câu hỏi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại FTU2

câu hỏi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại FTU2

câu hỏi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại FTU2
... trọng tài viên thường chuyên gia kinh tế đầu ngành, có kinh nghiệm chuyên môn sâu lĩnh vực hoạt động kinh tế đối ngoại Câu 86: So sánh đặc điểm việc giải tranh chấp ngoại thương đường Trọng tài thương ... phải tuân theo Luật thương mại pháp luật có liên quan Hoạt động thương mại đặc thù quy định luật khác áp dụng quy định luật Hoạt động thương mại không quy định Luật thương mại luật khác áp dụng ... thành lập; pháp nhân phải đăng ký hoạt động lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký - - - - Năng lực pháp luật dân pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân...
 • 26
 • 179
 • 0

câu hỏi thi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

câu hỏi thi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại
... đến tượng xung đột pháp luật mua bán quốc tế gì? 41 Hãy nêu điều kiện hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 42 Theo quy định pháp luật Việt Nam, hàng hóa xem đối tượng hợp pháp hợp đồng mua ... hóa quốc tế thương nhân hai nước, bên lựa chọn khác? Giải thích 34 Phát biểu sau hay sai: hệ thống pháp luật nước chọn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế luật chuyên ngành luật liên ... hợp đồng Bộ luật dân sự? Giải thích 35 Trình bày khác biệt tập quán quốc tế thương mại hai nguồn luật: điều ước quốc tế thương mại luật quốc gia 36 Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có sử...
 • 8
 • 791
 • 6

TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI pot

TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI pot
... Định nghĩa   Pháp luật Pháp luật hoạt động kinh tế đối ngoại Tập hợp, hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ xã hội phát sinh từ có liên quan đến hoạt động kinh tế đối ngoại I KHÁI ... I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT TRONG HĐ KTDN Định nghĩa Đặc điểm II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Những nguyên tắc Tư pháp quốc tế quy định Những nguyên tắc pháp luật quốc gia quy định I KHÁI ... KHÁI NIỆM CHUNG Đặc điểm a Đối tượng điều chỉnh - Đa dạng - Chủ thể có địa vị pháp lý, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm khác - Hợp đồng công cụ pháp quan trọng để thực hoạt động KT ĐN I KHÁI NIỆM CHUNG...
 • 8
 • 483
 • 13

TÀI LIỆU Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại Chương 1

TÀI LIỆU Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại Chương 1
... Các phương án sai 10 Để tăng vốn điều lệ, công ty TNHH tiến hành biện pháp sau: a Phát hành cổ phiếu b Phát hành trái phiếu c Đi vay vốn ngân hàng d Cả a,b,c sai 11 Theo pháp luật VN hành, công ... Theo luật DN năm 2005, người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần là: a Chủ tịch HĐQT b Trưởng ban kiểm soát c Giám đốc (hoặc TGĐ) d A C Thứ tự chuyển nhượng vốn công ty TNHH theo quy định Luật ... Luật doanh nghiệp 2005 không thừa nhận loại hình DN sau pháp nhân? a Công ty TNHH b Công ty cổ phần c Công ty hợp danh d Không có lựa chọn Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ: a Ngày ĐK kinh...
 • 5
 • 480
 • 1

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 1

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 1
... ý 3/4 số thành viên 30 Theo pháp luật nước TBCN, loại hình công ty có chế độ TNHH: a Công ty cổ phần b Công ty hợp danh c Các Hội buôn d Công ty giao vốn 31 Theo luật DN năm 2005, loại cổ phiếu ... nhân d Các đại lý mua bán hàng hóa 37 Theo quy định luật DN 2005, giám đốc công ty TNHH TH thành viên công ty phải có phần vốn góp bằng: a 10 % vốn pháp định b 10 % vốn điều lệ c 10 % vốn kinh ... hạn trong: a Vốn pháp định b Vốn điều lệ c Tổng vốn kinh doanh công ty d Tổng vốn mà công ty cổ phần huy động đc 22 Luật doanh nghiệp 2005 quy định công ty cổ phần phải có tối thi u: a thành viên...
 • 8
 • 1,993
 • 7

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 3

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 3
... phẩm chất 32 Người XK phải kiểm tra chất lượng hàng hóa trước XK TH: a HĐ có quy định b L/C có quy định c Luật nước người XK có quy định d Trong TH 33 Luật điều chỉnh HĐMBHHQT là: a Luật quốc ... b Công ước Viên năm 1980 HĐMBHHQT c Incoterms 2000 d Luật bên thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng cho HĐ 34 Khi áp dụng chế tài nào, bên bị vi phạm chứng minh thi t hại: a Chế tài bồi thường thi t ... nguồn luật theo quy định của: a Cộng hòa Pháp b Hoa Kỳ c Nhật Bản d Việt Nam 58 Chủ thể tham gia giao kết HĐMBHHQT hợp pháp khi: a Có đủ tư cách pháp lý để giao kết HĐMBHHQT theo quy định luật...
 • 13
 • 1,838
 • 1

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 5

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 5
... chọn d Cả a, b, c sai 12 Việt Nam gia nhập công ước New York năm 1 958 về: a Công nhận định Tòa án nước b Công nhận thi hành định Tòa án nước c Công nhận cà thi hành định trọng tài nước d Cả a, b, ... kiện b Thời hạn pháp luật quy định, theo bên có quyền khởi kiện c Thời hạn bên thỏa thuận pháp luật quy định để bên có quyền khởi kiện d Cả a, b, c sai 10 Luật TM Việt Nam 20 05 quy định thời ... chuyển c Tranh chấp từ HĐ bảo hiểm d Tranh chấp từ HĐ dịch vụ tư vấn 25 Theo công ước NewYork năm 1 958 , Tòa án không công nhận thi hành phán trọng tài nước trường hợp: a Thỏa thuận trọng tài không...
 • 8
 • 1,912
 • 8

CÂU HỎI VẤN ĐÁP MÔN: PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ

CÂU HỎI VẤN ĐÁP MÔN: PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ
... đột pháp luật mua bán quốc tế gì? 33 Hãy nêu điều kiện hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 34 Theo quy định pháp luật Việt Nam, hàng hóa xem đối tượng hợp pháp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc ... thích 27 Trình bày khác biệt tập quán quốc tế thương mại hai nguồn luật: điều ước quốc tế thương mại luật quốc gia 28 Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có sử dụng EXW (Incoterms 2000) làm ... sai: hệ thống pháp luật nước chọn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế luật chuyên ngành luật liên quan trực tiếp đến hợp đồng áp dụng nguyên lý chung hợp đồng Bộ luật dân sự? Giải...
 • 5
 • 4,964
 • 99

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VÀ LỰA CHỌN ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VÀ LỰA CHỌN ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM
... Vit Nam CHNG I MT S VN C BN V U T NC NGOI TRONG HOT NG KINH T I NGOI V LA CHN I TC U T TRC TIP NC NGOI VIT NAM 1.1 KHI NIM V C TRNG CA CC HèNH THC U T NC NGOI 1.1.1 Khỏi nim v u t hot ng kinh ... hot ng kinh doanh Chớnh cng ng doanh nghip quc t ny ó a th trng th gii n Vit Nam, a phong cỏch qun lý kinh doanh hin i n cho cỏc doanh nghip Vit Nam v l cu ni quan trng cho cỏc hot ng kinh doanh ... NC NGOI VIT NAM 3.1 NH HNG PHT TRIN HOT NG FDI V NHNG QUAN IM, NGUYấN TC CH YU TRONG VIC LA CHN I TC FDI TI VIT NAM 3.1.1 nh hng v kh nng phỏt trin hot ng FDI Vit Nam thi gian ti Trong 15 nm...
 • 73
 • 156
 • 0

Lựa chọn đối tác đầu tư trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở việt nam

Lựa chọn đối tác đầu tư trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở việt nam
... việc lựa chọn đối tác đầu t trực tiếp nớc Việt Nam Chơng I Một số vấn đề đầu t nớc hoạt động kinh tế đối ngoại lựa chọn đối tác đầU T trực tiếp nớc Việt Nam 1.1 Khái niệm đặc trng hình thức đầu ... vấn đề đầu t trực tiếp nớc hoạt động kinh tế đối ngoại lựa chọn đối tác đầu t trực tiếp nớc Việt Nam Chơng II: Thực trạng việc lựa chọn đối tác đầu t trực tiếp nớc Việt Nam thời gian qua Chơng III: ... nh lựa chọn đối tác thơng mại, lựa chọn nhà thầu xây dựng mua sắm vật t thiết bị, nh lựa chọn đối tác nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế khác Tuy nhiên, đặc điểm hoạt động FDI trình hoạt động kinh...
 • 73
 • 204
 • 0

THƯƠNG NHÂN VÀ CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI - CHỦ THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI pptx

THƯƠNG NHÂN VÀ CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI - CHỦ THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI pptx
... cho thương nhân c Quy chế xã hội: đăng ký vào sổ thương mại (đăng ký thương nhân) II CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI Ở CÁC NƯỚC TBCN Khái niệm chung Công ty, Công ty thương mại Các loại hình công ty thương ... THƯƠNG NHÂN II CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI Ở CÁC NƯỚC TBCN III CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM I THƯƠNG NHÂN Khái niệm thương nhân Điều kiện trở thành thương nhân Quy chế thương nhân Khái niệm thương ... ty thương mại chủ yếu nước TBCN Khái niệm chung Công ty, Công ty thương mại - Dưới góc độ kinh tế: Công ty tổ chức kinh tế chuyên kinh doanh hoạt động thương mại hàng hoá dịch vụ” - Dưới góc...
 • 37
 • 383
 • 1

Chủ thể trong hoạt động kinh tế đối ngoại doc

Chủ thể trong hoạt động kinh tế đối ngoại doc
... d doanh nghi p h hi ng ký ki h d kinh doanh h 3.1 Quy n thành l p góp v n: 13 LDN 2005 Q y g p 3.2 ng ký kinh doanh - Trình t , th t c - Công b n i dung ng ký kinh doanh 4 T ch c l i d h doanh ... n ngh a v c a th ng nhân Quy n c a th ng nhân: quy n t kinh doanh, quy n t c nh tranh, quy n bình ng ,q y g Ngh a v c a th ng nhân: ng ký kinh doanh, công b công kh i h t ng, t â th pháp l t t ... ng m i Vi t Nam 2005, ng nhân bao g m t ch c kinh t thành l p h p pháp cá nhân ho t pháp, m t cách doanh.” c l p, th ng th ng xuyên có c ng m i ng ký kinh Th “Th ng nhân ng m i m t cách c i m c...
 • 48
 • 249
 • 0

Bình luận các quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản (KDBĐS)? Nêu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong KDBĐS

Bình luận các quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản (KDBĐS)? Nêu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong KDBĐS
... vi phạm hoạt động kinh doanh bất động sản Các giải pháp nâng cao hiệu công tác xử vi phạm pháp luật KDBĐS Một số giải pháp nâng cao công tác xử vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản ... động kinh doanh bất động sản giải pháp nâng cao hiệu công tác xử vi phạm pháp luật KDBĐS 1 .Các quy định xử vi phạm pháp luật hoạt động kinh doanh bất động sản Vi c quy định hành vi bị cấm, ... vi c xử phạt hành vi bị cấm Vi c xử vi phạm kinh doanh bất động sản quy định Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản: “1 Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Luật tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm...
 • 9
 • 2,044
 • 32

Các quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Các quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản
... tính răn đe Như vậy, quy định xử vi phạm hoạt động kinh doanh bất động sản quy định Luật kinh doanh bất động sản văn hướng dẫn hình thành nên khung pháp cho vi c xử vi phạm, có tác dụng tạo ... tài xử vi phạm trog hoạt động KDBĐS Các quy định xử li vi phạm hoạt động KDBĐS quy định Nghị định 23/2009/NĐ-CP quy định xử vi phạm hành vi phạm Nghị định đời góp phần quan trọng vào vi c ... Bài tập học kỳ Luật kinh doanh Bất động sản Chế tài xử phạt sàn giao dịch bất động sản quy định nghị định 23/2009/NĐ-CP bao gồm hành vi vi phạm quy định pháp luật hoạt động kinh doanh BĐS sàn...
 • 20
 • 313
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi vấn đáp môn pháp luật kinh doanh bảo hiểmcâu hỏi vấn đáp môn pháp luật kinh doanh quốc tếvận dụng phép biện chứng duy vật trong hoạt động kinh tế đối ngoạiđổi mới trong hoạt động kinh tế đối ngoạinghiên cứu ban hành luật và các văn bản liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh đối ngoại và thanh toán quốc tếđịnh hướng văn kiện đại hội x đảng cộng sản việt nam nhằm tạo bước ngoặt về hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoạiđẩy mạnh các hình thức hoạt động kinh tế đối ngoại phù hợp với khả năng điều kiện trong nước và quốc tếhút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lâm nghiệp là một hoạt động kinh tế đối ngoại đặc biệt quan trọngxuất khẩu là một trong những hoạt động kinh tế đối ngoại chủ yếu của mỗi quốc gia và nó có một số vai trò chủ yếu saungoại thương là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng nhấtcâu hỏi vấn đáp môn luật dân sựcâu hỏi đúng sai môn pháp luật đại cương có đáp áncau hoi van dap mon luat lao dongcâu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật kinh tếcâu hỏi ôn thi môn pháp luật đại cươngBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121phương pháp làm bánh flan tại nhàứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép1000 Quick Writing Ideasđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnTổng hợp trắc nghiệm số phứcBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocgián án xác suất thống kêKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_03Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국 어 2 권li thuyet va bai tap tuong tac genQuang hợp ở thực vậtBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC