ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
... thông tin giờ, phút, giây, thứ, ngày, tháng, năm Ngày cuối tháng tự động đƣợc điều chỉnh với tháng nhỏ 31 ngày, bao gồm việc tự động nhảy năm Đồng hồ hoạt động dạng 24h 12h với thị AM/PM Để điều ... quan trọng hệ thống thời gian thực (RTS) đƣợc ứng dụng rộng rãi dây truyền sản xuất tự động, robot, điều khiển thí nghiệm tự động, thiết kế đồng hồ hiển thị thời gian thực…Thế hệ ứng dụng hệ thống ... gần năm học tập nghiên cứu trƣờng, em đƣợc làm quen với môn học chuyên ngành Để áp dụng lý thuyết với thực tế học kỳ em đƣợc giao đồ án tốt nghiệp với tên đề tài “Ứng dụng DS1307 xây dựng hệ thống...
 • 20
 • 275
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... động ánh sáng Trong nhận dạng, số trƣờng hợp khó khăn ánh sáng gây Hiệu chỉnh ánh sáng giải vấn đề Tìm kiếm, so sánh ảnh Chức tự động hiệu chỉnh ánh sáng máy ảnh số Nâng cao chất lƣợng ánh sáng ... HSV Hình 1.9 So sánh HSL HSV Hệ thống màu HSI có phân chia rõ rệt ánh sáng màu sắc 20 1.2.3 Hiệu chỉnh ánh sáng ảnh Hiệu chỉnh ánh sáng ảnh kỹ thuật máy tính nhằm xử lý ánh sáng ảnh nhằm đạt ... ánh sáng ảnh Nội dung đồ án tốt nghiệp gồm: Chƣơng 1: Nêu khái quái khái niệm xử lý ảnh số hiệu chỉnh ánh sáng ảnh số Chƣơng 2: Nêu số phƣơng pháp thuật toán hiệu chỉnh ánh sáng ảnh số Chƣơng 3:...
 • 42
 • 601
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... RAM Random Access Memory MỞ ĐẦU Nhiệm vụ Công nghệ thông tin nghiên cứu mô hình, phương pháp công nghệ, công cụ hỗ trợ để tạo hệ thống phần mềm giải toán phức tạp thực tế Những vấn đề xử lý ngôn ... song hoá đại diện xác định cụ thể công việc phải thực để song song hoá Như vậy, để giải toán có nhiều công đoạn, công đoạn toán giải song song hoàn thành công đoạn công đoạn thực tương tự toán giải ... tranh chấp thông tin (bài toán loại trừ nhau) không xuất mô hình tính toán phân tán Có hai mô hình gửi/nhận thông báo: a.1 Gửi/nhận thông báo theo chế dị Trong mô hình này, kênh truyền thông giả...
 • 64
 • 490
 • 0

hiện trạng quản lý chất thải rắn tại bệnh viện quảng yên quảng ninh khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành kỹ thuật môi trường

hiện trạng quản lý chất thải rắn tại bệnh viện quảng yên quảng ninh khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành kỹ thuật môi trường
... TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI BỆNH VIỆN QUẢNG YÊN – QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG ... 121532 25 Khóa luận tốt nghiệp Ngành Kỹ thuật Môi trƣờng CHƢƠNG III HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI BỆNH VIỆN QUẢNG YÊN 3.1 Khối lƣợng, thành phần chất thải rắn y tế bệnh viện Bệnh viện đa ... Khóa luận tốt nghiệp Ngành Kỹ thuật Môi trƣờng Hình 3.5 – Tủ bảo ôn bệnh viện Quảng Yên 3.3.3 Hoạt động xử rác thải Hiện chất thải rắn nguy hại bệnh viện đa khoa thị xã Quảng Yên đƣợc xử lý...
 • 57
 • 769
 • 2

ĐỀ THI MẪU TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - ngành: Sư phạm Tin học docx

ĐỀ THI MẪU TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - ngành: Sư phạm Tin học docx
... (mục tiêu đánh giá, yêu cầu đề, ma trận đề, nội dung hướng dẫn chấm) Hết -( Đề thi gồm trang) - Thí sinh không sử dụng tài liệu làm Cán coi thi không giải thích thêm Họ ... đặc điểm để dạy học cải tiến việc dạy học ? Câu Anh/ chị xây dựng đề kiểm tra lý thuyết 15 phút cho một/vài nội dung tùy chọn Chương - Soạn thảo văn bản, sách Giáo khoa môn Tin học, Lớp 10, NXB ... pháp dạy học với phương pháp dạy học khác phương pháp trực quan, phương pháp đàm thoại, … Theo Anh/chị để sử dụng phương pháp dạy học mình, Anh/chị thực ? Câu Dạy học tổ chức hoạt động học tập,...
 • 2
 • 162
 • 0

Đồ án tốt nghiệp Đại học hệ chính quy - Thuật toán Phân cụm dữ liệu nửa giám sát

Đồ án tốt nghiệp Đại học hệ chính quy - Thuật toán Phân cụm dữ liệu nửa giám sát
... Đại học hệ quy Thuật toán Phân cụm liệu nửa giám sát 4.3 Thuật toán K-Means phân cấp Ba thuật toán phân cụm nửa giám sát: Seeded-KMeans, Constrained-Kmeans, COP-KMeans đạt hiệu trước toán phân cụm ... phương P Lưu Tuấn Lâm – CT702 28 Đồ án tốt nghiệp Đại học hệ quy Thuật toán Phân cụm liệu nửa giám sát Chương : PHÂN CỤM DỮ LIỆU NỬA GIÁM SÁT Phân cụm nửa giám sát phương pháp sử dụng thông tin ... thuật toán K-Means K-Medoids Trong K-Means cụm đại diện Lưu Tuấn Lâm – CT702 19 Đồ án tốt nghiệp Đại học hệ quy Thuật toán Phân cụm liệu nửa giám sát giá trị tâm (mean) đối tượng cụm Trong K-Medoids...
 • 63
 • 222
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
... Đồ án tốt nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - NGHIÊN CỨU MẠNG IP/WDM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Ngƣời ... tập tốt nghiệp Trung tâm Viễn thông Điện lực - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Đồ án tốt nghiệp CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên : Đoàn Hữu Chức Học hàm, học ... viên : Mạc Văn Vũ Mã số : 100225 Lớp : ĐT1001 Ngành: Điện tử viễn thông Tên đề tài : Nghiên cứu mạng IP/WDM Đồ án tốt nghiệp NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp...
 • 101
 • 115
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ IIR ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Ngƣời hƣớng dẫn : Thạc sỹ Nguyễn Văn Dƣơng Sinh viên : Nguyễn ... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Văn Ngọc Mã số : 100058 Lớp : ĐT1001 Ngành: Điện tử viễn thông Tên đề tài : Thiết kế lọc ... lọc thông dải cho thông qua thành phần tần số từ c1 đến c2 Các tham số lọc thông dải lý tƣởng nhƣ sau: c1 :tần số cắt dƣới c2 : tần số cắt c1 c2 : dải thông c1 : dải chắn c2 h n 3 Hình 1.2.1.7:...
 • 66
 • 142
 • 0

309/QĐ-ĐT: QUYẾT ĐỊNH Về việc duyệt danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa QH-2007-I/CQ ngành Công nghệ Thông tin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại các Hội đồng

309/QĐ-ĐT: QUYẾT ĐỊNH Về việc duyệt danh sách sinh viên đại học hệ chính quy khóa QH-2007-I/CQ ngành Công nghệ Thông tin bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại các Hội đồng
... DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA QH-2007-I/CQ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TẠI CÁC HỘI ĐỒNG (kèm theo Quy t định số 309 /QĐ-ĐT ngày 19 /5/2011) Hội đồng Các hệ thống thông tin ... với công nghệ workflow Ấn định danh sách sinh viên 15 Nơi công tác Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Công nghệ TT ... Nhạn Nơi công tác Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Công nghệ Trường ĐH Công nghệ 19 Hội đồng Mạng Truyền thông máy...
 • 22
 • 581
 • 0

Kế hoạch tốt nghiệp đại học hệ chính quy khoá QH-2009-E

Kế hoạch tốt nghiệp đại học hệ chính quy khoá QH-2009-E
... 12/06 – 14/06/2013 Hội đồng xét tốt nghiệp Làm Quy t định công nhận cấp tốt nghiệp; thực thủ tục cấp tốt nghiệp Thông báo danh sách sinh viên cấp tốt nghiệp 26 In tốt nghiệp 27 quốc tế: Có giảng ... 10/06/2013 Họp Ban cán lớp kế hoạch phát tốt 11/06-14/06/2013 nghiệp 23 Xét tốt nghiệp 24 Đơn vị thực Nội dung công việc 17/06-18/06/2013 19/06-21/06/2012 19/06-21/06/2013 Phát tốt nghiệp (dự kiến) (Tổ ... khóa luận TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA …………… KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN KHÓA LUẬN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN; - (Ghi rõ, học hàm, học vị, họ tên): GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN; - (Ghi rõ, học hàm, học vị, họ tên):...
 • 11
 • 235
 • 0

Tờ trình xin mở ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Tờ trình xin mở ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
... khả đào tạo Nhà trường nay, với hỗ trợ doanh nghiệp, viện nghiên cứu, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh kính đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép Trường mở ngành trình độ Đại học. / ... điện tử, viễn thông Công nghệ thông tin Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng công nghiệp) Công nghệ thực phẩm  Cao đẳng hệ quy - Tin học (Công nghệ thông tin) Quản trị kinh ... Khách sạn - Kế toán - Tiếng Anh  Đại học hệ vừa làm vừa học - Tin học (Công nghệ Thông tin) Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Điện tử Viễn thông) Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử ( Điện...
 • 3
 • 2,601
 • 10

đồ án tốt ngiệp đại học điện lực Đồ án thiết kế phần điện nhà máy điện

đồ án tốt ngiệp đại học điện lực Đồ án thiết kế phần điện nhà máy điện
... xét : - Từ bng kt qu v đồ thị phụ tải tổng hợp, ta thấy nhà máy cung cấp đủ công suất cho phụ tải cp in áp phát công suất thừa lên h thng - Công suất phát lên hệ thống nhà máy nhỏ dự trữ quay ve ... thừa lên h thng - Công suất phát lên hệ thống nhà máy nhỏ dự trữ quay ve hệ thống nên có cố tách nhà máy khỏi hệ thống đảm bảo ổn định hệ thống 1.3 xut cac phng an ni in C s chung xut cac phng ... 38,92 38,92 0,704 37,29 37,29 0,704 46,79 46,79 0,704 45,79 45,79 0,704 36,34 36,34 22,26 22,26 Đồ thị phụ tải tổng hợp: Mựa he SV: Phm Vn Tuy Lp 4-H25B Trng i Hc in Lc ụ an mụn hoc Thit k nh...
 • 72
 • 188
 • 0

MỘT SỐ NỘI CHUNG CẦN CHÚ Ý TRONG ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN NGOẠI NGỮ BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

MỘT SỐ NỘI CHUNG CẦN CHÚ Ý TRONG ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN NGOẠI NGỮ BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
... đào tạo ngoại ngữ bậc A1; - Chương trình đào tạo ngoại ngữ bậc A2; Các học phần tương ứng với bậc học A1, A2 học phần ngoại ngữ tăng cường Sinh viên phải đạt trình độ ngoại ngữ bậc A1, đăng ký học ... CTĐT Học phần tương ứng với bậc học B1 học phần ngoại ngữ thiết kế chương trình đào tạo bậc đại học Điều kiện sinh viên phải thực hoàn thành phần ngoại ngữ tăng cường đăng ký học phần ngoại ngữ ... đăng ký vào lớp học ngoại ngữ tăng cường lớp ngoại ngữ có xác nhận trình độ ngoại ngữ vào trường Việc tổ chức lớp học theo học chế tín chỉ, sinh viên đăng ký phần mềm quản lý đào tạo thực theo quy...
 • 23
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khoá luận tốt nghiệp đại học hệ chính quyquy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013quy chế đào tạo đại học hệ chính quyliên thông đại học hệ chính quy 2014đồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống chương trình quản lý đào tạo trường đại học thủy sản potđồ án tốt nghiệp đại học mô phỏng truyền dẫn ofdm thích ứng trong thông tin vô tuyến hv công nghệ bưu chính viễn thôngđề cương đồ án tốt nghiệp đại họcđồ án tốt nghiệp đại học xây dựngđồ án tốt nghiệp đại học thủy lợiđồ án tốt nghiệp trường đại học mỏ địa chấtđồ án tốt nghiệp đại học mỏ địa chấtđồ án tốt nghiệp đại học kiến trúc tp hcmđồ án tốt nghiệp đại học giao thông vận tảiđồ án tốt nghiệp đại học mỹ thuậtđồ án tốt nghiệp đại học kiến trúc hà nộiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DONGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAB Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HNDu thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018BC002 Bao cao cua BKS 2014TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-201510 BB DHCD thuong nien nam 2013Tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hopTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoiThái cực quyền nguyễn duy chính