kshs phần 04 tiep tuyen

Phần 3: Tiếp tuyến và tiệm cận ppsx

Phần 3: Tiếp tuyến và tiệm cận ppsx
... Dạng Tiếp tuyến biết hệ số góc Bài 14 Cho đồ thị ( C ) : y = x − 3x + a Viết phương trình tiếp tuyến ( C ) biết tiếp tuyến // với đường thẳng ( d ) : y = 6x − b Viết phương trình tiếp tuyến ... ) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng ( ∆ ) : y + x − 18 = c Viết phương trình tiếp tuyến ( C ) biết tiếp tuyến tạo với đường thẳng ( d ) : y = 2x+3 góc Viết phương trình tiếp tuyến ( ... phương trình tiếp tuyến ( C ) biết tiếp tuyến qua M(-1;-9) x+2 Bài 18 Cho hàm số ( C ) : y = Viết phương trình tiếp tuyến qua M ( −6;5 ) đến ( C ) x−2 x+m Bài 19 Tìm m để từ A (1;2) kẻ tiếp tuýen...
 • 5
 • 757
 • 2

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHCAD SÁNG TẠO VÀ GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP TUYẾN

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHCAD SÁNG TẠO VÀ GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP TUYẾN
... ứng dụng tin học vào giải toán , sáng tạo toán cách nhanh chóng, hiệu V Điểm kết nghiên cứu : - Ứng dụng phương pháp để giải số bất đẳng thức nhất, đối xứng 2,3, ,n biến phương pháp tiếp tuyến ... pháp tiếp tuyến phương pháp truyền thống bất đẳng thức Cauchy, phương pháp đạo hàm số toán thi đại học, thi học sinh giỏi -Ứng dụng phần mềm Mathcad vào giải toán, sáng tạo toán mới, nhanh chóng, ... với phần mềm toán học Mathcad để khám phá tạo toán tương tự dạng Qua thực tế giảng dạy phương pháp tiếp tuyến chứng minh bất đẳng thức học sinh tiếp thu tốt, em vận dụng ngày linh hoạt, sáng tạo...
 • 16
 • 2,101
 • 11

TINH CHAT HAI TIEP TUYEN CAT NHAU(Phan Duy Tien)

TINH CHAT HAI TIEP TUYEN CAT NHAU(Phan Duy Tien)
... 1.§Þnh lÝ vỊ hai tiÕp tun c¾t *§Þnh lÝ (Học thuộc lòng SGK/114) GT B, C∈ (O) AB, AC lµ hai tiÕp tun cđa (O) + AB = AC KL B + Tia AO lµ ph©n gi¸c BAC A ) O ) C + Tia OA lµ ph©n gi¸c BOC Tiep tuyen. gsp ... 1.§Þnh lÝ vỊ hai tiÕp tun c¾t Bµi to¸n: Cho tam gi¸c ABC, K * §Þnh lÝ (SGK/114) ) A B O ) C B, C∈ (O); GT AB, AC lµ hai tiÕp tun cđa (O) + AB = AC KL lµ giao ®iĨm c¸c ®­êng ph©n gi¸c cđa hai gãc ngoµi ... ) C Chứng minh (sgk) O  26 TiÕt 28 09 11 1.§Þnh lÝ vỊ hai tiÕp tun c¾t B * §Þnh lÝ (Học thuộc lòng SGK/114) GT KL B, C∈ (O); AB, AC lµ hai tiÕp tun cđa (O) + AB = AC + Tia AO lµ ph©n gi¸c BAC...
 • 16
 • 234
 • 2

Tài liệu Slide bai giảng kinh tế lượng (tiếp theo) phần da cộng tuyến pdf

Tài liệu Slide bai giảng kinh tế lượng (tiếp theo) phần da cộng tuyến pdf
... Dependent Variable: prix ĐA CỘNG TUYẾN ĐA CỘNG TUYẾN    Bản chất hậu Đa cộng tuyến  Bản chất nguyên nhân Đa cộng tuyến  Hậu tượng đa cộng tuyến Phát đa cộng tuyến  Hệ số xác định lớn tỷ ... pháp khắc phục Bản chất hậu đa cộng tuyến  Một giả thiết quan trọng mô hình hồi qui bội không tồn đa cộng tuyến  Vậy, chất đa cộng tuyến gì?  Nguyên nhân đa cộng tuyến gì?  Nếu vi phạm giả thiết ... Bản chất Đa cộng tuyến Đa cộng tuyến có nghĩa tồn mối liên hệ tuyến tính “hoàn hảo” vài tất biến giải thích mô hình hồi quy bội Hoặc, nói mô hình hồi quy K biến (X1, X2 XK) tồn đa cộng tuyến điều...
 • 18
 • 653
 • 13

Nghiên cứu cơ bản về bộ phận đập hai trống dập kiểu tiếp tuyến với hướng cấp liệu tiếp tuyến

Nghiên cứu cơ bản về bộ phận đập hai trống dập kiểu tiếp tuyến với hướng cấp liệu tiếp tuyến
... với phận đập hai trống đập Nguyên liệu đập từ băng truyền qua phận cấp liệu đưa vào trống đập thứ theo hướng tiếp tuyến Dòng nguyên liệu đập tiếp tục qua trống đập thứ cấp cho trống đập thứ hai ... khỏi máng dập ϕ Hình 3: Bộ phận đập với kiểu cấp liệu tiếp tuyến Thông qua việc cấp liệu theo góc cung cấp tiếp tuyến với trống đập đập hạn chế nhược điểm nêu (hình 3) Thêm vào đó, với kiểu xếp ... Nguyên liệu đập đưa vào theo hướng tiếp tuyến với trống đập tạo với phương thẳng đứng góc (góc cấp liệu ϕ) Góc cấp liệu dễ dang thay đổi trình thí nghiệm, - Tổng diện tích máng đập so với phận đập...
 • 17
 • 223
 • 0

BÀI TẬ ĐH, TIẾP TUYỀN, KSHS

BÀI TẬ ĐH, TIẾP TUYỀN, KSHS
... hoành góc 450 x Bài 5: Chứng tỏ tiếp tuyến với (C) :y = qua I(-1;1) x +1 Bài 6: Chứng tỏ qua A(2;a) vẽ tiếp tuyến với ( C ) y = x3 – 6x2 + 9x – Bài 7: Chứng tỏ qua A(3;0) vẽ ba tiếp tuyến với ... C ) : y = -x3 + 3x +2 Bài 8: Viết phương trình tiếp tuyến với ( C ) : y = x3 – x – có hệ số góc nhỏ tiếp tuyến ( C ) x3 Bài 9: Định m để (Cm): y = − + 3mx − (m ≠ 0) có tiếp tuyến song song với ... Bài 2: Tìm b , c cho đồ thị y = x2 + bx + c nhận đường y = x tiếp tuyến với đồ thị điểm (1;1) x2 Bài 3: Cho hai hàm số y = y = Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số...
 • 2
 • 29
 • 0

tiếp tuyến hàm đa thức và hàm phân thức

tiếp tuyến hàm đa thức và hàm phân thức
... h c trò Vi t Bài 5: Ti p n hàm ña th c phân th c – Khóa ñ m b o th y Tr n Phương V y có ti p n th a mãn toán Bài Tìm ñi m tr c hoành mà t ñó k ñư c ti p n ñ n ñ th hàm s ( C ) : y = x3 + x ñó ... − 12 x0 − = x02 + x0 − 12 x0 Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t Bài 5: Ti p n hàm ña th c phân th c – Khóa ñ m b o th y Tr n Phương ⇒ x03 + x0 + = ⇒ ( x0 + 1)(4 x0 − x0 + 1) = ⇒ x0 ... n c n tìm là: y = −1 y = x-1 Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t Bài 5: Ti p n hàm ña th c phân th c – Khóa ñ m b o th y Tr n Phương Bài Vi t phương trình ti p n ñi qua A ( −1; ) ñ...
 • 7
 • 197
 • 0

thiết kế trực tiếp khung thép sử dụng phân tích phi tuyến

thiết kế trực tiếp khung thép sử dụng phân tích phi tuyến
... v phõn tớch phi tuyn Chng 2: Thit k trc tip khung thộp bng phõn tớch phi tuyn Chng 3: Vớ d thit k Chng 4: Kt lun v kin ngh 2 CHNG C S Lí THUYT V PHN TCH PHI TUYN 1.1 XU HNG THIT K KHUNG THẫP ... ny ỏp dng cho khung phng nh khung ging, khung chu mụ men v cỏc loi khung kt hp S m rng ca hng dn ny i vi kt cu khụng gian l hp lý ch cỏc trng thỏi gii hn khụng c xem xột mụ hỡnh phi c xem xột ... chuyn v ngang v khung khụng ging khụng ngn cn chuyn v ngang Hỡnh 3.2.a Khung ging Hỡnh 3.2.b Khung khụng ging 18 Hỡnh 3.3.a Biu mụmen khung ging (kip.in) Hỡnh 3.3.a Biu mụmen khung khụng ging...
 • 26
 • 263
 • 1

SKKN Ứng dụng phần mềm Mathcad sáng tạo và giải bài toán bất đẳng thức bằng phương pháp tiếp tuyến

SKKN Ứng dụng phần mềm Mathcad sáng tạo và giải bài toán bất đẳng thức bằng phương pháp tiếp tuyến
... phn mm MATHCAD h tr nghiờn cu gii v sỏng to bi toỏn mi rt nhanh chúng v chớnh xỏc Tớnh chớnh xỏc v hiu qu cao hn gp nhiu ln s dng phn mm Mathcad h tr tớnh toỏn v to lp bi toỏn tng t Vi MATHCAD ... th m rng cho nhiu s hn khụng ? Cú th gii ỏp c cỏc cõu hi trờn vi s h tr ca phn mm Mathcad nh sau :vi phn mm Mathcad ta cú th lp mt kch bn gii t ng bi toỏn bt ng thc sau ú thay i gi thit s cú ... bt ng thc Cauchy, phng phỏp o hm i vi mt s bi toỏn thi i hc, thi hc sinh gii -ng dng c phn mm Mathcad vo gii toỏn, sỏng to c cỏc bi toỏn mi, nhanh chúng, hiu qu v cho kt qu chớnh xỏc PHN NI...
 • 19
 • 387
 • 0

Đề và đáp án về tiếp tuyến hàm phân thức

Đề và đáp án về tiếp tuyến hàm phân thức
... học trò Việt Page of Bài 1: Tiếp tuyến hàm phân thức – Khóa LT Đảm bảo – Thầy Phan Huy Khải Với M ( 0; −1) , tiếp tuyến M là: y = y ' ( ) x − = − x − Vậy đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng cố ... Bài 1: Tiếp tuyến hàm phân thức – Khóa LT Đảm bảo – Thầy Phan Huy Khải Vì đường thẳng x=− không tiếp tuyến (C), nên phương trình đường thẳng qua  1 1  I − ;− ÷ y = k  x + ÷+  tiếp xúc ... − −1 − ⇒ y0 = ⇒ 2 tiếp tuyến là: y = − x − − x0 = −1 + −1 + ⇒ y0 = ⇒ 2 tiếp tuyến là: y = − x − + −3 ( x0 + 1) = ⇒ ( x0 + 1) = −3 2 : Vô nghiệm Vậy có tiếp tuyến thỏa mãn toán là: y = − x − −...
 • 5
 • 3,449
 • 11

BÁO CÁO THỰC TẬP-PHƯƠNG PHÁP BIẾN PHÂN TRỰC TIẾP TRONG PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG PHI TUYẾN

BÁO CÁO THỰC TẬP-PHƯƠNG PHÁP BIẾN PHÂN TRỰC TIẾP TRONG PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG PHI TUYẾN
... luận trình bày phương pháp cụ thể phép tính biến phân, phương pháp biến phân trực tiếp Cụ thể, nội dung tiểu luận bố cục sau: • Mở đầu phương pháp biến phân trực tiếp: phần này, tác giả trình ... số thực λ cho Df (a) = λDg(a) Chương Mở đầu phương pháp biến phân trực tiếp Trong chương mở đầu này, ta trình bày số khái niệm ý tưởng phương pháp biến phân đặc biệt phương pháp biến phân trực ... chứng minh u nghiệm phương trình đạo hàm riêng phi 2.2 Biến phân cấp một, phương trình Euler-Lagrange tuyến mà ta gọi phương trình Euler-Lagrange liên kết với phi m hàm J Lấy v ∞ hàm trơn bất kì,...
 • 47
 • 183
 • 0

Các bài toán về tiếp tuyến - phần 3 - ViettelStudy

Các bài toán về tiếp tuyến - phần 3 - ViettelStudy
... ⇒ tiếp tuyến (C) hai điểm phân biệt (d): y= -4 x+1 Hoành độ tiếp điểm nghiệm phương trình : x − x − = ⇔ x= -1 V x= Vậy tiếp điểm ; A (-1 ,5) ; B (2 ,-7 ) 2/ Tương tự y = 5x - ; C (1,2) ; D ( -3 ,-1 8) ... k(x − m) ⎧x + 3x = k(x − m) (I) (d) tiếp tuyến (C) ⎨ 3x + 6x = k ⎩ Qua M kẻ tiếp tuyến (C) có tiếp tuyến vuông góc với ( I ) có giá trò k cho giá trò tích -1 Khi ( I ) ⇔ x + 3x = (3x + 6x)(x − ... thẳng y = -2 điểm từ kẻ đến đồ thò (C) tiếp tuyến vuông góc 23 ⎞ ⎛ 1 .Tiếp tuyến (C) qua A : y = k ⎜ x − ⎟ − ⎠ ⎝ ⎧ 23 ⎞ ⎛ ⎪x − 3x + = k ⎜ x − ⎟ − Ta có : ⎨ ⇒ (x − 2)(3x − 10x + 3) = ⎠ ⎝ ⎪3x − 6x...
 • 24
 • 100
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bai tap phan goc tao boi tiep tuyen va day cung trong sach giao khoađáp án cac bai tap tự luyện phan phuong trinh tiep tuyen voi he so goc của thầy hùngtiếp tuyếnphương trình tiếp tuyến của đường trònôn thi tiếp tuyếntiếp tuyến của đồ thị hàm sốbài tập tìm tiếp tuyếnlập phương trình tiếp tuyếnviết phương trình tiếp tuyến vớihệ số góc và tiếp tuyếnkiểm tra tiếp tuyến đồ thị hàm số lớp 11tia tiếp tuyến và dây cunggóc tạo tia tiếp tuyến và dây cungbài giảng tia tiếp tuyến và dây cunggóc tạo bởi tiếp tuyến và dây cungPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học