Tính toán thiết kế phân xưởng sản xuất phenol

Tính toán thiết kế phân xưởng sản xuất nước giải khát pha chế và nước khoáng đóng chai với năng xuất mỗi loại là 50000 lít1 ngày

Tính toán thiết kế phân xưởng sản xuất nước giải khát pha chế và nước khoáng đóng chai với năng xuất mỗi loại là 50000 lít1 ngày
... T¹i ®©y c¬ cÊu n¹p chai sÏ cÊp chai vµo c¸c bäc chøa chai g¾n lªn c¸c mang chai c¸c mang chai sÏ mang chai nµy vµo c¸c bån ®ùng dung dÞch NaOH nãng T¹i ®©y, NaOH sÏ tiÕp xóc víi chai ®Ĩ khư trïng ... thèng chiÕt rãt,rưa chai, ®ãng n¾p : Sè chai cÇn ngµy : 166.834 chai chai cÇn dïng cho giê : 166.834/24 = 6.951 chai Chän n¨ng st cho toµn bé hƯ thèng : 7.000 chai/ h 8.1 M¸y rưa chai : Chän m¸y ... mçi chai cã dung tÝch : 300ml – Lỵng chai cÇn dïng cho mét ngµy : 50000 = 100 000 0,5 – Sè chai hao phÝ mét ngµy : 0,13% ⇒ Lỵng chai cÇn dïng cho mét ngµy : 100.000 + 100.000×0,0013 = 100.130 chai...
 • 45
 • 1,419
 • 24

tính toán,thiết kế phân xưởng sản xuất anhydrit phtalic

tính toán,thiết kế phân xưởng sản xuất anhydrit phtalic
... là: Năng suất tính giờ: Tính toán sơ vế lượng anhydritPhtalic sử dụng 36 Sản phẩm cuối có độ tinh khiết 96% Vậy khối lượng anhydritphtalic sản phẩm cuối là: Số mol anhydritphtalic sản phẩm cuối ... dùng để tổng hợp Anhydrit phthalic chất sử dụng nhều ngành công nghiệp hóa chất sản xuất thuốc nhuộm, sản xuất chất dẻo, sản xuất nhựa, dược phẩm CHƯƠNG III Các Phương Pháp Sản Xuất Anhydrit Phthalic ... Anhydrit Phthalic Các phương pháp sản xuất anhydrite phthalic 3.1Quá trình sản xuất anhydrite phthalic phương pháp oxy hóa oxylen Hình Sơ đồ công nghệ sản xuất anhydrite phthalic từ o-xylen 3.1.1...
 • 48
 • 1,283
 • 10

Đề tài “Thiết kế phân xưởng sản xuất phenol bằng con đường kiềm hoá” pdf

Đề tài “Thiết kế phân xưởng sản xuất phenol bằng con đường kiềm hoá” pdf
... cỏc ng dng a dng ca phenol rt a dng cụng nghip vỡ th vic nghiờn cu qỳa trỡnh sn xut phenol l ht sc cn thit Chng I: CC TNH CHT VT Lí V HO HC CA PHENOL I Tớnh cht vt lý ca phenol Phenol l mt hp cht ... 16 20 4.45 Trong cụng nghip cht phenol l nguyờn liu iu ch nha phenol formandehit, bis phenol A sn xut nha policacbonat v nha epoxy Trong cụng nghip t húa hc t phenol sn xut capolactam v axit ... chy ca phenol thp hn rt nhiu so vi nc Phenol cú nhit sụi l 182 0C Phenol ho tan hu ht cỏc dung mụi hu c nh l cỏc hp cht thm, ru, xetol, axit, ete nhng li ớt tan cỏc cht bộo Núi chung phenol...
 • 100
 • 444
 • 4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT PHENOL.DOC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT PHENOL.DOC
... ta Do vậy, đồ án em xin trình bày thiết kế tính toán cho phân xởng sản xuất phenol phơng pháp sunfo hoá Nguyễn Minh Phong 21 Đồ án tốt nghiệp Phân xởng sản xuất Phenol Chơng II sản xuất Phenol ... Phong Đồ án tốt nghiệp Phân xởng sản xuất Phenol Sản phẩm đợc dùng nhiều sản xuất nhựa epoxy Với nhu cầu sản xuất nhựa ngày tăng, 20% phenol công nghiệp đợc sử dụng để sản xuất bis phenol A Sản ... pháp sản xuất phenol đợc đề xuất, cải tiến để đáp ứng đợc yêu cầu chất lợng tốt nh hiệu suất cao giá thành hợp lý Cũng mà từ phơng pháp sản xuất Nguyễn Minh Phong Đồ án tốt nghiệp Phân xởng sản xuất...
 • 83
 • 357
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất phenol formaldehyde tan trong cồn

Thiết kế phân xưởng sản xuất phenol formaldehyde tan trong cồn
... XIII-3/T356/[7] Dt D Dt D Đồ Đồ án: án: Thiết Thiết kế kế phân phân xưỏng xưỏng sản sản xuất xuất phenol- formaldehyde phenol- formaldehyde tan tan trong cồn cồn -47Di Do Kiểu 4645-Db Db qi - otỊ ... án: Thiết kế phân xưỏng sản xuất phenol- formaldehyde tan cồn 53KÉT LUẬN • Thiết kế phân xưởng hoá chất đòi hỏi người thiết kế phải có kiến thức toàn diện mặt lý thuyết trình công nghệ sản xuất, ... với phenol - Hàm lượng phenol tụ1 nhựa 6% SVTH: Võ Minh Huấn Lóp: 07H4 GVHD: TS Đoàn Thị Thu Loan Đồ Đồán: án :Thiết Thiếtkế k phân phânxưỏng xưỏngsản sảnxuất xuấtphenol -formaldehyde phenol- formaldehydetan...
 • 45
 • 86
 • 0

Đồ Án Thiết Kế Phân Xưởng Sản Xuất Phenol Công Suất 78000 tấn/Năm

Đồ Án Thiết Kế Phân Xưởng Sản Xuất Phenol Công Suất 78000 tấn/Năm
... tèt nghiƯp ThiÕt kÕ ph©n xëng s¶n xt phenol 12 benzene 10 xúc tác toluene không khí phenol Catalyst 13 11 nhựa nước thải HÌNH 3: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHENOL TỪ TOLUENE Ng« ThÞ NghÜa 30 Líp ... 10 Ngưng tụ Nước C6H5SO3H Hơi Na 2SO3 12 SO2 Na2SO3 13 Phenol thô SO2 Nhựa phenol 14 Hơi Nước Nước 15 HÌNH 4: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHENOL THEO PHƯƠNG PHÁP NÓNG CHẢY KIỀM Na2SO3 tinh thể 11 ... (13) , (14) Phenol ®ỵc cÊt vµ thu ë ®Ønh th¸p cÊt (15) Ng« ThÞ NghÜa 20 Líp 02V – 01 Hãa DÇu Ng« ThÞ NghÜa NaOH 21 10 HCL 11 Cặn 14 HCL 12 NaCL 15 HÌNH !: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHENOL THEO...
 • 93
 • 159
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất phenol bằng con đường kiềm hoá

Thiết kế phân xưởng sản xuất phenol bằng con đường kiềm hoá
... hóa phenolat Sơ đồ dây truyền sản xuất phenol theo phơng pháp kiềm nóng chảy đợc trình bày theo sơ đồ sản xuất trang bên Thuyết minh sơ đồ dây truyền sản xuất Chú thích sơ đồ sản xuất - Thiết ... trình sản xuất phenol phơng pháp oxy hóa toluen - Qúa trình sản xuất phenol phơng pháp đehyro hỗn hợp ClohexanolCyclohexanol - Qúa trình sản xuất phenol phơng pháp clo hóa benzen - Qúa trình sản xuất ... nghiệp nh sản phẩm phân xởng cracking Bằng trình lớn ta thu đợc cách oxyhoa benzen toluen Các phơng pháp sản xuất phenol công nghiệp nh sau: Qúa trình sunfua hoá benzen trình sản xuất phenol nhiệt...
 • 80
 • 85
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất tinh bột sắn

Thiết kế phân xưởng sản xuất tinh bột sắn
...  Tính nước cho phân xưởng sản xuất  Tính chọn thiết bò  Tính điện cho phân xưởng sản xuất  Mặt cho phân xưởng sản xuất  Phần 5: Hình ảnh thực tế phân xưởng sản xuất tinh bột Tây Ninh  Phần ... MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG  Chiều dài phân xưởng sản xuất là: 60m  Chiều rộng phân xưởng sản xuất là: 24m  Chiều cao phân xưởng sản xuất là: 9,6m  Lưới cột phân xưởng sản xuất là: 6m×12m  Thiết bò ... TẾ – KỸ THUẬT LỰA CHỌN NGUYÊN LIỆU Ta chọn sắn để sản xuất tinh bột nguyên nhân sau:  Giá tinh bột sắn thấp so với tinh bột gạo tinh bột lúa mì  Cây sắn không đòi hỏi khắt khe điều kiện canh...
 • 55
 • 776
 • 14

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid Glutamic năng suất 1.000kg sản phẩm/ngày từ tinh bột

Thiết kế phân xưởng sản xuất acid Glutamic năng suất 1.000kg sản phẩm/ngày từ tinh bột
... 2: Thiết kế phân xưởng sản xuất acid Glutamic suất 1.000kg sản phẩm/ngày từ tinh bột Năng suất dây chuyền Năng suất thiết bị Số thiết bị n = Số thiết bị n = 2,272 =1,630 1,7 Chọn thiết bị 4.4 Thiết ... công nghệ 2: Thiết kế phân xưởng sản xuất acid Glutamic suất 1.000kg sản phẩm/ngày từ tinh bột Tinh thể acid glutamic làm nguội với trình phân loại trước bao gói 2.3.18 Phân loại Acid glutamic sau ... Đồ án công nghệ 2: Thiết kế phân xưởng sản xuất acid Glutamic suất 1.000kg sản phẩm/ngày từ tinh bột ACID GLUTAMIC 1.1 Acid glutamic Acid glutamic (L-AG) loại acid amin thể tổng hợp được,...
 • 54
 • 1,081
 • 15

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen với axit axetic trên xúc tác axetat kẽm trên than hoạt tính

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen với axit axetic trên xúc tác axetat kẽm trên than hoạt tính
... 0,01ữ0,02) B TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT http://www.ebook.edu.vn Các số liệu kỹ thuật để tính tốn thiết kế dây truyền sản xuất VA từ axetylen axit axetic xúc tác kẽm axetat/ than hoạt tính với suất 80.000 ... cơng nghệ sản xuất vinylaxetat từ axetylen axitaxetic pha khí theo sơ đồ cơng nghệ sau 39 PHẦN II TÍNH TỐN THIẾT KẾ A THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT Trong đồ án ta thiết kế dây chuyền sản xuất theo ... nhóm vinyl vào phân tử axit axetic xúc tác kẽm axetat mang than hoạt tính, lớp xúc tác đặt ống có đệm với kích thước hạt định sẵn Hỗn hợp C2H2 CH3COOH đưa vào thiết bị bốc axetic Sau đưa vào thiết...
 • 124
 • 535
 • 4

thiết kế phân xưởng sản xuất vc (vinyl clorua) từ hcl và c2h2 với xúc tác hgcl2 mang trên than hoạt tính ở pha hơi năng suất 91000 tấn năm

thiết kế phân xưởng sản xuất vc (vinyl clorua) từ hcl và c2h2 với xúc tác hgcl2 mang trên than hoạt tính ở pha hơi năng suất 91000 tấn năm
... tháp sấy axetylen thiết kế thiết bị lọc tháp sấy axetyle số lựơng ghi 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 01 sơ đồ dây chuyền công nghệ thiết kế phân xuởng sản xuất VC thiết bị trộn thiết bị phản ứng ... Tỏch VC VC HCl Hỡnh 4: S quỏ trỡnh sn xut VC bng phng phỏp liờn hp clo hoỏ, oxy clo hoỏ etylen v cracking EDC C SN XUT VC T AXETYLEN V HCl : Nguyờn liu iu ch VC theo phng phỏp ny l C2H2 v HCl ... đun nóng 17 16 15 thiết bị làm lạnh 18 naoh naoh thải Nứơc 16 17 sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất VC từ axetylen N MễN HC Hỡnh 5: S dõy chuyn cụng ngh sn xut VC t C2H2 v HCl pha N MễN HC PHN...
 • 64
 • 881
 • 0

thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm tên than hoạt tính với công suất 150 000 tấn năm

thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen và axit axetic trên xúc tác axetat kẽm tên than hoạt tính với công suất 150 000 tấn năm
... ngân c a axit khác : axit sunforic , axit photphoric… Xúc tác có ho t tính t t nh t ta cho oxit thu ngân HgO tác d ng v i axit axetic Oleum nhi t đ thư ng Đ tăng ho t tính c a xúc tác , tăng ... trao đ i nhi t ng trùm, có nhi m v th c hi n ph n ng vinyl hố,(đưa nhóm vinyl vào phân t axit axetic xúc tác k m mang than ho t tính L p xúc tác đư c đ t ng đ m v i kích thư c đư c đ nh s n Ngun ... VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Xúc tác CuCl2 NH4Cl *) C ng v i axit axetic t o thành vinylaxetat Xúc tác , tO CH ≡ CH + CH3COOH tuỳ thu c vào ph n ng đư c ti n hành OBO OKS CO M Xúc tác nhi t đ CH2 = CH...
 • 115
 • 354
 • 0

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT BÒ HỘP VỚI KHỐI LƯỢNG TỊNH 150gHỘP

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT BÒ HỘP VỚI KHỐI LƯỢNG TỊNH 150gHỘP
... dạng, phong phú: đồ hộp cá, đồ hộp thịt…và dạng thức ăn chế biến sẵn phổ biến sức mua mặt hàng tăng năm gần Đồ án “ Thiết kế phân xưỡng sản xuất đồ hộp thịt ” với sản phẩm hộp thực nhằm mục ... suất thiết bị : Qtt = Ghộp/ ttt = 412,267*60/60 = 412,26 7hộp/ mẻ =412 hộp/ mẻ Tổng khối lượng hộp: G = 412*0.2 = 82,4 kg/h (với độ nặng hộp 200g =0.2kg) Chọn thiết bị: Thông số kỹ thuật: - Sản lượng: ... tên mặt hàng, phẩm cấp, ngày sản xuất, khối lượng tịnh khối lượng Hộp sắt hay hộp kim loại khác không bị rỉ, nắp hộp không bị phồng hình thức + Về vi sinh vật Đồ hộp không hư hỏng hoạt động...
 • 34
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat va từ axetylen với axitaxetic trên xúc tác axetat kẽm trên than hoạt tính với năng suất 80 000 tấnnămthiết kế phân xưởng sản xuất ethanol sinh học từ tinh bột sắnthiết kế phân xưởng sản xuất pvc sđồ án thiết kế phân xưởng sản xuất bia hơi 64 triệu lít nămthiết kế phân xưởng sản xuất bánh mìthiết kế phân xưởng sản xuất formalinthiết kế phân xưởng sản xuất vải sấythiết kế phân xưởng sản xuất dứa lạnh đôngthiết kế phân xưởng sản xuất sữa bộtthiết kế phân xưởng sản xuất biathiết kế phân xưởng sản xuất nước mắmthiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiênthiết kế phân xưởng sản xuất xúc xíchthiết kế phân xưởng sản xuất surimithiết kế phân xưởng sản xuất pvcSustainable energy SI edition 1st edition richard dunlap test bankĐồ án môn học Phân tích hoạt động kinh tế trong môi trường xây dựngSystems analysis and design 9th edition shelly test bankSystems analysis and design in a changing world 6th edition satzinger test bankBài giảng thực hành công tác xã hội 1Hệ thống điện năng lượng mặt trờiSupply chain management 5th edition chopra test bankSupply chain management a logistics perspective 9th edition coyle test bankStrategic management theory and cases an integrated approach 11th edition hill test bankSpreadsheet modeling and decision analysis a practical introduction to business analytics 7th edition cliff ragsdale test bankStaffing organizations 7th edition heneman test bankStarting out with programming logic and design 3rd edition tony gaddis test bankStarting out with python 2nd edition tony gaddis test bankStarting out with visual c 2010 2nd edition tony gaddis test bankSeeing sociology an introduction 1st edition joan ferrante test bankSeeing sociology core modules 1st edition joan ferrante test bankResearch methods for counseling 1st edition wright test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bankQuản lý dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở huyện ninh giang, tỉnh hải dươngGiáo trình kinh tế và quản lý xây dựng