BAI GIANG TRUYEN DICH

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Đại học Cần Thơ.pdf

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Đại học Cần Thơ.pdf
... hai cáưn Trang 23 Truyền động Thủy lực Khí nén Hçnh 3.4: Xy lanh quay (cå cáúu bạnh ràng ràng) 3.2 Cáúu Tảo Xy Lanh Hçnh 3.5: Cáúu tảo xy lanh Trang 24 Truyền động Thủy lực Khí nén 3.3 Cäng Thỉïc ... J.Pinches, Brian J.Callear - Power Pneumatics P.Croser - Pneumatics textbook - Festo 1992 D.Merkle, B.Shrader - Hydraulics textbook- Festo 1992 Trang Truyền động Thủy lực Khí nén CHỈÅNG I: ÂẢI CỈÅNG ... Âënh Xy Lanh Cäú âënh giạ chán Trang 27 Truyền động Thủy lực Khí nén - - Cäú âënh màût bêch sau - Cäú âënh bàòng ngäùng trủc - Cäú âënh bàòng khåïp bn lãư - 3.6 Cäú âënh màût bêch trỉåïc Piston...
 • 100
 • 5,298
 • 79

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén
... hai cáưn Trang 23 Truyền động Thủy lực Khí nén Hçnh 3.4: Xy lanh quay (cå cáúu bạnh ràng ràng) 3.2 Cáúu Tảo Xy Lanh Hçnh 3.5: Cáúu tảo xy lanh Trang 24 Truyền động Thủy lực Khí nén 3.3 Cäng Thỉïc ... = Q A Pm - Cäng sút thỉûc tãú ca âäüng cå NA [W] N A = N T η0 Trang 31 Truyền động Thủy lực Khí nén CHƯƠNG IV: VAN THỦY LỰC Cạc van thy lỉûc nàòm giỉỵa båm v cå cáúu cháúp hnh trãn mảch båm cọ ... lng 1.2 Vê Dủ Vãư Truưn Dáùn Thy Lỉûc Hệ thống khuếch đại lực ⇒ W = F A a ⇒ P A = P A ⇔ P = P 1 2 A A Trang Truyền động Thủy lực Khí nén 1.3 Cạc Loải Truưn Âäüng Sỉû phạt triãøn ca cäng nghiãûp...
 • 100
 • 1,667
 • 19

Bài giảng TRUYỀN ĐỘNG điện DC & AC

Bài giảng TRUYỀN ĐỘNG điện DC & AC
... Bài giảng Truyền Động Điện (ĐH Nha Trang) T©B TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN (DC & AC) Chương I: Động học hệ thống động - tải I.1: Đặc tính tải I.2: Đặc tính động Chương II: Điều khiển vòng hở tốc độ động ... mô III.1.5: Bộ điều khiển động DC (DC Drive) 31/08/2010 38 T©B Bài giảng Truyền Động Điện (ĐH Nha Trang) Khởi động mềm 31/08/2010 Dừng mềm 39 T©B Bài giảng Truyền Động Điện (ĐH Nha Trang) Chương ... ωđm ωs Bài giảng Truyền Động Điện (ĐH Nha Trang) Chương II: T©B Điều khiển vòng hở tốc độ động chiều II.1: Động chiều (động DC) II.1.1: Đặc tính tĩnh động DC Φ Φđm Ikt a) Đặc tính động DC kích...
 • 80
 • 992
 • 6

Bài giảng truyền thông marketing phát biểu trước công chúng

Bài giảng truyền thông marketing phát biểu trước công chúng
... nói chuyện bạn • Làm quen với địa điểm nói chuyện Cấu trúc phát biểu • Giữ định mức (thường 30 phút) • Hiểu rõ vấn đề chủ thể (thu thập thông tin, cấu lại, lựa chọn ví dụ, chứng minh quan điểm ... • Kết thúc ấn tượng Sử dụng công cụ đa phương tiện • • • • Tranh ảnh, PPT Dùng màu mạnh Có thể nhìn thấy vị trí xa Thử trước Các tài liệu trao lại cho khán giả • Trước thuyết trình (khi có số, ... dồn ép, tỏ thái độ bình tĩnh cầu thị Lựa chọn Đánh giá diễn giả • Biết diễn giả • Dự phát biểu, thuyết trình trước họ • Đánh giá kỹ họ (họ có tỏ đáng tin cậy hay không, cấu trúc phần thuyết trình...
 • 15
 • 353
 • 0

Bài giảng truyền thông marketing quan hệ báo chí

Bài giảng truyền thông marketing quan hệ báo chí
... xuyên • Không kiểm soát thông tin xuất báo chí- dự đoán • Đạc biệt quan trọng tình khủng hoảng Báo chí hay Các phương tiện truyền thông đại chúng Đài phát Tạp chí Báo viết Truyền hình Internet Các ... ngôn Tạo kế hoạch Mẫu kế hoạch: • Danh sách báo chí- cập nhật thường xuyên • Thông cáo báo chí thường kỳ • Họp báo/ Gặp gỡ báo chí thường kỳ • Mời báo chí tới thăm Lưu ý • Luôn biết họ viết • Tìm ... dạng thông điệp khác • Không kiểm soát thông điệp • Không kiểm soát người đọc Ai người gửi thông tin • Lãnh đạo • Người phát ngôn • Phát triển trì mối quan hệ với báo chí • Chuẩn bị thông điệp: thông...
 • 25
 • 322
 • 0

áp suất ( dạy kết hợp với bài giảng truyền thống )

áp suất ( dạy kết hợp với bài giảng truyền thống )
... vuông góc với mặt bị ép II Áp suất : Tác dụng áp lực phụ thuộc yếu tố ? Áp lực (F) F2  F1 > Diện tíc bị ép (S) S2  S1 = Độ lún (h) h2  h > F3  F1 = < S3  S1 > h3  h I Áp lực ? Áp lực lực ... có phương vuông góc với mặt bị ép II Áp suất : Tác dụng áp lực phụ thuộc yếu tố ? Tác dụng áp lực lớn áp lực lớn diện tích bị ép nhỏ Công thức tính áp suất : Áp suất độ lớn áp lực lên đơn vị diện ... Trong : p áp suất F áp lực tác dụng lên mặt bị ép S diện tích bị ép Đơn vị áp suất paxcan ( Pa ): 1Pa = N/m2 III Vận dụng : Khi dùng búa máy để đóng cọc, áp lực tăng lên nhiều lần so với làm thủ...
 • 18
 • 221
 • 0

bài giang truyền chuyển động chuẩn

bài giang truyền chuyển động chuẩn
... cần truyền chuyển động? II/Bộ truyền chuyn động? 1 /Truyền động ma sát- truyền động đai: Bộ truyền động xích dùng để truyền chuyển động quay hai trục xa nhau, có tỉ số truyền xác định Ví dụ truyền ... Tiết 29 Bài 29 I/Tại cần truyền chuyển động? II/Bộ truyền chuyn động? 1 /Truyền động ma sát- truyền động đai: Bộ truyền động xích dùng để truyền chuyển động quay hai trục xa nhau, có tỉ số truyền ... Tiết 29 Bài 29 I/Tại cần truyền chuyển động? II/Bộ truyền chuyn động? 1 /Truyền động ma sát- truyền động đai: a/Cấu tạo: b/Nguyên lý làm việc c/ứng dụng: 2 /Truyền động ăn khớp: Bộ truyền động bánh...
 • 45
 • 629
 • 1

Bài giảng: Truyền số liệu chương 1

Bài giảng: Truyền số liệu chương 1
... số dùng kỹ thuật truyền số liệu Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang Bài giảng: Truyền số liệu Chương 1: Mở đầu • Chương 5: Mã hóa điều chế; trình bày ý niệm kỹ thuật chuyển đổi dùng truyền số liệu ... nghiên cứu mạng truyền thông công nghiệp Tài liệu gồm 19 chương: Chương 1: Mở đầu, nhằm trình bày số ý niệm kỹ thuật truyền số liệu, trình với xu hướng phát triển tương lai • Chương 2: Các ý ... hiệu số- số, chuyển đổi tín hiệu tương tự -số, chuyển đối tín hiệu số- tương tự chuyểu đổi tín hiệu tương tự-tương tự • Chương 6: Truyền dẫn liệu số: Giao diện modem; trình bày chế độ truyền số liệu...
 • 4
 • 471
 • 10

Bài giảng: Truyền số liệu chương 2

Bài giảng: Truyền số liệu chương 2
... mạng hình 2. 21: Hình 2. 21 Cho biết tôpô mạng hình 2. 22: Hình 2. 22 Cho biết tôpô mạng hình 2. 23: Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 20 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 2: Ý niệm Hình 2. 23 Cho biết ... (full-duplex) hình 2. 11 Hình 2. 11 2. 3.1 Đơn công (simplex): Thông tin chiều, phát thu hình 2. 12 Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 11 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 2: Ý niệm Hình 2. 12 2.3.1 Bán song ... truyền hình cáp, mạng kết nối nhiều mạng LAN thành mạng lớn hơn, hình 2. 17 Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 13 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 2: Ý niệm Hình 2. 17 2. 4.3 Mạng WAN: Cung cấp truyền...
 • 18
 • 467
 • 5

Bài giảng: Truyền số liệu chương 3

Bài giảng: Truyền số liệu chương 3
... có số giao thức khác hỗ trợ di chuyển liệu lớp Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 36 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 3: Mô hình OSI Hình 3. 14 Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 37 Bài giảng: Truyền ... Nén liệu nhằm giảm thiểu số lượng bit để truyền Nén liệu ngày trở nhên quan trọng truyền multimedia văn bản, audio, video Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 34 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 3: ... Việc sửa lỗi thường thực qua trình truyền lại Thí dụ 3: hình 3. 10 Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 32 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 3: Mô hình OSI Hình 3. 10 Dữ liệu đến từ lớp địa service-point...
 • 21
 • 421
 • 4

Bài giảng: Truyền số liệu chương 4

Bài giảng: Truyền số liệu chương 4
... tần số Hình 4. 17 Truyền dẫn dải tần sở (Baseband transmission) Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 54 Bài giảng: Truyền số liệu Hình 4. 18 Hình 4. 19 Chương 4: Tín hiệu Khỗ sóng hai kênh thông tần số ... Trang 52 Bài giảng: Truyền số liệu Hình 4. 15 Chương 4: Tín hiệu Hai dạng tín hiệu số: dùng hai mức dùng bốn mức Thí dụ 17: Một tín hiệu số có mức Cho biết truyền bit cho mức? Giải: Ta tính số bit ... miền tần số Hình 4. 7 Biểu diễn miền thời gian miền tần số ba sóng sin Ghi chú: Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 48 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 4: Tín hiệu Tín hiệu sóng sin dùng tần số không...
 • 16
 • 473
 • 8

Bài giảng: Truyền số liệu chương 6

Bài giảng: Truyền số liệu chương 6
... hiệu số Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 1 16 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 6: Truyền liệu số: Giao diện Modem Hình 6. 20  Tốc độ truyền (tốc độ cao hay tốc độ thấp tùy thuộc số lượng bit truyền ... lớn Hình 6. 9 6. 2.4 Các chức Có hai dạng DB-25 hình 6. 10 DB-9 hình 6. 11 a DB-25 Hình 6. 10 b DB-9 Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 109 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 6: Truyền liệu số: Giao ... ta hiểu rõ đặc tính modem, vẽ hình 6. 26: Biên dịch: Nguyễn Việt Hùng Trang 119 Bài giảng: Truyền số liệu Chương 6: Truyền liệu số: Giao diện Modem Hình 6. 26  103/113 series: môt kiểu thương...
 • 28
 • 423
 • 5

Bài giảng truyền sóng và anten_HVCNBCVT

Bài giảng truyền sóng và anten_HVCNBCVT
... băng sóng vô tuyến ứng dụng Thứ ba đề cập đến phƣơng pháp truyền lan sóng, có bốn phƣơng pháp truyền lan sóng môi trƣờng thực là: Truyền lan sóng bề mặt, truyền lan sóng không gian, truyền lan sóng ... truyền lan, sóng nhiễu xạ qua vật chắn truyền lan phía sau vật chắn A Phát B Thu Hình 1.6 Quá trình truyền lan sóng bề mặt Nhƣ truyền lan sóng bề mặt dùng để truyền tất băng sóng Tuy nhiên, sóng ... băng sóng mà băng sóng có phƣơng thức truyền lan thích hợp để đạt đƣợc hiệu Do đó, tùy theo môi trƣờng truyền sóng có bốn phƣơng thức truyền lan sau: truyền lan sóng bề mặt, truyền lan sóng không...
 • 215
 • 1,254
 • 10

Bài giảng truyền dẫn vô tuyến số _TS.Nguyễn Phạm Anh Dũng

Bài giảng truyền dẫn vô tuyến số _TS.Nguyễn Phạm Anh Dũng
... Điều chế số ả Khi phát luồng số kênh tuyến, cần phải điều chế luồng số sóng mang (th-ờng hàm sin) có độ rộng băng tần hữu hạn dành cho kênh Luồng số tín hiệu đầu máy tính hay luồng số PCM đ-ợc ... hay hình ảnh số hóa Trong tr-ờng hợp trình điều chế số bao gồm việc khóa chuyển biên độ, tần số hay pha sóng mang theo luồng số vào Vì tồn ba ph-ơng pháp điều chế để truyền dẫn số: điều chế khóa ... thông số sau thay đổi: biên độ, tần số pha:ả ả S(t) = A cos( ct + ) ả đó:ả c = fc tần số góc sóng mang, fc tần số sóng mang (t) pha ả Nếu sử dụng tín hiệu thông tin để thay đổi biên độ A, tần số...
 • 266
 • 1,041
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng truyền động xíchbài giảng truyền hình thực tếbài giảng truyện và kíbài giảng truyền tin qua xinápbài giảng giao dịch chứng khoánbài giảng truyện kiềubài giảng truyền nhiệtbài giảng truyền thông thông tinbài giảng truyền số liệubài giảng truyền dữ liêubài giảng miễn dịch họcbài giảng truyền dẫn vô tuyếnbài giảng truyền thông đại chúngbài giảng miễn dịch thực vậtbài giảng miễn dịch học ứng dụngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại