TCVN 6663 13 2015 bảo quản mẫu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8733:2012 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, VẬN CHUYỂN, LỰA CHỌN VÀ BẢO QUẢN MẪU ĐÁ DÙNG CHO CÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8733:2012 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, VẬN CHUYỂN, LỰA CHỌN VÀ BẢO QUẢN MẪU ĐÁ DÙNG CHO CÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG
... bảo quản mẫu không 60 ngày kể từ ngày lấy mẫu đến bắt đầu thí nghiệm MỤC LỤC Lời nói đầu TCVN 8733:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn bảo quản mẫu đá ... đá dùng cho thí nghiệm phòng Phạm vi áp dụng Quy định chung Lấy mẫu 3.1 Lấy mẫu từ hố khoan 3.2 Lấy mẫu điểm lộ mỏ đá thiên nhiên Lập nhãn mẫu, phiếu mẫu Đóng gói, vận chuyển mẫu Lựa chọn bảo quản ... thí nghiệm Phải lập biên giao nhận mẫu với nội dung đầy đủ thông tin công trình, số lượng mẫu, yêu cầu thí nghiệm, thời gian nhận kết quả,… Lựa chọn bảo quản mẫu đá phòng thí nghiệm 6.1 Trước lựa...
 • 5
 • 435
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9140:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU BẢO QUẢN MẪU NÕN KHOAN TRONG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
... công trình thủy lợi - Mẫu nõn khoan hố khoan kiểm tra để đánh giá chất lượng thi công thân công trình chất lượng thi công xử lý công trình thủy lợi; - Mẫu nõn khoan hố khoan khảo sát trạng chất ... chung 3.1 Mẫu nõn khoan 3.2 Bảo quản mẫu nõn khoan 3.3 Các loại mẫu nõn khoan sau đối tượng phải bảo quản Yêu cầu quy định cụ thể 4.1 Yêu cầu mức độ bảo quản mẫu nõn khoan khảo sát ĐCCT thủy lợi 4.1.1 ... bảo quản mẫu nõn khoan 4.4.1 Bảo quản tạm thời mẫu nõn khoan đơn vị khảo sát ĐCCT Trong trình thực hố khoan loạt hố khoan khảo sát ĐCCT, tổ khoan phải tự bảo quản mẫu nõn khoan theo yêu cầu sau:...
 • 15
 • 340
 • 0

Nước thải - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, và bảo quản mẫu

Nước thải - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, và bảo quản mẫu
... Ghi rõ phương pháp làm để bảo quản Bảo quản vận chuyển mẫu 3.1 Thời gian vận chuyển từ nơi lấy mẫu đến phòng thí nghiệm ngắn tốt Phải giữ mẫu chỗ tối nhiệt độ thấp 3.2 Khi vận chuyển mẫu phải ... lửng Không bảo quản Không bảo quản 2 ÷ ml clorofooc/ l 11 Cặn 12 Clo hoạt tính 13 Clorua Cl14 Chì (Pb++) Không bảo quản Vào ngày lấy mẫu Không bảo quản Tại chỗ lấy mẫu Không bảo quản Trong ngày ... vào ngày lấy mẫu Trong ngày ÷ ml clorofooc /1l Chiết clorofooc tại2 Xác định dung dịch vòng ngày chỗ lấy mẫu Không bảo quản Ngay lấy mẫu Lấy mẫu để bọt, tránh nung Trong ngày nóng Không bảo quản...
 • 5
 • 15,127
 • 200

Phương pháp thu hái và bảo quản mẫu

Phương pháp thu hái và bảo quản mẫu
... nhau, mặt khác mẫu Thọ Xuân thu hái vào vào buổi chiều, tốc độ chưng cất nhanh M2: Hàm lượng tinh dầu thấp mẫu thu mẫu thu hái Thọ Xuân vào ngày trời mưa M4: Cũng thu hái Thọ Xuân vào thời gian ... đại truyền nạp vào nhớ máy tính xử lí kết in phổ Xác định hàm lượng tinh dầu theo phương pháp dược điển Việt Nam: 5.1 Phương pháp thu hái bảo quản mẫu: Trong cây, tinh dầu trạng thái tự tạo thành ... Lý thuyết sắc ký 25 4.2 Lý thuyết sắc kí phân giải cao 27 4.3 Một số nét phương pháp phổ khối lượng 29 Xác định thành phần tinh dầu theo phương pháp dược điển Việt Nam 34 5.1 Phương pháp thu hái...
 • 55
 • 245
 • 0

Tài liệu BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN MẪU TÀI LIỆU pptx

Tài liệu BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN MẪU TÀI LIỆU pptx
... công tác hàng năm Bảo 50 năm hiểm xã hội tỉnh 578 Tài liệu Bảo hiểm xã hội tỉnh việc đạo, quản lý 50 năm loại hình bảo hiểm (y tế, xã hội, nhân thọ, học sinh ) 579 Tài liệu Bảo hiểm xã hội tỉnh ... 281 Báo cáo Sở Tài chính, Ban Kiểm kê tài sản cố định 50 năm việc kiểm kê, đánh giá tài sản cố định 282 Hồ sơ, tài liệu việc mua bán tài sản, chuyển giao tài 20 năm sản, kiểm kê, lý tài sản đơn ... STT Tên nhóm tài liệu Thời hạn bảo quản TÀI LIỆU TỔNG HỢP 1.1 Vấn đề chung Văn đạo, hướng dẫn chủ trương, sách Vĩnh viễn quan...
 • 46
 • 452
 • 1

Đánh giá chất lượng nước cấp cho vùng nông thôn: Lấy mẫubảo quản mẫu nước cho mục đích đánh giá chất lượng

Đánh giá chất lượng nước cấp cho vùng nông thôn: Lấy mẫu và bảo quản mẫu nước cho mục đích đánh giá chất lượng
... kế hoạch lấy cần xây dựng tiếp kỹ thuật bảo quản, vận chuyển lưu trữ mẫu phù hợp nhằm đảm bảo tính khách quan mẫu cần phân tích Đánh giá chất lượng nước Chất lượng nước đánh giá cho mục đích cụ ... sai lệch chất nguồn nước Lấy mẫu bảo quản mẫu khâu quan trọng để thu nhận thông tin khách quan chất lượng nguồn nước cần đánh giá Lấy mẫu 3.1 Nguyên tắc chung Lấy mẫu bước trình phân tích mẫu phòng ... hành Mục tiêu kiểm tra chất lượng nước cấp cho người sử dụng Nếu lấy mẫu nước từ hộ dân, cần lấy mẫu nước từ vòi nước lạnh để loại trừ ảnh hưởng cặn lắng trong bồn nước nóng Mẫu nước cần lấy trước...
 • 98
 • 744
 • 1

Nghiên cứu, xây dựng Bảng thời hạn bảo quản mẫu tài liệu phông ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương

Nghiên cứu, xây dựng Bảng thời hạn bảo quản mẫu tài liệu phông ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương
... thông bảng thời hạn bảo quản tài liệu ngành Bảng thời hạn bảo quản tài liệu Trung tâm Khoa học xã hội Nhân văn quốc gia ban hành dạng bảng thời hạn bảo quản tài liệu quan Bảng thời hạn bảo quản ... quản mẫu tài liệu chuyên ngành mà quan xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu cụ thể quan Trong thành phần tài liệu bảng thời hạn bảo quản tài liệu quan bao gồm tài liệu quản lý hành tài liệu ... sau: Bảng thời 21 hạn bảo quản tài liệu tiêu biểu hình thành hoạt động quan, tổ chức, bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành, bảng thời hạn bảo quản mẫu, bảng thời hạn bảo quản quan 1.2.1 Bảng...
 • 143
 • 372
 • 0

Đặc điểm bảo quản máu và một số chế phẩm máu

Đặc điểm bảo quản máu và một số chế phẩm máu
... Truyền máu liệu pháp điều trị có hiệu qu nhiều bệnh lý, truyền máu cần sử dụng đắn, hợp lý nhằm phát huy tối đa hiệu qu hạn chế đến mức tối thiểu nhng tai biến truyền máu Nguyên tắc bn truyền máu ... hạn chế đến mức tối thiểu nhng tai biến truyền máu Nguyên tắc bn truyền máu đại sử dụng loại chế phẩm máu mà người bệnh cần Truyn mỏu cú hiu qu nhng mc ớch iu tr nh: 1.Khụi phc lng huyt sc t ... ỏp lc thm thu Duy trỡ chc nng hụ hp t bo v bo v mng hng cu MU TON PHN c im: L mỏu tnh mch ly vào dung dch chng ụng iu kin bo qun v hn dựng: 40C 21 ngy vi dung dch chng ụng ACD, CPD v 35 ngy...
 • 18
 • 193
 • 0

Cách bảo quản mẫu rong.doc

Cách bảo quản mẫu rong.doc
... để gắn chỗ thủng) Một số phương pháp bảo quản mẫu chim biển Không dùng súng, vật hay loại để săn bắn mẫu vật, dùng cách bẫy lưới để đảm bảo toàn vẹn mẫu (tốt mẫu sống) không làm tổn thương đến ... số phương pháp phụ để bảo quản tóo mẫu sinh vật biển: - Luôn để mẫu phòng có nhiệt độ ổn định 19 - 240C - Có lọ chứa bột hút ẩm - Mẫu khô nên đặt từ tầng thứ hai nhà - Nếu mẫu nhỏ đặt tủ kính có ... thìa mỏ đỏ ) Bảo quản mẫu rong biển: cắt tỉa, đặt mẫu nhỏ miếng giấy báo, giấy cũ để ép chúng vào cho chúng chứa cá thể, ngày thay giấy ép/ lần Lúc ép dùng kẹp gỗ bản, nẹp chặt cách buộc dây,...
 • 4
 • 119
 • 0

báo cáo Phân tích môi trường : Phương pháp bảo quản mẫu

báo cáo Phân tích môi trường : Phương pháp bảo quản mẫu
... tích sinh học bảo quản chuyển mẫu để phân tích vi sinh vật • Những hướng dẫn đặc biệt thích hợp mẫu đơn mẫu tổ hợp phân tích chỗ mà phải vận chuyển phòng thí nghiệm để phân tích II Bảo Quản Mẫu ... Báo Cáo Phân Tích Môi Trường Chủ đề : Chất Lượng Nước – Lấy Mẫu Hướng Dẫn Bảo Quản Và Xử Lý Mẫu Mục Lục I II Phạm Vi Ứng Dụng Bảo Quản Mẫu Xem xét chung Những phòng ... ứng hóa, sinh học tác động Trong nhiều trường hợp, mẫu phân tích 24h bảo quản mẫu 1-5oC đủ Nước cống đô thị, nước thải công nghiệp cần bảo quản sau lấy mẫu mẫu có hoạt độ sinh học cao Những Phòng...
 • 21
 • 193
 • 0

TCVN 5377 1991 kho bảo quản sản phẩm động vật phương pháp làm vệ sinh tiêu độc

TCVN 5377 1991 kho bảo quản sản phẩm động vật phương pháp làm vệ sinh tiêu độc
... ch¨n nu«i TCVN 5377 - 1991 2.2.2 Kho bảo quản sản phẩm động vật xây dựng (toàn phần) vật liệu dễ bị tác động ăn mòn hoá chất tiêu độc kiềm, axit, chất ôxy hoá Phương pháp làm vệ sinh 3.1 Làm bề ... 4.2.4 Tiêu độc kho bảo quản sản phẩm động vật chống côn trùng Trong trường hợp tiêu độc kho bảo quản sản phẩm động vật ghi mục 2.1.2 tiêu chuẩn chống loại côn trùng có hại cho sản phẩm da, lông, ... dụng hãng sản xuất theo quy định hành Nhà nước Kiểm tra kết tiêu độc: Kết tiêu độc kho bảo quản sản phẩm động vật kiểm tra cách phát bề mặt đối tượng tiêu độc (sàn, tường, dụng cụ, phương tiện...
 • 5
 • 326
 • 0

Mẫu Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng

Mẫu Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng
... thực Nhân viên kho Qui trình Tài liệu Yêu cầu tiếp nhận tài sản khách hàng Packing list Kiểm tra hồ sơ nhận hàng Nhân viên kho HDCV xuất nhập kho , Packing list Nhận hàng Nhân viên kho KCS Chuẩn ... trình sử dụng, Bộ phận bảo trì tiến hành kiểm tra, bảo trì theo Thủ tục bảo trì thiết bò Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu kiểm tra, bảo trì cao thực theo yêu cầu khách hàng - Trong trường ... kích thước, khách hàng Thẻ gắn vào nơi để hàng hoá - Nhân viên kho tiến hành nhập số lượng vào thẻ kho, mã hàng có thẻ kho riêng, Thẻ kho phải thể yếu tố: mã hàng, khách hàng, tên hàng, màu, size,...
 • 8
 • 527
 • 2

Quy trình thu thập, bảo quảnquánmẫu vật thuộc họ Bồ hòn

Quy trình thu thập, bảo quản và quán lý mẫu vật thuộc họ Bồ hòn
... TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu: Nắm quy trình thu thập, bảo quản quản mẫu thu c họ Bồ (Sapindaceae) phòng tiêu thực vật, viện sinh thái tài nguyên sinh vật Hà Nội 3.2 ... PHẦN II: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Quy trình thu thập, bảo quản, quản mẫu vật nhà thực vật học sử dụng từ lâu trước Trước hết phương pháp thu thập mẫu thực vật phương pháp cổ điển, vấn ưu chuộng, ... dụng,… vào sổ lịch tiêu ghi thông tin tóm tắt (nơi thu, người thu, ngày thu, số hiệu mẫu, thông tin khác) vào phiếu etiket Trong trình thu mẫu, nên chụp ảnh toàn mẫu vật - Sau thu mẫu, mẫu cắt...
 • 25
 • 578
 • 3

biến đổi màu của thịt trong chế biến và bảo quản

biến đổi màu của thịt trong chế biến và bảo quản
... thòt Tóm lại: Trong trình chế biến bảo quản , màu sắc thòt nhiều bò biến đổi nhiều nguyên nhân khác nhau, thường biến đổi không mong muốn Mục đích phương pháp chế biến bảo quản để vừa bảo vệ chất ... bò biến đổi biến đổi chậm (nguyên tắc hạn chế sống hay anabioza) o Bảo quản chất khí o Bảo quản áp suất thẩm thấu cao: muối thòt cá, o Bảo quản làm lạnh:  Làm lạnh (khoảng 0oC, bảo quản vài ... anisol),… IV Biến đổi màu thòt chế biến bảo quản: 1.Các phương pháp chế biến bảo quản: Hệ thống men vi sinh vật tồn phát triển có môi trường phù hợp với điều điện sinh lí đònh; khống chế điều kiện...
 • 18
 • 1,060
 • 3

Quy trình thu thập, bảo quảnquánmẫu vật thuộc họ Bồ hòn (Sapindaeae Juss.) tại phòng tiêu bản thực vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Hà Nội)

Quy trình thu thập, bảo quản và quán lý mẫu vật thuộc họ Bồ hòn (Sapindaeae Juss.) tại phòng tiêu bản thực vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Hà Nội)
... MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu: Nắm quy trình thu thập, bảo quản quản mẫu thu c họ Bồ (Sapindaceae) phòng tiêu thực vật, viện sinh thái tài nguyên sinh vật ... loài thu c họ Bồ (Sapindaceae) Việt Nam lưu trữ phòng tiêu thực vật, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật (Hà Nội) 3.3 Phương pháp: Phương pháp tuân theo trình xử quản tiêu Viện Sinh thái Tài ... BÁO CÁO THỰC TẬP Ý nghĩa khoa học: kết đề tài sử dụng vào thống kê đầy đủ mẫu thu c họ Bồ (Sapindaceae) có phòng tiêu thực vật, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật (Hà Nội) Ý nghĩa thực tiễn:...
 • 25
 • 428
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tủ bảo quản mẫu xét nghiệmphương pháp bảo quản mẫu nướctiêu chuẩn bảo quản mẫu nước thảibảo quản mẫu nước ngầmcách bảo quản mẫu nước thảicách bảo quản mẫu nướcbảo quản mẫu nước thảibảo quản mẫu nước tiểubảo quản mẫu nướcdung dịch bảo quản máubảo quản máu toàn phầncách lấy và bảo quản mẫu nướcthiết bị bảo quản mẫutiêu chuẩn bảo quản mẫu nướchóa chất bảo quản mẫu thủy sảnuftai chinh ngan hang25994ufcong nghe may26003Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007ufngon ngu trung quoc26008[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H AViệt Nam học ufviet nam hoc26009Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lựcĐể cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được khôngNhu cầu nguồn nhân lực 1168.signed61272 quyet dinh cap hoc bong kkht cho hs sv khoa 63 64 65 hoc ky i nam hoc 2014 2015[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Le6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201671ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 2014ab062 HD quy che 43 sua 20137e25d 003 Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep chinh quy2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaCổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 37 dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay khôngĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Sinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng