Kế hoạch giảng dạy môn tin học 10

Kế hoạch giảng dạy môn tin học

Kế hoạch giảng dạy môn tin học
... Kế hoạch giảng dạy môn Tin Học GV: Đinh Đức Thiện Kế hoạch giảng dạy môn tin học I)Đánh giá tháng 10: -Học sinh biết phận máy tính -Biết cách sử dụng ... BGH Long Hải ,ngày tháng 11 năm 2009 Giáo Viên Kế hoạch giảng dạy môn tin học Kế hoạch giảng dạy môn Tin Học GV: Đinh Đức Thiện I)Đánh giá tháng 11: -Học sinh biết quy tắc chơi trò chơi dotsvà trò ... BGH Long Hải ,ngày tháng 12 năm 2009 Giáo Viên Kế hoạch giảng dạy môn tin học I)Đánh giá tháng 12: Kế hoạch giảng dạy môn Tin Học GV: Đinh Đức Thiện -Học sinh biết cách gõ phím hàng phím số -Bước...
 • 6
 • 1,246
 • 23

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học 6 (2010-2011)

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học 6 (2010-2011)
... thuyết thực hành + tiết kiểm tra học kì KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC Việc giảng dạy môn Tin học nhà trường phổ thông nhằm đạt mục tiêu sau: Kiến thức: • Trang bò cho học sinh cách tương đối có hệ ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… VI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Môn : Tiùn Cả năm 70 tiết Học kì I 36 tiết Trong đó, 34 tiết lý thuyết thực hành + tiết kiểm tra học Học kì II 34 tiết Trong đó, 32 tiết ... dụng tin học học tập sống Về nội dung chương trình Tin học khối cụ thể sau: Tuần Tên chương/bàài Tiết Mục tiêu chương /bài Kiến thức Phương pháp dạy học Chuẩn bò GV HS ChươngI: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC...
 • 6
 • 448
 • 12

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học 7 (2010-2011)

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học 7 (2010-2011)
... HS học khám phá phần mềm theo nguyên tắc thử sai; HS hỗ trợ lẫn truyền -Tổ chức theo nhóm để học sinh hỗ trợ lẫn - Các thiết bò phục vụ dạy học tin học: Tài liệu giảng dạy; giáo án; Tài liệu học; ... LỚP DẠY Thuận lợi: - GV phân công giảng dạy phù hợp với chuyên môn - Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, có điện thắp sáng - SGK, dụng cụ học tập, SBT, STK, tương đối phong phú - Nhà trường GV môn ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… VI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: MƠN TIN – LỚP Tuần Tên chương/bài Tiết Phần 1: Bảng tính điện tử: 49 tiết Mục tiêu cuả chương/bài...
 • 5
 • 512
 • 10

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học

Kế hoạch giảng dạy môn Tin học
... Kiểm tra học kỳ II ( tiết) tiết Tiết - 57 Tiết - 58,59 Tiết - 60,61 Tiết - 62 Tiết 63,64 tiết Tiết - 65, 66 Tiết - 67 Tiết - 68 Tiết 69, 70 Tháng 04/2008 Tháng 05/2008 I Đối với môn Tin Học lớp ... tiết) Bài tập ( tiết) Kiểm tra (1tiết) Phần II: Phần mềm học tập Học địa lí giới với Earth Explorer ( tiết) Phần II: Phần mềm học tập Học địa lí giới với Earth Explorer ( tiết) Phần I: Bảng tính ... học tập Học toán với Toolkit Math Phần I: Bảng tính điện tử Kiểm tra ( tiết) Bài 9: Trình bày liệu biểu đồ ( tiết) Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh hoạ ( tiết) Phần II: Phần mềm học tập Học...
 • 3
 • 417
 • 3

Kế hoạch giảng dạy môn Tin Học

Kế hoạch giảng dạy môn Tin Học
... Ii Đối với môn Tin Học lớp Cả năm: 35 tuần x tiết/tuần = 70 tiết Học kì I: 18 tuần x tiết/tuần = 36 tiết Học kì II: 17 tuần x tiết/tuần = 34 tiết Nội dung ... Bài thực hành ( tiết) Bài 9: Thiết kế trang in ( tiết) Bài Thực hành ( tiết) Kiểm tra thực hành ( tiết) Bài 10: Tìm kiếm thay ( tiết) Bài 11: Chèn công thức toán học (1 tiết) Phần II: Hệ soạn thảo ... - 59 Tiết - 60 10 tiết Tiết - 61 Tiết - 62,63,64,65,66 Tiết - 67, 68 Tiết - 69, 70 Thời gian giảng dạy Tháng 04/2010 Tháng 05/2010 Tháng 09/2010 Tháng 10/2010 Tháng 11/2011 Ngy 23 thỏng 08 nm...
 • 2
 • 181
 • 0

Kế hoạch giảng dạy môn tin học

Kế hoạch giảng dạy môn tin học
... Thuỳ - Trường Tiểu học Liên Hòa Những nhiệm vụ giao giảng dạy môn - Bản thân phân công giảng dạy môn Tin học khối 3, 4, sau - Chương trình môn học năm: 35 tiết (Học kì I: 18 tiết; Học kì II: 17 tiết) ... MỤC TIÊU: Môn tin học trường Tiểu học nhằm giúp học sinh: - Có hiểu biết ban đầu tin học ứng dụng Tin học đời sống học tập - Bước đầu làm quen với cách giải vấn đề có sử dụng công cụ tin học - Chỉ ... thi học kì II Ôn thi học kì II Thi học kì II Thi học kì II Bài 1: Học toán với phần mềm học Toán Bài 1: Học toán với phần mềm học Toán Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp Bài 3: Học...
 • 14
 • 107
 • 0

kế hoạch giảng dạy môn tin học thcs năm 2016

kế hoạch giảng dạy môn tin học thcs năm 2016
... kiến thức giáo án giảng - Tăng cường thêm kĩ thực hành cho HS - Đổi phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm; dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh; dạy học trọng rèn luyện ... 07/03-12/03 /2016 27 14/03-19/03 /2016 28 21/03-26/03 /2016 29 28/03-02/04 /2016 30 04/03-09/04 /2016 31 11/04-16/04 /2016 32 18/04-23/04 /2016 33 25/04-30/04 /2016 34 02/05-07/05 /2016 35 09/05-14/05 /2016 36 ... 25/01-30/01 /2016 23 15/02-20/01 /2016 24 22/02-27/02 /2016 25 29/02-05/03 /2016 26 07/03-12/03 /2016 27 14/03-19/03 /2016 28 21/03-26/03 /2016 29 28/03-02/04 /2016 30 04/03-09/04 /2016 31 11/04-16/04 /2016 32...
 • 11
 • 1,379
 • 0

Kế hoạch giảng dạy môn tin 10 - 11 đủ 37 tuần

Kế hoạch giảng dạy môn tin 10 - 11 đủ 37 tuần
... cao Tuần 05 Từ 2 1-0 9-2 008 Đến 2 6-0 9-2 008 Tuần 06 Từ 2 7-0 9-2 008 Đến 02 -1 0- 2008 Tuần 07 Từ 04 -1 0- 2008 Đến 09 -1 0- 2008 Tuần 07 Từ 04 -1 0- 2008 Đến 09 -1 0- 2008 Tuần 08 Từ 11 -1 0- 2008 Đến 16 -1 0- 2008 Tuần ... thức Tuần 09 Từ 18 -1 0- 2008 Đến 23 -1 0- 2008 Kiểm Tra 15 Phút Tuần 09 Từ 18 -1 0- 2008 Đến 23 -1 0- 2008 Kiểm Tra 15 Phút Tuần 10 Từ 25 -1 0- 2008 Đến 30 -1 0- 2008 Tuần 11 Từ 0 1-1 1-2 008 Đến 0 6-1 1-2 008 Tuần 11 ... thực hành máy Tuần 12 Từ 0 8-1 1-2 008 Đến 1 3-1 1-2 008 Kiểm Tra 15 Phút Tuần 13 Từ 1 5-1 1-2 008 Đến 2 0-1 1-2 008 Tuần 14 Từ 2 2-1 1-2 008 Đến 2 7-1 1-2 008 Tuần 15, 16 Từ 2 9-1 1-2 008 Đến 1 0- 1 2-2 008 Làm thực...
 • 30
 • 2,600
 • 25

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN
... ứng hoá học Cân hoá học Cân hoá học Luyện tập: Tốc độ phản ứng Cân hoá học Luyện tập: Tốc độ phản ứng Cân hoá học Ôn tập học kì Ôn tập học kì Kiểm tra học kì Trang-4 Tuần Ngày KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ... Ôn tập học kỳ II Kiểm tra học kỳ II Trang-9 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC LỚP 12 CƠ BẢN Cả năm : 35 tuần tiết/ tuần = 70 tiết + tuần ôn học kỳ Học kỳ I : 18 tuần tiết/ tuần = 36 tiết Học kỳ ... Chương Hoá học vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường (6 tiết) 33 Hoá học vấn đề xã hội 85 Hoá học vấn đề môi trường 86 35 Hoá học vấn đề phát triển kinh tế 84 34 83 Ôn tập học kì 87 Ôn tập học kì...
 • 17
 • 2,314
 • 5

Kế hoach giảng dậy nghề tin hoc 11

Kế hoach giảng dậy nghề tin hoc 11
... hiểu nghề § 34 Tìm hiểu nghề + Kiến thức - Biết vị trí nghề xã hội - Biết thông tin nghề tin học văn phòng; - Có ý thức tìm hiểu nghề định hướng nghề nghiệp tương lai + Kĩ - Biết cách tìm thông tin ... Viên: Trần Văn Chính Tổ Toán -Tin Trang3 Trường THPT Thới Bình Chủ đề Kế hoạch giảng dạy cá nhân Mức độ cần đạt Thời gian& hình thức kiểm tra (15’,1T) Phần 1: Mở đầu § 11 Một số chức soạn thảo nâng ... thành phần văn bản; - Thành thạo thao tác: khởi động kết thúc Giáo Viên: Trần Văn Chính Tổ Toán -Tin Trang2 Trường THPT Thới Bình Chủ đề Kế hoạch giảng dạy cá nhân Mức độ cần đạt Thời gian& hình thức...
 • 9
 • 1,040
 • 38

ke hoach giang day mon sinh hoc 2008-2008

ke hoach giang day mon sinh hoc 2008-2008
... thầy cô - Các em chịu khó hoc làm tập nhà - Đa phần em học độ tuổi , đặc điểm tâm , sinh lí phát triển bình thờng * Khó khăn : - Còn số học sinh cha ngoan - Một số học sinh cá biệt, có khả nhận ... tập cho học sinh dạy học chơng II Nhiễu sắc thể Sinh học 3- Làm đồ dùng dạy học : 4- Bồi dỡng chuyên đề : Sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - Bồi dỡng học sinh giỏi môn sinh học - Phơng ... phấn đấu 1-Kết giảng dạy A- Số học sinh xếp loại học lực giỏi : Xếp loại học lực qua khảo sát đầu năm Tỉ lệ : B- Số học sinh xếp loại học lực : Tỉ lệ : C- Số học sinh xếp loại học lực TB : Tỉ lệ...
 • 9
 • 784
 • 11

kế hoạch giảng dạy môn sinh học 7

kế hoạch giảng dạy môn sinh học 7
... lợng môn: sinh học Lớp TS HS Xếp loại Giỏi % Khá % TB % Yếu, % 7A 31 6,5 12 38 ,7 16 51,6 3,2 7B 29 6,9 10 34,5 16 55,2 3,4 7C 29 6,9 10 34,5 16 55,2 3,4 + 89 6 ,7 32 36 48 53,9 3,4 III Kế hoạch giảng ... 89 6 ,7 32 36 48 53,9 3,4 III Kế hoạch giảng dạy môn: sinh học - Tổng số tiết: 70 - Học kỳ I: 36 - Học kỳ II: .34 Tiết Tuần (Theo Tên dạy PPCT) 1 Bài 1: Thế giới động vật đa dạng ... Bài 25: Nhện đa 10 11 12 13 - nhằm đánh giá kết học tập học sinh - nắm đợc đặc điểm cấu tạo thích ghi với đời sống bùn cát - nắm đợc đặc điểm dinh dỡng sinh sản - nêu đợc đặc điểm số đại diện ngành...
 • 7
 • 2,119
 • 45

kế hoạch giảng dạy môn Sinh học 6 (2010-2011)

kế hoạch giảng dạy môn Sinh học 6 (2010-2011)
... phiếu học động tập 14 28 Biến dạng Bài tập 29 15 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 30 Sinh sản sinh dưỡng người 31 16 so sánh kết thí nghiệm tìm kiến thức Thái độ : Giáo dục lòng say mê môn học, ham ... cộng sinh Tranh ảnh Mẫu địa y - Hệ thống hoá kiên thức Vấn đáp học hoàn thành tập Bài tập 34 Ôn tập Kiểm tra học kỳ II 66 67 35 Tham quan thiên nhiên 36 Tham quan thiên nhiên (tiếp theo) 68 69 ... -Củng cố khắc su kiến thức học -Kiểm nghiệm kiến thức HS theo phương pháp dạy học 3.Thái độ: Tư học tập, chủ động học tập 1.Kiến thức: Đánh giá mức độ kiến thức kĩ HS học học kì I -Phát thiếu sót...
 • 19
 • 653
 • 14

kế hoạch giảng dạy môn Sinh học 7 (2010-2011)

kế hoạch giảng dạy môn Sinh học 7 (2010-2011)
... hình tập tính thú để thấy đa dạng lớp Thú -Quan sát xương thỏ Kế hoạch môn Sinh học Năm học 2010 - 2011 21 Kế hoạch môn Sinh học Năm học 2010 - 2011 Bài 52 ÔN TẬP LỚP THÚ (thay tiết TH xem băng ... sánh rút nhận xét Kế hoạch môn Sinh học Bài 55 TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN 59 60 31/4 61 Năm học 2010 - 2011 Bài 56 CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT Bài 57 ĐA DẠNG SINH HỌC -Phân biệt sinh sản vô Vấn đáp, ... giảm đa dạng sinh học 24 1,2/84 sgk 1,2/188 sgk Chương VIII ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI -Nêu khái niệm đấu tranh sinh học biện pháp đấu tranh sinh học Kế hoạch môn Sinh học Năm học 2010 - 2011...
 • 27
 • 980
 • 7

kế hoạch giảng dạy môn hóa học 9

kế hoạch giảng dạy môn hóa học 9
... *DC: cc, ng no,phễu, giy lc,a t/tinh *HC:HCl,NaOH,Cu,Fe Cu(OH)2, H2SO4 K Hoch Ging Dy Bộ môn Hoá Học 9 Thc Hnh:Tớnh Cht Húa Hc Ca Oxit & Axit 10 Luyn Tp : Tớnh Cht Húa Hc Ca Oxit V Axit Kim Tra ... *HC:HCl,NaCl,AgNO3 H2SO4,BaCl2, Cu, Fe K Hoch Ging Dy Bộ môn Hoá Học 16 10 17 Mi Quan H Gia Cỏc Hp Cht Vụ C 18 Phõn Bún Húa Hc Luyn Tp Chng I 19 Thc Hnh:Tớnh Trng THCS Tứ Dân * Kh/nim p trao i & /kin ... cao v luyn gang, thộp * Mu gang, thộp K Hoch Ging Dy Bộ môn Hoá Học 14 n Mũn K/Loi & Bo V Kim Loi Khụng B n Mũn 28 15 27 Luyn Tp Chng II 29 Thc Hnh : T/Cht H/Hc Ca Nhụm & St 30 CHNG:III: P/KIM...
 • 23
 • 871
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 11kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 12kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 8kế hoạch giảng dạy môn tin học tiểu họckế hoạch giảng dạy môn hóa học 10kế hoạch giảng dạy môn sinh học 10kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 4kế hoạch giảng dạy môn tin học 6kế hoạch giảng dạy môn tin học lớp 3kế hoạch giảng dạy môn tin học tiểu học theo mau moikế hoạch giảng dạy môn tin học 11kế hoạch giảng dạy môn tin 10 11 đủ 37 tuầnkế hoạch giảng dạy môn hoá học lớp 10 cơ bảnkế hoạch giảng dạy môn hóa học 8kế hoạch giảng dạy môn hóa học lớp 11chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây