KỶ THUẬT bào CHẾ và PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC TIÊM

Kỹ thuật bào chế phương pháp kiểm nghiệm thuốc tiêm

Kỹ thuật bào chế và phương pháp kiểm nghiệm thuốc tiêm
... trước tiêm, để tiêm vào thể theo nhiều đường tiêm khác Các đường đưa thuốc Thuốc tiêm vào thể theo đường tiêm khác Đối với đường tiêm thuốc vào thể dung nạp thể tích thuốc định Các đường tiêm thuốc ... đường tiêm thường gặp:  Tiêm da  Tiêm da  Tiêm bắp  Tiêm tĩnh mạch  Tiêm động mạch  Tiêm trực tiếp vào tim  Tiêm cột sống  Tiêm vào khớp túi bao khớp  Tiêm vào mắt Phân loại thuốc tiêm ... khuẩn thuốc trình sử dụng thuốc  Chất sát khuẩn đưa vào chế phẩm thuốc tiêm đơn liều chế phẩm thuốc tiêm pha chế, sản xuất kỹ thuật vô khuẩn.Chất sát khuẩn có thuốc tiêu diệt vi ngẫu nhiên rơi vào...
 • 57
 • 3,147
 • 37

Bào chế CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC

Bào chế CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC
... nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học Mở đầu Kiểm nghiệm thuốc phương pháp thử động vật Kiểm nghiệm thuốc phương pháp thưe vi sinh vật Phần V: Kết luận 24 Phần II KIỂM NGHIỆM THUỐC BẰNG ... số chất hữu đa chức thuốc thử periodat Ứng dụng cặp ion kiểm nghiệm thuốc Phần III: Các phương pháp lý hóa kiểm nghiệm thuốc 29 Phương pháp quang phổ phân tử Phương pháp sắc ký hóa lỏng ... chúng em xin tóm tắt nêu ví dụ số phương pháp vật lý, hóa học, sinh học kiểm nghiệm thuốc thông qua chuyên đề thảo luận sau đây: Page2 “CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC” MỤC LỤC Phần I: Đặt vấn...
 • 82
 • 344
 • 0

thuật bào chế thuốc tiêm phương pháp kiểm nghiệm thuốc

Kĩ thuật bào chế thuốc tiêm và phương pháp kiểm nghiệm thuốc
... dùng phương pháp nuôi cấy mẫu thuốc tiêm môi trường nuôi cấy thích hợp Có phương pháp thử phương pháp màng lọc phương pháp cấy trực tiếp 4.6 Chất gây sốt (Pyrogen) Thuốc tiêm truyền, thuốc tiêm ... vào lọ thao tác rút thuốc để tiêm, đảm bảo liều thuốc lại lọ luôn vô khuẩn Các thuốc tiêm tĩnh mạch với liều > 15ml, thuốc tiêm truyền, thuốc tiêm vào mãng cầu, thuốc tiêm vào dịch não tủy, tuyệt ... thu thuốc sau tiêm bắp thường giảm Bệnh nhân ưng thư trình chuyển hoá thuốc tăng nên nồng độ thuốc mô thường thấp VI .Kiểm nghiệm thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền Định nghĩa: Chế phẩm dùng để tiêm chế...
 • 32
 • 18,717
 • 88

đánh giá hiệu quả của một số biện pháp kỹ thuật canh tác phương pháp xử lý thuốc hóa học đối với nhện lông nhung (eriophyes sp ) gây hiện tượng chổi rồng trên nhãn tiêu da bò tại tỉnh hậu giang

đánh giá hiệu quả của một số biện pháp kỹ thuật canh tác và phương pháp xử lý thuốc hóa học đối với nhện lông nhung (eriophyes sp ) gây hiện tượng chổi rồng trên nhãn tiêu da bò tại tỉnh hậu giang
... học với đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC VÀ PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ THUỐC HÓA HỌC ĐỐI VỚI NHỆN LÔNG NHUNG (ERIOPHYES SP. ) GÂY HIỆN TƢỢNG CHỔI RỒNG TRÊN NHÃN TIÊU DA ... 2015 Đánh giá hiệu số biện pháp kỹ thuật canh tác phƣơng pháp xử thuốc hóa học nhện lông nhung Eriophyes sp gây tƣợng chổi rồng nhãn tiêu da tỉnh Hậu Giang Luận văn tốt nghiệp Đại học, ... phƣơng pháp xử thuốc hóa học nhện lông nhung Eriophyes sp gây tƣợng chổi rồng nhãn tiêu da tỉnh Hậu Giang Khảo sát đánh giá với vƣờn nhãn thực tế ghi nhận đƣợc số đánh giá biện pháp canh tác...
 • 42
 • 301
 • 0

Kỹ thuật bào chế thuốc viên phương pháp kiểm nghiệm

Kỹ thuật bào chế thuốc viên và phương pháp kiểm nghiệm
... hợp màu đồng Lựa chọn phương pháp tạo hạt - dập viên 2.1 Phương pháp tạo hạt ươt Đây phương pháp thông dụng Ưu điểm: dễ bảo đảm độ bền học viên Dược chất dễ phân phối vào viên Quy trình thiết ... Mục đích: thêm vào viên để nhận biết, phân biệt số loại viên, làm cho viên đẹp để kiểm soát phân tán số dược chất dùng liều thấp viên Nhược điểm: làm cho trình bào chế bảo quản viên thêm phúc ... thành viên, diện tích BMTX dược chất với môi trường hoà tan bị giảm nhiều, với dược chất tan bào chế viên nén không tốt, SKD thuốc bị giảm nhiều SKD viên nén thay đổi thất thường trình bào chế, ...
 • 14
 • 25,869
 • 185

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm

Kỹ thuật bào chế thuốc nangvà phương pháp kiểm nghiệm
... Mothes, sinh viên người Pháp sáng chế năm 1834 phương pháp nhúng khuôn Sáu năm sau (1984) phương pháp ép khuôn kim loại phát minh, đến năm 1932 phương pháp cải tiến thành phương pháp ép trục quay Nang ... phân gelatin, PH cao làm vỏ nang cứng lại 2.3/ Các phương pháp bào chế nang mềm: 2.3.1 Phương pháp nhúng khuôn: Là phương pháp áp dụng để chế nang mềm qui mô nhỏ Khuôn giá kim loại hình trái ... thiết bị đóng nang Có thể chia thành hai phương pháp chính: phương pháp đóng theo thể tích phương pháp phân liều piston + Phương pháp đóng theo thể tích: Bột thuốc phân phối qua phiễu, mầm đựng thân...
 • 25
 • 6,766
 • 137

Kỹ thuật bào chế thuốc nang phương pháp kiểm nghiệm

Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm
... dịch ruột 3.3.4 Thuốc nang giải phóng chất đặc biệt Thuốc nang giải phóng chất đặc biệt nang cứng nang mềm có vỏ nang hay thuốc nang nang vỏ nang thuốc nang bào chế đặc biệt, để kiểm soát hay chương ... đóng nang, dùng dụng cụ gạt đầy vào thân nang Trong công nghiệp có nhiều phương pháp đóng thuốc vào nang phụ thuộc vào loại thiết bị đóng nang Có thể chia thành hai phương pháp chính: phương pháp ... viên nang 3.3.1 .Thuốc nang cứng Thuốc nang cứng có vỏ nang gồm phần hình trụ lồng khít vào nhau, phần có đầu kín, đầu hở Thuốc đóng nang thường dạng rắn bột cốm 3.3.2 Thuốc nang mềm Có vỏ nang...
 • 25
 • 12,366
 • 70

Kỹ thuật bào chế thuốc nang phương pháp kiểm nghiệm - Chương 1

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 1
... mà dạng bào chế đổi hình thức Tuy nhiên ngành bào chế nước ta bào chế quy ước 3 Một số khái niệm hay dùng bào chế 3 .1 Dạng thuốc (dạng bào chế) :   Dạng thuốc sản phẩm cuối trình bào chế, dược ... thầy thuốc 3.2 Chế phẩm: Là sản phẩm bào chế nói chung nhiều dược chất.Có trường hợp sản phẩm trung gian để bào chế dạng thuốc khác (cao thuốc, vi nang, pellet…) 3.3 Biệt dược: Là chế phẩm bào chế ... I Đại cương bào chế Khái niệm bào chế Bào chế môn học nghiên cứu sở lý luận kỹ thuật thực hành pha chế, sản xuất dạng thuốc; tiêu chuẩn chất lượng, cách đóng gói bảo quản dạng thuốc nhằm phát...
 • 26
 • 2,405
 • 11

Kỹ thuật bào chế thuốc nang phương pháp kiểm nghiệm - Chương 2

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 2
... II KIỂM NGHIỆM THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỬ TRÊN ĐỘNG VẬT  2. 1 Nguyên tắc Kiểm nghiệm thuốc phép thử động vật dựa đáp ứng động vật thí nghiệm chế phẩm đưa vào thể liều lượng theo qui định thí nghiệm ... thuốc, hai loại thử nghiệm áp dụng nhiều là: - Kiểm nghiệm thuốc phương pháp thử động vật - Kiểm nghiệm thuốc thử nghiệm vi sinh vật        1 .2 Chất chuẩn Chất chuẩn yếu tố quan trọng để ... chuột chết, mẫu thử không đạt yêu cầu     2. 2 .2 Thử chất gây sốt • Nguyên tắc: Là phương pháp sinh học để kiểm tra chất lượng mẫu thử, dựa tăng thân nhiệt thỏ sau tiêm thuốc thử cần thử vào...
 • 37
 • 1,317
 • 7

Kỹ thuật bào chế thuốc nang phương pháp kiểm nghiệm - Chương 3

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 3
... 2 u - Nhc im ca viờn nộn 2.1.u im - ó c chia liu ln tng i chớnh xỏc - Th tớch gn nh, d chuyn, mang theo ngi - D che du mựi v khú chu ca dc cht - Dc cht n nh, tui th di hn dng thuc lng - D u ... rut - Kộo di tỏc dng ca thuc - D nhn bit, phõn bit cỏc loi viờn - Lm tng v p ca viờn 3. 1 Bao ng: L cỏch truyn thng, ỏp dng t lõu viờn nộn vi ni bao quay trũn Bao ng gm cỏc giai on: - Bao nn - Bao ... nhiu l khỏ ln 3 Bao viờn * Mc ớch: - Che du mựi v khú chu ca dc cht - Trỏnh kớch ng ca dc cht vi niờm mc d dy - Bo v dc cht trỏnh tỏc ng ca cỏc yu t ngoi mụi nh m, ỏnh sỏng, dch v - Khu trỳ tỏc...
 • 37
 • 1,635
 • 17

Kỹ thuật bào chế thuốc nang phương pháp kiểm nghiệm - Chương 4

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 4
... phiếu kiểm nghiệm hay phiếu phân tích Phiếu kiểm nghiệm văn pháp lý tổ chức kiểm tra chất lượng thuốc, xác nhận kết kiểm nghiệm theo tài liệu kỹ thuật hợp pháp mẫu thuốc Phiếu phân tích văn pháp ... phiếu kiểm nghiệm phải có: Phần tiêu đề (bao gồm tên quan kiểm nghiệm, số phiếu kiểm nghiệm, tên mẫu kiểm nghiệm, lý lịch mẫu kiểm nghiệm ), tiêu thử kết quả, kết luận cuối mẫu thuốc kiểm nghiệm Dưới ... Kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc tiến hành phân tích mẫu thuốc đại diện cho lô thuốc phương pháp hoá học, lý học, hoá lý, sinh học… quy định để xem thuốc có đạt...
 • 25
 • 862
 • 5

Kỹ thuật bào chế thuốc nang phương pháp kiểm nghiệm - Chương 5

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 5
... ruột 3.3.4 Thuốc nang giải phóng chất đặc biệt Thuốc nang giải phóng chất đặc biệt nang cứng nang mềm có vỏ nang hay thuốc nang nang vỏ nang thuốc nang bào chế đặc biệt, để kiểm soát hay chương trình ... đóng nang, dùng dụng cụ gạt đầy vào thân nang Trong công nghiệp có nhiều phương pháp đóng thuốc vào nang phụ thuộc vào loại thiết bị đóng nang Có thể chia thành hai phương pháp chính: phương pháp ... vỏ nang, bào chế thuốc đóng vào nang nhiệm vụ nhà bào chế Oct 10, 2012 CHUYÊN ĐỀ Mục đích đóng thuốc vào nang - Che dấu mùi, vị khó chịu dược chất VD: nang dầu giun, dầu cá, chloramphenicol, nang...
 • 25
 • 1,432
 • 16

Kỹ thuật bào chế thuốc nang phương pháp kiểm nghiệm - Chương 6

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 6
... khuẩn đưa vào số công thức thuốc tiêm với nồng độ thích hợp đó, nhằm trì độ vô khuẩn thuốc trình sử dụng thuốc  Chất sát khuẩn đưa vào chế phẩm thuốc tiêm đơn liều chế phẩm thuốc tiêm pha chế, sản ... nhiên rơi vào lọ thao tác rút thuốc để tiêm, đảm bảo liều thuốc lại lọ luôn vô khuẩn  Các thuốc tiêm tĩnh mạch với liều > 15ml, thuốc tiêm truyền, thuốc tiêm vào mãng cầu, thuốc tiêm vào dịch ... chuyển hoá thuốc tăng nên nồng độ thuốc mô thường thấp VI .Kiểm nghiệm thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền 1.Định nghĩa:  Chế phẩm dùng để tiêm chế phẩm vô trùng dùng để tiêm, truyền, cấy vào thể người...
 • 57
 • 1,685
 • 10

Kỹ thuật bào chế thuốc nang phương pháp kiểm nghiệm - Chương 7

 Kỹ thuật bào chế thuốc nang và phương pháp kiểm nghiệm - Chương 7
... Các chương - Các khái niệm - Rối loạn tuần hoàn cục - Rối loạn chuyển hoá chất - Viêm - Sốt - Bệnh lý học hệ hô hấp - Bệnh lý học hệ tiêu hoá - Bệnh lý học chuyên khoa ... cựng quan trng, bao gm: - Sn sinh khỏng th - Phn ng thc bo - Chc nng gii c ca gan - o thi cỏc nhõn t gõy bnh, cỏc c t ngoi c th (nụn ma, phõn, nc tiu, m hụi, niờm dch ) - Tng sinh t bo Chc nng ... nh nhng úng gúp to ln ca Pasteur (182 1- 1895), Koch (1843 - 1900), Metnhicop, Eclich (1854 - 1915), tỡm vai trũ gõy bnh ca nhiu loi vi sinh vt n th k 20 - Th k ca in t v cng l th k ca sinh hc,...
 • 48
 • 1,109
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật bào chế thuốc viên và phương pháp kiểm nghiệmchuyên đề 6 kỹ thuật bào chế thuốc mỡ và phương pháp kiểm nghiệmbáo cáo kĩ thuật bào chế dung dịch thuốc và phương pháp kiểm nghiệm pptxki thuat dieu che vien nen va phuong phap kiem nghiem vien nenkỹ thuật trồng chè bằng phương pháp giâm cànhkỹ thuật đá cầu và phương pháp giảng dạykỹ thuật bào chế và sinh dược họcphuong phap kiem nghiem thuoc panadolky thuat bao quan va che bienphương pháp kiểm nghiệm và bảo quản hạt giốngyêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn vật liệu nhựa ðường ðặckỹ thuật bảo quản và chế biến rau quả nguyễn văn thoa1995 thiết bị áp lực mối hàn yêu cầu kĩ thuật và phương pháp kiểm tratrình tháo lắp kiểm tra kỹ thuật bảo dưỡng và bảo dưỡng sửa chữa ly hợpdung môi và vật liệu chế tạo bao bì dùng trong kỹ thuật bào chế thuốcbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây