GIÁO TRÌNH SINH học cầu KHUẨN

Giáo trình sinh học cầu khuẩn

Giáo trình sinh học cầu khuẩn
... tạo khuẩn lạc đơn Đặt 37 0C 24 giờ, sau giữ thêm nhiệt độ phòng 24 Vi khuẩn sinh dextran có khuẩn lạc nhỏ, màu lam tối, bề mặt nhầy mọc lõm vào thạch (loài Streptococcus sanguis) Vi khuẩn sinh ... Cấy vi khuẩn hoạt hoá vào ống nghiệm, đặt 36 0C, theo dõi tượng sinh axit sau 1-3 ngày Có trường hợp cần dùng paraffin để bịt kín nút theo dõi 14-30 ngày Nếu vi khuẩn có khả lên men đường (sinh ... vi khuẩn hiếu khí để phần băng giấy lọc nhô lên khỏi môi trường; với vi khuẩn kỵ khí thỉ để băng giấy lọc ngập môi trường) Cấy vi khuẩn hoạt hoá, đặt nhiệt độ thích hợp, quan sát ảnh hưởng vi khuẩn...
 • 71
 • 104
 • 0

Giao trinh sinh hoc dai cuong.pdf

Giao trinh sinh hoc dai cuong.pdf
... ng ñư ng sinh h c thông qua s d ng ch ng vi sinh v t có kh lên men 1.3.3 ng d ng y, dư c Kháng sinh ñ ch a b nh hoàn toàn ñư c s n xu t b ng ñư ng sinh h c Nh ng hi u bi t v c u t o sinh lý c ... c, phôi sinh h c, vi sinh v t h c phát tri n m nh m giai ño n S phát tri n m nh m c a v t lý, hoá h c, toán h c ñã t o ñi u ki n thu n l i cho nhà nghiên c u sinh h c Trong th k 20, sinh h c ... protein, axit nucleic M t s ngành sinh h c m i di truy n h c, công ngh sinh h c xu t hi n 1.3 CÁC NG D NG TH C TI N C A SINH H C Ngày nay, nh ng k t qu nghiên c u lý lu n sinh h c ñã ñư c ng d ng vào...
 • 116
 • 2,933
 • 28

Giáo trình sinh học phân tử

Giáo trình sinh học phân tử
... đầu Sinh học phân tử khoa học nghiên cứu tượng sống mức độ phân tử Phạm vi nghiên cứu môn học có phần trùng lặp với số môn học khác sinh học đặc biệt di truyền học hóa sinh học Sinh học phân tử ... sinh học phân tử enzyme cắt hạn chế, DNA ligase, vector tạo dòng, lai phân tử, kỹ thuật PCR sinh học phân tử ngày đạt nhiều thành tựu ứng dụng quan trọng Giáo trình sinh học phân tử cung cấp kiến ... lại trình tổng hợp DNA, RNA protein tìm hiểu cách thức điều hòa mối tương tác Hiện nay, sinh học phân tử sinh học tế bào xem tảng quan trọng công nghệ sinh học Nhờ phát triển công cụ sinh học phân...
 • 220
 • 1,122
 • 14

giao trinh sinh hoc dai cuong

giao trinh sinh hoc dai cuong
... chui vào Sự sinh sản Biểu sống dễ nhận thấy tất loài sinh vật "Sinh vật sinh sinh vật" "tế bào sinh tế bào" Các sinh vật nhỏ bé vi khuẩn lại có tốc độ sinh sản nhanh Có hai kiểu sinh sản : vô ... • Sinh hóa học (Biochemistry): nghiên cứu trình sinh hoá • Lý sinh học (Biophysics): nghiên cứu trình vật lý thể sống • Sinh thái học ( Ecology ): nghiên cứu quan hệ sinh vật môi trường • Vi sinh ... vung tâm đông (trinh tự CEN) hay đâu nhiêm săc thê (trinh tự TEL) Chức cua trinh tự chưa ro, có thê chung tham gia vào trinh di chuyên DNA thoi vô săc (trinh tự CEN) hoăc vào trinh chep toàn...
 • 140
 • 985
 • 4

Giáo trình sinh học: Công nghệ Enzim

Giáo trình sinh học: Công nghệ Enzim
... ng 2: N XU T CÁC CH PH M ENZIM T VI SINH V T 2.1 u hoà trình sinh t ng h p enzim môi tr ng nuôi c y vi sinh v t 2.2 Tuy n ch n c i t o gi ng vi sinh v t cho enzim có ho t l c cao: ... th t lo i enzim nh t nh c n thi t ó Ch 2.1 sinh v t ng 2: S N XU T CÁC CH PH M ENZIM T u hoà trình sinh t ng h p enzim môi tr VI SINH V T ng nuôi c y vi i m c ích nuôi c y thu h i enzim v i hi ... ôi v i loài Asp Niger, Asp Awamori - i v i h vi sinh v t sinh enzim xenluloza Enzim xenluloza enzim c m ng v y môi tr ng nuôi c y vi sinh v t sinh enzim nh t thi t ph i có xenluloza ch t c m ng...
 • 76
 • 229
 • 1

Gíao trình sinh học phân tử

Gíao trình sinh học phân tử
... đầu Sinh học phân tử khoa học nghiên cứu tượng sống mức độ phân tử Phạm vi nghiên cứu môn học có phần trùng lặp với số môn học khác sinh học đặc biệt di truyền học hóa sinh học Sinh học phân tử ... lại trình tổng hợp DNA, RNA protein tìm hiểu cách thức điều hòa mối tương tác Hiện nay, sinh học phân tử sinh học tế bào xem tảng quan trọng công nghệ sinh học Nhờ phát triển công cụ sinh học phân ... sinh học phân tử enzyme cắt hạn chế, DNA ligase, vector tạo dòng, lai phân tử, kỹ thuật PCR sinh học phân tử ngày đạt nhiều thành tựu ứng dụng quan trọng Giáo trình sinh học phân tử cung cấp kiến...
 • 230
 • 293
 • 1

Tài liệu Giáo trình sinh học đại cương pdf

Tài liệu Giáo trình sinh học đại cương pdf
... 140 5.3.3 Đánh giá học thuyết chọn lọc tự nhiên Darwin - 143 - GS.TS Mai Xuân Lương – ThS Hoàng Viết Hậu Khoa Sinh học Sinh học đại cương -4- CHƯƠNG I SINH HỌC TẾ BÀO 1.1 Đại cương tế bào 1.1.1 ... bào Khoa Sinh học Sinh học đại cương -6- công trình nghiên cứu sinh học phân tử sau Học thuyết tế bào đề cập đến nhiều vấn đề thuộc cấu trúc chức tế bào, nội dung chủ yếu bao gồm: 1/ Tất sinh vật ... Mai Xuân Lương – ThS Hoàng Viết Hậu -8,8 Khoa Sinh học Sinh học đại cương - 44 - 2.1.3 Oxy hóa - khử sinh học Mọi biểu sống sinh trưởng, phát triển, sinh sản cần đến lượng Tế bào sống hệ thống...
 • 145
 • 1,019
 • 29

Giáo trình sinh học phát triển người ths nguyễn bích liên

Giáo trình sinh học phát triển người  ths nguyễn bích liên
... - 47 - ThS Nguyễn Bích Liên Khoa Sinh học Sinh học phát triển người -3- MỞ ĐẦU SINH HỌC PHÁT TRIỂN NGƯỜI khoa học nghiên cứu tượng quy luật sinh học xảy thể người suốt q trình phát triển cá ... tích cực điều độ ThS Nguyễn Bích Liên Khoa Sinh học Sinh học phát triển người ThS Nguyễn Bích Liên - 31 - Khoa Sinh học Sinh học phát triển người - 32 - BÀI SỰ HÌNH THÀNH TẬP TÍNH Ở NGƯỜI I KHÁI ... quan phát triển người ngành là: - Nhân chủng học: Ảnh hưởng yếu tố văn hóa, xã hội đến phát triển người, phát triển người văn hóa khác - Sinh học: Các tượng q trình sinh học phát triển người...
 • 48
 • 660
 • 15

Giáo trình sinh học đại cương

Giáo trình sinh học đại cương
... sống thành đại: đại thái cổ, nguyên sinh, cổ sinh, trung sinh, tân sinh Hình bên mô tả thể sống từ dạng ban đầu sớm thới gian tương ứng với đại địa chất từ tiền Cambri Hình 1.7: Các đại địa chất ... Giáo trình sinh học đại cương By: Nguyễn Hải Online: < http://voer.edu.vn/content/col10414/1.1/ > Thư viện Học liệu Mở Việt Nam This selection and arrangement ... đoạn thành phần tế bào Các thành tựu khoa học cung cấp nhiều phương pháp cho việc tách riêng bào quan đại phân tử sinh học để nghiên cứu thành phần sinh hóa vai trò chúng tế bào Các phương pháp...
 • 138
 • 475
 • 0

Tài liệu Giáo trình sinh học thực vật potx

Tài liệu Giáo trình sinh học thực vật potx
... Xuân Lương Khoa Sinh học Công nghệ Sinh học thực vật -4- truyền thực vật, chế sinh tổng hợp thực vật, sinh lý phát triển, vai trò phytohormone đời sống thực vật nhiều vấn đề sinh học khác Nuôi ... nuôi cấy mô tế bào thực vật vào thực tiễn sản xuất GS.TS Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Công nghệ Sinh học thực vật - 15 - CHƯƠNG II PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT Ở sở nghiên cứu ... Mai Xuân Lương Khoa Sinh học Công nghệ Sinh học thực vật - 32 - II NHÂN GIỐNG BẰNG CON ĐƯỜNG PHÁT SINH PHÔI VÔ TÍNH Ở thực vật bậc cao phôi sản phẩm tự nhiên trình thụ tinh sinh sản hữu tính Tuy...
 • 77
 • 567
 • 3

GIÁO TRÌNH SINH HỌC PHÂN TỬ - CHƯƠNG 2: SINH HỌC PHÂN TỬ ppt

GIÁO TRÌNH SINH HỌC PHÂN TỬ - CHƯƠNG 2: SINH HỌC PHÂN TỬ ppt
... pyrimidine), phân tử đường nhóm phosphate nằm phía ngồi tạo nên trục đường-phosphate hình thành liên kết với phân tử nước, base quay vào phía hạn chế tiếp xúc chúng với phân tử nước giữ cho phân tử DNA ... Mục tiêu Trình bày được: - Cấu trúc chung phân tử RNA - Cấu trúc chức loại RNA Các RNA tổng hợp từ gene tương ứng DNA , đóng vai trò trung gian q trình sinh tổng hợp protein Các phân tử RNA có ... đa phân gồm có: A Hai loại phân tử desoxyribonucleic acid (DNA) ribonucleic acid (RNA) B Hai loại phân tử ribonucleic acid thơng tin (mRNA) ribonucleic acid vận chuyển (tRNA) C Hai loại phân tử...
 • 69
 • 390
 • 4

Xem thêm