Khoá luận tốt nghiệp bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp xác thực

Khoá luận tốt nghiệp bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp xác thực

Khoá luận tốt nghiệp bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp xác thực
... pháp bảo mật WLAN Từ áp dụng để bảo mật mạng WLAN phương pháp xác thực 1.4 Đối tượng phạm vỉ nghiên cứu • Mạng WLAN • Các hình thức bảo mật mạng WLAN 1.5 Ỷ nghĩa thực tiễn đề tài • Nhằm tìm phương ... Trình bày giải pháp bảo mật phổ biến như: Wep, Wlan VPN, 802.Ix, WPA, WPA2, Filtering Chương 4: Bảo mật mạng WLAN phương pháp xác thực Trình bày việc sử dụng phương pháp xác thực RADIUS Sever ... mạng WLAN Trình bày tổng quan mạng WLAN, chuẩn thông dụng, cấu trúc mô hình WLAN thực trạng bảo mật mạng WLAN Việt Nam Chương : Các hình thức công bảo mật mạng WLAN Trình bày hình thức công Wlan...
 • 66
 • 198
 • 0

Bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp xác thực

Bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp xác thực
... mô hình WLAN, thực trạng bảo mật WLAN Việt Nam, hình thức công WLAN, giải pháp bảo mật WLAN T áp dụng để bảo mật mạng WLAN phương pháp xác thực 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Mạng WLAN  Các ... thức bảo mật mạng WLAN 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài  Nhằm tìm phương pháp bảo mật mạng WLAN mạnh cho cách doanh nghiệp, công ty 1.6 Phƣơng pháp nhiên cứu  Phương pháp chuyên gia  Phương pháp ... Trình bày giải pháp bảo mật phổ biến như: Wep, Wlan VPN, 802.1x, WPA, WPA2, Filtering … Chương 4: Bảo mật mạng WLAN phương pháp xác thực Trình bày việc sử dụng phương pháp xác thực RADIUS Sever...
 • 67
 • 197
 • 0

Bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp chứng thực Radius Server và WPA2

Bảo mật mạng WLAN bằng phương pháp chứng thực Radius Server và WPA2
... phương pháp bảo mật hệ thống mạng không dây - Sử dụng phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp đọc tài liệu; + Phương pháp phân tích mẫu; Bảo mật mạng WLAN phương pháp chứng thực Radius Server WPA2 ... Bảo mật mạng WLAN phương pháp chứng thực Radius Server WPA2 3.1 Bảo mật WLAN phương pháp chứng thực Radius .54 3.1.1 RADIUS gì? 54 3.1.2 Quá trình trao đổi gói tin RADIUS ... đưa vào sử dụng card mạng địa MAC card phải thêm vào lọc, tốn thời gian Hình 2–14: Lọc địa MAC 48 Bảo mật mạng WLAN phương pháp chứng thực Radius Server WPA2 2.1.9 Bảo mật WLAN chứng thực Radius...
 • 68
 • 421
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Bảo mật cho hệ thống mạng doanh nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp Bảo mật cho hệ thống mạng doanh nghiệp
... dõi Bảo mật cho hệ thống mạng an ninh cho hệ thống II Nội dung thực hiện: § Triển khai hệ thống mạng quản lý tập trung § Xây dựng chiến lược phân quyền, ủy quyền § Lập sách hệ thống mạng, hệ thống ... Kết Quả Đạt Được: § Xây dựng hệ thống mạng Window § Xây dựng hệ thống mạng quản lý tập trung doanh nghiệp § Bảo mật an ninh tốt cho hệ thống mạng chiến lược bảo mật an ninh § IV Hiểu phương thức ... thống bảo mật hệ thống bảo Nguyễn Thanh Kha 29/6/2008) mạng doanh mật cho hệ Nguyễn Tú Trung nghiệp thống Tuần 13(30/6- An ninh mạng Tìm hiểu hệ Nguyễn Thanh Kha 6/7/2008) doanh nghiệp thống Firewall...
 • 127
 • 390
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp: Đàm phán thương mại bằng phương thức gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Nhật Bản

Khóa luận tốt nghiệp: Đàm phán thương mại bằng phương thức gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Nhật Bản
... Đàm phán thương mại phương thức gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam đối tác Nhật Bản , hy vọng đóng góp phần nhỏ bé vào trình tăng cường quan hệ thương mại song phương hai nước Việt Nam Nhật ... hiệu đàm phán trực tiếp với bạn hàng Nhật Bản thời gian 44 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ ĐỐI TÁC NHẬT BẢN 2.1 Đặc trƣng hoạt động đàm phán trực tiếp ... bán thương mại quốc tế trở nên phức tạp hơn, mà đàm phán thương mại quốc tế phức tạp so với đàm phán thương mại nước 1.2 Đàm phán thƣơng mại quốc tế phƣơng thức gặp gỡ trực tiếp (đàm phán trực tiếp) ...
 • 110
 • 281
 • 0

BẢO MẬT WLAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC RADIUS SERVER VÀ WPA2

BẢO MẬT WLAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC RADIUS SERVER VÀ WPA2
... Án Bảo mật WLAN RADIUS Server WPA2 CHƯƠNG BẢO MẬT WLAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC RADIUS SERVER WPA2 4.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Hình 4.1 Mô hình xác thực Wireless Clients RADIUS Server  Việc bảo ... chúng bị ngắt SVTH:Trần thị Kim Lý Trang 37 Đồ Án Bảo mật WLAN RADIUS Server WPA2 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP BẢO MẬT WLAN 3.1 TẠI SAO PHẢI BẢO MẬT WLAN? Để kết nối tới mạng LAN hữu tuyến ta cần phải ... BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC RADIUS SERVER WPA2 49 4.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 49 SVTH:Trần thị Kim Lý Trang Đồ Án Bảo mật WLAN RADIUS Server WPA2 4.1.1 Xác thực, cấp phép kiểm...
 • 69
 • 547
 • 0

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp xác thực kerberos

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp xác thực kerberos
... cứu thử nghiệm phương pháp xác thực Kerberos làm hướng nghiên cứu cho Mục đích nhiệm vụ Đồ án - Mục đích: Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp xác thực Kerberos 4 - Nhiệm vụ: dựa sở mục đích nghiên ... mục đích nghiên cứu, tác giả xác định đồ án gồm hai nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, nghiên cứu phương pháp xác thực Kerberos Thứ hai, xây dựng ứng dụng thử nghiệm phương pháp xác thực Kerberos Để hoàn ... cầu ưu nhược điểm Kerberos Phương pháp nghiên cứu đồ án Căn vào mục đích, yêu cầu, nội dung đặt đồ án, tác giả xác định phương pháp nghiên cứu bao gồm: - Xây dựng sơ đồ nghiên cứu tổng quan mang...
 • 74
 • 598
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp báo chí

Khóa luận tốt nghiệp báo chí
... công chúng Theo nhà báo Phan Quang, Báo Nhân dân nh n nh: Trong th i kỳ i m i, báo lo i hình: báo in, báo nói, báo hình, báo m ng chí Vi t Nam n r v i Chưa bao gi h th ng báo chí i ngo i c a Vi ... hình y òi h i báo chí Vi t Nam có t m nhìn xa, th hi n b ng nh ng d báo trung h n dài h n Báo chí Vi t Nam ang s ti p t c ch u nh ng tác ng t toàn c u hóa t s v n ng n i thân c a báo chí Vi t Nam ... giai o n 2010 – 2020 mà Ngh quy t c a B Chính tr ã lĩnh v c báo chí xu t b n - V lĩnh v c Báo chí: Công ty CP Văn hoá Trí tu Vi t tham gia vào lĩnh v c báo chí v i tư cách m t t p th h p tác, liên...
 • 54
 • 2,217
 • 1

Đồ án tốt nghiệp bảo mật mạng WIRELESS LAN

Đồ án tốt nghiệp bảo mật mạng WIRELESS LAN
... TỔNG QUAN VỀ BẢO MẬT WLAN 22 4.1 Khái niệm bảo mật mạng Wireless LAN 22 4.2 Đánh giá vấn đề an toàn, bảo mật hệ thống 23 4.2.1 Đánh giá phương diện vật lý .23 4.2.2 Đánh giá phương ... qua mạng LAN .67 Hình 30 Thuật toán mã hóa AES 71 GVHD: Lã Trung Kiên SVTH: Trần Quốc Nhật Trung CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG WIRELESS LAN 1.1 Wireless LAN (WLAN) ? Mạng LAN ... nối, bạn mở rộng tín hiệu CHƯƠNG IV: TỔNG QUAN VỀ BẢO MẬT WLAN 4.1 Khái niệm bảo mật mạng Wireless LAN Trong hệ thống mạng, vấn đề an toàn bảo mật hệ thống thông tin đóng vai trò quan trọng Thông...
 • 77
 • 1,129
 • 4

khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và thực trạng tại việt nam

khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu và thực trạng tại việt nam
... tài: Bảo hiểm trách nhiệm dân chủ tàu thực trạng; Việt Nam t : tỷ lệ phí đóng sau Các nguồn luật điểu chỉnh bảo hiểm trách nhiệm dân chủ tàu Bảo hiểm trách nhiệm dân chủ tàu loại hình bảo hiểm ... n Thực trạng bảo hiểm trách nhiệm dân Việt Nam thời gian gần 41 Ì C sờ pháp lý nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân chủ tàu 41 2.Phạm v i bảo hiểm 42 2.1 .Trách nhiệm người tàu 43 2.1.1 Trách nhiệm ... m cụ thể bảo hiểm trách nhiệm dân chủ tàu Dương Thị Kim Oanh - Trungì K4Ì Đe tài: Bảo trách nhiệm dân chủ tàu thực trạng Việt Nam li Thực trạng bảo hiểm trách nhiệm dân Việt Nam t r o n g t h...
 • 99
 • 450
 • 1

khóa luận tốt nghiệp xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may tại hàn quốc và bài học kinh nghiệm cho việt nam

khóa luận tốt nghiệp xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may tại hàn quốc và bài học kinh nghiệm cho việt nam
... lý luận xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa Chương 2: Thực trạng xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may Hàn Quốc Chương 3: Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc việc xây dựng mạng lưới phân phối ... em chọn đề tài Xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may Hàn Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam cho khóa luận Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận mạng lưới phân phối hàng hóa tiêu ... LUẬN VỀ XÂY DỰNG MẠNG LƢỚI PHÂN PHỐI HÀNG HÓA Khái quát mạng lƣới phân phối hàng hóa 1.1 Khái niệm mạng lưới phân phối hàng hóa Mạng lưới phân phối hàng hóa giữ vai trò quan trọng hoạt động kinh...
 • 98
 • 434
 • 0

khóa luận tốt nghiệp xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may tại hàn quốc và bài học kinh nghiệm cho việt nam

khóa luận tốt nghiệp xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may tại hàn quốc và bài học kinh nghiệm cho việt nam
... lý luận xây dựng mạng lưới phân phối hàng hóa Chương 2: Thực trạng xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may Hàn Quốc Chương 3: Bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc việc xây dựng mạng lưới phân phối ... em chọn đề tài Xây dựng mạng lưới phân phối hàng dệt may Hàn Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam cho khóa luận Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận mạng lưới phân phối hàng hóa tiêu ... LUẬN VỀ XÂY DỰNG MẠNG LƢỚI PHÂN PHỐI HÀNG HÓA Khái quát mạng lƣới phân phối hàng hóa 1.1 Khái niệm mạng lưới phân phối hàng hóa Mạng lưới phân phối hàng hóa giữ vai trò quan trọng hoạt động kinh...
 • 98
 • 384
 • 0

khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm tín dụng xuất khẩu kinh nghiệm của các nước và ý nghĩa thực tiễn với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam

khóa luận tốt nghiệp bảo hiểm tín dụng xuất khẩu kinh nghiệm của các nước và ý nghĩa thực tiễn với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam
... v cỏc doanh nghip xut nhp khu Nhn thc c tm quan trng ca ny, em ó quyt nh nghiờn cu ti: Bo him tớn dng xut khu: kinh nghim ca cỏc nc v ý ngha thc tin vi cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam MC ... khu i vi cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam, a nhng gii phỏp phỏt trin bo him tớn dng xut khu ti Vit Nam I TNG V PHM VI NGHIấN CU * i tng nghiờn cu Lý lun v bo him tớn dng xut khu Kinh nghim ca ... t ú rỳt bi hc kinh nghim cho Vit Nam Thc trng v tm quan trng ca bo him tớn dng xut khu i vi cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam, gii phỏp cho vic phỏt trin bo him tớn dng ti Vit Nam * Phm vi nghiờn...
 • 136
 • 503
 • 0

Đồ án tốt nghiệp: Bảo mật mạng máy tính và Firewall pps

Đồ án tốt nghiệp: Bảo mật mạng máy tính và Firewall pps
... cứu đồ án tốt nghiệp: Bảo mật mạng máy tính Firewall Đồ án Sinh viên thực hiện: unname Lớp: Điện tử –K48 Đồ án tốt nghiệp đại học: BẢO MẬT MẠNG MÁY TÍNH & FIREWALL ... Nội, tháng năm 2008 Sinh viên Trần Quang Dũng Tóm tắt đồ án Tên đồ án: Bảo mật mạng máy tính & Firewalls Với mục đích tìm hiểu mạng máy tính vấn đề bảo mật mạng, cách đảm bảo an ninh mạng Firewall, ... –K48 11 Đồ án tốt nghiệp đại học: BẢO MẬT MẠNG MÁY TÍNH & FIREWALL PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH VÀ MẠNG MÁY TÍNH 1.1...
 • 103
 • 458
 • 1

đồ án tốt nghiệp bảo mật mạng và internet

đồ án tốt nghiệp bảo mật mạng và internet
... gói RTS thời gian Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Bảo mật mạng Internet CHƯƠNG II BẢO MẬT MẠNG VÀ INTERNET 2.1 Tổng quan mô hình mạng 2.1.1 Mô hình TCP/IP Mạng Internet ngày mạng truyền thông ... Phá hỏng chức LAN 2.3 Bảo mật mạng Trước nguy mà mạng gặp phải, đặt yêu cầu bảo mật mạng Bảo mật mạng nhân tố vô quan trọng hoạt động mạng Yêu cầu cho hoạt động bảo mật mạng tin gửi phải đến ... vụ bảo mật giúp đảm bảo cá tài nguyên LAN sử dụng theo loại ủy quyền Dương Trọng Chữ, D2001VT 40 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương Bảo mật mạng Internet Độ tin cậy tin thông điệp liệu : dịch vụ bảo...
 • 104
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo mật wlan bằng phương pháp xác thực radius server và wpa2đồ án tốt nghiệp bảo mật mạng máy tínhkhóa luận tốt nghiệp báo chíkhoa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng xả thải và đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nước mặt sông ba lai trên địa bàn huyện ba tri tỉnh bến tre đến năm 2020khóa luận tốt nghiệp ngành bảo tànghướng dẫn làm slide bảo vệ khóa luận tốt nghiệpkinh nghiệm bảo vệ khóa luận tốt nghiệpbảo vệ khóa luận tốt nghiệp là gìmẫu báo cáo khóa luận tốt nghiệp bằng powerpointbảo vệ khóa luận tốt nghiệp ftubảo vệ khóa luận tốt nghiệp tiếng anh là gìslide mẫu bảo vệ khóa luận tốt nghiệpbảo vệ khóa luận tốt nghiệpquy trình bảo vệ khóa luận tốt nghiệpbảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành kế toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1bài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây