Thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3 000 000 tấn năm

Tài liệu Đề tài: Thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3.000.000 tấn/ năm ppt

Tài liệu Đề tài: Thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3.000.000 tấn/ năm ppt
... tỏc dng ca nhit (cracking nhit) v xỳc tỏc( cracking xỳc tỏc) II.2 C ch phn ng cracking xỳc tỏc.[3,84] Hin cha cú s nht trớ hon ton vic gii thớch bn cht, c ch ca cỏc phn ng cracking xỳc tỏc nờn ... trng phõn b sn phm cracking naphten l to thnh mt lng ln cỏc hp cht cú nhỏnh v hydrocacbon thm so vi cracking parafin Nhỡn chung, sn phm cracking naphten cú tớnh cht no hn so vi cracking parafin.Trong ... nh IV.1 Sn phm khớ cracking xỳc tỏc.[3,66] Hiu sut khớ cracking xỳc tỏc chim khong 10 - 25% lng nguyờn liu em cracking. Nú cú th giao ng ph thuc vo bn cht ca nguyờn liu em cracking Hiu sut ny...
 • 89
 • 715
 • 0

thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3.000.000 tấn năm

thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3.000.000 tấn năm
... trình làm việc xúc tác cọ xát với xúc tác cọ xát vào thành thiết bị làm cho xúc tác dễ bị vỡ, xúc tác bị vỡ làm tổn thất áp suất qua lớp xúc tác tăng lên, làm mát xúc tác lớn Do mà xúc tác phải đảm ... chế tạo xúc tác cha zeolit hai dạng : Xúc tác dạng cầu xúc tác dạng bột Từ xúc tác dạng bột sau cải tiến thành xúc tác dạng cầu, thờng đợc áp dụng cho trình cracking xúc tác lớp sôi, xúc tác dạng ... xúc tác dạng kết tinh zeolit Thành tựu nói cách mạng cracking xúc tác Loại xúc tác cho hiệu suất xăng diezel cao, làm giảm đợc tỷ lệ cốc khí Trong năm 1969 có gần 90% phân xởng cracking xúc tác...
 • 80
 • 717
 • 0

thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3 triệu tấn trên năm

thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3 triệu tấn trên năm
... 74.4 61.9 38 .6 29.5 6.5 22.5 2.9 39 .6 13. 9 46.5 485 74.9 59.7 33 .2 32 .6 7.8 24.7 2.4 28.6 15.0 56.4 500 73. 8 52.5 31 .3 37.2 7.2 21.0 3. 2 28.6 14.8 56.4 7.5 Ảnh hưởng của áp suất [1, 130 ] Tăng ... suất của phân xưởng cracking, (tấn /năm) ; Tlv : Là thời gian làm việc của phân xưởng một năm, h Năng suất của phân xưởng tính theo se là: GNL = N 3* 106 = = 37 8.788 Tlv 33 0* 24 (T/h) ... 49.2 11.6 3. 7 32 .3 3.2 66.8 7.7 25 .3 420 70.2 76.7 49.7 16.0 4.5 27.0 2.8 61.9 8.5 29.6 435 72.1 74.4 49.1 18.2 4.8 25 .3 2.6 56.5 9.6 33 .9 450 75.5 69.9 47.5 22.2 5.8 22.4 2.1 50.8 10.8 38 .4 470...
 • 35
 • 205
 • 0

Thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3.000.000 tấn năm

Thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3.000.000 tấn năm
... trình làm việc xúc tác cọ xát với xúc tác cọ xát vào thành thiết bị làm cho xúc tác dễ bị vỡ, xúc tác bị vỡ làm tổn thất áp suất qua lớp xúc tác tăng lên, làm mát xúc tác lớn Do mà xúc tác phải đảm ... chế tạo xúc tác cha zeolit hai dạng : Xúc tác dạng cầu xúc tác dạng bột Từ xúc tác dạng bột sau cải tiến thành xúc tác dạng cầu, thờng đợc áp dụng cho trình cracking xúc tác lớp sôi, xúc tác dạng ... thiết xúc tác cracking III.2.1 Hoạt tính xúc tác phải cao Trong phơng pháp cracking xúc tác, mức độ chuyển hoá nguyên liệu phụ thuộc vào độ hoạt tính xúc tác Sự có mặt xúc tác làm giảm lợng cần thiết...
 • 101
 • 266
 • 0

thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 5.000.000 tấn/năm

thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 5.000.000 tấn/năm
... thành đề tài thiết kế phân xưởng cracking xúc tác có xuất 5.000.000 tấn/năm 37 SVTH : Hoàng Văn Hiếu Trang 37 Cracking xúc tác triệu tấn/năm Qua đồ án giúp em hiểu bước trình cracking xúc tác Vì kiến ... Lượng mát (T/h) Phân xưởng cracking xúc tác suất 5.000.000 tấn/năm với nguyên liệu lấy từ phần cặn dầu thô Bạch Hổ Ta coi thời gian làm việc phân xưởng năm 8000 h Năng suất phân xưởng tính theo ... sinh xúc tác 16 SVTH : Hoàng Văn Hiếu Trang 16 Cracking xúc tác triệu tấn/năm CHƯƠNG IV DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CRACKING XÚC TÁC IV.1 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CRACKING XÚC TÁC[4,25] Kể từ đời nay, cracking...
 • 40
 • 363
 • 1

thiết kế phân xưởng refoming xúc tác công suất 1200.000 tấn năm

thiết kế phân xưởng refoming xúc tác công suất 1200.000 tấn năm
... keroen diezel) V Reactor V Thiết bị tách V3 Tháp phân đoạn V Thiết bị thu đỉnh E1 Thiết bị trao đổi nhiệt E2 Thiết bị ngưng tụ E Thiết bị trao đổi nhiệt E Thiết bị ngưng tụ H1 Thiết bị đốt nóng III ... reforing xúc tác Pt/oxit nhôm 50 40 30 m tác xúc xúc ới tá c cũ 20 10 0.25 0.5 0.75 Thời gian tiếp xúc ảnh hưởng thời gian tiếp xúc lên hiệu suất H/C thơm xúc tác Pl/ôxit nhôm S gim kh nng kh hydro ... nhiu 80 tá xúc 70 ới xúc 60 Trị số octan cm tá c cũ 50 40 30 20 Hiệu suất hydro cacbon thơm 90 30 50 40 Thời gian tiếp xúc ảnh hưởng thời gian tiếp xúc lên số octan xăng reforing xúc tác Pt/oxit...
 • 120
 • 208
 • 0

Đề tài thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3000000 tấn năm

Đề tài thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3000000 tấn năm
... tỏc dng ca nhit (cracking nhit) v xỳc tỏc( cracking xỳc tỏc) II.2 C ch phn ng cracking xỳc tỏc.[3,84] Hin cha cú s nht trớ hon ton vic gii thớch bn cht, c ch ca cỏc phn ng cracking xỳc tỏc nờn ... trng phõn b sn phm cracking naphten l to thnh mt lng ln cỏc hp cht cú nhỏnh v hydrocacbon thm so vi cracking parafin Nhỡn chung, sn phm cracking naphten cú tớnh cht no hn so vi cracking parafin.Trong ... nh IV.1 Sn phm khớ cracking xỳc tỏc.[3,66] Hiu sut khớ cracking xỳc tỏc chim khong 10 - 25% lng nguyờn liu em cracking. Nú cú th giao ng ph thuc vo bn cht ca nguyờn liu em cracking Hiu sut ny...
 • 88
 • 294
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-Thiết kế phân xưởng Refeforming xúc tác năng xuất 2,2 triệu tấn-năm với sơ đồ thiết bị xúc tác cố định

BÁO CÁO THỰC TẬP-Thiết kế phân xưởng Refeforming xúc tác năng xuất 2,2 triệu tấn-năm với sơ đồ thiết bị xúc tác cố định
... KTHH5 – K54 22 Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác octan cao với trình cracking với lớp xúc tác sôi (FCC) Quá trình reforming xúc tác sử dụng thiết bị với lớp xúc tác cố định nên phải định kỳ dừng ... tái sinh xúc tác trình reforming xúc tác thường chia làm loại : Thiết bị bán tái sinh (xúc tác cố định) , thiết bị tái sinh tuần hoàn (có lắp đặt thiết bị phản ứng phụ) thiết bị lớp xúc tác chuyển ... Lượng xúc tác chứa thiết bị phản ứng khác , thiết bị thứ chứa 10-20% lợng xúc tác thiết bị cuối chứa khoảng 50% khối lượng xúc tác  Bộ phận tái sinh xúc tác : Xúc tác làm việc chảy từ thiết bị...
 • 38
 • 150
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 năng suất 200 000 tấn/năm

Thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 năng suất 200 000 tấn/năm
... khí tự nhiên Trong khn khổ đồ án này, em xin giới thiệu tính tốn cụ thể để thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 suất 200. 000 tấn/năm Nội dung đồ án gồm phần sau: Phần I: Tổng quan lý thuyết Phần II: ... tải thiết bị khác thiết bị tổng hợp Chương IV Cơng nghệ sản xuất NH3 Trong cơng nghiệp, q trình sản xuất NH3 gồm giai đoạn sau : Sản xuất khí tổng hợp chuyển hóa CO tinh chế khí Tổng hợp NH3 ... cốc, H q trình điện phân Các ngun liệu dùng điều kiện đặc biệt ngày có Khí than ướt ngun liệu tương lai để sản xuất NH Ngồi H2 sản xuất q trình điện phân nước ngun liệu sản xuất NH3 Bảng sau cung...
 • 115
 • 1,340
 • 5

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG POLYMER HÓA VINYLCLORUA NĂNG SUẤT 220.000 TẤN/ NĂM

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG POLYMER HÓA VINYLCLORUA NĂNG SUẤT 220.000 TẤN/ NĂM
... xuất PVC có ý nghĩa quan trọng Đồ án chuyên ngành : “ Thiết kế phân xưởng sản xuất PVC công suất 220.000 tấn /năm ” góp phần cho em hiểu rõ ngành công nghiệp Đồ án đưa khái niệm polyme nói chung ... hợp thành PVC, công suất 80000 tân /năm - Công ty Elfatoche Việt Nam Đồng Nai, vốn đầu tư 3,55 triệu USD công suất 30000 tấn /năm ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Thiết kế phân xưởng sản xuất PVC - Công ty liên ... lượng phân tử [2] 28 ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Thiết kế phân xưởng sản xuất PVC 1.3.2.5 Ảnh hưởng áp suất Áp suất thấp áp suất trung bình vài chục atm không làm ảnh hưởng đến trình trùng hợp Còn áp suất...
 • 61
 • 421
 • 0

thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE năng suất 125.000 tấn/năm đi từ nguồn nguyên liệu là iso-butan

thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE năng suất 125.000 tấn/năm đi từ nguồn nguyên liệu là iso-butan
... nghiệp: Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE CHƯƠNG III LÝ THUYẾT VỀ TỔNG HỢP MTBE III.1 CÁC HƯỚNG SẢN XUẤT MTBE Từ nguồn thu iso-butan khác mà ta có hướng sản xuất MTBE khác nhau: * Hướng 1: Đi từ phân ... nghiệp: Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE MTBE phần thải IV.1 SẢN XUẤT MTBE TỪ HỖN HỢP KHÍ C4 RAFFINAT-1 ( TỪ PHÂN XƯỞNG ETYLEN VÀ TỪ HỖN HỢP KHÍ CỦA QUÁ TRÌNH FCC ) [4-6] Đây nguồn nguyên liệu ... dụng phổ biến phân xưởng GVHD: Gs.Ts Đào Văn Tường SVTH: Phạm Đức Hận Trang 21 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE sản xuất MTBE giới giá thành sản xuất rẻ, nguyên liệu sản phẩm thứ...
 • 116
 • 160
 • 2

Thiết kế phân xưởng sản xuất PVC năng suất 45.000 tấn/năm

Thiết kế phân xưởng sản xuất PVC năng suất 45.000 tấn/năm
... trình thiết kế, chúng em hiểu thêm dầy chuyền công nghệ sản xuất đại, đồng thời trang bị thêm cho kiến thức thiết kế nhà máy công nghiệp hóa chất Tuy nhiên, việc thiết kế phân xưởng sản xuất đòi ... mòn thiết bị ô nhiễm môi trường Trước cầu PVC giới Việt Nam tăng mạnh việc nghiên cứu để có ứng dụng công nghệ ngành sản xuất PVC có ý nghĩa quan trọng Đồ án công nghệ: Thiết kế phân xưởng sản xuất ... sản xuất PVC công suất 45.000 tấn/năm góp phần cho chúng em hiểu rõ ngành sản xuất Đồ án đưa khái niệm polyme nói chung PVC nói riêng Giới thiệu số trình sản xuất khác lựa chọn trình sản xuất phù...
 • 128
 • 37
 • 0

Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác năng suất 2 triệu tấn/năm với sơ đồ thiết bị xúc tác tái sinh liên tục

Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác năng suất 2 triệu tấn/năm với sơ đồ thiết bị xúc tác tái sinh liên tục
... tái sinh liên tục 12 Bơm Thiết bị tách 15 Thiết bị tái sinh xúc tác 13 Thiết bị làm lạnh 16 Buke chứa xúc tác 5,6,7 Thiết bị tiếp xúc lại 14 Máy nén 17 Thiết bị ng ng tụ hồi l u Thiết bị đun sôi ... tác từ thiết bị thứ nhất, xuống thiết bị phản ứng thứ 2, từ thiết bị thứ xuống thiết bị thứ ,4 cuối xúc tác đợc đa sang thiết bị tái sinh Sau xúc tác tái sinh lại đợc đa trở thiết bị phản ứng ... 12 at 400 đến 500m3/m3 Đồ án tốt nghiệp Thảo 29 SV: Lê Ngọc 15 16 Đồ án tốt nghiệp Thảo 30 16 12 14 12 12 12 12 12 14 13 12 17 13 đồ công nghệ reforming với lớp xúc tác chuyển động tái sinh...
 • 90
 • 103
 • 0

thiết kế phân xưởng refoming xúc tác công suất 250 000 tấnnăm

thiết kế phân xưởng refoming xúc tác công suất 250 000 tấnnăm
... phõn tỏch Thỏp n nh Mỏy nộn Lm lnh Trao i nhit Lũ phn ng Nguyờn liu Hi Lng Hi Hình Sơ đồ công nghệ xúc tác cố định Magnaforming õy l quỏ trỡnh ci tin cụng ngh reforming truyn thng cú hiu qu nht ... 42 dN N 12 100.10 15 = 100.10 15.33568,33 43134,28 dVR1 0,021.10 dN N 12 = 0 ,0002 05 N N 12 = 0 ,0002 05.VR1 = 0 ,0002 05.5,983 = 0,00123 dVR1 Lng naphten sau phn ng (1) v (2) l : nN12 =(yN1-NN11-NN12).Nc ... 0,69228 224036,4151 P* 0,08901 28805,51411 Tng y'i 1 ,000 323621,1 Hng s tc ca phn ng chuyn hoỏ naphten thnh aromatic: T= 803oK 1000/ T = 1000/ 803 =1,245 Tra th k1 =11.10-7 (kmol/h.Pa.kg xỳc tỏc)...
 • 62
 • 123
 • 0

thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 năng suất 400 000 tấn trên năm

thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 năng suất 400 000 tấn trên năm
... cụ thể để thiết kế phân xưởng sản xuất NH3 suất 400. 000 tấn/ năm Nội dung đồ án gồm phần sau: Chương 1: Tổng quan lý thuyết Chương 2: Các cơng nghệ sản xuất NH3 giới Chương 3: Thiết kế dây chuyền ... thay đổi phụ tải thiết bị khác thiết bị tổng hợp CHƯƠNG CÁC CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT NH3 TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Sơ Đồ Cơng Nghệ Tổng Hợp NH3 Của Hãng Linde 2.1.1 Tổng quan Sơ đồ dùng sản xuất NH từ khí tự ... thể tích khí i khí tự nhiên (%) V(ktn) : Năng suất hệ thống thiết bị (m3/h) Ta chọn suất thiết kế là: 60000 m3 khí tự nhiên/h (đktc) Thay số liệu vào ta có kết sau: VCH = C CH V (ktn) = 49986 VC2...
 • 90
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế phân xưởng cracking xúc tácthiết kế phân xưởng reforming xúc tác bằng công nghệ xúc tác chuyển động và tái sinh liên tục năng suất là 2 5 triệu tnămđồ án thiết kế phân xưởng reforming xúc tácthiết kế phân xưởng reforming xúc tácyêu cầu thiết kế tổng mặt bằng của phân xưởng cracking xúc tác 8 131phân xưởng cracking xúc tácphân xưởng cracking xúc tác phân đoạn cặn của nhà máy lọc dầu dung quấtphan xuong cracking xuc tacphân xưởng cracking xúc tác fccphân xưởng cracking xúc tác tầng sôi rfcc 9thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat va từ axetylen với axitaxetic trên xúc tác axetat kẽm trên than hoạt tính với năng suất 80 000 tấnnămthiết kế phân xưởng tái sinh xúc tác ở dạng tầng sôi trong hệ thống cracking xúc tácthiết kế phân xưởng sản xuất xúc xíchđồ án môn học thiết kế phân xưởng sản xuất bột chanh dây hoà tan năng suất 5000kg ngàythiết kế phân xưởnghttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SebTVhZE55dkF1X2ZNTFNvajVuQXlvVkRmQS1vCh Phong c ch ng n ng v n 10PS 01 PYC RUT TRUOC BTTLPS 15 PYC DANH CHO HDBH NHAN THO LKDVPS 16 PYC DANH CHO HDBH NHAN LKChttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjZlpfTFYxSFlFVGMPhieu yeu cau v7 050916VLR3 Phu Toan Gia Hung Thinh CopyTài liệu và biểu mẫu tham khảo | Prudential Vietnam CIE Phu An Loc Copyhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeaXllU1E1QWZnalkROP1 Phu Tam An CopyULR4 Phu Bao Gia Thinh Vuong CopyPhuong phap tinh phi cac sp credit lifePhu Bao Tin An Gia Vay The chapbai ging mot thoi dai trong thi ca 6 252 2kh bao lu 2017ch v n 11 truy n hi n i vnct kh thuc hien nghi quyet tu 5ke hoach phat dong phong trao thi duake hoach cuoc thi chinh phuc vu mon