Giáo án vật lý Phản xạ toàn phần

Giáo án vật Phản xạ toàn phần

Giáo án vật lý Phản xạ toàn phần
... HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Định nghĩa: Phản xạ toàn phần tượng phản xạ toàn tia sáng tới, xảy mặt phân cách môi trường suốt Chú ý: Khi có phản xạ toàn phần không tia khúc xạ Phản xạ phần kèm ... phần kèm với khúc xạ II HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Điều kiện xảy tượng phản xạ toàn phần gì? II HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN Điều kiện xảy phản xạ toàn phần: Điều kiện Ánh sáng truyền từ môi ... hạn phản xạ toàn phần n1 sin r = sin i n2 n1 > n2 → r > i Khi r = 90 ;i = igh n2 = n1 sin i gh igh góc giới hạn phản xạ toàn phần Khi i > igh Không có tia khúc xạ HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN...
 • 28
 • 282
 • 1

Giáo án Vật phần Động học

Giáo án Vật lý phần Động học
... chuyển động tịnh tiến B LÊN LỚP: Ổn định: Bài mới: Đối tượng học: học ngành Vật học nghiên cứu chuyển động vật thể tác dụng tương hỗ chúng Nhiệm vụ học tìm phương pháp xác định vị trí vật ... Chuyển động thẳng chuyển động sau 400m Chuyển động của vật đường thẳng, vật ôtô chuyển động thẳng biến đổi quãng đường khoảng thời gian Vận tốc Vận tốc chuyển động thẳng đại lượng vật đặc ... Đứng yên hay chuyển động thẳng đều gia tốc Như phải vật chuyển động thẳng lực tác dụng vào vật cân nhau? Vì vật chuyển động thẳng đều? Quan sát viên bi lăn Vậy: Một vật chuyển động thẳng mặt phẳng...
 • 29
 • 183
 • 0

Giáo án vật 11: phản xạ toàn phần

Giáo án vật lý 11: phản xạ toàn phần
... : PHẢN XẠ TỒN PHẦN Thí nghiệm ( n1 < n2) S i I r n1 n2 rgh r = rmax = rgh Thí nghiệm ( n1 > n2) S igh i i n1 I n2 r i = imax = igh Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang Ứng dụng tượng phản ... phản xạ tồn phần Là khối thuỷ tinh hình lăng trụ , có tiết diện thẳng tam giác vng cân Phản xạ lần Phản xạ hai lần Kính tiềm vọng PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Nêu điều kiện để có phản xạ tồn phần ? ………………………………………………………… ... dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Sợi quang I1 Lớp vỏ n2 Lõi n1 I S I2 Ứng dụng tượng phản xạ toàn phần Cáp quang Cáp quang • + Cơng dụng: • Cáp quang sử dụng...
 • 28
 • 3,285
 • 6

Giáo án Vật lớp 9 - ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG potx

Giáo án Vật lý lớp 9 - ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG potx
... nội dung định luật phản xạ ánh sáng - Hãy phát biểu ĐL phản xạ ánh sáng? Hoạt động 5: Qui ước cách vẽ gương tia sáng giấy - Cho HS vẽ tia phản xạ IR ( C3)? + Mặt phản xạ, mặt không phản xạ gương ... nhàø: - Học thuộc định luật phản xạ ánh sáng - Hoàn chỉnh từ C1 -> C4 vào tập - Làm tập 4.1 -> 4.4 SBT - Xác định góc tới, góc phản xạ - Xem trước bài: Aûnh vật tạo gương phẳng + Aûnh vật tạo ... xác định? (… xác định) GV thông báo tượng phản xạ ánh sáng - Hãy tia tới tia phản xạ? => SI tia tới, IR tia phản xạ Hoạt động 4: Tìm quy luật đổi hướng tia sáng gặp gương phẳng - Tia phản xạ nằm...
 • 7
 • 671
 • 0

Giáo án Vật 12 - SỰ PHẢN XẠ SÓNG pptx

Giáo án Vật lý 12 - SỰ PHẢN XẠ SÓNG pptx
... thức tượng sóng dừng để đo vận tốc truyền sóng dây IV / NỘI DUNG : Sự phản xạ sóng Sóng truyền môi trường mà gặp vật cản bị phản xạ Sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới Nếu vật cản cố ... : Nêu định nghĩa GV : Sóng tới ? HS : Sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới Nếu đầu GV : Sóng phản xạ ? phản xạ cố định sóng phản xạ ngược pha với sóng tới GV : Nêu nhận xét tổng quát ... cố định (đầu phản xạ cố định) sóng phản xạ ngược pha với sóng tới (đổi chiều) Sóng dừng Sóng tới sóng phản xạ, truyền theo phương giao thoa với tạo thành hệ sóng dừng Sóng dừng sóng có nút bụng...
 • 6
 • 253
 • 0

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 81: SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ. CHỌN LỰA MÀU SẮC CÁC VẬT doc

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81: SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ. CHỌN LỰA MÀU SẮC CÁC VẬT doc
... ánh thị ánh sáng 1.a, tìm hiểu hấp sáng: - Yêu cầu HS tìm thụ ánh sáng a) Định nghĩa: hiểu hấp thụ ánh - -Hấp Thảo luận thụ ánh sáng nhóm, trình bày sáng tượng - Trình bày hiểu hấp thụ ánh môi ... (tán - Đọc SGK tìm xạ) lọc lựa: - Trình bày màu hiểu màu sắc SGK sắc vật vật Màu sắc - Nhận xét, bổ - Trình bày màu vật : xung, tóm tắt sắc vật - Tóm tắt kiến thức Màu sắc vật vật hấp thụ - Nhận ... hỏi C2 C2 lựa: + Sự phản xạ lọc - Đọc SGK tìm lựa Đọc phần hiểu phản xạ lọc Sự hấp thụ ánh sáng môi Tìm hiểu phản xạ lựa trường lọc lựa nào? - Thảo luận ánh sáng có bước - Trình bày phản nhóm,...
 • 5
 • 399
 • 0

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 81-B: CỦNG CỐ SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ LỌC LỰA ÁNH SÁNG. MÀU SẮC CÁC VẬT pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 81-B: CỦNG CỐ SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG, PHẢN XẠ LỌC LỰA ÁNH SÁNG. MÀU SẮC CÁC VẬT pdf
... = I0e-t C Kính màu kính hấp thụ hầu hết số bước sóng ánh sáng, không hấp thụ bước sóng D Tất đáp án A, B, C Câu Chọn câu Đúng: Màu sắc vật vật A hấp thụ ánh sáng chiếu vào B phản xạ ánh sáng ... Câu Hấp thụ lọc lựa ánh sáng là: A hấp thụ phần ánh sáng chiếu qua làm cường độ chùm sáng giảm B hấp thụ toàn màu sắc ánh sáng qua C bước sóng bị hấp thụ phần, bước sóng khác nhau, hấp thụ không ... vào C cho ánh sáng truyền qua D hấp thụ số bước sóng ánh sáng phản xạ, tán xạ bước sóng khác ĐÁP ÁN: 1(C); 2(D); 3(C); 4(D); 5(D) V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Làm tập SGK - Ghi câu hỏi tập nhà - Về làm...
 • 4
 • 358
 • 1

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 94-95-96: BÀI TẬP PHÓNG XẠPHẢN ỨNG HẠT NHÂN pps

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 94-95-96: BÀI TẬP PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN pps
... biết c) Bài 3: Tóm tắt - Nhận xét, đánh giá Giải: - Đọc đầu bài, tóm tắt - + Bài tập 3: Bài viết phương trình phản ứng hạt nhân, tìm - Gọi HS đọc đầu lượng phản ứng, tìm động bài, tóm tắt - Tìm ... + Phản ứng hạt nhân: A - Đọc đầu bài, tóm + B  C + D + Bài tập 1: tắt - Gọi HS đọc đầu bài, tóm tắt + định luật bảo toàn Bài viết phản ứng hạt nhân: phương trình phóng + Qui tắc dịch chuyển - ... TRA BÀI CŨ: -Thế phản ứng hạt nhân? -Nêu giải thích định luật phản ứng hạt nhân - iều kiện để phản ứng hạt nhân toả lượng ? Tại phóng xạ lại tỏa lượng D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HĐ CỦA GIÁO HĐ CỦA HỌC...
 • 9
 • 553
 • 1

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 26 : PHẢN XẠ SÓNG – SÓNG DỪNG ppsx

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 26 : PHẢN XẠ SÓNG – SÓNG DỪNG ppsx
... bạn bước sóng với sóng tới Nếu đầu phản xạ cố định sóng phản xạ ngược pha với sóng tới Sóng dừng: a) Quan sát tượng: -Sóng dừng sóng có nút - Làm thí nghiệm - Quan sát và bụng cố định cho HS quan ... xuất sóng truyền đến B gọi sóng tới Sau đó, dđ truyền ngược lại -Yêu cầu HS tạo thành sóng phản xạ nhận xét câu trả -Nhận xét câu -Sóng phản xạ có tần số lời bạn trả lời bạn bước sóng với sóng ... nghiệm -Biến dạng gặp đầu tự lò xo truyền nguợc lại Ta nói - HD pha -Lắng nghe biến dạng bị phản xạ Khi phản xạ biến dạng không bị đổi chiều sóng ghi nhớ -Nếu đầu A lò xo thực - Yêu cầu HS trả -Thảo...
 • 6
 • 304
 • 2

Giáo án Vật lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. pps

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. pps
... C : Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng 3.HƯỚNG DẪN VỀ NH : -Thuộc định luật phản xạ ánh sáng -Bài tập 1,2,3 SBT -Bài tập thêm: Vẽ tia tới cho góc tới 00.Tìm tia phản xạ E.RÚT KINH NGHIỆM: ... -GV( thông báo):Các kết luận trêncũng với môi trường suốt khác 3.ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG -Hai kết luận nội dung -Tia phản xạ nằm định luật phản xạ ánh mặt phẳng với tia tới đường sáng.- Yêu cầu ... SÁNG KHI GẶP GƯƠNG PHẲNG (20 phút) II ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG THÍ NGHIỆM -Yêu cầu làm TN hình 4.2 -HS: Làm theo (SGK) SI: Tia tới -GV bố trí TN IR: Tia phản xạ -Chỉ tia tới tia phản xạ -HS:…...
 • 8
 • 2,277
 • 4

Giáo án Vật lớp 7 : Tên bài dạy : PHẢN XẠ ÂM-TIẾNG VANG. potx

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : PHẢN XẠ ÂM-TIẾNG VANG. potx
... +Tấm bìa: Âm nghe không rõ truyền nào? -Âm truyền đến vât chắn phản xạ đến tai Gương phản -Vật phản xạ âm xạ âm tốt, bìa phản xạ âm tốt? Vật phản xạ -Vật cứng có bề mặt nhẵn, âm kém? phản xạ âm ... báo âm phản xạ +Vậy âm phản xạ tiếng vang có giống khác khoảng thời gian s 15 +Âm dội lại gặp vật chắn gọi âm phản xạ +Giống nhau: Đều âm phản xạ nhau? +Khác nhau: Tiếng vang âm phản xạ nghe ... -Khi có âm phản xạ? Tiếng vang gì? -Có phải có âm phản xạ có tiếng vang không? -Vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém? -Dơi cá heo phát siêu âm, -Tại hang sâu, ban gặp vật cản, âm phản xạ đêm dơi...
 • 9
 • 881
 • 0

giáo án vật 12 cơ bản phần 3

giáo án vật lý 12 cơ bản phần 3
... đường ánh sáng hồ quang đặt thuỷ tinh dày → ht không xảy → chứng tỏ điều gì? - Thông báo TN lọc lấy ánh sáng đơn sắc chiếu vào mặt kim loại Ta thấy với kim loại, ánh sáng chiếu vào (ánh sáng kích ... - Chiếu chùm tia tử ngoại vào dung dòch fluorexêin → ánh sáng màu lục + Tia tử ngoại: ánh sáng kích thích + Ánh sáng màu lục phát ra: ánh sáng phát quang - Đặc điểm phát quang gì? Hoạt động HS ... TẬP HƯỚNG DẪN GIẢI Câu trang 158 - Đáp án D, ht quang điện Câu 10 trang 158 - Khi xảy ht quang điện? - So sánh đáp án với bảng 30 .1 - Khi λ ...
 • 13
 • 825
 • 3

Giáo án vật 12 CB bản đầy đủ đúng theo phân phôi

Giáo án vật lý 12 CB bản đầy đủ đúng theo phân phôi
... trình dao * Đọc đề tóm tắt toán x= =-6cos# =0 động lắc với điều v 6sin# > kiện ban đầu: cos# = a lúc vật qua VTCB theo sin# < chiều dơng => # = -/2 b lúc vật qua VTCB theo Vậy p.trình dđ:x = 6cos(t ... dới theo vật tiếp thu l0 - l nặng có khối lợng m = mg 0,1.10 = = 0,04 (m) l = l 100g, lò xo có độ cứng k k 25 - l 0(VTCB) = 25 N/m Kéo vật rời k 25 l + = m = 0,1 = 10 = (Rad/s) khỏi VTCB theo ... không làm thay đổi + s dơng l á...
 • 151
 • 357
 • 0

giáo án vật 12 tự chọn: phần giao động điều hòa doc

giáo án vật lý 12 tự chọn: phần giao động điều hòa doc
... Hùng Vương Giáo án 12 Tự Chọn Hoạt động (3 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Về nhà làm BT tự luận tập tập vật soạn sẵn Người soạn : Phạm Tuấn Anh Hoạt động học sinh ... Hùng Vương Giáo án 12 Tự Chọn Hoạt động (3 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Về nhà làm BT tự luận tập tập vật soạn sẵn Người soạn : Phạm Tuấn Anh Hoạt động học sinh ... Hùng Vương Giáo án 12 Tự Chọn Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Về nhà làm BT tự luận tập tập vật soạn sẵn Người soạn : Phạm Tuấn Anh Hoạt động học sinh...
 • 59
 • 413
 • 0

Giáo án vật 10 phần Cơ học pot

Giáo án vật lý 10 phần Cơ học pot
... giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Định luật III Newton Sự tương tác vật Quan sát hình 10. 1, 10. 2, 10. 3 Khi vật tác dụng lên vật khác lực Giới thiệu ví dụ sgk Nhấn mạnh tính chất hai 10. 4, ... niệm quán tính a) Mọi vật quay quanh trục có mức khái niệm quán tính quán tính Mức quán tính vật lớn Ghi nhận khái niệm mức quán vật khó thay đổi tốc độ góc ngược lại Giới thiệu mức quán tính ... tốc vật a) Gia tốc vật : Từ (1) (2) suy : Hướng dẫn để học sinh tính gia F  .m.g 200  0,25.40 .10 tốc vật a=  =2,5(m/s2) Tính vận tốc vật Hướng dẫn để học sinh tính vân tốc vật Hướng dẫn để học...
 • 79
 • 284
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý 11 nâng cao bài phan xa toan phangiáo án vật lý 10 tổng hợp và phân tích lựcgiáo án vật lý lớp 9 ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì pdfgiao an vạt ly 9 co nang lúc thanh phangiáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy mặt phẳng nghiêng pdfgiáo án vật lý 10động lượng định luât bảo toàn động lượngdap an vat ly phan boi chau 20092010giáo án vật lýgiáo án vật lý lớp 11giáo án vật lý 10giáo án vật lý 6giáo án vật lý lớp 10giáo án vật lý 11 bài 18giáo án vật lý 11 bài 17giáo án vật lý 11 bài 16Chủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngNhận thức khái niệmTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về thanh niênSuc manh truyen thog van hoaVan hoa nam bovh qua ca dao1 GioiThieuVeLTHDT4 nạp chồng toán tử5 kethua7 thiet ke huong doi tuong9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTAGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)UNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnskkn Giải pháp KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH