Phương pháp vẽ và nhận xét các dạng biểu đồ địa lí lớp 9

PHƯƠNG PHÁP VẼ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊALỚP 9

PHƯƠNG PHÁP VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 9
... ta thi kỡ 199 1 2002 ( %) Nm Tng s 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 100 100 100 100 100 100 100 Nụng Lõm Ng nghip 40,5 29, 9 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0 Cụng nghip xõy dng 23,8 28 ,9 28,8 32,1 ... gia sỳc, gia cm ( ly nm 199 0 = 100%) Nm 199 0 199 5 2000 2002 Trõu 2854,1 296 2,8 2 897 ,2 2814,1 Bũ 3116 ,9 3638 ,9 4127 ,9 4062 ,9 Ln 12260,5 16306,4 20 193 ,8 231 69, 5 407,4 142,1 196 ,1 233,3 Gia sỳc, gia ... liu nm sau : s liu nm gc 100% Bng ch s tng trng Nm 199 9 199 5 2000 2002 Trõu 100 103,8 101,5 89, 6 Bũ 100 116,7 132,4 130,4 Ln 100 133,0 164,7 1 89, 2 Gia cm 100 132,3 182,6 217,2 Gia sỳc, gia cm A...
 • 17
 • 11,142
 • 41

PHƯƠNG PHÁP VẼ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊALỚP 9 docx

PHƯƠNG PHÁP VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 9 docx
... 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Dịch vụ Công nghiệp xây dựng Nông - Lâm - Ng- nghiệp Biu c cu GDP thi k 199 1 2002 Nhn xột: T 199 1 2002 t trng ngnh nụng lõm ng nghip gim mnh t 40,5% ( 199 1) ... ta thi kỡ 199 1 2002 ( %) Nm 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tng s 100 100 100 100 100 100 100 Nụng Lõm Ng nghip 40,5 29, 9 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0 Cụng nghip xõy dng 23,8 28 ,9 28,8 32,1 ... gia sỳc, gia cm ( ly nm 199 0 = 100%) Nm 199 0 199 5 2000 2002 Trõu 2854,1 296 2,8 2 897 ,2 2814,1 Bũ 3116 ,9 3638 ,9 4127 ,9 4062 ,9 Ln 12260,5 16306,4 20 193 ,8 231 69, 5 407,4 142,1 196 ,1 233,3 Gia sỳc, gia...
 • 11
 • 1,848
 • 22

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP VẼ NHẬN XÉT CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ ĐỊA

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP VẼ VÀ NHẬN XÉT CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ
... CỦA ĐỀ TÀI Gồm nội dung chính: Phương pháp vẽ nhận xét loại biểu đồ Địa a Khái niệm biểu đồ b Các loại biểu đồ cách vẽ c Cách nhận xét, giải thích biểu đồ Một số tập cụ thể vẽ nhận xét loại biểu ... III CÁCH NHẬN XÉT CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ Sau vẽ xong biểu đồ, đề thường yêu cầu dựa vào bảng số liệu biểu đồ, nhiều dựa vào biểu đồ vẽ để nhận xét vấn đề Việc nhận xét cần đảm bảo hai phần: - Nhận xét ... kinh tế) Các loại biểu đồ phong phú, đa dạng Mỗi loại biểu đồ dùng để biểu nhiều chủ đề khác ngược lại, có chủ đề biểu nhiều loại biểu đồ khác Do đó, vẽ ta phải vào chủ đề để chọn loại biểu đồ thích...
 • 25
 • 489
 • 2

Phương pháp vẽ phân tích các dạng biểu đồ địalớp 9.doc

Phương pháp vẽ và phân tích các dạng biểu đồ địa lý lớp 9.doc
... sử dụng phơng pháp + Phơng pháp nghiên cứu lí thuyết: nhằm xây dựng sở lí kuận cho đề tài + Phơng pháp quan sát: nhằm tìm hiểu việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ học sinh học + Phơng pháp điều tra: ... trạng có học sinh yếu - thực hành kỹ vẽ biểu đồ + Phơng pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Thông qua kết kiểm tra đánh giá chất lợng hiệu tập v kỹ vẽ biểu đồ học sinh III Mc ớch nghiờn cu - Kho ... hng tớch cc - a cụng ngh thụng tin vo h tr bi ging PHN NI DUNG I C s lun Khỏi nim biu Biểu đồ hình vẽ cho phép mô tả cách dễ dàng động thái phát triển tợng (nh trình phát triển công nghệ...
 • 29
 • 390
 • 0

Bài soạn Kỹ năng vẽ nhận xét các dạng biểu đồ Địa9

Bài soạn Kỹ năng vẽ và nhận xét các dạng biểu đồ Địa lý 9
... 9/ 6 40 28 12 9/ 7 40 30 10 9/ 8 41 31 10 9/ 9 40 27 13 9/ 10 40 26 14 III.Nội dung chính: phương pháp vẽ nhận xét biểu đồ Các dạng biểu đồ chọn lọc thích hợp: a) Có dạng bản: - Biểu đồ cột ( cột ... 2010-2011 - Biểu đồ miền - Biểu đồ ngang - Biểu đồ cột chồng - Biểu đồ đường - Biểu đồ kết hợp b) Cách lựa chọn biểu đồ xử lí số liệu: - Nếu bảng số liệu cho năm (đơn vị %) ta vẽ biểu đồ hình tròn ... Đồng Nai 12 Kỹ vẽ nhận xét dạng biểu đồ Địa Lí lớp – Năm học 2010-2011 13 cấu hay biểu đồ để nhận xét Với yêu cầu : + Nhận xét năm ngành chiếm tỉ lệ cao, thấp, giữ vai trò ? + Nhận xét thay đổi...
 • 14
 • 1,870
 • 32

Hướng dẫn HS vẽ các dạng biểu đồ Địa 9

Hướng dẫn HS vẽ các dạng biểu đồ Địa lí 9
... 38 .9 13 41 .9 16 47.1 12 32.4 55 39. 9 Tỉ lệ học sinh 16 Giải pháp: Lớp 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 Tổng cộng Hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ Địa Xác định Xác định Chưa xác vẽ vẽ sai biểu định dạng TSHS biểu ... định vẽ Lớp TSHS biểu đồ SL % 9. 1 36 22.2 9. 2 31 19. 4 9. 3 34 26.5 9. 4 37 18 .9 Tổng cộng 138 30 21.7 Tỉ lệ học sinh Xác định Chưa xác vẽ sai biểu định dạng đồ biểu đồ SL % SL % 21 58.3 19. 4 15 ... kĩ xác định vẽ loại biểu đồ địa Giúp học Người thực : Nguyễn Quốc Vũ Giải pháp: Hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ Địa 20 09 - 2010 sinh ngày yêu thích học môn, biết cách vẽ biểu đồ, giải tốt...
 • 22
 • 350
 • 0

Đề tài: Phương pháp thủ thuật giải nhanh các dạng trắc nghiệm vật 12 pptx

Đề tài: Phương pháp thủ thuật giải nhanh các dạng trắc nghiệm vật lí 12 pptx
... -2009 12L 12T 12Si -2009 9,55 9,61 9,30 8,90 8,83 x 2010: ) (%) Trung bình Kém Khá (0 =>2.0) (2.5=>5.0) (5.5=>6.0) (6.6=>7.5) (8.0=>10) 12L 23 0% 0% 13,04% 8,70% 18 78,26% 12T 25 0% 0% 20,00% 12, 00% ... ) 2 2k k Câu 07: A 10 C 12 B 11 v f 30 15 D 13 2(cm) d1 d => (d1-d2) = (2k 1) / 2) 2 ( d1- d2 12 M ) (2k 1) M ta có -6,25 = acos(30 t), u2 = bcos(30 t + /2) 2k 0,5 mà 12 k Câu 08: A = acos(8 ... 4/3(s) x=4cos( 0,5 t / ) t = 0,5 t = Câu 10 : v=24 cos(4 t+ 2= 37 /12 (s) A 141cm B 96cm ( C.234cm D 117cm II VI t1 = t 29 12 I 29 s quay 12 t2 t1 a x O III /6 Hình V IV v => s =18A+0,5A+1A=19,5x6 =117...
 • 26
 • 182
 • 0

skkn rèn LUYỆN một số kĩ NĂNG NHẬN DẠNG, vẽ PHÂN TÍCH BIỂU đồ địa lớp 9

skkn rèn LUYỆN một số kĩ NĂNG NHẬN DẠNG, vẽ và PHÂN TÍCH BIỂU đồ địa lí lớp 9
... giai on 199 0 2006 Nm S dõn (triu ngi) 199 0 199 5 199 6 199 9 2000 2002 2006 66,2 71 ,99 5 73,156 76, 596 77,635 79, 727 84,155 Hóy v biu ng th hin tỡnh hỡnh phỏt trin dõn s nc ta, giai on 199 0 2006 ... Than 199 0 100,0 199 5 182,6 2000 252,2 2006 845,7 Du thụ 100,0 181,5 603,7 637,0 in 100,0 167,0 303,4 671,6 *V biu : GV hớng dẫn HS vễ biểu đồ đờng Vẽ hệ trục tọa độ: - Xác đinh tên biểu đồ ghi vào ... thnh th v t l dõn thnh th nc ta giai on 199 0- 2005 Nm S dõn thnh th T l dõn s thnh 199 0 (triu ngi) 12 ,9 th (%) 19, 5 199 5 14 ,9 20,8 2000 18,8 24,2 2003 20 ,9 25,8 2005 22,3 26,8 V biu thớch hp th...
 • 38
 • 978
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm xác định nội dung phương pháp giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lớp 12 THPT

sáng kiến kinh nghiệm xác định nội dung và phương pháp giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lí lớp 12  THPT
... để phòng tránh giáo dục người xung quanh phòng tránh thiên tai - 17 - CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 2.1 MỤC TIÊU GIÁO DỤC PHÒNG ... Địa 120 học sinh lớp 12 Đề tài xác định khả giáo dục PCTT cho học sinh qua Địa lớp 12 bao gồm: Về nội dung: Việc giáo dục PCTT qua dạy Địa lớp 12 tập trung vào nội dung: Loại thiên tai ... cho thân số phương pháp kĩ việc giáo dục PCTT cho học sinh trình giảng dạy mạnh dạn chọn đề tài: "Xác định nội dung phương pháp giáo dục phòng chống thiên tai qua môn Địa lớp 12 - THPT" làm...
 • 53
 • 207
 • 0

skkn xác định nội dung phương pháp giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lớp 12 THPT

skkn xác định nội dung và phương pháp giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lí lớp 12  THPT
... để phòng tránh giáo dục người xung quanh phòng tránh thiên tai 17 CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 2.1 MỤC TIÊU GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG ... giáo dục PCTT qua dạy Địa lớp 12 giáo viên Địa 120 học sinh lớp 12 Đề tài xác định khả giáo dục PCTT cho học sinh qua Địa lớp 12 bao gồm: Về nội dung: Việc giáo dục PCTT qua dạy Địa lớp ... cho thân số phương pháp kĩ việc giáo dục PCTT cho học sinh trình giảng dạy mạnh dạn chọn đề tài: "Xác định nội dung phương pháp giáo dục phòng chống thiên tai qua môn Địa lớp 12 - THPT" làm...
 • 53
 • 61
 • 0

CHUYÊN ĐỀ: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ GIÁO ÁN CẢ NĂM MÔN ĐỊA LỚP 4, SOẠN THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI”

CHUYÊN ĐỀ: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  BỘ GIÁO ÁN CẢ NĂM MÔN ĐỊA LÍ LỚP 4, SOẠN THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI”
... : CHUYÊN ĐỀ: “ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - BỘ GIÁO ÁN CẢ NĂM MÔN ĐỊA LÍ LỚP 4, SOẠN THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI” Chân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU GỒM CÁC NỘI DUNG: (Giáo án môn Địa lớp gồm 35 soạn theo ... học kì I ) A.Mục tiêu: -Kiểm tra để đánh giá việc nắm kiến thức mà HS học phân môn địa học kì I vừa qua - Rèn kĩ làm cho học sinh - Giáo dục học sinh ý thức tự giác học làm B Đồ dùng dạy học: ... tiện dạy học, dự kiến đánh giá III Quy trình lập kế hoạch học Nghiên cứu nội dung học SGK Hướng dẫn diều chỉnh nội dung dạy học môn học 2 Xác định mức độ cần đạt học quy định Chương trình giáo dục...
 • 82
 • 1,667
 • 1

Các bước xây dựng một số dạng biểu đồ Địa ở THPT

Các bước xây dựng một số dạng biểu đồ Địa lí ở THPT
... trình xây dựng hình thức biểu đồ Các hình thức biểu đồ: + Biểu đồ theo đường + Biểu đồ hình tròn + Biểu đồ hình cột + Biểu đồ kết hợp cột đường + Biểu đồ miền + Biểu đồ tháp tuổi Trở lại 4.1 Biểu ... đồ theo đường Bước 1: Xác định mục đích việc xây dựng biểu đồ Bước 2: Xử số liệu phù hợp với vẽ biểu đồ Bước : Vẽ biểu đồ + Vẽ hệ trục toạ độ Ví dụ + Khắc độ + Vẽ biểu đồ đường biểu diễn Bước ... Năm Trở lại 4.2 Biểu đồ hình cột Bước 1: Xác định mục đích việc xây dựng biểu đồ Bước : Xử số liệu phù hợp với vẽ biểu đồ Bước : Vẽ biểu đồ + Vẽ hệ trục toạ độ Ví dụ + Khắc độ + Vẽ biểu đồ hình...
 • 40
 • 356
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng một số dạng biểu đồ địa trên microsoft excel 2010

Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng một số dạng biểu đồ địa lí trên microsoft excel 2010
... An Xây dựng số dạng biểu đồ địa phần mềm Microsoft Excel 2010 Hình 1.8: Các nhóm dạng biểu đồ ME 2010 * Thành phần biểu đồ: Thành phần biểu đồ theo dạng thông thường thường có: - Các đường biểu ... biểu đồ môn địa gồm loại sau: Bảng 1: CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ TRONG MÔN ĐỊA LÍ Loại biểu đồ Biểu đồ Các dạng cụ thể GV Nguyễn Thị Định Chức Trường THCS Chu Văn An Xây dựng số dạng biểu đồ địa phần ... kiểu biểu đồ cột chồng - Xuất biểu đồ sau: 26 GV Nguyễn Thị Định Trường THCS Chu Văn An Xây dựng số dạng biểu đồ địa phần mềm Microsoft Excel 2010 - Chỉnh sửa biểu đồ: + Đặt tên biểu đồ: Chart...
 • 29
 • 212
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH NHẬN BIẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC LỚP 9

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH VÀ NHẬN BIẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC LỚP 9
... nên việc rèn lên kỹ viết phương trình hoá học nhận biết số tập thí nghiệm thực hành em nhiều hạn chế Từ dạy học môn hoá học theo chương trình sách giáo khoa đổi mới, môn hóa học môn khoa học thực ... hoá chất để nhận biết chất dạng tập phân biệt lọ nhãn, viết phương trình hoá học chưa nên gặp khó khăn dạng tập viết phương trình phản ứng hoá học theo sơ đồbiếnhoá Qua vấn đề nêu nhận thấy cần ... hóa học, nhận thấy em học sinh lớp lên học hóa học lớp không tốt nguyên nhân sau: - Các em không nhớ đầy đủ hoá trò kí hiệu hoá học chất nên thường dẫn đến việc viết không công thức hoá học phương...
 • 12
 • 389
 • 0

Về phương pháp lập kiểm tra các chỉ tiêu trên hệ thống báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.DOC

Về phương pháp lập và kiểm tra các chỉ tiêu trên hệ thống báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.DOC
... chia thành phần chính: phần 1: Tổng quan báo cáo tài I Những vấn đề chung hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp II Phơng pháp lập báo cáo tài doanh nghiệp III Kiểm tra báo cáo tài doanh nghiệp Phần :Thực ... liệu sau: - Các sổ kế toán kỳ báo cáo; - Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo; - Thuyết minh báo cáo tài III Kiểm tra báo cáo tài doanh nghiệp Khái quát ... Luật Doanh nghiệp chế độ tài chính, nên doanh nghiệp cha thực nhận thức đầy đủ lợi ích việc lập nộp báo cáo tài Qua nghiên cứu hệ thống báo cáo tài phơng pháp lập kiểm tra hệ thống báo cáo tài chính, ...
 • 41
 • 666
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các dạng biểu đồ địa lý lớp 9các dạng biểu đồ địa lí lớp 12cách vẽ các dạng biểu đồ địa lí 12các dạng biểu đồ địa lí 12các dạng biểu đồ địa lí 9các dạng biểu đồ địa lý lớp 12các dạng biểu đồ địa lý lop 8các dạng biểu đồ địa lý lop 11các dạng biểu đồ địa lí 10các dạng biểu đồ địa lícách vẽ biểu đồ địa lí lớp 9bài tập vẽ biểu đồ địa lí lớp 9các dạng biểu đồ địa lý và cách vẽcách vẽ và nhận xét biểu đồ địa lí lớp 10hướng dẫn vẽ các dạng biểu đồ địa lýĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại