TCVN 9486 2013 lấy mẫu phân bón

Phương pháp lấy mẫu phân tích thực phẩm

Phương pháp lấy mẫu phân tích thực phẩm
... Là m u c chu n b t m u chung nh m ti n hành phân tích 1.2.11 M u phân tích Là m u trung bình tr n u chia làm nhi u ph n nhau, l y m t làm m u phân tích 1.3 Yêu c u chung c a vi c l y m u - M ... ng lô hàng l y m u k thu t l y m u (theo phương pháp c a TCVN, Tiêu Chu n Qu c t ) N u l y m u khác v i tiêu chu n t c n thuy t minh rõ s c a phương pháp c s d ng - M u g i i ki m nghi m ph i ... M u ph i úng quy cách, d ng c , cách l y s lư ng l y t ng lo i s n ph m c th theo quy nh 1.4 Phương pháp l y m u 1.4.1 Ch d n ban u 1.4.1.1 a i m l y m u L y m u t i nơi b o qu n, b c d hay v...
 • 6
 • 6,361
 • 69

Lấy mẫu phân tích mẫu khí

Lấy mẫu phân tích mẫu khí
... trước lấy mẫu mang tới vò trí lấy mẫu sục rửa lượng khí nơi lấy mẫu từ 2-3 lần, đảm bảo cho khí sau lấy mẫu không lẫn khí khác, mà hoàn toàn khí vùng lấy mẫu Lượng khí túi hút vào cách hút hết khí ... LẤY MẪU NGUỒN - 287 - Lấy mẫu phân tích mẫu nguồn thực nhằm mục đích xác đònh lượng chất ô nhiễm bốc từ nguồn cụ thể, không giống với việc lấy mẫu phân tích mẫu khí hay không khí xung quanh mẫu ... nhỏ Lấy mẫu tức thời (Grab sampling) - 272 - Lấy mẫu tức thời kỹ thuật khác dùng để lấy mẫu không khí bò ô nhiễm Lấy mẫu tức thời lấy mẫu điểm thời gian đặc biệt, với khoảng thời gian lấy mẫu...
 • 47
 • 1,799
 • 29

ĐIỀU TRA, KHẢO sát, THỐNG kê lấy mẫu, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ mức độ ô NHIỄM, KHẢ NĂNG CHỊU tải và tự làm SẠCH của SÔNG vàm cỏ ĐÔNG, TRÊN cơ sở đó đề XUẤT TIÊU CHUẨN xả THẢI

ĐIỀU TRA, KHẢO sát, THỐNG kê lấy mẫu, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ mức độ ô NHIỄM, KHẢ NĂNG CHỊU tải và tự làm SẠCH của SÔNG vàm cỏ ĐÔNG, TRÊN cơ sở đó đề XUẤT TIÊU CHUẨN xả THẢI
... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -oOo - Báo cáo chuyên đề ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, THỐNG KÊ LẤY MẪU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI ... TẢI VÀ TỰ LÀM SẠCH CỦA SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG, TRÊN CƠ SỞ ĐÓ ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN XẢ THẢI Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển tỉnh Tây Ninh ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH ... Gòn ô vào sông ô ng Nai là 2,96 tỷ m3 ̀ Sông Sài Gòn nố i với sông ô ng Nai thông qua ̣ thố ng sông Ra ̣ch Chiế c ở đoa ̣n gầ n hơ ̣p lưu của sông 1.6.2 Sông Vàm Cỏ Đông: Là...
 • 46
 • 419
 • 2

Chất lượng nước - lấy mẫu .Phần 7: Hướng dẫn lấy mẫu và hơi nước tại xưởng nồi hơi pdf

Chất lượng nước - lấy mẫu .Phần 7: Hướng dẫn lấy mẫu và hơi nước tại xưởng nồi hơi pdf
... thiết bị lấy mẫu TIêu chuẩn trích dẫn ISO 566 7-1 : 1980 Chất lợng nớc - Lấy mẫu - Phần 1: Hớng dẫn lập chơng trình lấy mẫu TCVN 599 2-1 995 (ISO 566 7-2 :1991) Chất lợng nớc - Lấy mẫu Hớng dẫn kỹ ... (lấy mẫu chất hoà tan) Nút hàn kín Lỗ Chi tiết lỗ Chi tiết đầu lấy mẫu Chi tiết đầu lấy mẫu Hình - Thí dụ đầu lấy mẫu nớc dùng để lấy mẫu chất hòa tan lấy mẫu hạt nớc 5.3 Đầu lấy mẫu nớc Do chất ... kỹ thuật lấy mẫu TCVN 599 3-1 995 (ISO 566 7-3 : 1985) Chất lợng nớc - Lấy mẫu - Hớng dẫn bảo quản xử lý mẫu TCVN 6663 - : 2000 TCVN 598 0-1 995 (ISO 610 7-1 :1986) Chất lợng nớc - Thuật ngữ - Phần ...
 • 24
 • 425
 • 1

kỹ thuật xử lý mẫu phân bón

kỹ thuật xử lý mẫu phân bón
... Giới thiệu phân Ure Mục đích lấy mẫu Lấy mẫu Xử mẫu Bảo quản mẫu Phân Urê CO(NH2)2: • Phân urê dạng phân vô đa lượng (chứa nguyên tố đa lượng N, P, K) • Phân urê loại phân có tỷ lệ Nitơ ... mẫu thử  Mẫu thử : cân khoảng 5g mẫu thử với độ xác 0,001g cho vào bình Kendan  Mẫu trắng: tiến hành làm mẫu trắng đồng thời thời gian làm mẫu thử, sử dụng lượng tất thuốc thử sử dụng làm mẫu ... máy so màu thường Chuẩn bị mẫu thử Mẫu thử: Cân 50 g mẫu thử với độ xác 0,01 g Mẫu trắng: làm mẫu trắng song song với mẫu thử, sử dụng thuốc thử thứ tự cho thuốc thử mẫu thử Chuẩn bị đường cong...
 • 29
 • 312
 • 0

Xác nhận, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đối với trường hợp không lấy mẫu phân tích chất thải để kiểm chứng ppsx

Xác nhận, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đối với trường hợp không lấy mẫu phân tích chất thải để kiểm chứng ppsx
... chức, cá nhân đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường (theo mẫu) (01 bản); Đề án bảo vệ môi trường đóng thành (theo mẫu) (03 bản) kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT) có chữ kèm theo họ ... 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Văn tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận đề án Thông tư số 04/2008/TTbảo vệ môi trường BTNMT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đề án bảo vệ môi trường Văn qui định ... đoàn kiểm tra Sau hoàn chỉnh nộp cho quan xác nhận gồm ba (03)bản kèm theo (01) ghi đĩa CD Thời gian hoàn chỉnh đề án bảo vệ môi trường không tính vào thời gian xác nhận Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn,...
 • 5
 • 190
 • 0

Xác nhận, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đối với trường hợp lấy mẫu phân tích chất thải để kiểm chứng ppt

Xác nhận, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đối với trường hợp lấy mẫu phân tích chất thải để kiểm chứng ppt
... đề án Thông tư số 04/2008/TTbảo vệ môi trường BTNMT Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản đề án bảo vệ môi trường đóng thành Văn qui định Thông tư số 04/2008/TTBTNMT Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường ... quận để (trong hành từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần sáng thứ bảy) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường (theo Thành phần hồ sơ mẫu) (01 bản) ; Đề án ... bản) ; Đề án bảo vệ môi trường đóng thành (theo mẫu) (03 bản); Một loại giấy tờ như: Giấy chứng nhận đăng kinh doanh, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản giấy...
 • 5
 • 142
 • 0

Điều trị nội khoa - THỦ THUẬT CHỌC ĐỘNG MẠCH LẤY MÁU PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH ppsx

Điều trị nội khoa - THỦ THUẬT CHỌC ĐỘNG MẠCH LẤY MÁU PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH ppsx
... III-THỦ THUẬT LẤY MÁU ĐỘNG MẠCH QUAY: 1-Về nguyên tắc, mẫu máu động mạch giống tất đông mạch Do lấy máu động mạch Tuy vậy, lâm sàng, động mạch thường dùng để lấy máu xét nghiệm động mạch quay, động ... HCO3 2 2-2 6mEq/ L CaO2 1 6-2 2ml O2/ dl V-MỘT SỐ SAI LẦM CỦA PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH THƯỜNG GẶP: Có loại sai lầm thường gặp:  Mẫu máu có lẫn bọt khí  Mẫu máu có lẫn máu tónh mạch máu tónh mạch ... bọt khí nên loại bỏ Sai lầm bọt khí lẫn vào máy xét nghiệm 2-Mẫu máu lẫn máu tónh mạch máu tónh mạch: a-Sai lầm hay gặp lấy máu trường hợp bệnh nhân tụt huyết áp (không nhận biết đặc điểm máu động...
 • 6
 • 351
 • 0

XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ 238U, 232Th VÀ 40K TRONG CÁC MẪU PHÂN BÓN BẰNG HỆ PHỔ KẾ GAMMA HPGe

XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ 238U, 232Th VÀ 40K TRONG CÁC MẪU PHÂN BÓN BẰNG HỆ PHỔ KẾ GAMMA HPGe
... đề tài “ Xác định hoạt độ 238 U, 232Th 40K mẫu phân bón hệ phổ kế gamma HPGe ”, thực nhằm mục đích xác định hoạt độ phóng xạ đồng vị 238 U, 232 Th, 40K số mẫu phân bón Việt Nam, xác định suất ... nhằm xác định số đếm diện tích đỉnh Hình 3.5 3.6 trình bày phổ gamma vài mẫu phân bón nhằm xác định diện tích đỉnh nhân phóng xạ 238U, 232Th 40K Hình 3.5 Phổ gamma phân bón DAP hạt xám Hình 3.5 Phổ ... tính toán trên, tính toán hoạt độ riêng hạt nhân phóng xạ 238U, 232Th 40K hoạt độ radium tương đương có mẫu phân bón - 36 - Giá trị hoạt độ riêng 238U, 232Th 40K hoạt độ radium tương đương tính...
 • 50
 • 475
 • 1

Kỹ thuật giám sát yếu tố hóa học trong môi trường lao động, phương pháp lẫy mẫu, phân tích và đánh giá hóa chất độc trong không khí

Kỹ thuật giám sát yếu tố hóa học trong môi trường lao động, phương pháp lẫy mẫu, phân tích và đánh giá hóa chất độc trong không khí
... 1.PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU HƠI KHÍ ĐỘC: Có hai phương pháp a) Phương pháp 1: bơm (hút) không khí chất độc trường vào dụng cụ chứa tích đònh Đây kó thuật đơn giản Dụng cụ chứa ... CHẤT ĐỘC TRONG KHÔNG KHÍ 2.1 Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm Không khí trường thường chứa nhiều chất độc khác nhau, lại khuếch tán hàm lượng nhỏ (ở mức microgram) cần phải có phương pháp phân ... Bơm: - Máy hút chân không - Bơm bóp tay hay dụng cụ bơm đẩy khí b) Phương pháp 2: Hút không khí chất độc trường qua dụng cụ giữ lại, phần không khí qua phần không khí độc giữ lại dung dòch...
 • 24
 • 2,743
 • 3

Tiêu chuẩn TCVN 5977 về lấy mẫu khí trong các ống dẫn khí

Tiêu chuẩn TCVN 5977 về lấy mẫu khí trong các ống dẫn khí
... ống dẫn tròn 3.8 Lấy mẫu riêng lẻ: Thu thập lấy mãu riêng biệt từ điểm lấy mẫu 3.9 Lấy mẫu đẳng tốc: Lấy mẫu cho tốc độ hướng khí vào mũi lấy mẫu (v'N) giống tốc độ hướng dòng khí ống dẫn điểm lấy ... đường tâm ống dẫn vị trí lấy mẫu (xem hình 1) 3.16 Điểm lấy mẫu: Một vị trí đường lấy mẫu, mẫu lấy 3.17 Vị trí lấy mẫu: Một vị trí thích hợp để tiến hành lấy mẫu ống dẫn 3.18 Nơi lấy mẫu: Nhà ... thành ống dẫn đầu mút đường lấy mẫu, qua đầu lấy mẫu đưa vào [xem hình đường lấy mẫu (3.15)] 3.2 Điều kiện tại: Nhiệt độ áp suất điểm lấy mẫu 3.3 Lấy mẫu tích tụ: Sự lấy mẫu tổ hợp cách lấy điểm lấy...
 • 53
 • 411
 • 0

Tài liệu Chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón pptx

Tài liệu Chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón pptx
... động lấy mẫu có xác nhận Thủ trưởng đơn vị Số hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký định người lấy mẫu (Phụ Quyết định ... đánh giá trực tiếp người có đơn đề nghị định; Bước 4: Cục trưởng Cục Trồng trọt định định người lấy mẫu Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị định; - Bản hợp lệ Chứng đào tạo lấy mẫu; - Báo cáo kết ... phí cấp giấy chứng nhận người lấy mẫu Mức phí Phí giám sát người lấy mẫu Mức phí 100.000đồng/lần Văn qui định Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC 650.000đồng/ Quyết định số người/ lần 11/2008/QĐ-BTC...
 • 4
 • 224
 • 0

Tài liệu Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón doc

Tài liệu Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón doc
... định Phí giám sát người lấy mẫu 650.000đồng/ Quyết định số giống trồng người/ lần 11/2008/QĐ-BTC Kết vi c thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Người lấy mẫu muốn định lại mở ... Cục Trồng trọt định định lại mở rộng phạm vi định Hồ sơ Thành phần hồ sơ Chưa quy định cụ thể Số hồ sơ: Chưa quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Điều kiện định người lấy mẫu: ... mở rộng phạm vi định phải gửi hồ sơ đăng ký Cục Trồng trọt ba tháng trước định định hết hiệu lực (đối với định lại) Cục Trồng trọt đánh giá dựa hồ sơ kết giám sát (nếu có) định định lại mở rộng...
 • 4
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn lấy mẫu phân bóntiêu chuẩn lấy mẫu phân bóntiêu chuẩn việt nam về lấy mẫu phân bónnguyen tac lay mau phan tichkĩ thuật lấy mẩu phân tíchtcvn hướng dẫn lấy mẫu nước thảitcvn hướng dẫn lấy mẫu đấttcvn phương pháp lấy mẫu đấtphương pháp lấy mẫu phân tích thực phẩmcác thiết bị đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khílấy mẫu phân tíchphương pháp lấy mẫu phân tích mẫu3 12 tình hình sử dụng nước giếng tại các hộ gia đình được lấy mẫu phân tích của thành phố tuyên quang năm 20123 13 các hình thức xử lý nước được áp dụng tại các hộ gia đình được lấy mẫu phân tích trên địa bàn thành phố tuyên quang năm 20123 2 biểu đồ thể hiện hiện trạng sử dụng hệ thống xử lý nước giếng tại các hộ gia đình được lấy mẫu phân tích trên địa bàn thành phố tuyên quang năm 2012CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây