Thiết kế dây truyền sản xuất nhựa PVC theo phương pháp nhũ tương công xuất 5000 tấn năm

thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa pvc theo phương pháp nhũ tương. công xuất 2000 tấn năm

thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa pvc theo phương pháp nhũ tương. công xuất 2000 tấn năm
... Quá trình sản xuất nhựa PVC theo phơng pháp nhũ tơng nớc19 III.3.1.Cơ sở phơng pháp sản xuất nhũ tơng 20 III.3.2.Trùng hợp theo phơng pháp gián đoạn..24 III.3.3.Trùng hợp theo phơng pháp liên ... Những để thiết kế phân xởng sản xuất nhựa PVC 129 II.5 Tính toán xác định kích thớc công trình nhà máy 130 II.6 Cấu tạo phân xởng sản xuất nhựa PVC 132 II.7 Bố trí thiết bị phân xởng sản xuất 134 ... liệu dùng sản xuất PVC II.1.1.Vinylclorua (VC) II.1.2.Các phụ gia khác 11 II.2.Quá trình sản xuất nhựa PVC 13 II.2.1 Phản ứng trùng hợp cloruavinyl13 II.2.2 Các phơng pháp sản xuất nhựa PVC1 8 II.3...
 • 151
 • 504
 • 1

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa PVC theo phương pháp nhũ tương công xuất 2000 tấnnăm

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa PVC theo phương pháp nhũ tương công xuất 2000 tấnnăm
... trình sản xuất nhựa PVC 13 II.2.1 Phản ứng trùng hợp cloruavinyl13 II.2.2 Các phơng pháp sản xuất nhựa PVC1 8 II.3 Quá trình sản xuất nhựa PVC theo phơng pháp nhũ tơng nớc19 III.3.1.Cơ sở phơng pháp ... ứng dụng 31 II.5.2 Sản phẩm từ nhựa PVC hoá dẻo, tính chất ứng dụng 36 Phần III: Tính toán dây chuyền sản xuất nhựa PVC theo phơng pháp gián đoạn 39 I Dây chuyền sản xuất 39 II Tính cân vật chất ... nhũ hoá Polymer 10 Polymer Polymer Hình 3:Sơ đồ sản xuất PVC theo phơng pháp nhũ tơng liên tục 1,2 Nồi trùng hợp 3,4 Thiết bị chứa 5- Thiết bị trộn - Thiết bị thùng quay Thiết bị sấy phun Thiết...
 • 129
 • 189
 • 1

thiết kế dây truyền sản xuất nhựa ps

thiết kế dây truyền sản xuất nhựa ps
... triển vọng phát triển nhựa tơng lai PS loại nhựa không đắt nặng không đợc sử dụng rộng rãi nh nhựa Polyetylen Nhựa PS chủ yếu đợc ứng dụng rộng rãi nghành công nghiệp nh để sản xuất vỏ máy tính , ... 0,3% cho kết thúc trùng hợp, cho hỗn hợp phản ứng vào thiết bị trung gian Giai đoạn kết thúc tiến hành thiết bị kết tụ nh sau: Cho nớc từ thùng lờng chảy vào thiết bị chảy vào thiết bị kết tụ cho ... hay HIPS Không phải tất mạch HIPS mạch nhánh giống nh có hai mạch rõ ràng PS PB trộn lẫn Khi HIPS gọi hỗn hợp trộn lẫn PS PB Nhng polyme ghép phân tử PS- PB mà chúng tạo thành hệ thống nối kết hai...
 • 71
 • 536
 • 2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NHỰA PCV THEO PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƯƠNG.DOC

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NHỰA PCV THEO PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƯƠNG.DOC
... liệu dùng sản xuất PVC II.1.Các phơng pháp sản xuất clovinyl II.1.1 .Sản xuất từ HCl với axetylen II.1.2 .Sản xuất từ etylen qua dicloetan II.2.Tính chất vật lí clovinyl 5 6 Quá trình sản xuất PVC ... 10 10 10 11 11 Quá trình sản xuất PVC IV.1.Trùng hợp theo phơng pháp gián đoạn IV.2.Trùng hợp theo phơng pháp liên tục 12 12 15 Cấu tạo tính chất nhựa PVC V.1.Cấu tạo nhựa PVC nói chung V.2.Tính ... polymer rắn 15 Phần IV: Quá trình sản xuất PVC theo phơng pháp nhũ tơng nớc Dùng phơng pháp tiến hành trùng hợp gián đoạn hay liên tục.Tuỳ thuộc vào nhà sản xuất tạo PVC có thay đổi hình thái...
 • 37
 • 274
 • 1

đồ án thiết kế dây truyền sản xuất ván nhân tạo

đồ án thiết kế dây truyền sản xuất ván nhân tạo
... 500000(đ)ữ6500000(đ) VND/1m3 kết luận đồ án môn học ván nhân tạo đồ án có mảng kiến thức rộng liên quan đến nhiều chuyên môn khác, chúng em tránh khỏi sai lầm mặt kiến thức Vậy trình làm đồ án cố gắng nhng ... cho vị trí, công đoạn dây chuyền Phần V tính toán giá thành sản phẩm Trên sở loại nguyên liệu gỗ, loại keo có dùng cho ván dăm Tham khảo tài liệu Công nghệ sản xuất ván dăm, ván LVL từ gỗ Keo Tai ... Tính toán nguyên liệu Nguyên liệu gỗ Tính chất nguyên liệu có ảnh hởng lớn đến tính chất ván sản xuất ván dăm cần phải sử dụng nguyên liệu hợp lí Khi dùng loại gỗ khác để sản xuất ván dăm...
 • 27
 • 45
 • 0

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenol focmandehyt dạng novolac theo phương pháp gián đoạn

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenol focmandehyt dạng novolac theo phương pháp gián đoạn
... đồng sản phẩm không cao tùy thuộc vào mẻ phản ứng phơng pháp gián đoạn cho suất thấp Trong đồ án chọn phơng án sản xuất nhựa Novolac theo phơng pháp gián đoạn *Sản xuất nhựa Novolac theo phơng pháp ... phic điện Chọn phơng pháp sản xuất + Nhựa Novolac đợc sản xuất theo hai phơng pháp sản xuất gián đoạn liên tục Phơng pháp gián đoạn có đặc điểm thành phần phản ứng thay đổi theo thời gian tiến ... Minh dây chuyền sản xuất Quy trình sản xuất nhựa Pheno -Focmandehyt dạng Novolac theo phơng pháp gián đoạn gồm công đoạn chủ yếu sau: sơ đồ ta dùng phơng pháp lờng trọng thùng lờng có van xả áp Phenol...
 • 98
 • 1,059
 • 9

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenolfomandehit dạng novolac theo phương pháp gián đoạn với năng suất 300 tấn/năm

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenolfomandehit dạng novolac theo phương pháp gián đoạn với năng suất 300 tấn/năm
... Sơ đồ dây chuyền sản xuất nhựa phenolfomandehit dạng novolac theo phơng pháp gián đoạn (trang bên) 22 Sơ đồ dây chuyền sản xuất nhựa Phenolic dạng Novolac theo phương pháp gián đoạn Phân đoạn ... Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenolfomandehit dạng novolac theo phơng pháp gián đoạn với suất 300 tấn/năm mang tính thực tế cần thiết Chơng tổng quan nhựa phenolic Lịch sử phát triển Phenol nhựa ... [5] Sản xuất nhựa novolac Nhựa novolac đợc xuất theo hai phơng pháp liên tục gián đoạn từ nguyên liệu đầu focmalin, phenol, phenol hỗn hợp với phenol khác Các đơn phối liệu để sản xuất nhựa novolac...
 • 81
 • 1,326
 • 1

thiết kế nhà máy sản xuất nhựa pvc theo phương pháp trùng hợp nhũ tương

thiết kế nhà máy sản xuất nhựa pvc theo phương pháp trùng hợp nhũ tương
... phơng pháp sản xuất nhựa pvc I phơng pháp sản xuất: [8] Hiện nay, PVC sản xuất phơng pháp trùng hợp sau: + Phơng pháp trùng hợp khối + Phơng pháp trùng hợp dung dịch + Phơng pháp trùng hợp nhũ tơng ... đối dài, I.1 .Trùng hợp khối:[8] Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy sản xuất nhựa PVC theo phơng pháp trùng hợp nhũ tơng phơng tơng Trùng hợp khối phơng pháp mà monome tiến hành trùng hợp không thêm ... phẩm PVC thu đợc chuyển vào kho chứa sử dụng Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy sản xuất nhựa PVC theo phơng pháp trùng hợp nhũ tơng phơng tơng III.2 Sơ đồ sản xuất PVC theo phơng pháp nhũ tơng:...
 • 91
 • 807
 • 11

đề tài: thiết kế dây chuyền sản xuất pvc huyền phù năng suất 45000 tấn/năm

đề tài: thiết kế dây chuyền sản xuất pvc huyền phù năng suất 45000 tấn/năm
... suốt trình sản xuất 1030,5862 – 997 = 33,5862 (kg) Đề tài: Thiết kế dây chuyền sản xuất PVC huyền phù suất 45000 tấn/năm SVTH: Nguyễn Tấn Thông-00H4 Lượng VCM cần thiết để sản xuất PVC sản phẩm ... làm nguyên liệu kéo sợi … Đề tài: Thiết kế dây chuyền sản xuất PVC huyền phù suất 45000 tấn/năm SVTH: Nguyễn Tấn Thông-00H4 1.4.4 Trùng hợp huyền phù Để trùng hợp huyền phù ta cho vinylclorua lỏng ... hiệu suất trùng hợp tương đối cao (86 ÷ 89%) Đề tài: Thiết kế dây chuyền sản xuất PVC huyền phù suất 45000 tấn/năm SVTH: Nguyễn Tấn Thông-00H4 CHƯƠNG NGUYÊN LIỆU TỔNG HỢP PVC Nguyên liệu để sản xuất...
 • 161
 • 520
 • 0

Đồ án tôt nghiệp Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa polystyren

Đồ án tôt nghiệp Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa polystyren
... polyvinyl ancol Thiết bị ngng tụ Thiết bị phân ly 9- Thiết bị phản ứng 17 20 16 14 15 10 -Thiết bị rửa 11- Thiết bị sấy phun 12 -Thiết bị tạo hạt 13 -Thiết bi sấy băng tải 14-Cân đồng hồ 15 -Thiết bị đóng ... thụng thng Sau õy l s dõy chuyn sn xut nha PS: ỏn tt nghip Trn L Sõm Polyme K44 sơ đồ dây chuyền sản xuất polystyren theo ph ơng pháp huyền phù 10 11 Khí nóng 20 Khí nóng 12 13 19 20 1234567 ... Dow Chemical, mt cụng ty ln ca M ó sn xut c polystyren dõn dng hay cũn gi l styrol v nm 1938 ó sn xut c 100.000 kg polystyren Cụng ngh tng hp nha polystyren ngy cng c hon thin v sn phm thu c...
 • 97
 • 332
 • 4

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa epoxy ED 5

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa epoxy ED 5
... tăng nhiều độ bền nhiệt Nhựa chứa hai nhóm Epoxy phân tử gọi nhựa Polyepoxy *Một số loại nhựa Polyepoxy 11 Đồ án công nghệ Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa Epoxy ED- + Nhựa Poly triglyxidil xianuarat ... Đồ án công nghệ Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa Epoxy ED- 1990 4 75 1994 433 Cho đến nay, nhựa epoxy phát triển mạnh số lượng sản xuất ra, chủng loại nhựa đến lĩnh vực ứng dụng đa ... nghệ Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa Epoxy ED- Thông thường phương pháp điều chế nhựa epoxy, epoxy hoá hợp chất không no có giá trị mặt lý thuyết thực tế Epoxy hóa theo hai cách sau đây: • Epoxy...
 • 17
 • 527
 • 2

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenol focmandehyt dạng novolac theo phương pháp gián đoạn với năng suất 360 tấn năm

Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa phenol focmandehyt dạng novolac theo phương pháp gián đoạn với năng suất 360 tấn năm
... đồng sản phẩm không cao tùy thuộc vào mẻ phản ứng hon phương pháp gián đoạn cho suất thấp Trong đồ án chọn phương án sản xuất nhựa Novolac theo phương pháp gián đoạn *Sản xuất nhựa Novolac theo phương ... phic điện • Chọn phương pháp sản xuất + Nhựa Novolac sản xuất theo hai phương pháp sản xuất gián đoạn liên tục Phương pháp gián đoạn có đặc điểm thành phần phản ứng thay đổi theo thời gian tiến ... Sergev *Năm 1953 nhựa phenol Focmandehyt sản xuất nhiều so với loại nhựa khác * Năm 1954 nhựa phenolic sản xuất 20.000 * Năm 1965 sản phẩm đặt đến 65.000 * Cho đến năm 1987 nhựa phenolic sản xuất...
 • 77
 • 81
 • 0

Thiết Kế Nhà Máy Sản Xuất Nhựa PVC Theo Phương Pháp Trùng Hợp Nhũ Tương

Thiết Kế Nhà Máy Sản Xuất Nhựa PVC Theo Phương Pháp Trùng Hợp Nhũ Tương
... nhựa PVC theo phơng phơng pháp trùng hợp nhũ tơng tơng + Phơng pháp trùng hợp khối + Phơng pháp trùng hợp dung dịch + Phơng pháp trùng hợp nhũ tơng + Phơng pháp trùng hợp huyền phù Cả phơng pháp ... pháp sản xuất nhựa pvc I phơng pháp sản xuất: [8] Hiện nay, PVC sản xuất phơng pháp trùng hợp sau: Sinh Viên Thực Hiện -21- Đỗ Văn Niên Hoá Dầu QN _ K44 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy sản xuất ... pháp trùng hợp nhũ tơng, phơng pháp trùng hợp huyền phù Hiện nay, PVC chủ yếu đợc sản xuất chủ yếu hai phơng pháp trùng hợp theo phơng pháp trùng hợp huyền phù phơng pháp nhũ tơng Hai phơng pháp...
 • 85
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế nhà máy sản xuất nhựa pvc theo phương pháp trùng hợp nhũ tươngthiết kế dây chuyền sản xuất cumenthiết kế dây chuyền sản xuấtthiết kế dây chuyền sản xuất may mặccông ty thiết kế dây chuyền sản xuấtđề thi thiết kế dây chuyền sản xuấtgiáo trình thiết kế dây chuyền sản xuấtbài tập thiết kế dây chuyền sản xuấtthiết kế dây chuyền sản xuất ống inoxthiet ke day chuyen san xuat ca fillet dong lanhđồ án thiết kế dây chuyền sản xuất cumen và mô phỏng bằng phần mềm hysysthiết kế dây chuyền sản xuất bánh quy kẹp kem hương dâuthiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolthiết kế dây chuyền sản xuất bánh cookiesthiết kế dây chuyền sản xuất bánh quy xốpMẫu bìa luận văn mau bia luan vanQuy cach quyen luan vandown loaddown loaddown loadDown CV đi số 366 2down load CV đi số 515down loadđề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh BH tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Tuần 8. Kì diệu rừng xanhGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Khảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanol