kshs 05 bien luan pt

Biện luận PT mũ và logarit

Biện luận PT mũ và logarit
... Hướng dẫn: ≠ m< pt ⇔  ax >   x + > 0; x + ≠  log (ax) = log (x + 1)  ⇔ x + (2 – a)x + = (2)  ax > phương trình có nghiệm (2) có nghiệm thoả mãn:   − 1< x ≠ 4) Giải biện luận phương trình: ... x + 6x −16 =  x − 2x − 22 =  =2 x  x  =−  = ± 33 x  ⇔ x  =2  x  =1 − 33 Ví dụ Giải biện luận phương trình: log + x − 3x + + log − x −1 = log −4 [ a ( x + 2)] , a > (1) Giải Đk: x – ... (3x −1) log (3x +1 − 3) = c) log log x + log log x = d) log x + log x = log x + log x + 2) Giải biện luận theo a a) log x ax log a x = – x2 b) ( log a x + 2) log a x a = log x a log a a 3) Cho...
 • 7
 • 872
 • 20

Giải và biện luận pt bậc 2-new

Giải và biện luận pt bậc 2-new
... trình x = ± Bài tập: Giải phương trình 2x + x + 3x − − = x − x − x − 5x + 2x + x + 5x + − = 2/ x − x − x − 5x + 1/ II/ Dạng: Giải biện luận phương trình: Ví dụ: Giải biện luận phương trình (m ... khử mẫu, quy phương trình bậc hai - Giải phương trình, so với điều kiện để nhận nghiệm Ví dụ 1: Giải phương trình 2x + 3x − + =5 x+3 x Điều kiện: x ≠ −3 ∧ x ≠ Giải Pt ⇔ (2x + 5)x + (3x − 2)(x ... b =  1/ Pt( 2) vơ nghiệm ⇔   c ≠   a ≠   ∆ <   a =   b ≠ 2/ Pt( 2) có nghiệm ⇔  a ≠   ∆ =  a≠0  3/ Pt( 2) có nghiệm phân biệt ⇔  ∆ = b − 4ac >  a =  4 /Pt( 2) có VSN...
 • 7
 • 12,617
 • 104

Biện luận pt và bpt bằng phương pháp đồ thị

Biện luận pt và bpt bằng phương pháp đồ thị
... x + + a = ⇔ x = x3 = Nhìn vào 9/4 − − 4a + − 4a ; x = x4 = 2 y=a th ta có: O 5/2 x N u a ≤ BPT vô nghi m -9/4 N u < a ≤ BPT có nghi m x∈(x1, x3) ∪ (x4, x2) N u a > BPT có nghi m x∈(x1, x2) Bài ... x +   Nhìn vào th ta có: BPT úng ∀x ⇔ nh (0, 0) c a (D0) ho c n m bên ph i 108 nh M(m, 0) c a (Dm) n m bên trái nh (4, 0) c a (D4) ⇔ m ≤ ho c m ≥ Bi n lu n phương trình, b t phương trình b ... phía dư i (Pm) ∀x∈[−4, 6] nh T(1, 5) c a (C) n m Bài Cho BPT: -4 x dư i D(1, m − 1) ⇔ m − ≥ ⇔ m ≥ x ( − x ) + m + ≥ x − x + (*) a Tìm m BPT (*) có nghi m b Tìm m dài mi n nghi m c a (*) b ng Gi...
 • 18
 • 277
 • 1

Biện luận số nghiệm của pt bằng đồ thị

Biện luận số nghiệm của pt bằng đồ thị
... CT -2 Số giao điểm Cho biếta (C) vàđiểm1 củ số giao d Biện( C) d luận : m > : (1) có nghiệm Số nghiệm phương trình: x3 – 3x + –12 = (1)? m -3 -4 Bảng biện luận: ĐỒ THỊ m f(x)=x^3-3x+1 +∞ Số nghiệm ... BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐỒ THỊ Khảo sát hàm số : y = x3 - 3x + Gọi ( C ) đồ thò hàm số GIẢI Miền xác đònh : D = R x=1Vx=-1 y’ = 3x2 ... f(x) Số gđ (C) (d) 2 3 x -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 -1 1.5 2.5 3.5 4.5 -1 2 1 -2 -3 -4 −∞ 13 Củng Cố Biện luận đồ thò số nghiệm Biện luận : phương trình f(x,m)=0 ( * ) m...
 • 18
 • 4,669
 • 16

PP Chiều bt hàm số biện luận số nghiệm PT, BPT Vô tỉ

PP Chiều bt hàm số biện luận số nghiệm PT, BPT Vô tỉ
... trình (1) trở thành 2t+t2=4m (1) có nghiệm  (2) có nghiệm t∈ [-1;1] Xét hàm số y=f(t)=t2+2t với t∈ [-1;1] Ta có f’(t)=2t+2≥0 với t ∈ [-1;1] t f’ f -1 | + -1 4 Từ BBT -1≤4m≤3 ⇔ − ≤ m ≤ Bµi 9: Cho ... mx − x − ≤ m + (1) có nghiệm Giải: Đặt t = x − 3; t ∈ [0; +∞) Bất phương trình trở thành: m(t + 3) − t ≤ m + ⇔ m(t + 2) ≤ t + ⇔ m ≤ t +1 (2) t2 + (1)có nghiệm (2) có nghiệm t≥0  có điểm ĐTHS ... sinh giỏi t  =− (lo¹i) PT ⇔ t  =2 = x +4 x + m = > < > m =−x −4 x +16 = Lập BBT : m>19VN; m=19: nghiệm ; m...
 • 6
 • 489
 • 12

BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM PTVÔ TỈ CHÚA THAM SỐ

BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM PTVÔ TỈ CHÚA THAM SỐ
... thiên suy phương trình có hai nghiệm phân biệt − m > −27 ⇔ m < 27 Ví dụ 5: Tìm m để phương trình : m x + = x + m có hai nghiệm phân biệt m x2 + = x + m ⇔ m = Xét hàm số f ( x ) = + x x2 + − x x ... + 5/2 −∞ -11 Dựa vào bảng biến thiên suy phương trình có nghiệm : 3/2 + +∞ 1− ≤ / ⇔ ≥ 3/ m m − Ví dụ 3: Tìm m để phương trình sau có nghiệm: x x + x + 12 − m( − x + − x ) = Ta có : ( x x + x ... > − x , ∀x ∈ [ 0;4] x f(x) 12 3( − 2) Suy phương trình có nghiệm : 3( −2) ≤m ≤12 Ví dụ 4: Tìm tất giá trị m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt: x − x3 + 16 x + m + x − x + 16 x + m =...
 • 4
 • 578
 • 12

Gián án Biện luận số nghiệm bằng pt

Gián án Biện luận số nghiệm bằng pt
... Cho hàm số y = x - 2x + x a Khảo sát vẽ đồ thò (C) hàm số b Dựa đồ thò (C) biện luận theo m số nghiệm pt: x - 2x + x - m = xét dấu nghiệm Cho hàm số y = x2 + x +1 , x (C) a Khảo sát hàm số b Xác ... hàm số b Biện luận theo m số nghiệm phương trình: x −6x +9 x +m = 10 Khảo sát hàm số: y = −x + 5x − Từ đồ thò biện luận theo m số nghiệm curi307@yahoo.com.vn Nếu bạn học sinh trường THPT Nguyễn ... Hãy xác đònh tiếp điểm BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐỒ THỊ I CƠ SỞ LÝ THUYẾT Cho hai hàm số y = f(x) y = g(x) có đồ thò (C) (C') Số điểm chung (C) (C') số nghiệm phương trình hoành...
 • 6
 • 442
 • 3

Tài liệu giả và biện luận các pt pptx

Tài liệu giả và biện luận các pt pptx
... b = 0, a, b số thực, x ẩn Cách giải: Phơng trình ax = -b Nếu a x = -b/a Nếu a = 0x = -b Nếu b = PT vô số nghiệm Nếu b PT vô nghiệm II/ Bài tập Bài Giải biện luận phơng trình sau: a/ mx ... -2/3 PTVN c/ (3) (m2 - 1)x = m - m2 (m2 - 1)x = m(1 - m) x= Nếu m2 - phơng trình có nghiệm: m m +1 Nếu m2 - = m = Nếu m = PT có dạng: 0x = PT có VSN Nếu m = -1 PT có dạng: 0x = -2 PTVN ... (2) a/ Giải hệ m = b/ Giải biện luận hệ phơng trình c/ Tìm số nguyên m để hệ có nghiệm (x ; y) với x, y số nguyên d/ Tìm số nguyên m để hệ có nghiệm (x ; y) với x, y số nguyên dơng Giải a/ m...
 • 38
 • 220
 • 0

Bien Luan So Nghiem cua PT

Bien Luan So Nghiem cua PT
... m=5 điểm chung: Pt (1) có nghiệm điểm chung: Pt (1) có nghiệm Đồ thò hàm số 1< m < điểm chung: Pt (1) có nghiệm y = − x + 3x + m=1 điểm chung: Pt (1) có nghiệm O x điểm chung: Pt (1) có nghiệm ... nghiệm m : Pt (1) có nghiệm •m = hay m = : Pt (1) có nghiệm : Pt (1) có nghiệm • 1...
 • 11
 • 263
 • 0

Xem thêm