Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn khoa học chính trị

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn giáo dục chính trị có đáp án

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn giáo dục chính trị có đáp án
... với tình, nghĩa", đoàn kết tốt tạo sở vững để thống ý chí hành động, làm cho "Đảng ta đông người tiến đánh người" Cán bộ, công tác cán Đảng Hồ Chí Minh đề hệ thống quan điểm cán công ... cán Người nhận thức rõ vị trí, vai trò cán nghiệp cách mạng Cán dây chuyền máy, trung gian nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân Muốn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Người cán phải ... cung tự cấp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp công nghiệp quốc phòng theo nguyên tắc: “Vừa kháng chiến vừa xây dựng đất nước” Kháng chiến văn hoá: Xoá bỏ văn hoá...
 • 62
 • 124
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kinh tế phát triển nông thôn

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kinh tế phát triển nông thôn
... nông thôn xây dựng nông thôn phải phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hoá đại hoá nông thôn - Trước hết phải chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, xoá bỏ tính chất nông phát triển công nghiệp ... tế công nghiệp nông thôn 4.1- Vai trò phát triển công nghiệp nông thôn Phát triển công nghiệp nông thôn cho phép phát huy lực nội sinh, khai thác kịp thời lợi vốn có nông thôn trình công nghiệp ... phát triển nông thôn a- Cơ cấu kinh tế nông thôn Cơ cấu kinh tế nông thôn nhân tố quan trọng hàng đầu để tăng trưởng phát triển nông thôn cách bền vững Phương hướng chuyển dịch cấu kinh tế nông...
 • 11
 • 663
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps
... bị biến đ i là: A – Phenilalanin – Lizin – Asparagin – Lizin – B – Threonin – Lizin – Asparagin – Lơxin – C – Glutamin – Lizin – Asparagin – Lơxin – D – Tirozin – Lơxin – Asparagin – Lizin – ... 3’ 56 axit amin dịch mã từ i m kh i đầu đoạn mARN là: A – Histiđin – Lizin – Asparagin – Lơxin – B – Histiđin – Lơxin – Asparagin – Lizin – C – Asparagin – Lơxin – Lizin – Phenilalanin – D – ... biến đ i chu i nuclêôtit gen  biến đ i trình tự chu i ribônuclêôtit mARN  biến đ i trình tự axic amin prôtêin tương ứng B Làm biến đ i chu i nuclêôtit gen  biến đ i trình tự axit amin prôtêin...
 • 25
 • 423
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học (2)

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học (2)
... chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (II) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa C/ Tính oxi hóa khử D/ Tính lưỡng tính 14.Tính chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (III) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa ... kim tác dụng hóa học môi trường xung quanh gọi là: A/ Sự khử kim loại B/ Sự ăn mòn hóa học C/ Sự ăn mòn điện hóa D/ Sự ăn mòn kim loại 33 Một vật chế tạo từ hợp kim Zn-Cu.Vật dể không khí ẩm bị ... nhóm chức anđehit, dùng ba phản ứng hóa học Trong phản ứng sau, phản ứng không chứng minh nhóm chức anđehit glucozơ? Trang A/ Oxi hóa glucozơ AgNO3/dd NH3 B/ Oxi hóa glucozơ Cu(OH)2 đun nóng C/ Lên...
 • 19
 • 202
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học
... chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (II) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa C/ Tính oxi hóa khử D/ Tính lưỡng tính 14.Tính chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (III) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa ... kim tác dụng hóa học môi trường xung quanh gọi là: A/ Sự khử kim loại B/ Sự ăn mòn hóa học C/ Sự ăn mòn điện hóa D/ Sự ăn mòn kim loại 33 Một vật chế tạo từ hợp kim Zn-Cu.Vật dể không khí ẩm bị ... nhóm chức anđehit, dùng ba phản ứng hóa học Trong phản ứng sau, phản ứng không chứng minh nhóm chức anđehit glucozơ? A/ Oxi hóa glucozơ AgNO3/dd NH3 B/ Oxi hóa glucozơ Cu(OH)2 đun nóng C/ Lên...
 • 15
 • 189
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Quy hoạch phát triển lãnh thổ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Quy hoạch phát triển lãnh thổ
... thị, khu công nghiệp công trình chủ yếu d Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian lãnh thổ e.Bản đồ quy hoạch phát triển lãnh thổ 3.Một số ký hiệu thống sử dụng đồ quy hoạch phát triển lãnh thổ Buổi: ... nước Quy hoạch phát triển lãnh Tập giảng: Quy hoạch phát Tuần Ngày:… Nội dung học thổ oqr Việt Nam Số Tài liệu tham khảo triển lãnh thổ - Viện Chiến lược phát triển, lớp: Quy hoạch phát triển ... nghiệp sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn Tài liệu tham khảo b Phương hướng phát triển khu vực dịch vụ c Phương hướng phát triển nông nghiệp phát triển nông thôn d Phát triển nguồn...
 • 5
 • 167
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn CHÍNH TRỊ hệ TRUNG cấp – KHÓA 13

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn CHÍNH TRỊ hệ TRUNG cấp – KHÓA 13
... kinh tế nông nghiệp nông thôn nước ta chuyển dịch theo hướng sau đây? a Theo hướng đẩy mạnh xuất b Theo hướng hình thành cấu nông công nghiệp dịch vụ hợp lý c Theo hướng sản xuất tập trung, ... hệ gì? a Giai cấp tư sản đời b Giai cấp tư sản công nhân đời c Giai cấp công nhân đời d Giai cấp tiểu tư sản đời Câu 126: Những giai cấp bị trị Việt Nam chế độ thuộc địa đế quốc Pháp là: a Công ... HĐH nông thôn trình chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn theo hướng? a Tăng nhanh tỉ trọng giá trị sản phẩm lao động ngành công nghiệp dịch vụ b Tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm lao động nông nghiệp...
 • 13
 • 624
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa
... liệu trực tiếp Xác định kết tiêu thụ? Định khoản phản ánh nghiệp vụ phát sinh lên tài khoản kế toán? V Kế toán tiêu thụ kế tiêu thụ Bài 17 (4 điểm): Tại công ty sản xuất, kế toán hàng tồn kho theo ... 210.000, công ty lập dự phòng giảm giá 5.000 Kết đầu tư vào công ty theo thông báo sau: 28 - Số cổ tức hưởng từ công ty C 12.000 - Số lỗ phải chịu từ công ty M 10.000 Đã nhận cổ tức công ty C toán ... 165.000, công ty trích lập dự phòng giảm giá cho số cổ phiếu 10.000 7, Theo thông báo công ty, kết đầu tư kỳ sau: - Lãi chia từ công ty B 25.000, từ công ty M 10.000 - Lỗ phải chịu từ công ty F...
 • 34
 • 990
 • 3

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ
... Trang11 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Chi nghiệp + Chi nghiệp kinh tế, bao gồm khoản: chi nghiệp giao thông, nghiệp nông nghiệp, nghiệp thủy lợi, nghiệp lâm nghiệp, …Chi tiền lương ... buộc bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp ốm đau - Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Trang18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Trợ cấp thai sản - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất ... Trang19 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 Câu 15 Chính sách tiền tệ gì? Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt nam sử dụng công cụ để thực thi sách tiền tệ? Trình bày chế sử dụng công cụ Trả...
 • 23
 • 1,103
 • 10

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 2010 môn văn

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009  2010 môn văn
... Kỉ niệm ngày nhà văn tiêu biểu, người chiển sĩ u nước mặt trận văn hố tư tưởng GV: Nguyễn Văn Việt Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn ... Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn ngun độc lập tự cho dân tộc).Đồng thời tác phẩm vừa có giá trị văn học (Nó xem văn luận ... Xn Diệu, Chế Lan Viên GV: Nguyễn Văn Việt 22 Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn -Văn học vùng tạm chiếm có phát triển,...
 • 62
 • 325
 • 2

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa
... chức hay đa chức, no hay không no) A Este thuộc loại no B Este thuộc loại không no C Este thuộc loại no, đơn chức D Este thuộc loại không no đa chức 1.47 Quá trình không tạo CH3CHO? A Cho vinyl ... béo)để lâu ngày bị ôi thiu A Chất béo vữa B Chất béo bị oxi hoá chậm không khí tạo thành anđehit có mùi C Chất béo bị thuỷ phân với nước không khí D Chất béo bị oxi nitơ không khí chuyển thành ... 2.73 Giữa saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống nhau? A Đều lấy từ củ cải đường B Đều có biệt dược “huyết ngọt” C Đều bị oxi hoá [Ag(NH3)2]OH D Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường 2.74 Các khí tạo...
 • 187
 • 980
 • 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010
... THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Liên Xô nước XHCN Đông Âu lam vào khủng hoảng - Trung Quốc tiến hành cải cách * Tình hình nước: - Trải qua 10 năm thực hai kế hoạch năm xây ... phóng miền Nam * Hoàn cảnh lịch sử: 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, so sánh lực lượng ... THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Tại vùng nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thị khắp nơi có phong trào quần chúng dậy chống “bình định”, phá “ấp chiến lược” Đến đầu năm 1971,...
 • 23
 • 562
 • 1

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf
... Trang11 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Chi nghiệp + Chi nghiệp kinh tế, bao gồm khoản: chi nghiệp giao thông, nghiệp nông nghiệp, nghiệp thủy lợi, nghiệp lâm nghiệp, …Chi tiền lương ... cán công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Trang15 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 động viên sức sáng tạo người lao động; thực chế độ tiền lương, tiền công ... buộc bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp ốm đau Trang18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp - Trợ cấp thai sản - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất...
 • 23
 • 961
 • 19

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lí

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lí
... nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa 28 - Nền nông nghiệp nước ta phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá Nền nông nghiệp cổ truyền - Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công, sử dụng Nền nông nghiệp ... công nghiệp trọng điểm Nội dung ôn tập : 2.1 Cơ cấu công nghiệp theo ngành: - Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng thuộc nhóm chính: công nghiệp khai thác;công nghiệp chế biến; công ... thác tốt - Đẩy mạnh xuất sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới 2.2.Phát triển nông nghiệp đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu nông nghiệp nhiệt đới : - Nền nông nghiệp nước ta tồn song song nông...
 • 89
 • 493
 • 20

GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
... nối mạng để tạo thành mạng lớn Bridge sử dụng phổ biến để làm cầu nối hai mạng Ethernet Bridge quan sát gói tin (packet) mạng Khi thấy gói tin từ máy tính thuộc mạng chuyển tới máy tính mạng ... IP công cộng cho máy (client) với IP riêng Khi máy thực kết nối gửi liệu tới máy tính internet, liệu gởi tới NAT, sau NAT thay địa IP gốc máy gửi gói liệu với địa IP NAT Máy tính từ xa máy tính ... gói tin tới mạng đích Ưu điểm Bridge hoạt động suốt, máy tính thuộc mạng khác gửi thông tin với đơn giản mà không cần biết có “can thi p” Bridge Một Bridge xử lý nhiều lưu thông mạng Novell,...
 • 11
 • 975
 • 5

Xem thêm