Đề cương ôn thi kế toán tài chính

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Kế toán tài chính 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Kế toán tài chính 1
... tiết môn học Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Nội dung TLTK Mở đầu Chương 1- Những vấn đề chung kế toán tài 1. 1-Đặc điểm kế toán tài 1. 1 .1- Khái niệm KTTC 1. 1.2-Mục đích KTTC 1. 1.3-Đặc điểm KTTC 1. 2-Phạm ... dung KTTC 1. 2 .1- Phạm vi KTTC 1. 2.2-Nội dung KTTC 1. 3-Nguyên tắc, yêu cầu kế toán tài 1. 3 .1- Các nguyên tắc kế toán 1. 3.2-Các yêu cầu kế toán Chương 2- Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 2 .1 Các phương ... TSCĐ 4.2 Kế toán tài sản cố định thuê tài 4.2 .1 Chuẩn mực kế toán số 06 Tài sản cố định thuê tài chính 4.2.2 Phương pháp kế toán TSCĐ thuê tài 4.3 Kế toán BĐS đầu tư 4.3 .1 Chuẩn mực kế toán số...
 • 5
 • 1,164
 • 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Kế toán tài chính 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Kế toán tài chính 2
... phương pháp xác định kết kinh doanh 2. 1 .2 Phương pháp kế toán kết kinh doanh 2. 2 Kế toán phân phối lợi nhuận 2. 2.1 Nội dung, nguyên tắc phân phối lợi nhuận 2. 2 .2 Phương pháp kế toán phân phối lợi ... động kinh doanh 1 .2. 1 Kế toán doanh thu bán hàng 1 .2. 2 Kế toán doanh thu hoạt động tài [1,3] [3,4] Chương Kế toán kết kinh doanh phân phối lợi nhuận 2. 1 Kế toán kết kinh doanh 2. 1.1 Nội dung phương ... tế, NXB Chính trị Quốc gia, 20 01 [4] Chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính, NXB Tài Chính, 20 06 [5] Giáo trình Kế toán tài chính, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, NXB Thống kê [6] Kế toán tài Mỹ,...
 • 5
 • 858
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Kế toán tài chính 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Kế toán tài chính 2
... phương pháp xác định kết kinh doanh 2. 1 .2 Phương pháp kế toán kết kinh doanh 2. 2 Kế toán phân phối lợi nhuận 2. 2.1 Nội dung, nguyên tắc phân phối lợi nhuận 2. 2 .2 Phương pháp kế toán phân phối lợi ... động kinh doanh 1 .2. 1 Kế toán doanh thu bán hàng 1 .2. 2 Kế toán doanh thu hoạt động tài [1,3] [3,4] Chương Kế toán kết kinh doanh phân phối lợi nhuận 2. 1 Kế toán kết kinh doanh 2. 1.1 Nội dung phương ... tế, NXB Chính trị Quốc gia, 20 01 [4] Chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính, NXB Tài Chính, 20 06 [5] Giáo trình Kế toán tài chính, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, NXB Thống kê [6] Kế toán tài Mỹ,...
 • 4
 • 673
 • 3

Đề cương bài giảng kế toán tài chính

Đề cương bài giảng kế toán tài chính
... kế toán, lập báo cáo tài chính, tính toán tiêu phải thu, phải trả cho phép lấy số dư chi tiết đối tượng nợ phải thu để lên hai tiêu bên Tài sản” bên “Nguồn vốn” Bảng cân đối kế toán 1.2 KẾ TOÁN ... tiền để toán nghóa vụ nợ tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm ngày kết thúc kỳ kế toán niên độ Khoản dự phòng phải trả lập năm lần vào cuối niên độ kế toán Trường hợp đơn vò có lập báo cáo tài niên ... toán 2.6.3 Tài khoản sử dụng Tài khoản dùng để phản ánh tình hình toán khoản phải trả, phải nộp nội dung phản ánh tài khoản khác thuộc nhóm tài khoản 33 (từ tài khoản 331 đến tài khoản 337) Tài...
 • 63
 • 132
 • 0

đề cương bài giảng kế toán tài chính

đề cương bài giảng kế toán tài chính
... cáo tài chính Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài hợp kế toán khoản đầu tư vào công ty con” Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán số 11 “Hợp kinh doanh” Các đơn vò kế toán cấp có đơn vò kế toán ... 2006 Sách Kế toán đại cương Bộ Môn Kế toán Kiểm toán – Đồng tác giả Nhà xuất Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2006 Sách Bài tập Kế toán đại cương Bộ Môn Kế toán Kiểm toán – Đồng ... Tạp chí kế toán, tạp chí kiểm toán ấn phẩm thuế từ năm 2003 đến năm Nguyên lý kế toán – Đại học Kinh tế TP.HCM Kế toán tài – Khoa kế toán kiểm toán – Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Kế toán chi...
 • 45
 • 164
 • 0

Đề cương lý thuyết kế toán tài chính

Đề cương lý thuyết kế toán tài chính
... đánh giá tình hình kết kinh doanh doanh nghiệp, kế toán phải tuân thủ nguyên tắc quán, tức sách kế toán phương pháp kế toán doanh nghiệp lựa chọn phảI áp dụng thống nhất kỳ kế toán năm Trường hợp ... cho thầu% 34 thuyết Kế toán tài 1_Độc quyền photo AOF/ 149/ Lê Văn Hiến Câu 13 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương Tài khoản sử dụng TK 334 - Phải trả công nhân viên Tài khoản ... kế toán chọn phải giải trình ảnh hưởng thay đổi đến thông tin kế toán Thận trọng Để không làm sai lệch kết hoạt động kinh tế tài doanh nghiệp đảm bảo tính trung thực khách quan thông tin kế...
 • 106
 • 216
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... CÂU Bút tệ ? Trình bày lợi việc lưu thông tiền hình thái bút tệ Bút tệ (tiền ghi sổ) Là tiền tệ phi vật chất, tồn hình thức số, ghi tài khoản NH Ưu điểm: - Giảm đáng kể chi phí lưu thông tiền mặt ... dụng hình thái Tiền thực (hóa tệ) : Là hình thái tiền tệ, có đầy đủ giá trò nội tại, lưu thông nhờ giá trò thân VD: tiền tôn, sắt, đồng, nhiên có tiền vàng, tiền bạc đúc đủ giá xem tiền thực có ... CUNG CẦU TIỀN TỆ CÂU 42 Trình bày nội dung yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ Marx Ý nghóa thực tiễn việc nghiên cứu quy luật Nội dung quy luật lưu thông tiền tệ Marx Khối lượng tiền cần thi t cho...
 • 93
 • 184
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN THI: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Đề số 1 pot

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN THI: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Đề số 1 pot
... đồng 10 Kết chuyển: - Chi phí bán hàng vào TK 911 10 .000.000 đồng - Chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK 911 12 .000.000 đồng - Giá vốn hàng bán vào TK 911 - Doanh thu vào TK 911 11 Xác định kết ... Đ.H.T.N ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN THI: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Đề số Câu 1: 2, điểm Trình bày khái niệm, đặc điểm trường hợp hạch toán kế toán công cụ, dụng cụ? Câu 2: 2,0 điểm Tháng 01 năm 2007 doanh nghiệp ... đồng 5.Kết chuyển: - Chi phí bán hàng vào TK 911 10 .000.000 đồng - Chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK 911 12 .000.000 đồng - Giá vốn hàng bán vào TK 911 - Doanh thu vào TK 911 Xác định kết kinh...
 • 4
 • 1,026
 • 14

Đề thi kế toán tài chính potx

Đề thi kế toán tài chính potx
... phúc Đề thi học kỳ năm học 2005- 2006 Môn: Kế toán tài I, Số ĐVHT: Đề số 11 (Thời gian làm 90) Cho ngành: Kế toán Kiểm toán Khoá 45, Hệ Chính quy Ca thi: 2; Ngày thi: 23 / 12 / 2005 A- Tài liệu: ... lập Tự Hạnh phúc Đề thi học kỳ năm học 2005- 2006 Môn: Kế toán tài I, Số ĐVHT: Đề số 15 (Thời gian làm 90) Cho ngành: Kế toán Kiểm toán Khoá 45, Hệ Chính quy Ca thi: 2; Ngày thi: 23 / 12 / 2005 ... lập Tự Hạnh phúc Đề thi học kỳ năm học 2005- 2006 Môn: Kế toán tài I, Số ĐVHT: Đề số 16 (Thời gian làm 90) Cho ngành: Kế toán Kiểm toán Khoá 45, Hệ Chính quy Ca thi: 2; Ngày thi: 23 / 12 / 2005...
 • 7
 • 2,478
 • 22

đề thi kế toán tài chính

đề thi kế toán tài chính
... NGHỈA VIỆT NAM BỘ MÔN KINH TẾ Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI KẾ TOÁN TC LẦN (đề 02) (Thí sinh không sử dụng tài liệu, sử dụng bảng hệ thống tài khoản) Câu 1: ( điểm ) Cho ví dụ minh hoạ minh họa: ... đối kế toán đến ngày 31/12/2008 Tài sản Nguồn vốn Tiền mặt Khoản phải trả 100.600 Khoản phải thu 15.000 Thuế phải nộp nhà nước 6.400 Hàng tồn kho .81.000 Vốn góp 430.000 Thi t ... 800.000 Lợi nhuận giữ lại Tổng cộng tài sản 1.000.000 Tổng cộng nguồn vốn Câu 3: ( điểm ) Căn vào tài liệu sau đây, tính toán – ghi vào tài khoản có liên quan: Mua TSCĐ hữu hình trả...
 • 5
 • 1,346
 • 14

đề thi kế toán tài chính thương mại dịch vụ

đề thi kế toán tài chính thương mại dịch vụ
... thuế TNDN 25% ĐỀ LẦN Tại công ty thương mại tổng M (Có chức xuất nhập khẩu),hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên,tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,có tài liệu sau: ... nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng công ty X (6.5đ) 2.Phản ánh sơ đồ chữ T xác định kết HĐKD tháng công ty X (3.5đ) Cho biết DN tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền,hạch toán theo ... công ty F chi hộ 6.000.000đ.Trong ngày nhận tiền toán với công ty F tiền gửi ngân hàng VNĐ sau trừ khoản nộp hộ hoa hồng ủy thác(biết thuế GTGT dịch vụ ủy thác 10%).Tỷ giá thực tế 18.550 VNĐ/USD...
 • 3
 • 181
 • 0

đề cương ôn thi môn luật hành chínhtài phàn hành chính

đề cương ôn thi môn luật hành chính và tài phàn hành chính
... TRA, HV HCQG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH (CÁC CÂU HỎI NẰM TRONG BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP) “ Hãy theo đuổi ưu tú, thành công theo đuổi bạn” C72 Không xử phạt hành trường ... HV HCQG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH (CÁC CÂU HỎI NẰM TRONG BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP) “ Hãy theo đuổi ưu tú, thành công theo đuổi bạn” Phần B: Một số câu hỏi đề thi vấn ... CBCC thi hành công vụ Bạch Quang Dũng – KH12 – THANH TRA, HV HCQG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH (CÁC CÂU HỎI NẰM TRONG BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP) “ Hãy theo đuổi ưu tú, thành...
 • 33
 • 652
 • 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

TỔNG HỢP ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
... thuế, kết chuyển vào tài khoản liên quan, thuế suất thuế TNDN 25% Đề DN biếu tặng tài sản từ đối tác kinh doanh Kế toán DN ghi nhận tổng giá trị tài sản tăng vốn KD Nhận xét việc hoạch toán công ... 10.000 g, Tài khoản 511: 100.000 Tài khoản 632: 50.000 Kết chuyển doanh thu, chi phí => xác định kết kinh doanh trước thuế Thuế TNDN 25%, Biết: Nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng ... khoản Nêu phương pháp kế toán vay dài hạn DN a Phát hành 1000 trái phiếu, kỳ hạn năm, 1000đ/TP Giá 950/1 TF, lãi suất 9,8%/năm, lãi trả sau toán TF, DN nhận tiền + chuyển vài tài khoản 112 b Tái...
 • 5
 • 272
 • 2

ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

ĐỀ THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2
... 1 12; 196 020 Có 131: 198000 Trả nợ người bán : nợ 331: 396.000 có 515:3960 có 1 12: 3956.040 Nợ 811 25 000 Có 111: 25 .000 Nợ 821 5000 *25 %= 125 0 Có 347: 125 0 Nợ 911: 125 0 Có 821 ; 125 0 Nợ 24 3: 8000 *25 %= ... thuế, kết chuyển vào tài khoản liên quan, thuế suất thuế TNDN 25 % Đề DN biếu tặng tài sản từ đối tác kinh doanh Kế toán DN ghi nhận tổng giá trị tài sản tăng vốn KD Nhận xét việc hoạch toán công ... 21 4: 20 0.000 Nợ 144: 1.000.000 Nợ 811: 300.000 Có 21 1: 1.500.000 Nợ 1 12: 440.000 Có 311: 440000 Nợ 331: 440000 Có 1 12: 440000 Nợ 1 12: 10 920 0000 Nợ 24 2: 800.000 Có 3431:100.000.000 Có 3433:1 0.000.000...
 • 5
 • 314
 • 2

Xem thêm