Ứng dụng phần mềm ALES và phần mềm PRIMER 5 0 kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng lúa tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Ứng dụng phần mềm ALES phần mềm PRIMER 5 0 kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng lúa tại huyện nhai, tỉnh thái nguyên

Ứng dụng phần mềm ALES và phần mềm PRIMER 5 0 kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng lúa tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... xuất đề tài: Ứng dụng phần mềm ALES phần mềm PRIMER 5. 0 kết nối với GIS đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng lúa huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên nhằm giải vấn đề khó khăn cho lúa Nhai nói ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN NGUYỄN HỒNG SƠN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ALES VÀ PHẦN MỀM PRIMER KẾT NỐI VỚI GIS TRONG ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNH THÍCH NGHI ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI HUYỆN VÕ NHAI, ... đất huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 65 3.4 Đánh giá thích nghi đất đai tự động (ALES) cho lúa 70 3.4.1 Yêu cầu sử dụng đất lúa 70 3.4.2 Đánh giá tự động thích nghi đất...
 • 113
 • 429
 • 0

Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía tại một số xã khu vực phía nam huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở ứng dụng phần mềm Ales phần mềm primer 5.0 kết nối với Gis

Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía tại một số xã khu vực phía nam huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở ứng dụng phần mềm Ales và phần mềm primer 5.0 kết nối với Gis
... TRUNG ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ĐẤT TRỒNG MÍA TẠI MỘT SỐ XÃ KHU VỰC PHÍA NAM HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ALES VÀ PHẦN MỀM PRIMER 5.0 KẾT NỐI VỚI GIS Ngành: ... thích nghi PRIMER tạo nên hệ thống phân tích đánh giá hoàn hảo Xuất phát từ thực tiễn đó, tiến hành đề xuất đề tài: Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía số khu vực phía Nam huyện Sơn ... cho kết ma trận đánh giá thích nghi - Kết đánh giá thích nghi ALES đƣợc xuất sang làm sở quan cho phân cấp thích nghi đất đai hệ thông phần mềm GIS từ xây dựng đƣợc đồ phân cấp thích nghi đất...
 • 102
 • 245
 • 0

Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía tại một số xã khu vực phía nam huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang trên cơ sở ứng dụng phần mềm ALES phần mềm PRIMER 5 0 kết nối với GIS

Đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng mía tại một số xã khu vực phía nam huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang trên cơ sở ứng dụng phần mềm ALES và phần mềm PRIMER 5 0 kết nối với GIS
... TRUNG ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ĐẤT TRỒNG MÍA TẠI MỘT SỐ XÃ KHU VỰC PHÍA NAM HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ALES VÀ PHẦN MỀM PRIMER 5. 0 KẾT NỐI VỚI GIS Ngành: ... 148 8 95 Chi Thiết 1 155 ,29 752 308 4 153 59 9 Đông Lợi 2411 ,54 108 0 4333 359 721 Hồng Lạc 973,18 12 95 4691 92 1 203 Phú Lương 36 65, 51 1349 57 29 282 106 7 Hào Phú 1 50 1, 20 14 15 5429 119 ... vị đất đai khu vực nghi n cứu 30 2.2 .5 Ứng dụng phần mền GIS kết hợp với ALES phân vùng thích nghi đất đai mía theo yếu tố tự nhiên 30 2.2.6 Sử dụng phần mềm PRIMER đánh giá...
 • 99
 • 207
 • 0

SỬ DỤNG ĐẤT VƯỜN ĐỒI Ở HUYỆN NHAI – TỈNH THÁI NGUYÊN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP doc

SỬ DỤNG ĐẤT VƯỜN ĐỒI Ở HUYỆN VÕ NHAI – TỈNH THÁI NGUYÊN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP doc
... lƣơng thực đem lại hiệu kinh tế thấp Để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu sử dụng đất vƣờn đồi, cần phải thực cách đồng giải pháp quy hoạch sử dụng đất cho xã, giải pháp khuyến nông, giải pháp ... nông lâm nghiệp huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Hà Nội [5] Ngô Xuân Hoàng (2006) Giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng có hiệu đất đồi huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên, Đề tài ... phƣơng pháp phân tích khác đƣợc dùng phân tích dự báo KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm mô hình sử dụng đất vườn đồi huyện Nhai Huyện Nhai đƣợc chia thành tiểu vùng nhỏ thuộc vùng sinh thái: vùng...
 • 8
 • 310
 • 1

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (gis) trong việc nghiên cứu xói mòn đất tại huyện nhai tỉnh thái nguyên

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (gis) trong việc nghiên cứu xói mòn đất tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
... đó, hướng dẫn TS Đàm Xuân Vận tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng Hệ thống thông tin địa (GIS) việc nghiên cứu xói mòn đất huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên Mục đích yêu cầu đề tài + Mục đích ... hệ thống hóa sở luận thực tiễn việc ứng dụng công nghệ tin học ứng dụng hệ thống thông tin địa (GIS) vào việc nghiên cứu quản tài nguyên môi trường, đặc biệt tài nguyên đất - Xác định, ... v.v mà trình xói mòn xảy mạnh hay yếu [7] Nghiên cứu xói mòn đất giới Việt Nam 2.1 Tình hình nghiên cứu xói mòn đất giới 2.1.1 Nghiên cứu xói mòn đất Liên Xô (cũ) Nghiên cứu xói mòn đất mưa tuyết...
 • 88
 • 370
 • 1

Ứng Dụng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (Gis) Trong Việc Nghiên Cứu Xói Mòn Đất Tại Huyện Nhai Tỉnh Thái Nguyên

Ứng Dụng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (Gis) Trong Việc Nghiên Cứu Xói Mòn Đất Tại Huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên
... nghiên cứu tượng xói mòn đất huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên + Yêu cầu đề tài - Góp phần hệ thống hóa sở luận thực tiễn việc ứng dụng công nghệ tin học ứng dụng hệ thống thông tin địa (GIS) ... văn ứng dụng hệ thống thông tin địa (GIS) việc nghiên cứu xói mòn đất đai huyện Nhai Từ xây dựng đồ dự báo nguy xói mòn đất khu vực nghiên cứu làm sở đề xuất số giải pháp hạn chế xói mòn đất ... cứu xói mòn đất giới 14 2.1.1 Nghiên cứu xói mòn đất Liên Xô (cũ) 14 2.1.2 Nghiên cứu xói mòn đất Mỹ 15 2.1.3 Nghiên cứu xói mòn đất Canada 17 2.1.4 Nghiên cứu xói mòn đất...
 • 88
 • 136
 • 0

đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện nhai, tỉnh thái nguyên

đánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGÔ THỊ HỒNG GẤM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH HỢP CỦA CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN ... tồn sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện - Xác định hướng phát triển sử dụng đất nông nghiệp huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên thông qua yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất - Trên sở kết đánh ... nông nghiệp nông thôn huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung - Đánh giá loại hình sử dụng đất làm sở phân hạng thích hợp đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện...
 • 168
 • 344
 • 0

nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp của một số xã điểm xây dựng nông thôn mới tại huyện nhai, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp của một số xã điểm xây dựng nông thôn mới tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... thực trạng sản xuất nông nghiệp số điểm xây dựng Nông thôn huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Đề xuất giải pháp có hiệu sản xuất nông nghiệp điểm đáp ứng tiêu chí xây dựng Nông thôn Số hóa Trung ... chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp số điểm xây dựng Nông thôn huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tổng quát Điều tra, đánh giá thực trạng ... chức sản xuất điểm xây dựng nông thôn 67 3.3 Trình độ, lực áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp điểm xây dựng nông thôn 75 3.3.1 Trình độ lao động sản xuất nông nghiệp nghiên...
 • 105
 • 342
 • 1

thực trạng ốm đau của người dân tại hai xã có không trồng, chế biến thuốc lá tại huyện nhai, tỉnh thái nguyên

thực trạng ốm đau của người dân tại hai xã có và không trồng, chế biến thuốc lá tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN C THNH THựC TRạNG ốM ĐAU CủA NGƯờI DÂN TạI HAI V KHÔNG TRồNG, CHế BIếN THUốC TạI HUYệN NHAI, TỉNH THáI NGUYÊN Chuyờn ngnh : Y t cụng cng Mó s : 60.72.76 ... khụng trng v ch bin thuc lỏ ti huyn Vừ Nhai, tnh Thỏi Nguyờn, nhm mc tiờu sau: Mụ t thc trng m au ca ngi dõn xó cú v khụng trng, ch bin thuc lỏ ti huyn Vừ Nhai, tnh Thỏi Nguyờn, nm 2010 Phõn tớch ... tin hnh ti huyn Vừ Nhai, tnh Thỏi Nguyờn Vừ Nhai l mt huyn nụng thụn nm phớa Bc Vit Nam, cỏch th ụ H Ni 90 km, cỏch thnh ph Thỏi Nguyờn khong 30km v hng ụng Bc Phớa ụng Vừ Nhai giỏp tnh Lng Sn,...
 • 99
 • 198
 • 3

Thực trạng ốm đau của người dân tại 2 xã có không trồng chế biến thuốc lá tại huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng ốm đau của người dân tại 2 xã có và không trồng và chế biến thuốc lá tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
... đến trồng, chế biến thuốc lá, thực đề tài: Thực trạng ốm đau người dân xó cú không trồng chế biến thuốc huyện Nhai, tỉnh Thỏi Nguyờn”, nhằm mục tiêu sau: Mô tả thực trạng ốm đau người dân ... Số hộ nghèo năm 20 00 37,7% [24 ] 2. 2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Người nông dân thuộc trồng, chế biến thuốc không trồng, chế biến thuốc lựa chọn vào nghiên cứu - trồng, chế biến thuốc (Lâu Thượng): ... xó cú không trồng, chế biến thuốc huyện Nhai, tỉnh Thỏi Nguyờn, năm 20 10 Phân tích mối liên quan ốm đau với trồng, chế biến thuốc số yếu tố dân số, kinh tế văn hóa xã hội hành vi người dân...
 • 97
 • 198
 • 0

Nghiên cứu tình hình mắc bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị.

Nghiên cứu tình hình mắc bệnh cầu trùng ở gà tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị.
... tra tình hình sản xuất sở - Nghiên cứu tình hình mắc bệnh cầu trùng số xã huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên - Đưa biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng - Tham gia số công tác khác 1.2.2 Biện pháp ... chứng mắc bệnh cầu trùng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên 46 2.4.7 Bệnh tích đại thể nghi mắc bệnh cầu trùng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên 47 2.4.8 Kết điều trị bệnh ... phòng trị bệnh, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tình hình mắc bệnh cầu trùng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên biện pháp phòng trị” 12 13 2.1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định tỷ lệ mắc bệnh...
 • 63
 • 455
 • 3

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2014
... Quy trình thực cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Nhai 39 4.4.3 Kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đồ địa địa bàn huyện Nhai giai đoạn 2011 – ... 7.467,30 4.4 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đồ địa huyện Nhai 4.4.1 Tài liệu phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công tác cấp đổi GCNQSDĐ theo đồ địa cần ... trình thực cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Nhai 39 4.4.3 Kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đồ địa địa bàn huyện Nhai giai đoạn 2011 – tháng...
 • 60
 • 145
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây re hương (cinnamomum parthenoxylon (jack ) meisn ) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn phát triển loài tại huyện nhai tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây re hương (cinnamomum parthenoxylon (jack ) meisn ) làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
... (Cinnamomum parthenoxylon (Jack. ) Meisn .) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT Th.S Đặng Thị Thu Triệu Sinh Lý VÕ CÁC BIỆN PHÁP BẢOHà TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI TẠI HUYỆN NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN ... cho bảo vệ kết TRIỆU SINH LÝ Người viết cam đoan trước Hội đồng khoa học! NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI CÂY RE HƯƠNG (Cinnamomum parthenoxylon (Jack. ) Meisn .) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ... đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Re hương (Cinnamomum parthenoxylon) làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài khu bảo tồn loài sinh cảnh nam xuân lạc tỉnh Bắc Kạn (Phạm Thị Vân,201 3) [16]...
 • 80
 • 205
 • 1

Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp của một số xã điểm xây dựng nông thôn mới tại huyện nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp của một số xã điểm xây dựng nông thôn mới tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp số điểm xây dựng Nông thôn huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Đề xuất giải pháp có hiệu sản xuất nông nghiệp điểm đáp ứng tiêu chí xây dựng Nông thôn 3 ... huyện Nhai Xuất phát từ thực tế tác giả chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp số điểm xây dựng Nông thôn huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu ... chức sản xuất điểm xây dựng nông thôn 67 3.3 Trình độ, lực áp dụng tiến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp điểm xây dựng nông thôn 75 3.3.1 Trình độ lao động sản xuất nông nghiệp nghiên...
 • 105
 • 57
 • 0

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện nhai tỉnh thái nguyên giai đoạn 2011 2014 full

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện võ nhai tỉnh thái nguyên giai đoạn 2011 2014 full
... thực cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Nhai 39 4.4.3 Kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đồ địa địa bàn huyện Nhai giai đoạn 2011 – tháng 6 /2014 ... 7.467,30 4.4 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đồ địa huyện Nhai 4.4.1 Tài liệu phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công tác cấp đổi GCNQSDĐ theo đồ địa cần phải ... nhận quyền sử dụng đất nhà chung cư, nhà tập thể Trường hợp người sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất đô thị đổi giấy chứng nhận...
 • 60
 • 91
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất chưa sử dụng huyện võ nhai tỉnh thái nguyênnguồn lực và vấn đề nghèo đói của hộ nông dân huyện võ nhai tỉnh thái nguyênmột số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh nhno amp ptnt huyện võ nhai tỉnh thái nguyênphân tích nội dung phân hạng thích hợp đất đaiđánh giá sự tiếp thu và ứng dụng kỹ thuật ipm của nông dân sản xuất lúa tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bìnhphân hạng thích nghi đất đailuận văn về phân hạng thích nghi đất lúathành lập bản đồ phân hạng thích nghi đất đainghiên cứu sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại huyện phú lương tỉnh thái nguyênứng dụng gis vào đánh giá mức độ thích nghi của cây keo lai đối với đất đai huyện quỳ châu tĩnh nghệ anquản lý và khai thác rừng của người dân tại huyện định hóa tỉnh thái nguyênđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyênđánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên giai đoạn 20072010đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ va tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên giai đoạn 20062010đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CATiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuQuy trình cán nguội băng tônNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20