Nghiên cứu chế tạo phụ gia chứa zeolit tổng hợp từ khoáng sét rẻ tiền và sẵn có tại việt nam

nghiên cứu chế tạo phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu mỡ bôi trơn trên sở copolyme acrylat

nghiên cứu chế tạo phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc cho dầu mỡ bôi trơn trên cơ sở copolyme acrylat
... nghiờn cu khỏc liờn quan n ph gia copolyme ca alkyl acrylat vi cỏc monome khỏc i vi copolyme ca acrylat loi mt, cho thy cú ớt nghiờn cu hn Tuy nhiờn cu trỳc húa hc ca loi copolyme ny hn nhiu thnh ... tớnh cht vt lý ca cỏc monome acrylat Bng 3.2: nht tng i v lng phõn t (KLPT) ca copolyme 2P 34 Bng 3.3: Thnh phn ph gia copolyme lm ph gia h im ụng cho du bụi trn 30 36 Bng 3.4: ... thự cho du m bụi trn [1] 1.5 Ph gia gim nhit ụng c Polymetacrylat (PMA) Polymetacrylat cú nhiu ng dng khỏc cụng nghip v cuc sng Nú cng l loi polyme c s dng nhiu cho mc ớch gim nhit ụng c cho...
 • 57
 • 966
 • 0

nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán lao không điển hình trên người nghi mắc lao tại việt nam

nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán lao không điển hình trên người nghi mắc lao tại việt nam
... thng kờ nờu trờn, nhúm nghi n cu quyt nh tin hnh ti Nghi n cu phỏt trin b sinh phm chn oỏn vi khun lao khụng in hỡnh trờn bnh nhõn nghi mc bnh lao ti Vit Nam nhm thit k mt b sinh phm n gin, hiu ... phớ, m bo an ton sinh hc v thõn thin vi mụi trng Ni dung 2: To b sn phm th nghim - Xõy dng quy trỡnh chun phỏt hin vi khun MAC ca b sinh phm - Th nghim b sinh phm cp phũng thớ nghim, ỏnh giỏ ... ngi bnh Do vy, Nhúm nghi n cu xut nghi n cu s dng k thut chn oỏn phõn t hin i vic chn oỏn phỏt hin sm s cú mt ca vi khun lao khụng in hỡnh (NTM) mu bnh phm ca bnh nhõn nghi mc lao nhng khụng ỏp...
 • 40
 • 220
 • 0

nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán lao không điển hình trên người nghi mắc lao tại việt nam

nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm chẩn đoán lao không điển hình trên người nghi mắc lao tại việt nam
... thng kờ nờu trờn, nhúm nghi n cu quyt nh tin hnh ti Nghi n cu phỏt trin b sinh phm chn oỏn vi khun lao khụng in hỡnh trờn bnh nhõn nghi mc bnh lao ti Vit Nam nhm thit k mt b sinh phm n gin, hiu ... phớ, m bo an ton sinh hc v thõn thin vi mụi trng Ni dung 2: To b sn phm th nghim - Xõy dng quy trỡnh chun phỏt hin vi khun MAC ca b sinh phm - Th nghim b sinh phm cp phũng thớ nghim, ỏnh giỏ ... ngi bnh Do vy, Nhúm nghi n cu xut nghi n cu s dng k thut chn oỏn phõn t hin i vic chn oỏn phỏt hin sm s cú mt ca vi khun lao khụng in hỡnh (NTM) mu bnh phm ca bnh nhõn nghi mc lao nhng khụng ỏp...
 • 40
 • 138
 • 0

Nghiên cứu chế tạo phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc, cải thiện tính lưu biến áp dụng cho xử lý dầu thô mỏ rồng

Nghiên cứu chế tạo phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc, cải thiện tính lưu biến áp dụng cho xử lý dầu thô mỏ rồng
... ngu "Hoa pham giam nhiet dong dac" thuong xuyen hon de thay the cho thuat ngir "Phu gia" Bao cao: "Nghien ciru che tao phu gia giam nhiet dong dac, cai thien tinh lu-u bien ap dung cho xu" ly dau ... toi [1K18] Hoa pham giam nhiet dong dac thuan tiiy Ichong di lien, hoac chinh xac hon la Idiong nen di lien, voi giam nhot la hoa pham giam nhiet dong dac cho dau nhon dung cho cac vung c6 hau ... phu gia giam nhiet ddng dac [50 ^ 53] Cac tac gia Nguyen Thi Ciic, Tran Thi Mai cung nhdm tac gia tai Vien Dau Viet Nam chu yeu di theo hudng nghien cuu lua chgn hda pham giam nhiet ddng dac cho...
 • 83
 • 448
 • 2

Nghiên cứu chế tạo phụ gia đa chức năng sử dụng cho vữa tông từ phế thải của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử.

Nghiên cứu chế tạo phụ gia đa chức năng sử dụng cho vữa và bê tông từ phế thải của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử.
... đề nghiên cứu chế tạo phụ gia đa chức sử dụng cho vữa tông từ phế thải nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Dự kiến phụ gia gồm hai thành phần phần khoáng hoạt tính từ phế thải nhà máy sản xuất ... hình sử dụng phụ gia vữa tông Việt Nam Trong năm gần việc sử dụng phụ gia tông trở thành phổ biến Việt Nam Hầu hết tông sản xuất trạm tông trộn sẵn nhà máy tông đúc sẵn có sử dụng ... nghiên cứu: - Nghiên cứu tổng quan phụ gia cho vữa tông - Cơ sở khoa học việc sử dụng tổ hợp phụ gia siêu dẻo với phế thải nhà máy sản xuất linh kiện điện tử để cải thiện số tính chất vữa tông...
 • 34
 • 357
 • 0

Nghiên cứu chế tạo phụ gia tăng cường khả năng cháy cho một số loại than ở Việt Nam

Nghiên cứu chế tạo phụ gia tăng cường khả năng cháy cho một số loại than ở Việt Nam
... GIÁ KHẢ NĂNG CHÁY CUA THAN • KẾT LUẬN      NHU CẦU SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAN VIỆT NAM ĐẶC TÍNH NHIÊN LIỆU THAN THÀNH PHẦN CÔNG NGHỆ CỦA THAN VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ PHỤ GIA TĂNG CƯỜNG ... 800-8200C, thời gian phút kí hiệu V(%)  Chất bốc than có ảnh hưởng lớn đến trình cháy than, chất bốc nhiều than xốp dễ bắt lửa cháy kiệt nhiêu Vì cháy than chất bốc than Antraxit Việt Nam phải có ... sinh phụ thuộc vào thời gian xám, than thiêu kết có mau ánh kim loại    Độ cứng than phụ thuộc vào độ xốp cốc, than xốp độ bền dễ nghiền Nhiệt trị than: Nhiêt trị than lượng nhiệt phát cháy...
 • 23
 • 440
 • 3

Nghiên cứu chế tạo phụ gia đa chức năng cho vữa tông

Nghiên cứu chế tạo phụ gia đa chức năng cho vữa và bê tông
... ph gia hoỏ hc Trong ú ph gia hoỏ hc li phõn thnh : - Ph gia cun khớ - Ph gia gim nc - Ph gia iu chnh ụng kt Vỡ i tng nghiờn cu l ph gia cho bờ tụng vy cỏc loi ph gia u c cho vo bờ tụng quỏ trỡnh ... v ph gia cho bờ tụng 1.1 Phõn loi ph gia cho bờ tụng .4 1.2 Ph gia khoỏng dựng bờ tụng 1.2.1 Ph gia khoỏng thiờn nhiờn 1.2.2 Ph gia khoỏng nhõn to .8 1.3 Ph gia hoỏ ... ph gia khoỏng cho bờ tụng xi mng pooclng" Tiờu chun ASTM C 494 "Tiờu chun v ph gia hoỏ hc cho bờ tụng" Theo tiờu chun ny, ph gia hoỏ hc chia thnh loi : 1- Loi A: ph gia gim nc 2- Loi B: ph gia...
 • 31
 • 135
 • 0

nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác la, zn, p tio2 để etylester hóa một số mỡ cá ở việt nam đánh giá thành phần omega 3, omega 6 bằng gc-ms

nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác la, zn, p tio2 để etylester hóa một số mỡ cá ở việt nam và đánh giá thành phần omega 3, omega 6 bằng gc-ms
... - TRẦN VĂN PHƯƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC La,Zn ,P/ TiO2 ĐỂ ETYLESTER HÓA MỘT SỐ MỠ CÁ VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN OMEGA 3, OMEGA BẰNG GC-MS Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 60 44 27 LUẬN ... điểm hệ xúc tác axit dị thể, luận văn nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Zn,La ,P/ TiO2 để đánh giá thành phần axit béo không thay có số mỡ Việt Nam 24 PHẦN II THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng h p xúc tác 2.1.1 ... chuyển hóa Do điều kiện dùng để thực phản ứng este hoá chéo đánh giá thành phần omega 3, omega mẫu mỡ nghiên cứu 3.2.3 Đánh giá thành phần omega 3, omega mỡ Mè Hoa mỡ Diêu Hồng Thực phản...
 • 98
 • 180
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC La,Zn,P/TiO2 ĐỂ ETYLESTER HÓA MỘT SỐ MỠ CÁ Ở VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN OMEGA 3, OMEGA 6 BẰNG GC-MS

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC La,Zn,P/TiO2 ĐỂ ETYLESTER HÓA MỘT SỐ MỠ CÁ Ở VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN OMEGA 3, OMEGA 6 BẰNG GC-MS
... TRẦN VĂN PHƯƠNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ XÚC TÁC La,Zn,P/TiO2 ĐỂ ETYLESTER HÓA MỘT SỐ MỠ CÁ VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN OMEGA 3, OMEGA BẰNG GC-MS Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 60 44 27 LUẬN VĂN ... chéo đánh giá thành phần omega 3, omega mẫu mỡ nghiên cứu 3.2.3 Đánh giá thành phần omega 3, omega mỡ Mè Hoa mỡ Diêu Hồng Thực phản ứng este chéo hóa điều kiện tỉ lệ etanol:dầu 16: 1, ... thành công phản ứng etyl este hóa chéo sử dụng xúc tác tổng hợp với ba loại mỡ mỡ Rô Phi, mỡ Diêu Hồng mỡ Mè Hoa Trong điều kiện phát mỡ chứa chứa omega 3 ,6 , tất không bị chuyển dịch...
 • 22
 • 252
 • 0

báo cáo y học: "Nghiên cứu chế tạo bộ xét nghiệm elisa phát hiện nọc của bốn loài rắn độc thường gặp ở việt nam ứng dụng chẩn đoán rắn độc cắn trên mô hình thực nghiệm" pptx

báo cáo y học:
... Đại, Nguyễn Đặng Dũng, Lê Văn Đông Nghiên cứu chế tạo huyết kháng nọc rắn bốn loài rắn độc thường gặp Việt Nam làm nguyên liệu chế tạo xét nghiệm miễn dịch chẩn đoán rắn độc cắn Tạp chí Y- Dược ... Chàm phát nọc bốn quạp, Hổ đất Hổ chúa loài rắn độc thường gặp chế tạo xác định Việt Nam hiệu giá nghiên cứu - Đánh giá khả trước [1] phát nọc rắn độc Các hóa chất, sinh hình g y độc thực ... hợp có nhiễm nọc độc cục việc l y mẫu thời gian l y mẫu thích hợp [4, 5, 6] Chẩn đoán rắn độc cắn hình g y độc thực nghiệm Tiến hành thử nghiệm g y nhiễm độc nọc rắn với loại nọc nồng độ thấp...
 • 29
 • 260
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH COTECNA DỰA TRÊN KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TNHH COTECNA DỰA TRÊN KHÁCH HÀNG TẠI VIỆT NAM.PDF
... BI_1 Công ty Cotecna có m t sách giá c h p lí BI_2 Công ty Cotecna cung c p d ch v m t cách nhanh chóng BI_3 Nhân viên c a công ty Cotecna r t t t BI_4 Công ty Cotecna t a l c BI_5 Công ty Cotecna ... trên, tác gi ch tài: u thành ph n giá tr u c a công ty TNHH Cotecna d a khách hàng t i Vi 1.2 M c tiêu nghiên c u c th c hi n nh m m c tiêu nghiên c u thành ph n giá tr u d a khách hàng c a công ... Nghiên c u thành ph n giá tr d a khách hàng t i Vi t Nam - u c a công ty TNHH Cotecna m m c tiêu: nh thành ph n giá tr uc nh kh trùng Cotecna - Xây d n c a giá tr u c a công ty nh kh trùng Cotecna...
 • 141
 • 161
 • 1

nghiên cứu chế tạo sol-gel chứa các hạt nano tio2 ứng dụng phủ màng trên gốm sứ ceramic

nghiên cứu chế tạo sol-gel chứa các hạt nano tio2 và ứng dụng phủ màng trên gốm sứ ceramic
... 1.3.6 Ứng dụng tính chất siêu thấm ướt .22 CHƯƠNG II 24 CHẾ TẠO SOL CHỨA CÁC HẠT NANO TiO2 24 VÀ CÁC LOẠI THIẾT BỊ TẠO MÀNG 24 2.1.CHẾ TẠO SOL CHỨA CÁC HẠT NANO TiO2 BẰNG ... tiến hành nghiên cứu, mua hoá chất, tự chế tạo thiết bị thử nghiệm, chế tạo chất lỏng “sol” chứa hạt nano TiO2 dùng để tạo màng tiến hành phủ màng lên gốm sứ Ceramic Các kết thu trờn cỏc gốm cỡ ... vật liệu nano TiO2 ứng dụng - Chương II : Chế tạo sol-gel chứa hạt tinh thể nano TiO2 loại thiết bị tạo màng - Chương III : Các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm - Chương IV : Kết nghiên cứu -...
 • 64
 • 1,762
 • 8

Nghiên cứu chế tạo Sol el chứa các hạt nano Tio2 ứng dụng phủ màng trên gốm sứ Ceramic

Nghiên cứu chế tạo Sol el chứa các hạt nano Tio2 và ứng dụng phủ màng trên gốm sứ Ceramic
... PEG vào tạo thành sol D dùng để nhúng phủ phun phủ 4.2 Kết tạo màng phủ gốm sứ Ceramic Bằng phương pháp nhúng phủ phun phủ sử dụng sol tạo để tạo màng phủ TiO2 gốm sứ Ceramic Ở đây, nhúng phủ gốm ... 1.3.6 Ứng dụng tính chất siêu thấm ướt .22 CHƯƠNG II .24 CHẾ TẠO SOL CHỨA CÁC HẠT NANO TiO2 24 VÀ CÁC LOẠI THIẾT BỊ TẠO MÀNG .24 2.1.CHẾ TẠO SOL CHỨA CÁC HẠT NANO TiO2 BẰNG ... CHƯƠNG II CHẾ TẠO SOL CHỨA CÁC HẠT NANO TiO2 VÀ CÁC LOẠI THIẾT BỊ TẠO MÀNG 2.1.CHẾ TẠO SOL CHỨA CÁC HẠT NANO TiO2 BẰNG ALKOXYDE TITAN [1,11,12] 2.1.1 Lý thuyết chung Phương pháp sol- gel R.Roy đề...
 • 64
 • 443
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị từ xa qua đường line điện thoạitình hình nghiên cứu về biến chứng bong hắc mạc sau phẫu thuật lỗ dò trên thế giới cũng như tại việt namnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no và phụ gia tro baynghiên cứu chế tạo panel chuẩn để đánh giá chất lượng sinh phẩm chẩn đoán viêm gan cnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanhnghiên cứu chế tạo kháng thể qua lòng đỏ trứng gà để phòng chống tiêu chảy và sưng phù đầu do e coli ở lợnnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảinghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở nhựa polyester không no gia cường nanoclay và sợi thủy tinh potnghiên cứu chế tạo khảo sát đặc tính điện hóa của điện cực ti sno2sb2o3 pbo2 trong dung dịch có chứa hợp chất hữu cơnghiên cứu chế tạo bẫy ánh sáng và đánh giá hiệu quả của chúng đến việc bắt côn trùng gây hại cây trồngnghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nướcđánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép hòa phátnghiên cứu chế tạo vật liệu compozit epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh có độ bền va đập cao và trong suốt điện từ ứng dụng cho hệ thống bay không người láinghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa polyeste không no pekn gia cường bằng hạt nano silica sử dụng phương pháp trộn hợp trong dung dichthực nghiệm nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ than tro bayĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học