Đề cương viết và trắc nghiệm chuyên ngành tư pháp

Đề cương viết trắc nghiệm chuyên ngành pháp

Đề cương viết và trắc nghiệm chuyên ngành tư pháp
... định Luật Cơ sở liệu lý lịch pháp xây dựng quản lý Trung tâm lý lịch pháp quốc gia thuộc Bộ pháp Sở pháp Nhiệm vụ Sở pháp quản lý sở liệu lý lịch pháp (Điều 13) - Xây dựng, quản ... lịch pháp, cấp Phiếu lý lịch pháp theo thẩm quyền - Cung cấp Lý lịch pháp thông tin bổ sung cho Trung tâm lý lịch pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch pháp cho Sở pháp ... trú Sở pháp nơi người bị kết án tạm trú lập Lý lịch pháp Lý lịch pháp lập thành hai bản, Sở pháp quản lý, chuyển đến Trung tâm lý lịch pháp quốc gia b) Trung tâm lý lịch pháp...
 • 40
 • 382
 • 0

Đề đáp án trắc nghiệm chuyên ngành pháp kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế

Đề và đáp án trắc nghiệm chuyên ngành tư pháp kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế
... thực pháp luật d a b Câu 25 Theo quy định Luật Lý lịch pháp năm 2009, quan quản lý sở liệu lý lịch pháp bao gồm tổ chức, đơn vị sau đây? a Trung tâm lý lịch pháp quốc gia b Sở pháp ... a Phòng công chứng b Văn phòng công chứng c Phòng pháp d Uỷ ban nhân dân cấp xã Câu 11 Theo quy định Luật Lý lịch pháp năm 2009, quan, tổ chức có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch pháp? a ... công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh? a Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh b Thanh tra tỉnh c Sở pháp d Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở pháp Câu 21 Nội dung sau thuộc...
 • 6
 • 1,355
 • 9

MẪU ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TOÁN. Mã số: 62.14.1001

MẪU ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TOÁN. Mã số: 62.14.1001
... phơng pháp giảng dạy Toán trờng S phạm đợc số tác giả đề cập đến nh: Tăng cờng định hớng s phạm dạy học Đại số đại cơng thông qua việc xây dựng số chuyên đề cho sinh viên Toán cao đẳng S phạm luận ... sinh viên Toán cao đẳng S phạm luận án tiến Toán học Đặng Quang Việt (2002); Rèn luyện lực tự học cho sinh viên khoa Toán cao đẳng S phạm luận án tiến Toán học Lê Hiển Lơng (2006) Nhìn chung, ... giảng dạy Toán hay phát triển phát kỹ nghề nói chung Cho đến nay, vấn đề rèn kỹ dạy học cho sinh viên đại học S phạm toán thông qua trình tổ chức học lớp số chuyên đề toán cha có công trình đề...
 • 16
 • 714
 • 2

NGÂN HÀNG CÂU HỎI PHẦN THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP

NGÂN HÀNG CÂU HỎI PHẦN THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TƯ PHÁP
... pháp án tích? Câu 35: Hãy nêu Nội dung Phiếu Lý lịch pháp số 1; Nội dung Phiếu Lý lịch pháp số Luật Lý lịch pháp? Câu 36: Theo Quy định Luật Lý lịch pháp thông tin Lý lịch pháp ... thi hành? Nhiệm vụ, quyền hạn Sở pháp quản lý nhà nước công tác bồi thường nhà nước địa phương? Câu 34: Theo Quy định Luật Lý lịch pháp, nhiệm vụ Sở pháp quản lý sở liệu Lý lịch pháp ... pháp Bộ Nội vụ, Anh (chị) nêu vị trí, chức Sở pháp, Phòng pháp; Nhiệm vụ Sở pháp, Phòng pháp lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật? Câu 24: Anh/Chị nêu nguyên tắc chế độ hôn nhân...
 • 4
 • 166
 • 0

NGÂN HÀNG câu hỏi PHẦN THI VIẾT môn NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH PHÁP

NGÂN HÀNG câu hỏi PHẦN THI VIẾT môn NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH tư PHÁP
... pháp án tích? Câu 35: Hãy nêu Nội dung Phiếu Lý lịch pháp số 1; Nội dung Phiếu Lý lịch pháp số Luật Lý lịch pháp? Câu 36: Theo Quy định Luật Lý lịch pháp thông tin Lý lịch pháp ... thi hành? Nhiệm vụ, quyền hạn Sở pháp quản lý nhà nước công tác bồi thường nhà nước địa phương? Câu 34: Theo Quy định Luật Lý lịch pháp, nhiệm vụ Sở pháp quản lý sở liệu Lý lịch pháp ... pháp Bộ Nội vụ, Anh (chị) nêu vị trí, chức Sở pháp, Phòng pháp; Nhiệm vụ Sở pháp, Phòng pháp lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật? Câu 24: Anh/Chị nêu nguyên tắc chế độ hôn nhân...
 • 4
 • 215
 • 0

Đề đáp án trắc nghiệm chuyên ngành công thương kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế

Đề và đáp án trắc nghiệm chuyên ngành công thương kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế
... Liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ quy định Sở Công Thương chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác quan nào? a Bộ Công thương b Ủy ban nhân dân tỉnh c Bộ Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh d a ... Bộ Công thương - Bộ Nội vụ quy định Sở Công Thương chịu đạo, đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quan nào? a Bộ Công thương b Ủy ban nhân dân tỉnh c Bộ Công thương Ủy ban nhân dân tỉnh ... 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 Liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ quy định Sở Công Thương có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước công thương, bao gồm nội dung sau đây? a...
 • 7
 • 436
 • 1

Đề đáp án trắc nghiệm chuyên ngành kế hoạch đầu kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế

Đề và đáp án trắc nghiệm chuyên ngành kế hoạch và đầu tư kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế
... trình thẩm tra dự án đầu thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu Đối với dự án Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu nộp cho Sở Kế hoạch Đầu hồ sơ dự án đầu tư? a hồ sơ, ... 01 /2013/ QĐ-UBND ngày 05/01 /2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thi n Huế, doanh nghiệp có dự án thuộc danh mục hỗ trợ đầu ghi hỗ trợ để tham gia xúc tiến đầu nước theo Kế hoạch xúc tiến đầu ... động tỉnh Thừa Thi n Huế d a b Câu 17 Theo Quyết định số 01 /2013/ QĐ-UBND ngày 05/01 /2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thi n Huế, dự án sau tỉnh hỗ trợ công trình giao thông, điện, nước hàng rào dự án? ...
 • 6
 • 294
 • 5

Đề đáp án trắc nghiệm chuyên ngành khoa học công nghệ kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế

Đề và đáp án trắc nghiệm chuyên ngành khoa học công nghệ kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế
... tổ chức nghiên cứu phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ? a Thủ tướng Chính phủ b Bộ Khoa học Công nghệ c Hội đồng Khoa học cấp nhà nước d Sở Khoa học Công nghệ Câu 15 Luật Khoa học Công ... hoạt động khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ ? a Tổ chức tuyển chọn, xét chọn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ b Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đổi công nghệ, phát ... trường c Bộ Khoa học Công nghệ d Cả a, b, c Câu Luật Khoa học Công nghệ năm 2000 quy định cá nhân hoạt động khoa học công nghệ có nghĩa vụ sau đây? a Công bố kết hoạt động khoa học công nghệ theo...
 • 7
 • 319
 • 3

Đề đáp án trắc nghiệm chuyên ngành ngoại vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế

Đề và đáp án trắc nghiệm chuyên ngành ngoại vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế
... hoạt động đối ngoại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh công tác nước quan, tổ chức, cá nhân định? a Ủy ban nhân dân tỉnh b Chủ tịch ... quan cấp tỉnh quan, tổ chức, cá nhân nào? a Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh b Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh c Giám đốc Sở Ngoại vụ d Cả a, b, c sai Câu 10 Về thông tin đối ngoại, Sở Ngoại vụ có ... dân tỉnh c Thủ trưởng quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức công tác d Sở Ngoại vụ Câu 18 Theo quy định Pháp lệnh Ký kết thực thỏa thuận quốc tế, trường hợp có ý kiến khác quan cấp tỉnh...
 • 6
 • 873
 • 4

Đề đáp án trắc nghiệm chuyên ngành nội vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế

Đề và đáp án trắc nghiệm chuyên ngành nội vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế
... Câu 13 Thời gian tập công chức loại C tháng? a 06 tháng b 10 tháng c 09 tháng d 12 tháng Câu 14 Thời gian tập công chức loại D tháng? a 03 tháng b 18 tháng c 06 tháng d 12 tháng Câu 15 Trong thời ... đủ 12 tháng đến 24 tháng d Cả a , b , c sai Câu 11 Thời hạn người dự tuyển gửi đơn đề nghị phúc khảo kết thi tuyển xét tuyển kể từ ngày niêm yết công khai kết thi tuyển xét tuyển công chức? a ... biệt phái viên chức năm? a Không năm b Không năm c Không năm d Không năm Câu 20 Theo quy định hành, công chức cấp xã có chức danh ? a 05 chức danh b 06 chức danh c 07 chức danh d 08 chức danh Câu...
 • 6
 • 661
 • 13

Đề đáp án trắc nghiệm chuyên ngành nông nghiệp kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế

Đề và đáp án trắc nghiệm chuyên ngành nông nghiệp kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế
... xây dựng phương án giao rừng cho cấp huyện cấp xã trách nhiệm quan nào? a Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn b Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn c Ủy ban nhân dân tỉnh d Chủ tịch ... đặc biệt bảo tồn thi n nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng c Là loại rừng có chức chung rừng đặc dụng đồng thời có chức chủ yếu là: bảo tồn dự trữ thi n nhiên; khu ... phủ, Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định thành lập khu rừng đặc dụng vườn quốc gia khu rừng đặc dụng nằm địa bàn nhiều tỉnh? a Chính phủ b Thủ tướng Chính phủ c Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh d...
 • 7
 • 271
 • 1

Đề đáp án trắc nghiệm chuyên ngành tài chính kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế

Đề và đáp án trắc nghiệm chuyên ngành tài chính kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế
... ngày 30 tháng 12 năm dương lịch d Bắt đầu từ đầu năm kế hoạch kết thúc vào cuối kỳ kế hoạch ngân sách Câu Theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, quan có thẩm quyền định dự toán ngân sách ... Theo anh, chị năm ngân sách bắt đầu kết thúc vào thời gian nào? a Theo quy định Quốc hội b Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm dương lịch c Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết ... sách Nhà nước năm 2003, quỹ ngân sách nhà nước quản lý đâu? a Kho bạc Nhà nước b Sở Tài c Phòng Tài chính- Kế hoạch d Cả a, b, c Câu Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003, dự toán chi ngân sách...
 • 6
 • 449
 • 3

Đề đáp án trắc nghiệm chuyên ngành tài nguyên môi trường kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế

Đề và đáp án trắc nghiệm chuyên ngành tài nguyên môi trường kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế
... 15/7/2008 Liên Bộ Tài nguyên Môi trường - Bộ Nội vụ, Sở Tài nguyên Môi trường chịu đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quan sau đây? a Bộ Tài nguyên Môi trường b Bộ Nội vụ c UBND cấp tỉnh d Cả a b ... đánh giá môi trường chiến lược vấn đề môi trường liên quan b Đánh giá tác động đến vấn đề môi trường trường hợp thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; c Ý kiến phản biện trình thực đánh giá môi ... môi trường thuộc thẩm quyền b Tổ chức đăng ký kiểm tra việc thực cam kết bảo vệ môi trường c Chỉ đạo định kỳ tổ chức đánh giá trạng môi trường d Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường...
 • 6
 • 1,690
 • 18

Đề đáp án trắc nghiệm chuyên ngành thanh tra kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế

Đề và đáp án trắc nghiệm chuyên ngành thanh tra kỳ thi tuyển công chức năm 2013 tỉnh thừa thiên huế
... luật; Thanh tra viên chuyên ngành phải có kiến thức chuyên môn chuyên ngành b Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành luật trở lên, am hiểu pháp luật; Thanh tra viên chuyên ngành phải có kiến thức chuyên ... kiểm sát nhân dân b Thanh tra tỉnh c Người định hành d Tòa hành Câu Luật Thanh tra năm 2010 quy định hoạt động tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây? a Thanh tra việc thực sách, ... 13/3/2009 Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra tỉnh cấp định? a Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh b Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c Tổng Thanh tra d Chủ...
 • 7
 • 5,345
 • 76

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và đáp án thi trác nghiệm chuyên ngành tài chínhbộ đề thi trắc nghiệm chuyên nganh tin dungđề thi môn trắc nghiệm chuyên ngành thi công chức thành phố hà nôi lĩnh vực y tếde trac nghiem chuyen nganh cong chuc loai cmôn thi trắc nghiệm chuyên ngành văn hóa thể thao và du lịchcâu hỏi ôn thi trác nghiệm chuyên ngành nông nghiệp và ptnt nhóm ngành kiểm lâmđề thi trắc nghiệm chuyên ngành thi công chức lĩnh vực nông nghiệptài liệu ôn thi công chức trắc nghiệm chuyên ngành nông nghiệp và ptnttrac nghiem chuyen nganh tai nguyen va moi truongtrắc nghiệm chuyên ngành lĩnh vực tư pháp hộ tịch và đáp ánđề thi trắc nghiệm chuyên ngành tài chính thi công chức tỉnh thừa thiên huếđề thi trắc nghiệm chuyên ngành thuế năm 2014môn thi trắc nghiem chuyên ngành lao động thương binh và xã hộide thi trac nghiem chuyen nganh ke toanđào tạo xây dựng đề cương viết giáo trình sách chuyên khảo thiết kế bài giảng vàchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại