BÀI GIẢNG địa CHẤT địa TẦNG

BÀI GiẢNG địa TẦNG

BÀI GiẢNG địa TẦNG
... vị địa tầng thường lấy theo địa danh – nơi có mặt cắt chuẩn nghiên cứu Hệ thống phân chia thang thời gian thang địa tầng tương ứng Một số hệ thống thang địa tầng • Thạch địa tầng: Các đơn vị địa ... hợp chỉnh hợp liên kết Thời địa tầng Vs Thạch địa tầng Sinh địa tầng • Các hóa thạch tích tụ lớp đá trầm ticjshvaf phun trào sở để liên kết địa tầng xây dựng cột địa tầng • Hóa thạch đóng vai trò ... tầng: Các đơn vị địa tầng xác định dựa đặc điểm thạch học vị trí tương đối chúng so với đơn vị địa tầng khác • Sinh địa tầng: xây dựng sở tập hợp hóa thạch đá • Thời địa tầng: Địa tầng phân chia thành...
 • 24
 • 137
 • 0

Bài giảng địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích

Bài giảng địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích
... niệm địa tầng phân tập Sự thay đổi mực nớc biển tơng đối, chuyển động kiến tạo mực nớc chân tĩnh Địa tầng phân tập môi trờng trầm tích khác quan hệ địa tầng phân tập, tớng chu kỳ trầm tích Địa tầng ... tầng phân tập bể Đệ tam Cỏc ịnh nghĩa Địa tầng phân tập: Theo Emery Myers, 1996, địa tầng phân tập đơn vị trầm tích cộng sinh với lấp đầy bể, ranh giới đơn vị thờng trùng với mặt ranh giới hai tập ... mòn) Địa tầng phân tập sô môi trờng trầm tích Địa tầng phân tập phức hệ trầm tích aluvi Tu ổ i Đ ịa c h ấ t t h ủ y v ă n đơn vị địa tầng phân tập bậc I trầm tích Đệ tứ đồng Sông Hồng a S é t b ộ...
 • 82
 • 436
 • 5

Bài giảng địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích

Bài giảng địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích
... niệm địa tầng phân tập Sự thay đổi mực nớc biển tơng đối, chuyển động kiến tạo mực nớc chân tĩnh Địa tầng phân tập môi trờng trầm tích khác quan hệ địa tầng phân tập, tớng chu kỳ trầm tích Địa tầng ... tầng phân tập bể Đệ tam Cỏc ịnh nghĩa Địa tầng phân tập: Theo Emery Myers, 1996, địa tầng phân tập đơn vị trầm tích cộng sinh với lấp đầy bể, ranh giới đơn vị thờng trùng với mặt ranh giới hai tập ... mòn) Địa tầng phân tập sô môi trờng trầm tích Địa tầng phân tập phức hệ trầm tích aluvi Tu ổ i Đ ịa c h ấ t t h ủ y v ă n đơn vị địa tầng phân tập bậc I trầm tích Đệ tứ đồng Sông Hồng a S é t b ộ...
 • 82
 • 219
 • 0

Bài giảng địa tầng phân tập và bồn trầm tích phần 1

Bài giảng địa tầng phân tập và bồn trầm tích phần 1
... kiểu địa tầng • Thời địa tầng (Geochronology): Giới, hệ, thống, bậc, đới • Thạch địa tầng: Lithostratigraphy • Sinh địa tầng: Biostratigraphy • Địa chấn địa tầng: Seismostratigraphy • Địa tầng phân ... chặt xít khoảng địa tầng thường bật mặt cắt địa tầng, dễ phát liên kết rộng, nên chúng thường chọn làm tầng chuẩn phân chia liên kết địa tầng phân tập • Một tập gồm: -Hệ thống trầm tích biển thấp ... nguyên tắc địa tầng phân tập nói độc lập quy mô không gian thời gian • Hệ thống trầm tích (Dep System track) Là tập hợp tập trầm tích hình thành giai đoạn dao động mực nước biển Mỗi hệ trầm tích xác...
 • 51
 • 303
 • 0

Bài giảng địa tầng phân tập

Bài giảng địa tầng phân tập
... dụng cho tập trầm tích phân chia ranh giới đa thời gian, bao gồm mặt biển tiến, mặt ngập lụt cực đại, Thạch địa tầng Vs Địa tầng phân tập Địa tầng phân tập cho phép minh giải phân chia địa tầng ... niệm hàm ý: địa tầng phân tập hệ thống phân chia liên kết địa tầng theo nguồn gốc mà đề cập đến biến đổi trầm tích theo thay đổi mức xâm thực sở (mực nước biển Mặc dù địa tầng phân tập chưa nằm ... kết bề mặt nội ngoại tập biến đổi mức xâm thực sở Các mặt ranh giới địa tầng phân tập Địa tầng phân tập xây dựng dựa việc ứng dụng hệ thống phân chia mang tính hệ thống tập trầm tích xác định...
 • 28
 • 141
 • 0

bài giảng địa chất cấu tạo chương 2 lớp và cấu trúc của tầng phân lớp

bài giảng địa chất cấu tạo chương 2 lớp và cấu trúc của tầng phân lớp
... đọng 2. 2 Các dạng phân lớp 2. 2.1 Phân lớp song song Môi trường lắng đọng yên tónh Dựa vào quan hệ mặt phân lớp Mặt lớp gần phẳng Hồ, biển sâu Dạng dãi gián đoạn 2. 2 .2 Phân lớp lượn sóng Mặt lớp ... lõm Phân lớp vát nhọn Dựa vào bề dày Phân lớp thô: n cm lớn n mét Phân lớp trung bình: – 10cm Phân lớp mỏng: vài mm Vi phân lớp nhìn thấy kính hiển vi (...
 • 50
 • 347
 • 0

bài giảng địa chất việt nam chương iv địa tầng

bài giảng địa chất việt nam chương iv địa tầng
... Nam c chia thng vựng min: ụng Bc B Bc Bc B Tõy Bc B Bc Trung B Kon Tum Nam Trung B v Nam B Cc Tõy Bc B Hong Sa v Trng Sa Trong nhng cụng trỡnh nghiờn cu gn õy cỏc vựng, lónh th Vit Nam ... Neoproterozoi thng n Permi) Nhúm 3: Vit Lo t Neoproterozoi thng n Permi) Nhúm 4: Nam Vit Nam (Tõy Nam B, ụng Nam B, Trung B) t Neoproterozoi thng n Permi) Nhúm 5: ụng Bc B (Min Vit Bc v ụng Bc ... kho Giỏo trỡnh a cht Vit Nam, Tp (Hong Quang Vinh, 1992) II Phõn vựng a cht Trong nhng cụng trỡnh nghiờn cu trc õy (Bn a cht Min Bc Vit Nam t l 1/500.000; Bn a cht Vit Nam t l 1/500.000 v cỏc...
 • 24
 • 276
 • 2

Bài giảng Địa chất biển đại cương Phần 2.2: Địa tầng phân tập

Bài giảng Địa chất biển đại cương Phần 2.2: Địa tầng phân tập
... - Địa tầng phân tập (Galloway 1989): Phân tích tập trầm lắng đọng có tính lặp lại, có quan hệ nguồn gốc bao phần mặt không trầm tích bào mòn - Địa tầng phân tập (Posamentier & Allen 1999): Phân ... khác) ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP Các lĩnh vực nghiên cứu Tổng hợp -Trầm tích học - Địa tầng học - Địa vật lý - Địa mạo - Địa hóa - Phân tích bể trầm tích Số liệu tổng hợp -Vết lộ - So sánh - Mẫu khoan - Địa ... định việc phân tích tập trầm tích mối quan hệ hình thái • Địa tầng phân tập nhánh nghiên cứu địa tầng học mà tổng hợp nhiều thông tin từ lĩnh vực khác phản ánh môi quan hệ đơn vị địa tầng, tướng...
 • 27
 • 298
 • 0

Bài giảng Địa chất biển đại cương Phần 2.1: Địa tầng

Bài giảng Địa chất biển đại cương Phần 2.1: Địa tầng
... vị địa tầng thường lấy theo địa danh – nơi có mặt cắt chuẩn nghiên cứu Hệ thống phân chia thang thời gian thang địa tầng tương ứng Một số hệ thống thang địa tầng • Thạch địa tầng: Các đơn vị địa ... hợp chỉnh hợp liên kết Thời địa tầng Vs Thạch địa tầng Sinh địa tầng • Các hóa thạch tích tụ lớp đá trầm tích phun trào sở để liên kết địa tầng xây dựng cột địa tầng • Hóa thạch đóng vai trò ... tầng: Các đơn vị địa tầng xác định dựa đặc điểm thạch học vị trí tương đối chúng so với đơn vị địa tầng khác • Sinh địa tầng: xây dựng sở tập hợp hóa thạch đá • Thời địa tầng: Địa tầng phân chia thành...
 • 24
 • 276
 • 0

Bài giảng địa tin học tăng cường chất lượng ảnh

Bài giảng địa tin học  tăng cường chất lượng ảnh
... Các phương pháp tăng cường chất lượng ảnh: Tăng cường xạ (radiometric enhancement) - Linear Enhancement (tăng cường tuyến tính) - Non Linear Enhancement (tăng cường phi tuyến) Tăng cường không gian ... Tổng quan Khái niệm ảnh số Histogram Các phép biến đổi tuyến tính Các phép biến đổi histogram Một số phép biến đổi khác Tổng quan Tăng cường chất lượng ảnh quy trình làm cho ảnh dễ giải đoán phục ... gian) Tăng cường phổ (Spectral Enhancement) - Vegetation indices (chỉ số thực vật) - NDWI - LST Tăng cường thời gian (temporal Enhancement) - Principle Component (phân tích thành phần Ảnh số...
 • 41
 • 150
 • 0

Bài giảng Địa chất công trình và môi trường - ĐH Thủy Lợi HN

Bài giảng Địa chất công trình và môi trường - ĐH Thủy Lợi HN
... 0-2 5 2 5-5 0 5 0-7 5 7 5-9 0 9 0-1 00 Tần suất khe nứt /m >15 1 5-8 8-5 5-1 ...
 • 52
 • 3,128
 • 20

Bài giảng địa chất công trình - P1

Bài giảng địa chất công trình - P1
... (LÂN KHOÁNG)-PHOTPHAT LƯỢI DAO (5,5) OCTOCLA GIŨA (6), KÍNH (6) THẠCH ANH ĐĨA SỨ KHÔNG TRÁNG MEN (7) TOPAZ CORINDON (CƯƠNG KHOÁNG) - OXIT 10.KIM CƯƠNG Thử độ cứng màu vết vạch Các tính chất khoáng ... đá – Chất lượng đất đá  Kiến trúc  Cấu tạo  Thành phần  Thế nằm  Nguồn gốc điều kiện thành tạo – Phân loại 1.1.3 Đất đá – Phân loại đất đá Hình 1-3 Sơ đồ nằm đá trầm tích, macma, biến chất ... (Halit) (Octocla) 4(Manhetit) Các tính chất khoáng vật • MÀU KHOÁNG VẬT – MÀU VẾT VẠCH : – MÀU KHOÁNG VẬT ĐƯC QUYẾT ĐỊNH BỞI THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CÁC TẠP CHẤT CHẲNG HẠN, KHOÁNG VẬT CHỨA NHIỀU...
 • 27
 • 2,392
 • 12

Bài giảng địa chất công trình - P2

Bài giảng địa chất công trình - P2
... niệm khoáng vật đất đá 1.2 Đá macma 1.3 Đất đá trầm tích 1.4 Đá biến chất 1.5 Phân loại đất đá đòa chất công trình 1.6 Tính chất - lý đất 1.7 Tóm tắt kết luận chương 1.1 KHÁI NIỆM VỀ KHOÁNG VẬT VÀ ... đá  Chất lượng đất đá  Kiến trúc  Cấu tạo  Thành phần  Thế nằm  Nguồn gốc điều kiện thành tạo  Phân loại 1.1.3 Đất đá  Phân loại đất đá Hình 1-3 Sơ đồ nằm đá trầm tích, macma, biến chất ... đất 1.1.1 Trái đất 1.1.1 Trái đất 1.1.2 Khoáng vật  Khái niệm khoáng vật  Các thể tồn  Tính chất vật lý khoáng vật  Độ cứng khoáng vật  Tỷ trọng  Tính cát khai vết vỡ  Màu khoáng vật màu...
 • 11
 • 1,659
 • 16

Xem thêm