Thiết kế tháp chưng luyện liên tục hai cấu tử benzen và tooluen

tính toán thiết kế bản đồ án thiết kế tháp chưng luyện liên tục hai câú tử benzen tooluen

tính toán và thiết kế bản đồ án thiết kế tháp chưng luyện liên tục hai câú tử benzen và tooluen
... lỏng pha liên tục Nếu tăng tốc độ lên tháp bị sặc Trong phần tính toán ta tính tốc độ tháp dựa vào tốc độ sặc tháp Tốc độ tháp đệm = (0,8 ữ 0,9)s [II 187] Với s tốc độ sặc, m/s đợc tính theo ... pha lỏng pha liên tục Nếu tăng tốc độ lên tháp bị sặc Trong phần tính toán ta tính tốc độ tháp dựa vào tốc độ sặc tháp Tốc độ tháp đệm = (0,8 ữ 0,9)s Với s tốc độ sặc, m/s đợc tính theo công ... dới lên tháp) Nớc ngng thiết bị gia nhiệt đợc tháo qua thiết bị tháo nớc ngng (12) Tháp chng luyện làm việc chế độ liên tục, hỗn hợp đầu vào sản phẩm đợc lấy liện tục II Chế độ thuỷ động tháp đệm:...
 • 75
 • 208
 • 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ THÁP CHƯNG LUYỆN LIÊN TỤC 2 CẤU TỬ benzen toluen.DOC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ THÁP CHƯNG LUYỆN LIÊN TỤC 2 CẤU TỬ benzen VÀ toluen.DOC
... Bảng Rx 2, 28 2, 9 32 3,915 5,553 8,83 B 0 ,24 9 0 ,24 6 0 ,24 0 ,23 0 ,20 8 Nlt 22 21 20 19 18 84,7 81,9 80 79 ,23 82, 8 Nlt(Rx + 1) Xây dựng đồ thị quan hệ Rx Nlt(Rx+1) Qua đồ thị ta thấy, với Rx = 2, 93 Nlt(Rx ... K44 T = 106,8 + 27 3 = 379,8 0K Vậy khối lợng riêng trung bình pha đoạn chng là: ytb C = ytb C = y tb1 M + (1 y tb1 ).M 22 ,4.T 27 3 0 ,22 25.78 + (1 0 ,22 25). 92 273 = 2, 8 52 kg/m3 22 ,4.379,8 * Khối ... Gng2 = D2: lợng đốt cần thiết để đun sôi dung dịch đáy tháp Nội suy C2 theo theo bảng I.149 [I 168] ta có: C2 = 21 56, 62 J/kg độ Qng2 = D2 .21 56, 62. 119,6 = 25 7931,7 52. D2, J/h *Tính Qm theo D2:...
 • 73
 • 327
 • 0

đồ án : thiết kế tháp chƣng luyện liên tục hai cấu tử Benzen Tooluen

đồ án : thiết kế tháp chƣng luyện liên tục hai cấu tử Benzen và Tooluen
... núng, C tf: nhit ca hn hp u, C F: lng hn hp u, kg/h Ta c : F = 12600 kg/h tF = t0S = 97,6o Chn tf = 20oC * Tớnh CF, Cf: CF, Cf: c tớnh theo cụng thc: CF = aA.Ca + CB.aB , J/kg Trong : aA .: nng ... hp u: [II 196] QD1 + Qf = QF + Qng1 + Qxq1 (J/h) Trong : QD 1: Nhit lng hi t mang vo J/h Qf: Nhit lng hn hp u mang vo J/h QF: Nhit lng hn hp u mang J/h Qng 1: Nhit lng nc ngng mang J/h Qxq 1: Nhit ... 178] Vi U tt Vx : mt ti thc t, m3/m2.h Ft Utt = B. : mt ti thớch hp, m3/m2.h Trong : Vx: lu lng th tớch ca cht lng, m3/h Ft: din tớch mt ct thỏp, m2 : b mt riờng ca m, m2/m3 B: hng s, B = 0,065...
 • 74
 • 324
 • 0

thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại đĩa lỗ để tách hỗn hợp đồ án axetone - nước

thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại đĩa lỗ để tách hỗn hợp đồ án axetone - nước
... sôi cao hơn> Chưng luyện liên tục là qua trình chưng hỗn hợp đun bốc và ngưng tụ nhiều lần để thu cac sản phẩm đỉnh và sản phẩm đay đạt yêu cầu Bản đồ an này thiết kế thap chưng luyện ... học để giải vấn đề cụ thể và thực tế Hỗn hợp axeton -nước là hệ đồng thể tương đối dễ tach và đòi hỏi thiết bị qua cao nên dùng thap đệm để tach hỗn hợp này Do lần làm quen với việc thiết ... mol) r1 - Ẩn nhiệt hóa hỗn hợp vào đĩa thư ; rd - Ẩn nhiệt hóa hỗn hợp khỏi đỉnh thap ; r1 =rA y1 +(1-y1 ).rN  rd =rA y d +(1-y d ).rN Trong : rA, rN là ẩn nhiệt hóa axeton và nước nguyên...
 • 51
 • 475
 • 3

dung tính toán thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đệm để phân tách hỗn hợp Axeton – Nước

dung tính toán và thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đệm để phân tách hỗn hợp Axeton – Nước
... [II 178] Ta có µy = µhh tính theo [I 85] Trong đó: Mhh, MA, MB: khối lượng phân tử hỗn hợp cấu tử Axeton Nước µhh, µA, µB: độ nhít hỗn hợp cấu tử Axeton Nước m1, m2: nồng độ Axeton Nước tính ... qua thiết bị tháo nước ngưng (12) Tháp chưng luyện làm việc chế độ liên tục, hỗn hợp đầu vào sản phẩm lấy liện tục III CHẾ ĐỘ THUỶ ĐỘNG CỦA THÁP ĐỆM Trong tháp đệm có chế độ thuỷ động chế độ chảy ... 2 Chưng nước trực tiếp: dung để tách hỗn hợp gồm chất khó bay , thường ứng dụng trường hợp chất tách không tan vào nước Chưng chân không : dùng trường hợp cần hạ thấp nhiệt...
 • 95
 • 257
 • 0

Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa chóp để phân tách hỗn hợp cloroform (CHCl3) benzen(c6h6)

Thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đĩa chóp để phân tách hỗn hợp cloroform (CHCl3) và benzen(c6h6)
... biệt chưng luyện Chưng luyện phương pháp thông dụng dung để tách hoàn toàn hỗn hợp cấu tử dễ bay có tính chất hòa tan phần hòa tan hoàn toàn vào Chưng luyện áp xuất thường dung hỗn hợp dễ phân ... việc để giảm nhiệt độ sôi cảu cấu tử Thiết bị chưng cất Trong sản xuất người ta thường dùng loại thiết bị khác để tiến hành chưng luyện Tuy nhiên tùy vào vào yêu cầu mà ta chon thiết bị chưng luyện ... Thùng chứa sản phẩm đỉnh Tháp chưng luyện 11 Thùng chứa sản phẩm đáy Thiết bị ngưng tụ 12 Lưu lượng kế II Nguyên lý làm việc Ở dùng tháp chưng luyện liên tục loại đĩa chóp áp suất thường Sơ đồ...
 • 115
 • 2,752
 • 31

Tính toán thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đệm để phân tách hỗn hợp rượu etylic – nước

Tính toán và thiết kế tháp chưng luyện liên tục loại tháp đệm để phân tách hỗn hợp rượu etylic – nước
... tháo qua thiết bị tháo nớc ngng (12) Tháp chng luyện làm việc chế độ liên tục, hỗn hợp đầu vào sản phẩm đợc lấy liện tục III Chế độ thuỷ động tháp đệm Trong tháp đệm có chế độ thuỷ động chế độ chảy ... thuộc hỗn hợp đầu, sản phẩm đỉnh, sản phẩm đáy củaRợuEtylic Nớc - a: nồng độ phần khối lợng, RợuEtylic kg /kg hỗn hợp - x: nồng độ phần mol, kmol RợuEtylic /kmol hỗn hợp - M: Khối lợng mol phân ... ngng tụ cha đạt yêu cầu đợc qua thiết bị phân dòng (7) để hồi lu trở đỉnh tháp, phần lại đợc đa vào thiết bị làm lạnh (8) để làm lạnh đến nhiệt độ cần thiết sau vào thùng chứa sản phẩm đỉnh (10)...
 • 82
 • 129
 • 0

thiết kế tháp chưng loại liên tục tháp chóp để phân tách hỗn hợp rượu- nước

thiết kế tháp chưng loại liên tục tháp chóp để phân tách hỗn hợp rượu- nước
... Chất lỏng khỏi tháp làm lạnh vào thùng chứa sản phẩm đáy (10) Như với thiết bị làm việc liên tục hỗn hợp đầu đưa vào liên tục sản phẩm tháo liên tục Các kí hiệu trước tính: • Giả thiết + Số mol ... Chưng luyện áp suất thấp dùng cho hỗn hợp dễ bị phân hủy nhiệt nhiệt độ cao, cấu tử dễ bay ngược lại ỨNG DỤNG  Tách dầu mỏ tài nguyên khai thác dạng lỏng  Tách hỗn hợp khí hóa lỏng  Tách hỗn ... chứa sản phẩm đỉnh 4- Thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu 9- Thiết bị gia nhiệt đáy tháp 5- Tháp chưng luyện 10- Thùng chứa sản phẩm đáy 11- Lưu lượng kế Đồ án môn Quá trình thiết bị Trường Đại học...
 • 105
 • 449
 • 2

thiết kế hệ thống tháp chưng luyện liên tục để tách hỗn hợp hai cấu tử clorofom – cacbontetraclorua (thuyết minh 77 trang)

thiết kế hệ thống tháp chưng luyện liên tục để tách hỗn hợp hai cấu tử clorofom – cacbontetraclorua (thuyết minh 77 trang)
... thấp( cấu tử dễ bay ) bốc nồng độ cấu tử khó bay chất lỏng ngày tăng Cuối đáy tháp ta thu hỗn hợp lỏng gồm hầu hết cấu tử khó bay CCl Thiết bị gia nhiệt để đun sôi tuần hoàn bốc hỗn hợp đáy tháp Một ... bị gia nhiệt tháo qua thiết bị tháo nước ngưng tự động 12 Ở thiết bị chưng luyện này: hỗn hợp đầu vào liên tục sản phẩm đỉnh đáy lấy liên tục Đồ án hoá công Khoa công nghệ hoá Sv: Nguyễn Thị ... M = + µ hh µ1 µ2 [I-85] Mhh,M1,M2 :khối lượng mol hỗn hợp khí cấu tử hỗn hợp µ hh , µ1 , µ :độ nhớt tương ứng m1,m2 :phần thể tích cấu tử hỗn hợp Mhh=ytb.MCHCl3+(1-ytb)MCCl4 =0,7211.119,5+(1-0,7211)154...
 • 77
 • 691
 • 2

thiết kế tháp chưng luyện làm việc liên ở áp suất thường để tách hai cấu tử axit axetic va benzen

thiết kế tháp chưng luyện làm việc liên ở áp suất thường để tách hai cấu tử axit axetic va benzen
... TÄØN G QUAN VÃƯ SN PHÁØM BENZEN V AXIT AXÃTIC ì Benzen (C6H6) v Axit axãtic (CH 3COOH) l häùn håüp tan hon ton vo theo báút kç tè lãû no Trong âọ : Axit axãtic : − Axit Axetic ngun cháút l cháút ... thu âỉåüc Benzen Nhçn chung c Axit axãtic v Benzen âãưu âọng vai tr quan trng cäng nghiãûp họa hc, ỉïng dủng räüng ri âåìi säúng hng ngy, nãn viãûc chỉng cáút, tạch riãng thu Benzen, Axit axãtic ... Häùn håüp Axit axãtic, Benzen l mäüt häùn håüp lng tan hon ton vo theo mi t lãû Ta cọ t SAxit axãtic = 1180C > tS Benzen = 80,1oC nãn âäü bay håi ca Axit axãtic bẹ hån âäü bay håi ca Benzen Váûy...
 • 52
 • 329
 • 2

Thiết kế hệ thống tháp chưng luyện liên tục loại tháp đệm để phân tách hỗn hợp CCl4 –CHCl3

Thiết kế hệ thống tháp chưng luyện liên tục loại tháp đệm để phân tách hỗn hợp CCl4 –CHCl3
... cho hiệu suất phân tách cao, sử dụng nhiều thực tế b)Phương pháp thiết bị chưng luyện Dựa phương pháp chưng luyện liên tục, người ta đưa nhiều thiết bị phân tách đa dạng tháp chóp, tháp đĩa lỗ ... chỉnh hệ thống van lưu lượng kế (4) nước bão hòa từ nồi vào đun sôi hỗn hợp đầu đến nhiệt độ sôi sau đạt tới nhiệt độ sôi hỗn hợp đưa vào đĩa tiếp liệu tháp chưng luyện (5) loại đệm. Trong tháp ... thuộc vào đặc trưng riêng loại hỗn hợp cần chưng cất : thép CT3, thép CT2, thép không gỉ Với hỗn hợp CHCl3 – CCl4 ta sử dụng vật liệu thép không gỉ hỗn hợp cần tách hệ ăn mòn mạnh, mặt khác giá...
 • 113
 • 375
 • 1

Thiết kế tháp chưng luyện loại tháp lưới để tách hỗn hợp hai cấu tử axeton – rượu etylic

Thiết kế tháp chưng luyện loại tháp lưới để tách hỗn hợp hai cấu tử axeton – rượu etylic
... này, để phân tách hỗn hợp hai cấu tử aceton -rượu etylic em giao nhiệm vụ thiết kế hệ thống chưng cất loại tháp lưới 1.3 Quy trình sản xuất Chú thích: 1:Thùng chứa hỗn hợp đầu 7 :Thiết bị làm lạnh ... tách hỗn hợp khí hóa lỏng dựa độ bay tương đối khác cấu tử thành phần áp suất Phương pháp chưng luyện trình hỗn hợp bốc ngưng tụ nhiều lần Kết cuối đỉnh tháp ta thu hỗn hợp gồm hầu hết cấu tử dễ ... 1.1.GIỚI THIỆU VỀ HỖN HỢP CHƯNG LUYỆN 1.1.1 Rượu etylic ( C2H5OH) Rượu etylic biết đến với tên gọi etanol, ancol etylic, rượu ngũ cốc hay cồn Là hợp chất hữu nằm dãy đồng ancol metylic, dễ cháy,...
 • 31
 • 1,051
 • 8

tính toán thiết kế tháp chưng luyện

tính toán và thiết kế tháp chưng luyện
... đĩa tháp lượng vào đĩa đoạn luyện , (kg/h) [II - 181] [II - 181] Trong đó: gtb: lượng trung bình đoạn luyện, kg/h gđ: lượng khỏi đĩa tháp, kg/h gl: lượng vào đĩa tháp, kg/h • Lượng khỏi đỉnh tháp ... kính đoạn chưng II.2.1 Lượng trung bình tháp 18 [II - 182] [II - 182] Trong đó: g’n: lượng khỏi đoạn chưng, kg/h g’1: lượng vào đoạn chưng, kg/h Vì lượng khỏi đoạn chưng lượng vào đoạn luyện (g ... định nghĩa chỗ Phần IIi Tính toán thiết bị I TÍNH CÂN BẰNG VẬT LIỆU I.1 Tính toán cân vật liệu I.1.1 Hệ phương trình cân vật liệu - Phương trình cân vật liệu chung cho toàn tháp F=P+W [II – 144]...
 • 84
 • 1,406
 • 3

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG LUYỆN HỖN HỢP HAI CẤU TỬ CS2 – CCl4

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG LUYỆN HỖN HỢP HAI CẤU TỬ CS2 – CCl4
... tính kinh tế kĩ thuật trình chưng luyện Đồ án tính toán thiết kế tháp chưng luyện liên tục áp suất khí hỗn hợp hợp gồm hai cấu tử CS2 CCl4 Thông thường người ta điều chế CCl4 cách clo hóa CS2 ... tách hỗn hợp hai cấu tử CS2 CCl4 Hỗn hợp đầu vào tháp nhiệt độ sôi Lọai tháp: II Các số liệu ban đầu - Năng suất thiết bị tính theo hỗn hợp đầu: - Nồng độ tính theo cấu tử dễ bay hơi: + Hỗn hợp ... CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BỘ MÔN QT TB CÔNG NGHỆ HÓA THỰC PHẨM NHIỆM VỤ THIẾT KẾ MÔN HỌC Họ tên: Đậu Văn Viên Lớp: Hóa dầu K48 QN Nhóm I Đầu đề thiết kế Thiết kế tính toán hệ thống chưng luyện liên...
 • 65
 • 2,465
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: tính toán thiết kế hệ thống chưng luyện để tách hỗn hợp hai cấu tử benzen và toluenthiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp metylic nướcthiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đệm phân tách hỗn hợp benzentoluentính toán thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục hỗn hợp hai cấu tử cacbondisunfuathiết kế tháp chưng cất hệ acid axetic nước hoạt động liên tục với nâng suất 5m378 trtính toán hệ thống chưng luyện liên tục để tách hỗn hợp hai cấu tử axit axetic nướctính toán hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ có ống chảy truyềnchưng luyện liên tụchệ thống chưng luyện liên tụcchưng luyện liên tục là gìthiết kế máy vận chuyển liên tụcthiết kế tháp chưng cất loại mâm chóp để chưng cất hỗn hợp ethanol nướcchưng luyện liên tục để phân riêng hỗn hợp axeton axit axeticthiết kê tháp chưng cất methanol etanolthiết kế tháp chưng cất dầu thôPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả