bai giang truyen nhiet trao doi nhiet doi luu trong moi truong 1 pha 5679

Chương 4: Trao đổi nhiệt đối lưu trong môi trường 1 pha docx

Chương 4: Trao đổi nhiệt đối lưu trong môi trường 1 pha docx
... 10 15 1 10 4 1, 65 1, 50 1, 34 1, 23 01, 17 01, 13 01, 07 01, 03 01 2 10 4 1, 51 1,40 1, 27 1, 18 01, 13 01, 10 01, 05 01, 02 01 5 10 4 1, 34 1, 27 1, 18 01, 13 01, 10 01, 08 01, 04 01, 02 01 1 10 5 1, 28 1, 22 1, 15 01, 10 ... 01, 08 01, 06 01, 03 01, 02 01 1 10 6 1, 14 1, 11 1,08 01, 05 01, 04 01, 03 01, 02 01, 01 01 Ref 20 30 40 50 εR - ảnh hưởng ống cong: lực ly tâm khiến chất lỏng bò nhiễu loạn hơn, làm tăng α d ε R = + 1, 77 ... số εl chảy tầng l/d 10 εl 1, 90 1, 70 1, 44 1, 28 15 20 30 40 50 1, 18 1, 13 1, 05 1, 02 p. 21 8/2009 Người soạn: TS Hà anh Tùng ĐHBK HCM A3 Tỏa nhiệt chất lỏng chảy q độ Re = 2200 ~ 10 000 - Nếu (l/d)>...
 • 31
 • 455
 • 1

TRUYỀN NHIỆT B5 Trao đổi nhiệt đối lưu trong môi trường một pha

TRUYỀN NHIỆT B5 Trao đổi nhiệt đối lưu trong môi trường một pha
... tính trao đổi nhiệt đối lưu Q F Tw đó: thường dùng cơng thức Newton: Q = α F (Tw − T f ) Tf hay q= ΔT 1/ α - α hệ số tỏa nhiệt đối lưu (W/m2.K) (W) (W/m2) THỰC NGHIỆM - F diện tích bề mặt trao đổi ... ĐHBK HCM Ví dụ TĐN Đối lưu tự nhiên p.8 8/2009 Người soạn: TS Hà anh Tùng 8/2009 ĐHBK HCM VD TĐN đối lưu tự nhiên: TỔN THẤT NHIỆT TỪ MÁY/THIẾT BỊ RA MÔI TRƯỜNG * Thất thoát nhiệt từ vách buồng ... TIÊU CHUẨN ĐỒNG DẠNG TĐN ĐỐI LƯU ỔN ĐỊNH Pt tiêu chuẩn: Nu = f(Re, Gr, Pr) TC Nusselt: biểu thò cường độ tỏa nhiệt: ý nghóa VL: αl Nu = λ α Nu = Q tỏa nhiệt đối lưu / Q dẫn nhiệt Nu TC chưa xác đònh...
 • 31
 • 426
 • 2

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 1 docx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 1 docx
... Nội dung bàI giảng I Phân bố, vai trò nước, muối 1. 1 Nước 1. 2 Muối 1. 3 Bilan nước II Trao đổi NM qua mao mạch (giữa Htư & DGB) (giữ 2 .1 Các yếu tố liên quan đến trao đổi NM 2.2 Trao đổi NM qua ... Trao đổi NM qua màng tế bào (giữa DGB & TB) (giữ 3 .1 Tính thấm chọn lọc màng tế bào 3.2 Trao đổi nước muối qua màng tế bào IV Điều hoà trao đổi nước muối V Rối loạn trao đổi nước muối 5 .1 nước ... tương- 92%, mỡ: 2 5- 30% - lứa tuổi, giới, thể tạng: Tuổi: tuổi -> H2O/ thể (bảng 1) Giới: đàn ông> đàn bà Thể tạng: người béo < người gầy + Nước Bảng 1: Sự phân bố nước theo tuổi Tuổi Nước...
 • 5
 • 125
 • 0

Bài giảng Hóa keo: Chương 5 CÁC HỆ KEO TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG VÀ KHÍ ThS. Trương Đình Đức

Bài giảng Hóa keo: Chương 5 CÁC HỆ KEO TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG VÀ KHÍ ThS. Trương Đình Đức
... môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Nhũ tương ... cao (gen hóa ) (Cpt > 74%) Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chất ... CaCl2 Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí N/D DD1 Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Slide 14 DD1 DINH DUC, 9/22/2009 Chương 5: Các hệ keo môi trường lỏng khí Chương 5: Các hệ keo môi trường...
 • 30
 • 665
 • 0

Bài giảng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong môi trường

Bài giảng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong môi trường
... thông tin Truy cập thông tin thông qua mạng lới viễn thông Truy cập nguồn thông tin khác Thông qua hệ thống (áp lực), kiểm soát Tái đóng gói thông tin cho độc giả Kiểm soát hệ thống Sử dụng thông ... Các thông tin khác Hệ thố thống CSDL môi tr trờng WEBWEB-GIS Li ớch ca h thng thụng tin mụi trng H thng thụng tin a mụi trng H thng thụng tin a mụi trng cp n qun tớch hp thụng tin ... qua hệ thống (áp lực), kiểm soát áp lực tạo điều kiện truy cập thông qua mạng lới viễn thông Kiểm soát hệ thống Thông báo cho thnh viên thông tin Xác định tiêu cho mục tiêu v mục đích Sử dụng thông...
 • 41
 • 457
 • 0

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Bài 2 Trao đổi nhiệt bằng đối lưu - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Bài 2 Trao đổi nhiệt bằng đối lưu - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)
... chế đối lưu tự nhiên nước ống p.4 Để tính trao đổi nhiệt đối lưu Q F Tw đó: thường dùng cơng thức Newton: Q = α F (Tw − T f ) Tf hay q= ΔT 1/ α - α hệ số tỏa nhiệt đối lưu (W/m2.K) (W) (W/m2) ... chung TĐN Đối lưu ĐN: q trình trao đổi nhiệt xảy bề mặt vật rắn tiếp xúc với mơi trường chất lỏng (khí) có nhiệt độ khác có chuyển động chất lỏng Ví dụ: p .2 Một số ví dụ trao đổi nhiệt đối lưu p.3 ... 1 ,28 A.3 10 15 20 30 40 50 1,18 1,13 1,05 1, 02 TỎA NHIỆT Ở TRẠNG THÁI QUÁ ĐỘ Re = 22 00 ~ 10000 Nu f = K o Pr , 43 f ⎛ Prf ⎞ ⎜ ⎜ Pr ⎟ ⎟ ⎝ w⎠ , 25 ⋅ εl BẢNG : Trò số Ko = f(Ref) Ref.1 0-3 2, 2 2, 3...
 • 20
 • 228
 • 0

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Chương 5 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)

Bài giảng Truyền nhiệt VP - Chương 5 Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt - TS. Hà Anh Tùng (ĐH Bách khoa TP.HCM)
... Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM Tubes & Shell p.10 8/2009 Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU DÀN ỐNG CÓ CÁNH p.11 8/2009 Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 ... Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM a) CÁC PT CƠ BẢN ĐỂ TÍNH TỐN NHIỆT TBTĐN LOẠI VÁCH NGĂN CÁNH Tính toán TBTĐN thường có hai dạng: - Tính thiết kế: xác đònh F (ở chế độ đònh mức) - Tính kiểm tra: ... m ) (W m K ) Người soạn: TS anh Tùng ĐHBK HCM 8/2009 5. 2 Tính tốn thiết bị Trao đổi nhiệt loại vách ngăn cánh Giới thiệu TBTĐN loại vách ngăn cánh Các chất tải nhiệt chuyển động cách biệt...
 • 23
 • 403
 • 3

bài giảng thiết bị trao đổi nhiệt chương 2 đun nóng – làm nguội – ngưng tụ

bài giảng thiết bị trao đổi nhiệt chương 2 đun nóng – làm nguội – ngưng tụ
... 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT Thiết bị trao đổi nhiệt: thiết bị dùng để thực trình truyền nhiệt gọi thiết bị trao đổi nhiệt Loại gián tiếp Nhiệt truyền từ chất tải nhiệt tới ... Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LOẠI ỐNG ống xoắn ruột gà QTTB II 01 TS Nguyễn Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT LOẠI ỐNG ống tưới - Dùng để làm nguội ngưng tụ, chất ... (áp suất làm việc đến 75 at) QTTB II 01 TS Nguyễn Minh Tân 2. 2.3 CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT Loại vỏ bọc - Truyền nhiệt gián tiếp qua vỏ thiết bị - Sử dụng đun nóng làm lạnh thiết bị phản...
 • 19
 • 1,428
 • 0

Truyền nhiệt CV Trao đổi nhiệt bức xạ trong môi trường trong suốt

Truyền nhiệt  CV Trao đổi nhiệt bức xạ trong môi trường trong suốt
... gọi nhiệt trở không gian trao đổi F12 ⋅ A1 nhiệt xạ Hình biểu diễn nhiệt trở không gian Nguyễn toàn phong Nhiệt 30 of 43 Chương V – Bức Xạ § 5.6 Trao Đổi Nhiệt Bức Xạ Giữa Bề Mặt Xám 5.6.1 Khả xạ ... – Bức Xạ Nguyễn toàn phong Nhiệt 28 of 43 Chương V – Bức Xạ Nguyễn toàn phong Nhiệt 29 of 43 Chương V – Bức Xạ 5.5.3 Trao đổi nhiệt xạ hai bề mặt đen Trao đổi nhiệt xạ hai vật đen bất kỳ, phương ... – Bức Xạ Một số đồ thò để tra hệ số góc Nguyễn toàn phong Nhiệt 25 of 43 Chương V – Bức Xạ Nguyễn toàn phong Nhiệt 26 of 43 Chương V – Bức Xạ Nguyễn toàn phong Nhiệt 27 of 43 Chương V – Bức Xạ...
 • 43
 • 233
 • 0

Trao đổi nhiệt trong một số quá trình lan truyền của sóng trong môi trường hai pha

Trao đổi nhiệt trong một số quá trình lan truyền của sóng trong môi trường hai pha
... HẢI PHẠM THỊ HẢI TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG MỘT SỐ TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN CỦA SÓNG TRONG QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN CỦA SÓNG TRONG MÔI TRƢỜNG HAI PHA MÔI TRƢỜNG HAI PHA Chuyên ngành: ... hợp lên trình trao đổi nhiệt pha số trình lan truyền sóng xung kích hỗn hợp Để thực mục tiêu nghiên cứu trên, thực đề tài có tên: "Trao đổi nhiệt số trình lan truyền sóng môi trường hai pha" Nội ... kích sử dụng hai dạng sóng ngắn sóng dài 3.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha sóng ngắn lan truyền hỗn hợp nƣớc ni tơ lỏng 3.1.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha hỗn hợp nƣớc chứa bọt - Môi trường nước...
 • 64
 • 197
 • 0

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 2 pptx

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 2 pptx
... chất: VD Fe++/ nă Hem -> v/c O2 cho tổ chức chức Muối * Nhu cầu: ~ chục g /24 h : Na +-6 , Cl +-4 , K +-4 , Ca +-0 ,8, P-1,5, Mg2 +-0 ,3, Fe2 +-0 ,02g /24 h Sinh lý đặc biệt: Phụ nữ có thai - nhu cầu >> so bt Trẻ ... phospho=> phát triển thể Bilan nước: cân nước nhập xuất; : bilan = Nước nhập Nước xuất Uống-1 ,2 l Ntiểu-1,4l ăn-1l Mồ hôi-1l Nội sinh- 0,3l Phân-0,1l =2, 5 lit =2, 5 lit Bệnh lý: - N nhập > N xuất: Bilan ... Muối * Vai trò: - Tham gia cấu tạo tế baò mô (F++/ Hem, Ca,P/ xương, răng, ră I2 / T3, T 4- Hor TG, Na+, K+ -> h.h Na+,K+-ATPase ) - Tg hoạt động xúc tác E (Cl- h.hoá, Cu +2 - ư/c amylase) -...
 • 5
 • 114
 • 0

Xem thêm