Ma trận đề kiểm tra tin học lớp 11

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỌC LỚP 9

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HOÁ HỌC LỚP 9
... 2H2O + 4CO2 (2) 0,03 0, 09 0,02 0,05 Tõ (1) vµ (2) ta cã nO = 0, 09 + 0,05 = 0,14 ⇒ VO = 0,14.22,4 = 3,136l ⇒ VKK = 5VO = 15,68l 0 2 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 57 HỐ HỌC LỚP Cấu trúc: Hiểu 30%, Biết ... phương trình hóa học phản ứng CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + CuCl2 n BaSO4 = n BaCl2 = 0,1 mol ⇒ khối lượng chất kết tủa: 233 x 0,1 = 23,3 (g) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 48 HỐ HỌC LỚP Cấu trúc: Hiểu ... (**) ta cã tỉng sè mol cđa HCl: n = 0.175 mol ⇒ mdd = 0,175.36,5 100 = 35 g 18,25 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 20 HỐ HỌC LỚP Cấu trúc: Hiểu 30%, Biết 30%, Vận dụng 40% Hình thức: 20% TNKQ, 80% tự luận...
 • 15
 • 1,394
 • 9

Đề kiểm tra Tin học lớp 11 pps

Đề kiểm tra Tin học lớp 11 pps
... Đề kiểm tra Tin học lớp 11- Thời gian 45’ Câu 3: Cho tệp có cấu trúc, ta có thể: A Truy nhập vào vị trí tệp ... lớn D Gán cho biến mx giá trị Người thực hiện: Bùi Thị Thuỳ- K56A-CNTT- ĐHSP Hà Nội Đề kiểm tra Tin học lớp 11- Thời gian 45’ Câu6: Trong ngôn ngữ lập trình, tệp có phải kiểu liệu không? A Có ... phần tổ chức theo cấu trúc định Người thực hiện: Bùi Thị Thuỳ- K56A-CNTT- ĐHSP Hà Nội Đề kiểm tra Tin học lớp 11- Thời gian 45’ Câu 9: Cho biết thủ tục assign( tep1, ‘DULIEU.DAT’) làm gi? A Khai...
 • 5
 • 491
 • 0

Ma trận đề kiểm tra văn học trung đại

Ma trận đề kiểm tra văn học trung đại
... việt nam trung Quốc B Nhấn mạnh lật tẩy dã tâm giặc phơng Bắc C Nói lên đặc điểm ngời Trung Quốc D So sánh ngời Việt Nam với ngời Trung Quốc Câu 6: Có ngời cho truyện Lục Vân Tiên truyện kể mang ... hình thời B Phân tích tơng quan ta địch C Xét đoán ngời dùng ngời D Cả A,B,C Câu : Nội dung câu văn sau : - Ngời phơng Bắc không phảI nòi giống nớc ta , bụng khác từ đời nhà Hán đến , chúng phen ... D Vì tác giả muốn đề cao vẻ đẹp Thuý Vân Câu 4: Nhận định nói biểu trí tuệ sáng suốt nhạy bén Nguyễn Huệ ? A Phân...
 • 2
 • 1,879
 • 22

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA lần 2– LỚP 12 môn Tiếng Anh pdf

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA lần 2– LỚP 12 môn Tiếng Anh pdf
... thptthapcham@ninhthuan.edu.vn Trang 4/8 Thanks to the women's liberation movement, nowadays women have proved that they are equal to men in every aspect An average woman has weaker muscles than an average man but she may ... husbands and suffered the problem as a fate Many parents did not even want to daughters Despite the progress, there remain outdated beliefs about women's roles, traditionally passed down from generation ... Tỉ lệ :12. 5 1,25 Tỉ lệ: 12. 5 T Tổng số T Tổng số câu: 40 câu: 15 Tổng số Tổng số điểm: 10 điểm: 3.75 T Tổng số câu: 15 Tổng số điểm: 3.75 T Tổng số câu: 10 Tổng số điểm: 2.5 Kỳ thi: 45PHUT Môn thi:...
 • 8
 • 1,409
 • 32

Đề kiểm tra tin học lớp 10 ppsx

Đề kiểm tra tin học lớp 10 ppsx
... tên:…………………………… Lớp: ……… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN: TIN HỌC 10 đề: 765 Ngày kiểm tra: ……………… Điểm Lời phê thầy PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7đ)Hãy khoanh tròn vào câu trả lời Câu 1: Tập tin có phần mở ... TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỔNG CHI Họ & tên:…………………………… Lớp: ……… Điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN: TIN HỌC 10 đề: 850 Ngày kiểm tra: ……………… Lời phê thầy PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7đ)Hãy khoanh tròn ... TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỔNG CHI Họ & tên:…………………………… Lớp: ……… Điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN: TIN HỌC 10 đề: 231 Ngày kiểm tra: ……………… Lời phê thầy PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7đ)Hãy khoanh tròn...
 • 11
 • 383
 • 2

Đề kiểm tra tin học lớp 10 doc

Đề kiểm tra tin học lớp 10 doc
... bai2.in b câu cá mùa thu .doc c bai/tap.pas d thotinh Câu 12/ Trong tin học thư mục một: a Tệp đặc biệt phần mở rộng b Phần ổ đĩa chứa tập hợp tệp c Mục lục để tra cứu thông tin d Tập hợp tệp thư ... dẫn sau đường dẫn đầy đủ: a Baitap\laptrinh\baitap Exe b…. \DOC\ BAITAP EXE c C:\baitap\laptrinh\baitap1.pas d C\baitap\vanban\lop10 .doc Câu 14/ Hệ điều hành đa nhiệm người dùng hệ điều hành cho ... c Học sử dụng máy tính nghĩa học sử dụng hệ điều hành d Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy cách tối ưu Câu 18/ Trong phần mềm sau phần mềm phần mềm hệ thống: a Phần mềm quản lý học...
 • 4
 • 256
 • 1

Ma trận đề kiểm tra 45'''' môn sinh 11 học kỳ I năm học 2013-2014

Ma trận đề kiểm tra 45'''' môn sinh 11 học kỳ I năm học 2013-2014
... https://www.facebook.com/groups/Hoinhungnguoiyeuthichsinhhoc/ Cao Ngọc Cường Câu 1: ( 100 i m) Giá trị mong đ i Mức độ thể làm học sinh Cao Trung bình Thấp Kh i niệm khoa học hiểu biết - Nêu đúng, đủ kh i niệm - Gi i thích ... i m kiểm tra tổng i m kiểm tra tổng i m kiểm tra Tỉ lệ: 3,5 : : 2,5 ( HS trung bình , ban Cơ bản) https://www.facebook.com/groups/Hoinhungnguoiyeuthichsinhhoc/ Cao Ngọc Cường BƯỚC 4: BIÊN SOẠN ... côenzim, quan, hợp chất vtm protein, lipit, gluxit, axitnucleic Vì nito hợp chất quan trọng lúa, tham gia thành phần cấu trúc, tham gia trình TDC-NL, i u tiết trình sinh lý lúa Rễ họ đậu có vi...
 • 7
 • 321
 • 1

Thiết kế ma trận đề kiểm tra Hóa học( Tập huấn)

Thiết kế ma trận đề kiểm tra Hóa học( Tập huấn)
... Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra S cõu S im T l ... Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra S cõu S im T l ... Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra S cõu S im S cõu...
 • 95
 • 259
 • 0

Đề Kiểm tra tin học lớp 5 học kì II

Đề Kiểm tra tin học lớp 5 học kì II
... Câu 5: Viết chương trình gồm nhiều thủ tục để tạo hình trang trí theo mẫu đây: II PhÇn thùc hµnh: Gõ trình bày văn sau: (5 điểm) Sáng tác: Trònh Công Sơn Em mùa ... (5 điểm) Sáng tác: Trònh Công Sơn Em mùa xuân Mẹ Em màu nắng Cha Em đến trường học bao điều lạ Môi cười nụ hoa Trang sách hồn nằm mơ màng ngủ Em gối đầu dò thơ Em thấy hoa hồng nhỏ Bay trời tháng ... Tim người quê nhà nhỏ Tình nồng thắm mặt trời xa (Chú ý: Sau làm xong lưu với tên “Baikiemtra - Tên- lớp vào ổ D:) ...
 • 3
 • 260
 • 1

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết khối 11

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết khối 11
... độ Nội dung CTCT-Danh pháp Đònh nghóa 2,0 0,25 0,5 0,25 1, 5 0,75 1, 0 0,5 2,5 5,5 1, 5 1, 75 1, 5 0,5 2,5 10 ,0 20 V .Ma trận đề số 4: *MA TRẬN ĐỀ Mức độ Nội dung Đồng đẳng, đphân hiđrôcacbon thơm Hợp ... 1, 25 0,25 0,5 1, 0 2,0 2,0 3 2,5 1, 5 0,75 0,75 1, 0 3,5 4,0 16 6,0 MA TRẬN ĐỀ Biết TN Hidrocacbon không no Hiểu TL 0,5 Hidrocacbon thơm TN 2,5 Tổng 0,25 3,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 1 0,25 1, 5 ... 2,5 1 1,5 0,25 1, 5 2,5 0,5 TL 0,25 Ancol - Phênol Vận dụng TN TL 0,25 0,25 Dẫn xuất halogen Anđêhit -Xêton Axit cacboxilic Tổng 0,25 1, 5 0,5 1 0,25 1 4 0,5 2,0 Mức độ Nội dung 0,5 1, 0 0,25 VI Ma...
 • 3
 • 1,971
 • 14

các dạng đề kiểm tra hình học lớp 11

các dạng đề kiểm tra hình học lớp 11
... 2: Cho hình chóp SABCD, Có SA ⊥ ( ABCD) , W ABCD hình vuông Gọi N, M hình chiếu A lên SB,SD a) Chứng minh CD ⊥ ( SAD ) b) Chứng minh SD ⊥ ( AMN ) Câu : Cho tứ diện ABCD Chứng minh AD ⊥ CB Đề số ... Câu 2: Cho hình chóp SABCD, Có SA ⊥ ( ABCD) , W ABCD hình vuông Gọi H, K trung điểm SB,SD a) Chứng minh BD ⊥ SC b) Chứng minh HK ⊥ ( SAC ) Câu : Cho tứ diện ABCD Chứng minh AB ⊥ CD Đề số Câu : ... 2: Cho hình chóp SABCD, W ABCD hình vuông Gọi O = AC ∩ BD SA=SC,SB=SD Gọi M,N trung điểm SA,SC a) Chứng minh SO ⊥ ( ABCD ) b) Chứng minh SO ⊥ MN Câu : Cho tứ diện ABCD Chứng minh AB ⊥ CD Đề số...
 • 3
 • 718
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: ma tran de kiem tra khoa hoc lop 4xay dung ma tran de kiem tra tin hoc 4ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 11ma trận đề kiểm tra môn sinh lớp 11de kiem tra tin hoc lop 11 cau truc lapđề kiểm tra tin học lớp 11 học kì 2ma trận đề kiểm tra môn văn lớp 11de kiem tra tin hoc lop 11 hk2de kiem tra tin hoc lop 11 hoc ki 2 co dap anma tran de kiem tra tieng anh lop 6 hoc ki1ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 1 năm học 2013 2014ma trận đề kiểm tra địa lý lớp 7đề kiểm tra tin học lớp 8ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 12đề kiểm tra tin học lớp 6đơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kếtđơn xin miễn giảm học phí pdfđơn xin miễn giảm học phíĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán chi phíĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng mạng truyền thông trong ô tôTuần 10. Hai đứa trẻĐề cương bài giảng bảo trì và sửa chữa cơ khíĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng cấu tạo ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng sử dụng và sửa chữa ô tôĐề cương bài giảng vi điều khiểnĐề cương bài giảng xe chuyên dụng (chuyên ngành cơ điện tử ô tô )Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập lắp ráp và chế tạo thiết bị cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng tính toán thiết kế ô tô