BÀI GIẢNG BẢO MẬT THÔNG TIN

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu ppt

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu ppt
...  Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật Do người dùng nên sử dụng khả để định kì thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin ... ôn tập (10’)  Tại phải bảo mật thông tin hệ sở liệu Các giải pháp bảo mật chủ yếu  Cần lưu ý: Hiện giải pháp phần cứng phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn cách tuyệt đối  Trả lời câu ... ta tổ chức lưu biên hệ thống Tác dụng lưu phiên hệ thống Có nhiều yếu tố hệ thống bảo vệ thay đổi trình khai thác hệ CSDL (các tham số bảo vệ) Thuyết trình: Thông thường biên hệ thống thường cho...
 • 7
 • 1,264
 • 3

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pot

Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pot
...  Hệ QTCSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật Do người dùng nên sử dụng khả để định kì thay đổi mật khẩu, tăng cường khả bảo vệ mật Mã hóa thông tin nén liệu: Đặt vấn đề: Các thông tin ... ôn tập (10’)  Tại phải bảo mật thông tin hệ sở liệu Các giải pháp bảo mật chủ yếu  Cần lưu ý: Hiện giải pháp phần cứng phần mềm chưa đảm bảo hệ thống an toàn cách tuyệt đối  Trả lời câu ... lượng,lưu trữ, nén liệu góp phần tăng cường bảo mật địng bảng chữ cái.xét thêm cách khác nén giảm d liệu để giảm liệu nhớ lưu trữ nhớ liệu Khi có liệu dạng nén có liệu gốc Chú ý: liệu thường mã hóa...
 • 8
 • 898
 • 1

bài giảng bảo mật thông tin chương 2

bài giảng bảo mật thông tin chương 2
... X = x1; x2; : : : ; x6 = 0; 19; 19; 0; 2; 10 Mã hóa y1 = x1 + k mod 26 = + 17 mod 26 = 17 = R y2 = y3 = 19 + 17 mod 26 = 10 = K y4 = 17 = R y5 = + 17 mod 26 = 19 = T y6 = 10 + 17 mod 26 = = B ... thi 12 Lý thuyết thông tin   Kỹ thuật lộn xộn rườm rà (Confusion and Diffusion) Theo Shannon, có hai kỹ thuật để che dấu dư thừa thông tin thông báo gốc, là: lộn xộn rườm rà 12 Lý thuyết thông ... C = K = Z26 với  k  25 Mã hóa: ek(x) = x +k mod 26 Giải mã: dk(x) = y -k mod 26 (x,y  Z26) Các hệ mật mã cổ điển – Hệ mã dịch vòng ( shift cipher)    Ví dụ K=17 Cho mã X = x1; x2; : : :...
 • 50
 • 210
 • 1

BÀI GIẢNG BẢO MẬT THÔNG TIN

BÀI GIẢNG BẢO MẬT THÔNG TIN
... Tại cần bảo mật thông tin?  Các kiểu công mạng xảy nào?  Giải pháp bảo mật mạng nhà nghiên cứu chuẩn hóa, đề nghị gì?  Vai trò lý thuyết mật bảo mật thông tin?   Bảo mật thông tin (Information ... tài liệu mật két sắt có khóa, nơi bảo vệ nghiêm ngặt, có người cấp quyền xem tài liệu 10 Ngày nay, Bảo mật Thông tin :  Bảo vệ thông tin trình truyền thông tin mạng (Network Security)  Bảo vệ ... thuyết Bài 1: Tổng quan Bảo mật Thông tin Bài 2: Mã hóa đối xứng cổ điển Bài 3: Mã hóa đối xứng đại Bài 4: Mã hóa công khai RSA Bài 5: Quản lý khóa dùng mã công khai Bài 6: Mã hóa chứng thực Thông...
 • 92
 • 468
 • 0

Bai 13.bao mat thong tin

Bai 13.bao mat thong tin
... tính định kỳ để bảo mật thông tin 10 Mã hoá thông tin nén DL Mã hoá để giảm khả rò rỉ thông tin Nén liệu để giảm dung lượng nhớ tăng cư ờng tính bảo mật thông tin Ví dụ: thay dãy ký tự ký ... rò rỉ thông tin Không kiểm soát, hạn chế số người truy cập 3 Vậy em hiểu bảo mật thông tin Ngăn chặn truy cập không đư ợc phép Hạn chế tối đa sai sót người dùng Đảm bảo thông tin không bị ... quyền truy cập nhận dạng người dùng Sai lệch thông tin Nếu bảng phân quyền xảy điều ? Và cho ví dụ? 3.1 Phân quyền Ví dụ Giải pháp để bảo mật thông tin Nhận dạng người dùng: mật Có nhiều dạng mật...
 • 12
 • 513
 • 3

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL
... người dùng cách thay đổi mật  tăng cường khả bảo vệ mật c Mã hóa thông tin nén liệu: * Ngoài việc bảo mật phân quyền, người quản trị giải pháp khác để bảo mật thông tin ? - Mã hóa thông tin nén ... dụng mật khẩu; - Chữ kí điện tử; - Nhận dạng dấu vân tay, giọng nói, nhận dạng * Để hệ quản trị CSDL có chức bảo mật thông tin, người quản trị CSDL cần cung cấp ? - Bảng phân quyền truy cập cho hệ ... Mã hóa thông tin nén liệu * Thông thường để bảo mật thông tin, người quản trị có cách mã hóa thông tin nào? - Mã hóa theo quy tắc vòng tròn, thay kí tự kí tự khác, cách kí tự số vị trí xác định...
 • 15
 • 2,363
 • 7

Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL

Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL
... thông tin mã hóa thông tin Khi mã hóa theo phương pháp việc giảm dung lượng tăng tính bảo mật thông tin Mã hóa thông tin nén liệu - Trong chương trình lớp 10 đề cập đến mã hóa thông tin theo nguyên ... Các điểm số Đ Đ Đ Đ Các thông tin khác K K K Đ ĐSB X ĐSBX ĐSBX - Người QTCSDL cần cung cấp: + Bảng phân quyền truy cập cho hệ CSDL + Phương tiện cho người dùng hệ QTCSDL nhận biết họ - Người dùng ... báo: + Tên người dùng + Mật Dựa vào hai thông tin này, hệ QTCSDL xác minh phép từ chối quyền truy cập CSDL Chú ý: Ngêi so¹n: TrÞnh Hång HiÕu Gi¸o ¸n Tin Häc 12 Trêng THPT Lª Hång Phong + Đối với...
 • 4
 • 1,349
 • 5

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
... tạp - Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật để tăng cường khả bảo mật Mã hoá thông tin nén liệu Ngoài việc bảo mật phân quyền, người quản trị giải pháp để bảo mật thông tin? ... tin? Mã hoá thông tin Để bảo mật thông tin, người quản trị thường lưu trữ thông tin dạng mã hoá để giảm khả rò rỉ thông tin Mã hoá theo quy tắc vòng tròn, thay kí tự kí tự khác, cách kí tự số ... nêu giải pháp bảo mật hệ thống? Chính sách ý thức Phân quyền truy cập nhận dạng người dùng Mã hoá thông tin nén liệu Lưu biên Chính sách ý thức Hiệu qủa việc bảo mật thông tin phụ thuộc vào...
 • 9
 • 14,652
 • 93

Bài 13. Bảo mật thông tin

Bài 13. Bảo mật thông tin
... sót người dùng BI 13 BO MT THễNG TIN TRONG CC H C S D LIU Bo mt c s d liu l: - m bo thụng tin khụng b mt hoc thay i ngoi ý mun hoc_sinh1 BI 13 BO MT THễNG TIN TRONG CC H C S D LIU Bo mt c s ... THễNG TIN TRONG CC H C S D LIU NI DUNG Hóy cho bit nhng gii phỏp bo mt Chớnh sỏch v ý thc h thng? Phõn quyn truy cpv nhn dng ngi dựng Mó húa thụng tin v nộn d liu Lu biờn bn BI 13 BO MT THễNG TIN ... Giỏo viờn: Xem im v mi thụng tin khỏc ca bt kỡ hc sinh no trng quyn cao hn - Ngi qun lớ hc tp: Nhp im, cp nht cỏc thụng tin khỏc CSDL quyn cao nht BI 13 BO MT THễNG TIN TRONG CC H C S D LIU Phõn...
 • 19
 • 338
 • 1

Bài 13 (Bảo mật thông tin)

Bài 13 (Bảo mật thông tin)
... thông qua User Name Password Ngày sử dụng nhiều cách khác như: thẻ từ, giọng nói, hình ảnh, vân tay, để nhận dạng cấp quyền hạn 3 Mã hoá thông tin nén liệu Làm để bảo vệ thông tin? Mã hoá thông ... kế người quản trị CSDL Có giải pháp tốt phần cứng phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống Người dùng Có ý thức coi thông tin tài nguyên quan trọng Cần có trách nhiệm cao, thực tốt quy ... Bảo mật hệ CSDL : - Ngăn chặn truy cập không phép - Hạn chế tối đa sai sót người dùng - Đảm bảo thông tin không bị bị thay đổi ý muốn Chương trình...
 • 7
 • 519
 • 4

Bài giảng báo cáo thông tin nhà trường

Bài giảng báo cáo thông tin nhà trường
... trình Tiểu học 239 học sinh; Cơ sở vật chất: - Tổng diện tích khuôn viên: 6.861m2 - Văn phòng nhà trường cấp 4B: 01 phòng - Số phòng học: 10 phòng kiên cố (mới xây năm 2010) - Số phòng học môn: ... Di động Điện thoại NR Lê Văn Trường Hiệu trưởng 0983151338 0373 530 605 Lê Thị Liễu Phó hiệu trưởng 01648170132 0373 884 665 Chi bộ: Họ tên Chức danh Di động Lê Văn Trường Bí thư 0983151338 Lê ... Điện thoại NR 0373 564 544 Số lượng cán 2 2 Thọ Lôc, ngày 10 tháng 01 năm 2011 HIỆU TRƯỞNG Lê Văn Trường ...
 • 3
 • 170
 • 0

Bài giảng bảo mật máy tính

Bài giảng bảo mật máy tính
... cần phải giải quyết, bao gồm: tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng tính tin cậy Tính bảo mật (Confidentiality) Đây yêu cầu đảm bảo cho liệu người sử dụng phải bảo vệ, không bị mát vào người ... TRONG MÁY TÍNH VÀ MẠNG 241 5.1 Virus máy tính (Computer Virus) 241 5.1.1 Giới thiệu .241 5.1.2 Một số tính chất virus máy tính 243 5.1.4 Phân loại virus máy tính ... cần phải động vào máy tính nạn nhân, chí không cần biết máy tính mà xâm nhập vào Dữ liệu có nguy bị công lúc cho dù có áp dụng biện pháp bảo mật tiên tiến Vì vậy, người đảm bảo an toàn thông...
 • 338
 • 494
 • 0

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
... quy định bảo mật Các tổ chức: có quy định, cung cấp tài chính, nguồn lực Người phân tích thiết kế người quản trị CSDL Có giải pháp tốt phần cứng phần mềm để bảo mật thông tin, bảo vệ hệ thống ... thông qua User Name Password Ngày sử dụng nhiều cách khác như: thẻ từ, giọng nói, hình ảnh, vân tay, để nhận dạng cấp quyền hạn 3 Mã hoá thông tin nén liệu Làm để bảo vệ thông tin? Mã hoá thông ... BBBBBBBBAAAAAAAAAAACCCCCC Dữ liệu nén: 8B11A6C Các liệu thường mã hoá nén chương trình riêng 4 Lưu biên Hệ CSDL tổ chức lưu biên hệ thống biết: - Số lần truy cập vào hệ thống, vào thành phần hệ thống, vào...
 • 7
 • 709
 • 2

BAI 13. BAO MAT THONG TIN TRONG CAC HE CSDL

BAI 13. BAO MAT THONG TIN TRONG CAC HE CSDL
... dạng Để hệ quản trị CSDL có chức bảo mật thông tin, người quản trị CSDL cần cung cấp gì? • Bảng phân quyền truy cập cho hệ sở liệu • Phương tiện cho người dùng hệ quản trị CSDL nhận biết họ Khi ... giải pháp khác để bảo mật thông tin? • Mã hóa thông tin Thông thường để bảo mật thông tin, người quản trị có cách mã hóa thông tin nào? • Mã hóa theo quy tắc vòng tròn, thay kí tự kí tự khác, cách ... trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật  tăng cường khả bảo vệ mật MÃ HÓA THÔNG TIN VÀ NÉN DỮ LIỆU Ngoài việc bảo mật phân quyền, người quản trị giải pháp khác để bảo mật thông tin? ...
 • 17
 • 1,005
 • 3

Bài 13. Bảo mật thông tin trong hệ cơ sở dwx liệu (t1)

Bài 13. Bảo mật thông tin trong hệ cơ sở dwx liệu (t1)
... Chương IV: Kiến trúc bảo mật hệ sở liệu Tiết 46: Bài 13: Bảo mật thông tin hệ sở liệu (tiết 1) Bài 13: Bảo mật thông tin hệ sở liệu * Nhiệm vụ bảo mật: - Ngăn chặn truy nhập không ... dùng; - Đảm bảo thông tin không bị thay đổi ý muốn; - Không tiết lộ nội dung liệu chương trình Bài 13: Bảo mật thông tin hệ sở liệu * Các giải pháp bảo mật hệ thống: Có giải pháp bảo mật hệ thống? ... phân quyền, hệ quản trị CSDL cóphải có chức để phân quyền, hệ quản trị CSDL những chức bảo mật thông tin: thông tin? để bảo mật - Nhận dạng người dùng; - Xác minh người truy cập hệ thống có thực...
 • 16
 • 356
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai giang bao mat thong tinbài giảng bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu pptbài giảng bảo vệ thông tin máy tínhbài 13 bảo mật thông tin trong các hệ csdlgiáo án tin học 12 bài 13 bao mat thong tin trong he co so du lieubài giảng môn học an toàn và bảo mật thông tinbài giảng bảo mật hệ thống thông tinbài giảng về bảo mật thông tinbài giảng an toàn bảo mật thông tinbài tập an toàn và bảo mật thông tinbài tập môn an toàn và bảo mật thông tinbài tập lớn môn an toàn và bảo mật thông tinbài tập lớn an toàn và bảo mật thông tinbài tập truyền và bảo mật thông tinbài 6 bảo vệ thông tin máy tínhthao giảngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học