BAI TAP NGU AM LOP 6HAY

tong hop bai tap ngu am lop 9

tong hop bai tap ngu am lop 9
... 121 122 123 124 125 126 127 128 1 29 130 131 132 133 134 135 136 137 138 1 39 140 141 142 143 144 145 146 147 148 1 49 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1 59 160 161 about value quarter comparision ... generous decorate considerate house charity ancient fly decorate bulb chair thin skips on juice names house says hungry month fat please comprise what sugar north too houses ear group use category...
 • 2
 • 2,506
 • 186

300 câu bài tập ngữ âm lớp 8

300 câu bài tập ngữ âm lớp 8
... 154 155 156 157 1 58 159 160 161 162 163 164 165 166 167 1 68 169 170 171 172 173 174 175 176 177 1 78 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 1 98 199 200 201 202 ... d principal 2 48 249 250 251 252 253 254 255 256 257 2 58 259 260 261 262 263 264 265 266 267 2 68 269 270 271 272 273 274 275 276 277 2 78 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... limestone d find 83 a great b stream c seaside d beach 84 a airport b offshore c corn d front 85 a price b magnificent c exciting d oceanic 86 a bag b sandal c waste d matter 87 a mix b pipe c...
 • 7
 • 6,421
 • 287

Bài tập ngữ âm, ngữ pháp tiếng Anh lớp 10

Bài tập ngữ âm, ngữ pháp tiếng Anh lớp 10
... hoặc –es sau đợng từ hoặc danh từ phụ tḥc vào âm đứng phía trước nó Đợng từ hoặc danh từ thêm –s hoặc –es được phát âm sau: /ɪz/ sau đợng từ hoặc danh từ tận cùng bằng những ... /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ /s/ sau đợng từ hoặc danh từ tận cùng bằng những âm vơ /p/, /k/, /f/, /θ/, /t/ /z/ sau đợng từ hoặc danh từ tận cùng bằng âm còn lại EXERCISE 2: Choose ... students The students are motivated English Thanh ws hesitant home alone on the dark street I was suprised Mr Suzucho at the meeting 10 We were very sorry the bad news about the...
 • 4
 • 158
 • 3

Tài liệu Bài tập ngữ pháp lớp 10 cơ bản ppt

Tài liệu Bài tập ngữ pháp lớp 10 cơ bản ppt
... A computer – played B computers – played C computer - playing D computers – playing 10 Bài t p ng pháp l p 10 CB Lê Ng c Th ch 74 Quoc Hoc High School, ……… we are studying, is a famous school ... with D of 65 What time is the flight ………………… to arrive? A due B plan C thought D bound Bài t p ng pháp l p 10 CB Lê Ng c Th ch UNIT 2: SCHOOL TALKS EXERCISES Exercise 1: Pick out the word whose ... parents decided ………………… (take) a taxi because it was late 41 My watch keeps ……………… (stop) Bài t p ng pháp l p 10 CB Lê Ng c Th ch UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND EXERCISE Exercise 1: Pick out the word...
 • 20
 • 1,280
 • 24

bài tập ngữ âm 9 pdf

bài tập ngữ âm 9 pdf
... viable adults English / Pronunciation 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 a a a a a a a a a a 101 102 103 104 105 106 107 108 1 09 110 111 112 123 114 115 116 117 118 1 19 120 a a a a a a a a a a a a a a ... look trust d disappear English / Pronunciation 182 183 184 185 186 187 188 1 89 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a despite imaginary tidal conclusive ... Pronunciation 137 138 1 39 140 a a a a 141 142 143 144 145 146 147 148 1 49 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1 59 160 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 161 162 163 164 165 166 167 168 1 69 170 171 172...
 • 5
 • 386
 • 5

bai tap phat am lop 6

bai tap phat am lop 6
... 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56/ 57/ 58/ 59/ 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70/ 71/ 72/ 73 / 74/ 75/ 76/ 77/ 78/ a.near a.face a.like a.thin ... b.warm b,game b.head c.ear c.man c.side c.lips c.front c.cities c.walks c.time c.tour c.tell c.children c.relaxes c.cook c.buys c.fun c.jobs c.him c.June c.smell c.too c.cinema c.cut c.games c.workers ... d.push d bowls d.packets d.year d.son d.beer d.orange d.cow d.ready d.name d.evening d.bag d.old d.chair d.map d.park d.name d.heat ...
 • 2
 • 10,002
 • 390

Bài tập ngữ âm tiếng anh

Bài tập ngữ âm tiếng anh
... five B) reason B) orange B) plough B) plough B) take B) chemist B) alone B) dust B) Africa BÀI TẬP VỀ NGỮ ÂM C) call C) encounter C) teacher C) stops C) face C) booked C) crew C) state C) feather ... theatre B) access B) decide B) umbrella B) wash B) of B) bus B) count B) sheet B) looks BÀI TẬP VỀ NGỮ ÂM C) arrived C) threw C) hottest C) care C) who C) line C) they C) height C) man C) leaf ... D) swear D) American D) give D) mum D) walk D) knife D) busy D) course D) beef D) stops BÀI TẬP VỀ NGỮ ÂM Giáo viên: Huỳnh Quang Minh Tuấn 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157...
 • 9
 • 1,698
 • 69

bài tập ngữ âm 9

bài tập ngữ âm 9
... TIẾT 61- BÀI 28: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC CUỐI THẾ KỈ XVIII VÀ ĐẦU THẾ KỈ XIX I.VĂN HÓA , NGHỆ THUẬT Văn học • • • - Văn học dân gian: ca dao tục ngữ, truyện Nôm, truyện tiếu lâm,… - Văn ... TIẾT 61- BÀI 28: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC CUỐI THẾ KỈ XVIII VÀ ĐẦU THẾ KỈ XIX I.VĂN HÓA , NGHỆ THUẬT Văn học • • • - Văn học dân gian: ca dao tục ngữ, truyện Nôm, truyện tiếu lâm,… - Văn ... 61- BÀI 28: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC CUỐI THẾ KỈ XVIII VÀ ĐẦU THẾ KỈ XIX I.VĂN HÓA , NGHỆ THUẬT Văn học Văn học dân gian gồm thể loại ? Kể tên vàu tác phẩm mà em biết? TIẾT 61- BÀI 28:...
 • 5
 • 455
 • 3

BÀI TẬP NGỮ ÂM

BÀI TẬP NGỮ ÂM
... five B) reason B) orange B) plough B) plough B) take B) chemist B) alone B) dust B) Africa BÀI TẬP VỀ NGỮ ÂM C) call C) encounter C) teacher C) stops C) face C) booked C) crew C) state C) feather ... theatre B) access B) decide B) umbrella B) wash B) of B) bus B) count B) sheet B) looks BÀI TẬP VỀ NGỮ ÂM C) arrived C) threw C) hottest C) care C) who C) line C) they C) height C) man C) leaf ... offer B) exhaust B) reward B) son B) book B) child B) certain B) wonder B) Apply B) liked BÀI TẬP VỀ NGỮ ÂM C) hear C) fashion C) total C) comb C) who C) heir C) face C) booked C) crew C) stops...
 • 9
 • 226
 • 3

Hướng dẫn học sinh trường THPT quan sơn phát âm đúng các nguyên âm tiếng anh và làm các bài tập ngữ âm

Hướng dẫn học sinh trường THPT quan sơn phát âm đúng các nguyên âm tiếng anh và làm các bài tập ngữ âm
... cách phát âm nguyên âm tiếng Anh hỗ trợ nhiều việc giải dạng tập khác tập phonetics, tập phần kiểm tra kĩ nghe quan trọng giao tiếp ngôn ngữ nói Một nắm vững cách phát âm tiếng Anh học sinh xử ... xử lý tập ngữ âm tốt mà linh hoạt giao tiếp tiếng Anh Việc nắm vững hệ thống nguyên âm tiếng Anh điều thực cần thiết cho người học tiếng Anh Đặc biệt học sinh THPT việc nắm vững cách phát âm yếu ... cấp cách có hệ thống cách phát âm nguyên âm nên học sinh trường miền núi trường THPT Quan Sơn dường không phù hợp Việc đọc tài liệu làm cho học sinh thêm rối trí khó ghi nhớ tài liệu cung cấp cách...
 • 32
 • 480
 • 2

Xem thêm