Đề cương ôn thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành việt ngữ học

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC MÔN: TIẾNG ANH pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ MÔN: TIẾNG ANH pot
... sau sang tiếng Anh: 1.Bạn kể tên số nước nói tiếng Anh tiếng mẹ đẻ không ? Can you name some countries where English is used as a mother language? 2.Trước người ta tưởng nguồn tài nguyên thi n ... have been living in this house for six years now They moved ………………  They moved in this house six years ago Bài 3: Dịch câu sau sang tiếng Anh: 1.Ông Tâm bỏ thuốc cách năm Ông vốn hút đến 40 điếu ... Bài 3: Dịch câu sau sang tiếng Anh: 1.Trông anh mệt mỏi Làm việc nhiều phải không ? You look tired Have you worked hard ?) 2.Tuần trời chả chịu mưa It hasn’t rained this week 3.Chúng tớ lái...
 • 26
 • 3,137
 • 115

Đề cương ôn thi tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học

Đề cương ôn thi tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học
... nghiệp Chương Thông tin định quản trị doanh nghiệp 3.1 Thông tin quản trị doanh nghiệp 3.1.1 Khái niệm vai trò thông tin quản trị doanh nghiệp 3.1.2 Quá trình thông tin 3.1.3 Phân loại thông tin 3.1.4 ... 3.1.3 Phân loại thông tin 3.1.4 Các yêu cầu thông tin 3.2 Hệ thống thông tin doanh nghiệp 3.2.1 Khái niệm 3.2.2 Các mạng thông tin 3.2.3 Xây dựng hệ thống thông tin nội doanh nghiệp 3.3 Quyết định ... dự báo khối lượng công việc 8.3.3 Phân tích quan hệ cung cầu dự báo tài nguyên nhân 8.4 Thi t kế phân tích công việc 8.4.1 Khái niệm ý nghĩa phân tích công việc 8.4.2 Những thông tin cần thu thập...
 • 6
 • 991
 • 1

đề cương ôn thi tuyển sinh đại học liên thông môn nghiên cứu marketing

đề cương ôn thi tuyển sinh đại học liên thông môn nghiên cứu marketing
... Các dạng nghiên cứu marketing 3.1 Căn vào nguồn thông tin thu thập: - Nghiên cứu bàn, thông tin thứ cấp - Nghiên cứu trường: thông tin sơ cấp 3.2 Căn vào dạng thông tin thu thập - Nghiên cứu định ... nghiệm giả thi t mối quan hệ nhân 3.4 Căn vào tính liên tục công tác nghiên cứu marketing : - Nghiên cứu đột xuất / nghiên cứu liên tục Những nội dung Nghiên cứu marketing - Nghiên cứu đặc điểm ... dùng - Nghiên cứu động mua sắm - Nghiên cứu qui mô cơp cấu thị trường - Nghiên cứu hoạt động bán hàng - Nghiên cứu sản phẩm - Nghiên cứu giá - Nghiên cứu thương hiệu - Nghiên cứu quảng cáo - Nghiên...
 • 8
 • 383
 • 2

Đề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn toán ppsx

Đề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn toán ppsx
... − b − a b +b a Dạng 3: Giải phương trình a x = x + c x − 10 = − GV: Nguyễn Viết Xuân ) ab ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 e NĂM HỌC 2 010 – 2011 f 16 x + 16 − x + + x2 − − x − = g x − x − x + ... Xuân ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10  NĂM HỌC 2 010 – 2011 x −2     Cho biểu thức: P =   x + − x x − x + x −1 :  x −1 − x −1     a Rút gọn biểu thức P b Tìm x P <  y y  xy  10 ... X b Tìm x cho X < -1 GV: Nguyễn Viết Xuân   ( x > ; x ≠ 9) x  4x + = ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2 010 – 2011 III LUYỆN TẬP 1 Cho biểu thức: A = ( x −1 + x +1 )2 x2 −1 − 1− x2...
 • 5
 • 372
 • 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG KHÓA 7 MÔN: ANH VĂN KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG pps

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG KHÓA 7 MÔN: ANH VĂN KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG pps
... Writing: - Writing a letter - Dealing with hotel services 1 1 1 1   Giảng viên biên soạn Nguyễn Văn Bình ‐2‐    ...
 • 2
 • 364
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG KHÓA 7 MÔN : TỔNG QUAN DU LỊCH Chương I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG KHÓA 7 MÔN : TỔNG QUAN DU LỊCH Chương I CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH potx
... PHẨM DU LỊCH I Các lo i hình du lịch Phân lo i tổng quát: • Du lịch sinh th i: dựa vào thi n nhiên • Du lịch văn hóa: thẩm nhận bề dày lịch sử • Du lịch công v : h i nghị, h i thảo Phân lo i cụ ... th i gian định thay đ i cung cầu Chương III ĐỘNG CƠ VÀ I U KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH I Động du lịch Kh i niệm động du lịch: Động du lịch nguyên nhân tâm lý khuyến khích ngư i thực du lịch Các ... không tháng khác nhau: • Mùa cao i m: cực đ i • Giao th i: trước sau mùa cao i m • Ngo i mùa: thấp i m - III Độ d i th i vụ không lo i hình du lịch khác - II Các nước phát triển: mùa kéo d i, ...
 • 13
 • 1,354
 • 27

Kế hoạch và đề cương ôn thi tuyển sinh 10

Kế hoạch và đề cương ôn thi tuyển sinh 10
...  x + ÷+ 23 =   x 21 x − 4x + 10 − x + 4x − = 6x5 – 29x4 + 27x3 + 27x2 – 29x +6 = 10x4 – 77x3 + 105 x2 – 77x + 10 = (x – 4,5)4 + (x – 5,5)4 = (x2 – x +1)4 – 10x2(x2 – x + 1)2 + 9x4 = Bµi tËp ... tam giác ABC vuông A, giải tam giác vuông ABC trường hợp sau? a/ AB = 21cm; AC = 18cm b/ AC = 10cm; góc C =300 c/ AB = 10cm; góc C = 450 d/ BC = 20cm; góc B = 350 e/ AB = 8cm; BC = 10cm f/ BC = ... tam giác ABC vuông A có đường cao AH = 5cm ; BC = 10cm Tính BH,AB Bài 6: Cho tam giác ABC vuông A có đường cao AH.Tính AC; AH biết AB=15cm HC = 16 cm Bài : Cho tam giác ABC vuông A , BC = 71cm...
 • 28
 • 207
 • 0

Đề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Đề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT
... CHÚ Ý CHUNG: - Phân mơn Tập làm văn lớp có ba kiểu văn bản: văn thuyết minh, văn tự sự, văn nghị luận Đây kiểu thường gặp thi học kỳ tuyển sinh lớp 10 - Học sinh cần nắm vững đặc điểm kiểu văn ... Giới thi u di tích lịch sử q hương em Đề 2: Làng Sen – Q Bác Đề 3: Giới thi u danh lam thắng cảnh q hương em Đề 4: Hãy thuyết minh cấu tạo, cơng dụng cách bảo quản phích nước (bình thủy) Đề 5: ... (bình thủy) Đề 5: Giới thi u lồi động vật có ích đời sống người (con lợn, trâu, ếch, gà ) Đề 6: Cây lúa Việt Nam (cây tre, hoa mai ) Đề 7: Giới thi u trò chơi dân gian Đề 8: Thuyết minh ăn mang...
 • 59
 • 344
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC LOGIC HÌNH THỨC

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC LOGIC HÌNH THỨC
... Toán” a b c d Nó học giỏi hai môn Nó có học giỏi Toán đâu giỏi môn Văn Nó không giỏi Văn mà lại giỏi Toán Không phải không giỏi hai môn 10/21 Đề cương ôn thi tuyển sinh Sau đại học Trường ĐHSP ... Đề cương ôn thi tuyển sinh Sau đại học Trường ĐHSP Tp.HCM Ý nghĩa việc nghiên cứu Logic học 3.1 Cùng với ngôn ngữ logic phương tiện để người giao tiếp truyền thông nên nghiên cứu logic học ... không hiểu học sinh Đa số học sinh đạt thành tích học tập tốt Con người không tồn mãi Một số ca sĩ hát hay Chẳng có học sinh thích đọc sách Có học sinh không thích trực nhật Nhiều học sinh học trễ...
 • 21
 • 548
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 20142015

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 20142015
... tỉnh năm 045 000 ngời Tính số dân tỉnh năm ngoái năm *Toán dạng hóa học : GVBM : Xuõn H Nm hc 2012 -2013 TRNG THCS NGUYN MINH KHAI - ễN THI TUYN SINH LấN 10 Bài 1: Cho lợng dung dịch chứa 10 ... số xã X có 10. 000 ngời Ngời ta dự đoán sau năm dân số xã X l 10. 404 ngời Hỏi trung bình hàng năm dân số xã X tăng % Bài : Năm ngoái tổng số dân hai tỉnh A B triệu ngời Dân số tỉnh A năm tăng ... NGUYN MINH KHAI - ễN THI TUYN SINH LấN 10 s 9: Cõu (2,5) : Cho Bt : B = + + a, Tỡm TX ca B , Rỳt gn B b, Tớnh B x= c, Tỡm x : B = d, Tỡm x : Q = 3B + 15 t s 10: Cõu 10 (2,5) Cho biu thc...
 • 19
 • 181
 • 0

Đề cương ôn thi tuyển sinh vào lớp 10

Đề cương ôn thi tuyển sinh vào lớp 10
... Dựa vào kết sau - Nếu x (hoặc ngày) làm xong công việc (hoặc ngày) làm công việc x 1 - Nếu giờ: Đối tượng A làm công việc, đối tượng B làm công việc lượng công x y 1 việc mà hai làm + công việc ... số Dựa vào mối liên hệ hàng số Chú ý: ab 10a b ; abc 100 a 10b c Dạng 6: Các toán liên quan đến tỉ số % m Chú ý kết sau: m% A nghĩa A 100 A m m B hay A Số A m% số B nghĩa B 100 100 Sưu ... sau 10 giây lại gặp Tính vận tốc vật Bài 6: Một khối lớp tổ chức tham quan ô tô Mỗi xe chở 22 học sinh thừa học sinh Nếu bớt ôtô xếp học sinh ôtô lại Hỏi lúc đầu có ôtô, học sinh Mỗi xe chở không...
 • 36
 • 297
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG VIỆT VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG VIỆT VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT
... câu tiếng Việt 4.3.2 Phân loại câu tiếng Việt 4.3.3 Hệ thống dấu câu tiếng Việt PHẦN II : PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Chương 1: Những vấn đề chung phương pháp dạy học Tiếng Việt tiểu học 1.1 ... 1.6 Các phương pháp dạy học thường sử dụng tiểu học - Phân tích ưu điểm, nhược điểm phương pháp dạy học TV tiểu học - Sử dụng phương pháp chủ đạo để soạn trích đoạn giáo án dạy học TV tiểu học với ... loại từ tiếng Việt xét theo phạm vi sử dụng 3.3.4 Phân loại từ tiếng Việt xét theo ý nghĩa Chương 4: Ngữ pháp tiếng Việt 4.1 Từ loại tiếng Việt 4.1.1 Tiêu chuẩn phân định từ loại tiếng Việt 4.1.2...
 • 8
 • 349
 • 1

Đề Cương ôn thi tuyển sinh Địa lý lớp 10 Bình Dương

Đề Cương ôn thi tuyển sinh Địa lý lớp 10 Bình Dương
... ………………………………………………………………………………………………………………………… (^_^)*(^_^) Địa địa phương tỉnh Bình Dương 1) Vị trí địa đặc điểm tự nhiên - Bình Dương thuộc vùng Đông Nam Bộ - Diện tích: 2695,54 km2 (chiếm 0,83% ... ………………………………………………………………………………………………………………………… Đoàn Thi n Phúc Trang VI/ Vùng Đông Nam Bộ a) Vị trí địa giới hạn lãnh thổ: - Tên tỉnh thành: TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa ... Nêu mạnh kinh tế hai phân vùng Đông Bắc Tây Bắc - Tại chè trồng nhiều Trung Du miền núi Bắc Bộ? Đoàn Thi n Phúc Trang II/ Vùng Đồng Bằng Sông Hồng a) Vị trí địa giới hạn lãnh thổ: - Tên tỉnh...
 • 12
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10đề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn anhđề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 toánđề cương ôn thi tuyển sinh vào lớp 10đề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 ngữ vănđề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn vănđề cương ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn toánđề cương ôn thi tuyển sinh cử nhân gây mê hồi sứcde cuong on thi tuyen sinh 10 mon toantuyển sinh đào tạo thạc sĩtuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2013tuyển sinh đào tạo thạc sĩ luật họctuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2012tuyển sinh đào tạo thạc sĩ 2013đào tạo thạc sĩ chuyên ngành tiếng anhBài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền LêBài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu ÂuLịch sử lớp 6- Văn Hóa Cổ ĐạiNHững thành tựu chủ và ý nghĩa lịch sử của CMKHKTBài 12. Nước Văn LangBài 4. Các quốc gia cổ đại Phương ĐôngBài 57. Mối quan hệ dinh dưỡngBài 56. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xãBài 46. Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài ngườiBài 24. Tạo giống bằng công nghệ tế bàoBài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạBùi 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)Bài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoànBài 15. Tiêu hoáBài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ngườiBài 41. Sinh sản vô tính ở thực vậtBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật