài gần liên tục qua tất đại dương lớn giới - Hệ thống hẻm vực ( đặc biệt Thái Bình Dương) •Xét ... Dương) •Xét tổng diện tích, cấu trúc đáy đại dương bao gồm dạng địa hình lớn: -Rìa lục địa (11,4%) -Hệ thống sống núi ngầm đại dương ( 22,1%) -Bồn đáy đại dương (đồng biển thẳm) ( 29,8%) Xen...
 • 36
 • 454
 • 6

bài giảng địa hình cacto

bài giảng địa hình cacto
... sót hình thành đá vôi,bắt đầu lộ lớp trầm tích (Lạng Sơn)  Caxtơ có dạng : ◦ Caxtơ mặt ◦ Caxtơ ngầm -Caren: địa hình âm hình thành nhờ trình xăn mòn xảy khe nứt hay chỗ thấp uống bề mặt địa hình ... đồng hình thành địa hào hay nếp lõm cấu tạo đá hoà tan + ,hình thành cách nối liền lũng lớn máng cacxto + ,hình thành sụt trần sông ngầm, đôi chỗ lưu lại cầu tự nhiên  Là hang động  Một số hình ... Điều làm kết cấu đá thay đổi : khả thấm nước tăng khả chịu lực đá giảm • Địa hình cacxto phổ biến nước ta giới • Địa hình cacxto tượng phong hoá đặc trưng miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn,liên...
 • 40
 • 495
 • 4

bài giảng địa lý 5 bài 2 địa hình và khoáng sản

bài giảng địa lý 5 bài 2 địa hình và khoáng sản
... loại khoáng sản? Vì loại khoáng sản Vì loại khoáng sản rất Vì loại khoáng sản tài Vì loại khoáng sản tài nguyên vô tận nguyên vô tận Vì loại khoáng sản Vì loại khoáng sản có hạn có hạn Vì loại khoáng ... khai thác khoáng sản hợp lí, sử dụng tiết kiệm có hiệu Củng cố Câu 1: Vùng đồi núi nước ta chiếm khoảng phần diện tích đất liền? 1/4 2/ 4 3/4 4/4 Bài 2: ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN Câu 2: Tỉnh nước ... 2: Địa hình khoáng sản Khoáng sản:  Dựa vào hình SGK, thực nhiệm vụ sau: 1.Kể tên số loại khoáng sản nước ta? Chỉ nơi có mỏ than, sắt, A-pa-tit, bô-xit, dầu mỏ? Kể tên số loại khoáng sản nước...
 • 15
 • 664
 • 0

bài giảng địa lý 6 bài 1 vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

bài giảng địa lý 6 bài 1 vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất
... -Đường vĩ tuyến ngắn độ? Vĩ tuyến Nam Tiết 2 -Bài 1: VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT 1. Vị trí Trái Đất hệ mặt trời 2 .Hình dạng, kích thước Trái Đất Hệ thống kinh, vĩ tuyến a Kinh tuyến ... 2 -Bài 1: VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT 1. Vị trí Trái Đất hệ mặt trời - Hệ mặt trời: gồm có mặt trời chín hành tinh quay xung quanh nó ,Trái Đất số chín hành tinh - Trái Đất đứng vị ... 2 -Bài 1: VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT 1. Vị trí Trái Đất hệ mặt trời - Hệ mặt trời: gồm có mặt trời chín hành tinh quay xung quanh nó ,Trái Đất số chín hành tinh - Trái Đất đứng vị...
 • 20
 • 1,079
 • 1

bài giảng địa lý 6 bài 5 kí hiệu bản đồ. cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

bài giảng địa lý 6 bài 5 kí hiệu bản đồ. cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
... tượng địa lí lên đồ BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ Quan sát giải cho biết có loại hiệu? BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN ... tượng đồ địa lí tuỳ ý BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ II.CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ Quan sát vào đồ sau: Địa hình đồ người ta biểu hiệu nào? -Thang màu: ... BÀI 5: KÍ HIỆU BẢN ĐỒ, CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I/ CÁC LOẠI KÍ HIỆU BẢN ĐỒ Quan sát lược đồ sau: ý hình vẽ, chữ viết màu sắc lược đồ Thế gọi hiệu đồ? hiệu đồ hình vẽ,...
 • 19
 • 2,045
 • 0

bài giảng địa lý 6 bài 12 tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất

bài giảng địa lý 6 bài 12 tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất
... Tit 14: BI 12 : Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc vic hỡnh thnh a hỡnh b mt trỏi t Trờn 300m 3000m 2000m 1000m 500m 200m 0m 100m 500m 1000m 2000m Sõu hn 2000m BN T NHIấN TH GII Tit 14 : BI 12 :Tỏc ng ... cú nhn xột gỡ v ni lc v ngoi lc? Tit 14 : BI 12 :Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc vic hỡnh thnh a hỡnh b mt trỏi t 1.Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc a, Ni lc: 120 b, Ngoi lc: Nỳi la v ng t 100 80 Tho lun ... -Cu to bờn ca nỳi la - Nỳi la phun cú tỏc hi gỡ ? 60 40 20 Nhúm : Da vo H33 v SGK Trỡnh by : -ng t l gỡ ? -ng t gõy tỏc hi nh th no ? Tit 14 : BI 12 :Tỏc ng ca ni lc v ngoi lc vic hỡnh thnh a hỡnh...
 • 22
 • 755
 • 0

bài giảng địa lý 6 bài 13 địa hình bề mặt trái đất

bài giảng địa lý 6 bài 13 địa hình bề mặt trái đất
... THỌ CAO NGUYÊN DI LINH Tiết 15 - Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi: a Núi: * Núi dạng địa bề mặt Trái Đất? - Là dạng địa hình nhô cao bề mặt Trái Đất, 500m so mực nước biển * Núi ... già Tiết 15 - Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi: Núi già núi trẻ: Địa hình Cácxtơ hang động: Địa hình cacxtơ dạng -Quan gì? địa hình sát mô tả địa hình núi đá vôi - Địa hình - Sườnnúi ... thấp? Tiết 15 - Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi: a Núi: - Phân loại núi theo độ cao: núi thấp , núi trung bình , núi cao Tiết 15 - Bài 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Núi độ cao núi:...
 • 34
 • 1,038
 • 0

bài giảng địa lý 6 bài 14 địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)

bài giảng địa lý 6 bài 14 địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)
... thấy bề mặt bình nguyên nào? ? Những bình nguyên thường có độ cao bao nhiêu? Cánh đồng lúa chín BÀI 14: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tt) Địa hình Đặc điểm địa hình Bình nguyên( Đồng - Địa hình thấp, ... gia súc lớn BÀI 14: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tt) Địa hình Đặc điểm địa hình Độ cao Phân loại Ý nghĩa kinh tế Bình nguyên( Đồng Cao nguyên - Địa hình thấp, phẳng gợn sóng - Địa hình phẳng gợn ... trị kinh tế đồi? ? Quan sát hình, ? Đồi mô tả hình độ thường có thái bên cao bao nhiêu? địa hình đồi? BÀI 14: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tt) Địa hình Đặc điểm địa hình Độ cao Phân loại Ý nghĩa...
 • 24
 • 2,505
 • 1

bài giảng địa lý 6 bài 16 thực hành đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

bài giảng địa lý 6 bài 16 thực hành đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn
... BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN 2) Bài tập 2: b) Sự chênh lệch độ cao hai đường đồng mức bao nhiêu? Hình: 44 Tiết 20 – Bài 16: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN ... Bài 16: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN 2) Bài tập 2: a) Hãy xác định lược đồ hình 44 hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2? Hình: 44 Tiết 20 – Bài 16: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ... 700m 60 0m Tiết 20 – Bài 16: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ (HOẶC LƯỢC ĐỒ) ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN 2) Bài tập 2: * Nhóm: Dựa vào đường đồng mức tìm đặc điểm địa hình lược đồ hình 44 điền kết vào bảng sau: Hình: ...
 • 19
 • 6,790
 • 0

bài giảng địa lý 7 bài 8 các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

bài giảng địa lý 7 bài 8 các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
... phẩmthức đượcxuấtkhối lượng lớncó qui Là hình thu sản có nông nghiệp giá trị hàng hóachức chủ tập trung có học mô lớn, tổ cao, sản yếu để xuất khoa 3/ Nông trại, đồn điền: Là hình thức canh tác ... lượng nông sản hàng hóa lớn Đồn điền nông trại cho thu hoạch nhiều nông sản, người ta không lập nhiều đồn điền trang trại? HƯỚNG DẪN BÀI TẬP (SGK): Những hình ảnh sau đề cập đến hình thức canh tác ... Những hình ảnh sau đề cập đến hình thức canh tác nông nghiệp đới nóng? Học sinh nhà: • 1/ Học tập ghi • 3/ Ôn lại đặc điểm khí hậu đới nóng ảnh hưởng khí hậu đến trồng đất đai ...
 • 17
 • 616
 • 0

bài giảng địa lý 8 bài 8 tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu á

bài giảng địa lý 8 bài 8 tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu á
... tiêu dùng phát triển hầu Nhận xét tình hình sản xuất công nghiệp nước châu Á? Tiết 1 0- Bài 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á Nông nghiệp Công nghiệp : Dịch vụ: - Các nước có ... In-đô-nê-xi-a 60.3 14 65. 48 45.21 A-rập-x - t 431.12 92.4 Cô-oét 103.93 43.6 Trung Quốc Khai thác Tiêu dùng BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - Hầu châu ... triển chủ yếu E Khai thác dầu khí để xuất BÀI 8: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Hiểu tình hình phát triển phân bố ngành kinh tế, đặc biệt thành tựu...
 • 17
 • 1,386
 • 1

bài giảng địa lý 8 bài 19 địa hình với tác động của nội, ngoại lực

bài giảng địa lý 8 bài 19 địa hình với tác động của nội, ngoại lực
... mòn ngoại lực Bài tập : Quan sát số ảnh Mô tả ảnh cho biết tác động ngoại lực việc hình thành địa hình bề mặt trái đất Một số tác động ngoại lực Tác động gió việc mài mòn đá Tác động gió hình ... họa Động đất Trung Quốc năm 20 08 Động đất Inđônêxia năm 20 08 Film Bài tập: Chọn đáp án đúng: Tác động chủ yếu nội lực làm: A Nâng cao địa hình, gây lên tượng động đất, núi lửa A Nâng cao địa hình, ... rộng (Đ) Ngoại lực gồm trình: phong hoá xâm thực (Đ) * Kết luận : Mỗi địa điểm Trái Đất chịu tác động thường xuyên, liên tục nội lực, ngoại lực Sự thay đổi bề mặt đất diễn suốt trình hình thành...
 • 23
 • 2,123
 • 0

bài giảng địa lý 8 bài 23 vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ việt nam

bài giảng địa lý 8 bài 23 vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ việt nam
... vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời b )Việt Nam phận giới: -Việt Nam gắn liền với lục địa Á- Âu khu vực Đông Nam Á - Việt Nam có biển Đông , phận Thái Bình Dương 2 .Việt Nam ... 1 .Việt Nam đồ giới: • a)Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời • b )Việt Nam phận giới: -Việt ... nước ta trở thành nước công nghiệp đại Bài 22: VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI 1 .Việt Nam đồ giới: 2 .Việt Nam đường xây dựng phát triển Học địa Việt Nam nào? • • • • - Sử dụng sách giáo khoa...
 • 20
 • 1,385
 • 0

bài giảng địa lý 8 bài 28 đặc điểm địa hình việt nam

bài giảng địa lý 8 bài 28 đặc điểm địa hình việt nam
... động sâu sắc đến địa hình nước ta sao? Câu 2( dãy B): Tác động người đến địa hình thể nào? BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam Địa hình nước ta Tân ... Đông Nam hướng vòng cung BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam Địa hình nước ta Tân kiến tạo nâng lên tạo thành nhiều bậc Địa hình nước ta mang tính ... đới độc đáo Phong Nha BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam Địa hình nước ta Tân kiến tạo nâng lên tạo thành nhiều bậc Địa hình nước ta mang tính...
 • 17
 • 3,627
 • 2

Xem thêm